Druhých 13 bobříků

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
Knihy J. Foglara
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

Prvních 13 bobříků Druhých 13 bobříků Zápisníky

Jenže bobříků je vlastně dvacet šest. Těch dalších třináct - méně známých - najdete v knížce "STRACH NAD BOBŘÍ ŘEKOU". V označení se liší od prvních tím, že nemají tvar koleček, ale čtverečků. Já vám je tu alespoň vyjmenuji:

14. Bobřík indiánských měsíců

Znát indiánské názvy měsíců a jejich symboly.

15. Bobřík hmatu

Dokázat po hmatu roztřídit různé tvary, vystřižené z papíru.

16. Bobřík paměti

Zapamatovat si a splnit úkol, zadaný na minulé oddílové schůzce. Zapamatovat si alespoň pět z desíti vícemístných čísel ve správném pořadí.

17. Bobřík žízně

Po stanovenou dobu dvanácti hodin nic nepít.

18. Bobřík hvězd

Znát a na obloze ukázat alespoň deset souhvězdí.

19. Bobřík ohně

Rozdělat oheň v dešti bez použití papíru.

20. Bobřík času

Odhadnout za běžné činnosti dobu jedné hodiny s tolerancí pouhých pět minut.

21. Bobřík barev

Obarvit rostlinnými barvivy získanými v přírodě tři kousky látky a současně určit druh rostliny, z něhož barvivo pochází.

22. Bobřík slepoty

Strávit dvě hodiny se zavázanýma očima bez kontaktu s okolím.

23. Bobřík hbitosti

Lovec bobříka stojí před stěnou širokou dva metry a je kamarády ostřelován papírovými míčky ze vzdálenosti dvaceti kroků. Ze sto ran smí být zasažen nejvýše dvacetkrát.

24. Bobřík indiánských signálů

Vyslat a přijmout za minutu dvanáct znaků morseovky a patnáct písmen odeslat a přijmout pomocí "semaforu".

25. Bobřík uloupených míst

Hoši od Bobří řeky jej mohli získat za třináct pohlednic z míst, která Němci zabrali po Mnichově.

26. Bobřík věrnosti

Žádal po členech "Hochů od Bobří řeky", aby i v těžké válečné době setrvali ve svém sdružení.