Poděkování

Domů
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Knihy J. Foglara
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

PODĚKOVÁNÍ...

...Jestřábovi a ostatním...

Velké poděkování posílám především tam nahoru do nebeské Sluneční zátoky Jestřábovi - za to, že vůbec byl a přivedl mě k práci s dětmi, které věnuji podstatnou část svého života ať již jako učitel, nebo dlouholetý vedoucí TOM "PRÁČATA" Rapšach, a pro kterou se inspiruji převážně jeho dílem.
Dále pak Jiřímu Stegbauerovi, z jehož přílohy v knížce "Po stopách Rychlých šípů" jsem čerpal životopisná data Jestřába, Lumíru Mikulkovi za jeho knihu "Causa : Jaroslav Foglar", Zdeňku Pírkovi za knihu "Čtenářské kluby Jaroslava Foglara" a Ivanu Vápenkovi a jeho "Kresleným seriálům Jaroslava Foglara".
Ze všech těchto pramenů jsem čerpal zcela bezostyšně - budiž mi to autory odpuštěno.
Mgr. Karel Snětina
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RAPŠACH
říjen 1995 - únor 2003

...spolupracovníkům...

Děkuji v první řadě firmě ZONER Software za těsnou spolupráci, při které mi umožnila pro přípravu neinternetové podoby publikace využít svůj program CONTEXT, zvláště pak panu Romanu Slavičinskému, představiteli firmy, za trpělivost, s jakou akceptoval moje připomínky k programu v době, kdy se program teprve vyvíjel.

Nemenší poděkování pak patří Dr. Karlu Olivovi, CSc. za recenzi programu po jazykové stránce.
Pan Václav Nosek - Windy - mi byl více než ochotným rádcem a pomocníkem při shrnutí Jestřábovy bibliografie a hlavně při recenzi programu po faktografické stránce. I jemu patří mé velké díky.

...a prosba na závěr

Prosím všechny kamarády, kteří mají k programu nějakou připomínku, přání, radu či prosbu, aby se obraceli na tuto adresu:

Mgr. Karel Snětina
RAPŠACH 88
378 07
Tel. 384 786 192
nebo
Tel. 384 786 120
nebo
e-mail: zs.rapsach@j-hradec.cz
nebo karel.snetina@j-hradec.cz