Život v poklusu

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

ŽIVOT V POKLUSU

"Je a bylo to dobře, že jsem svou funkci kronikáře i při vedení oddílu dlouho - po šedesát let - vedl a to celkem velmi podrobně! Neboť nyní mohu věrohodně psát o mnohém, na co by paměť už jinak ani nestačila. Přesto některé události vidím tak jasně, jako by se staly včera. Ještě tam ve Sluneční zátoce za prvních dvacet let se jich přihodilo mnoho, a některé z nich byly až otřesné.
Ale ať se stalo, co se stalo v těch dávných časech, v mé mysli je vše zapsáno pod pojmem "krásné a blahé doby", a když jsem je i při všech bědách prožíval, nemohl jsem ani tušit, že budou u mne přetrvávat nejenom po všechna moje léta mladého života, ale že se mnou poputují po celá další desetiletí."

Jestřábův životopis vyšel ve dvou brožurách v roce 1990 (TJ Sokol Silůvky) a pak jeho podstatná část v Magnet-Pressu pod názvem:
"PO STOPÁCH RYCHLÝCH ŠÍPŮ".

Zpět k seznamu knih