Záhada hlavolamu

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

ZÁHADA HLAVOLAMU

..."Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece jejím nejširším otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak otočíme za vyčnívající osten ježkem, až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu.

Popostrčíme předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou nacházející se ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven.
Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak zadní dva vyčnívající ostny dovolí, a poněkud doleva. Tím ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překážejí jeho vyklouznutí ven, zmizí z jiných otvorů klece v jejím vnitřku a zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající ostny z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává způsobem přesně opačným. To už je snadné!"
"U všech plantážníků!" přerušil čtoucího Mirka Rychlonožka. "Snadné to tedy zrovna asi nebylo - ale vždyť my vlastně - podle toho tady - umíme hlavolam otvírat ! Kdybychom postupovali od slova ke slovu, jak je to tu psané, musel by přece ježek z klece vyjít!"
"Vypadá to tak," pravil užaslý Mirek. "Známe návod, po kterém marně prahly celé generace Stínadel! Ale je tady o tom ještě něco - poslouchejte!" Sklonil se opět k zašlému deníku a četl: "A pak, když už je ježek venku, dá se rozšroubovat krásně. A uvnitř je všechno - všechno! Již jdu ale spát, dobrou noc. Ještě si jen uklidím potmě tento deník.Ten nenajde nikdo! Kdyby našel, byla by to moje smrt!"
"Pro pět ran do hlavy," vyjekl zoufale Rychlonožka," co všechno, co bylo v ježku všechno?"

Asi nejnapínavější Jestřábova knížka. Klub Rychlých šípů známe nejen z ní a jejích pokračování, ale i z kreslených seriálů, filmového zpracování a televizního seriálu. Vyšla v roce 1941.
Tleskačovo létající kolo, tajemný Em, temné uličky Stínadel, bezeslovná píseň Vontů, to vše tvoří kulisu k jednomu z nejdobrodružnějších knižních příběhů pro mládež.

Zpět k seznamu knih