Přístav volá

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

PŘÍSTAV VOLÁ

...Jiří byl udivený.
"Čemu říkáš Modrý život? Je to zase nějaký tvůj nápad, o kterém jsem ještě neslyšel?"
"Ale není to nic zvláštního," pravil odmítavě Láďa. "Pokusím se ti to vysvětlit. Snad víš, že se o aristokratech říká, že mají modrou krev?"
"Ano, to vím," přisvědčil Jiří poněkud rozpačitě. "Ale jak to spolu souvisí?"
"Velmi dobře," hovořil dále Láďa. "Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté jsou a byli přece lidé vzácných a

krásných vlastností, pro které byli právě do šlechtického stavu povyšováni. Nu - a já chci být takový aristokrat. Ne z nějakého děděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale abych si ho zasloužil vším, co dělám.
A tak jsem si utvořil takový vzorný Modrý život a snažím se jím žít."

Knížka o přátelství dvou chlapců, vzniklém přes počáteční nepřátelství a nedorozumění, vyšla poprvé v roce 1934. Kromě spousty příhod je v ní popsán další Jestřábův "vynález" - MODRÝ ŽIVOT - pravidla života čestných a správných hochů a dívek.
Zpět k seznamu knih