Jestřábe, vypravuj

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

JESTŘÁBE, VYPRAVUJ

...A najednou mne napadlo něco hrozného, až se mně srdce rozbušilo. Proboha - což jestli podseknutý strom spadl se stráně až na koleje? Nebylo by to docela nic divného při té příkrosti stráně, která se zdvihala hned za tratí! Opravdu je to skoro určité, že je strom na kolejích! Že mne to dříve nenapadlo! A je tma. A vláček tam jede po úzké, vysoké zdi a dole - hluboko dole je cestička a hned pod ní dlouhý zákrut řeky s ohromnými ostrými balvany! Určitě se vlak zřítí ze zdi do řeky, jestliže je strom na kolejích!...

Souborné vydání všech padesáti čtyř Jestřábových povídek, vydaných časopisecky v letech 1923 až 1988 vyšlo v roce 1990.
Výběr devatenácti povídek vyšel i v knížce "ZÁVOD O MODŘÍNOVÝ SRUB".

Zpět k seznamu knih