Prvních 13 bobříků

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
Knihy J. Foglara
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

Prvních 13 bobříků Druhých 13 bobříků Zápisníky

1. Bobřík mrštnosti - žlutý

Jeho podmínkami je splnění limitů v běhu, skoku vysokém a dalekém.
VÝKONY
CHLAPCI
DÍVKY
TŘÍDA
5.
6.
7.
8.
9.
5.
6.
7.
8.
9.
Běh 50 m
8,5
8,0
7,5
---
---
9,0
8,8
8,4
---
---
Běh 60 m
---
---
8,7
8,4
8,1
---
---
8,8
8,5
8,3
Běh 100 m
---
---
---
---
14,0
---
---
---
---
15,0
Skok vysoký
100
110
120
125
130
100
110
115
120
125
Skok daleký
340
360
380
400
420
340
360
370
380
390

2. Bobřík míření - světle zelený

Strefit se ze vzdálenosti 10 m osmdesátkrát ze sto pokusů do čtverce o velikosti 1 x 1 metr.

3. Bobřík záchrany - černý

Opatřit si malou lékárničku a umět ji použít. Umět zavést umělé dýchání, ošetřit ránu a odřeninu. Vědět, jak si počínat při mdlobách, při nevolnostech a bolestech žaludku. Znát pomoc při uštknutí hadem. Umět pomoci při úpalu a úžehu. Znát telefonní čísla požárníků, zdravotníků, policie.

4. Bobřík plavec - červený

Uplavat 60 metrů libovolným způsobem.

5. Bobřík dobrých činů - tmavě modrý

Vykonat sto dobrých činů.

6. Bobřík odvahy - tmavě hnědý

Překonání strachu, projevení nebojácnosti.

7. Bobřík květin - tmavě zelený

Znát padesát květin, stromů a keřů.

 8. Bobřík velkého mlčení - oranžový

Vydržet dvacet čtyři hodin mlčet ve společnosti dalších lidí.

9. Bobřík osamělosti - růžový

Vydržet deset hodin naprosto o samotě - lovec nesmí být nikým spatřen ani sám někoho spatřit.

10. Bobřík zručnosti - fialový

Vyřezat 13 koleček o průměru asi 1 centimetr, propálit do nich dírky jako u knoflíků a nabarvit je barvami bobříků. Kromě toho je podmínkou splnění další užitečný výrobek.

11. Bobřík síly - světle modrý

Pět shybů na hrazdě nebo vodorovné větvi.

12. Bobřík hladu - světle hnědý

Dvacet čtyři hodiny nic nejíst a pít jenom vodu.

13. Bobřík ušlechtilosti - bílý

Neužívat neslušná slova, nebýt nikdy hrubý, nedělat nic nečestného, nelhat, konat dobro a každému pomáhat, chránit slabší.