Hry Jaroslava Foglara

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

HRY JAROSLAVA FOGLARA

Jaroslav Foglar po sobě zanechal nejen řadu úspěšných románů pro mládež, ale i desítky herd Od druhé poloviny dvacátých let až téměř do konce let osmdesátých vedl 2. pražský oddíl Junáka. Se svými chlapci se scházel po celý školní rok dvakrát v týdnu, jednou v klubovně, podruhé v přírodě. A v létě s Dvojkou tábořil celý měsíc pod stany.
Hned na začátku své vůdcovské dráhy poznal, jak sugestivní moc mají hry. Proto jim věnoval v pečlivě připravovaném programu významné místo. Mohl sice čerpat hry z mnoha příruček, vydaných tiskem, ale dával přednost hrám, které sám vymyslel. Často je uváděl romantickým příběhem a úvodní vyprávění, kterému říkal legenda hry, mělo silný motivační účinek.
Foglarův oddíl nepřerušil činnost ani za druhé světové války kdy byly Čechy a Morava obsazeny německými armádami a okupanti skauting zakázali. Scházel se dál, maskovaný jako dorost Klubu českých turistů. A právě v těchto pochmurných dobách přišel Foglar s nápadem, kterým se zvlášť proslavil. Připravil pro Dvojku první velkou hru na pokračování. Začala brzy zjara v roce 1942, pokračovala týden co týden až do prázdnin a vyvrcholila na letním táboře dramatickým závěrem. Všechny části této dlouhodobé hry byly spojeny libretem, které účastníky zavedlo do míst, kde se kdysi rozkládala mocná aztécká říše. Námět vzal Foglar z knížky o španělských conquistadorech, kteří podnikali v 16. století objevné cesty do neprozkoumaných končin střední a jižní Ameriky. Legendu pro novou hru na pokračování však napsal sám, použil v ní jen některé motivy a jména z knihy Cortéz a dobytí Mexika. Alvarezovská hra měla v oddíle překvapivý úspěch. Stejně silně zapůsobila i na čtenáře románu Devadesátka pokračuje, ve které tuto dlouhodobou hru popsal. Od té doby se obliba her na pokračování šířila po celé republice. V této oblasti jsme předstihli ostatní svět o celých dvacet let. V Anglii, Americe a dalších vyspělých zemích objevili magickou moc dlouhodobých her s libretem (legendou) teprve v šedesátých letech. Začali ji používat hlavně ve školách při zeměpisu, dějepisu, ekologii, sociologii, psychologii i v jiných vyučovacích předmětech. A nejen na školách základních a středních, dokonce i na univerzitách, samozřejmě s tematikou a pravidly úměrnými věku a didaktickým potřebám.
Dnes u nás snad není jediný skautský, tábornický a turistický oddíl, který by takovou velkou hru čas od času nehrál. Proto tuto knížku přivítají nejen Foglarovi věrní čtenáři, ale i vedoucí všech zájmových oddílů. Mají zde možnost seznámit se s úspěšnými dlouhodobými hrami, popsanými do všech podrobností tak, jak je připravil Jestřáb pro svůj oddíl, jak ve skutečnosti probíhaly a co se při nich událo. Mnohé texty zde uveřejněné byly vybrány z kronik, kam je Jaroslav Foglar zapsal vlastní rukou.
Foglarovské hry jsou často skutečně strhující Jsou-li dobře připraveny, mají vždy úspěch a obohacují činnost. Zlepšuje se při nich docházka na oddílové i družinové podniky. I ty práce a úkoly, které by samy o sobě byly mdlo lákavé, se ve hře mění v napínavý závod nebo dobrou zábavu. Většinou je připravujeme jako mezidružinovou soutěž a to družiny stmeluje v pevnější celky.
Dobrá hra není samoúčelná. I když víme, že hra určená jen k pobavení nebo ukrácení dlouhé chvíle má také smysl, přece jen klademe na foglarovské hry
Větší nároky a přísnější měřítko. Právě proto, že hra podložená romantickým příběhem probouzí v dětech zájem a často je dokáže silně motivovat, využíváme toho pro své výchovné cíle. Skautský nebo turistický oddíl přece není jen zábavným podnikem, ale výchovnou institucí! Řadoví členové si to ovšem neuvědomují jejich vedoucí to však musí vědět! Některá hra může mít proto obsah převážně naukový, učíme se při ni například nové tábornické praktiky nebo poznáváme přírodu v okolí města či tábora. Jiná má vést ke zvýšení všestranné tělesné zdatnosti, rozvíjí u chlapců a děvčat rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost. Právě tak touto hravou formou upevňujeme a zlepšujeme charakterové vlastnosti. To je na foglarovských hrách asi nejcennější! Ten výchovný záměr je v nich skrytý, pro děti je to především báječná zábava, vzrušující závod.
Předmluva Miloše Zapletala - ZETa

Knížka je rozdělena do sedmi oddílů:
Hry v klubovně pro menší počet hráčů
Hry v klubovně pro větší počet hráčů
Hry v tělocvičně
Hry v přírodě pro menší počet hráčů
Hry v přírodě pro větší počet hráčů
Hry ve městě
Dlouhodobé hry
Poprvé vyšla v Olympii v roce 2000

Zpět k seznamu knih