Modrá rokle

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

MODRÁ ROKLE

...Nasedli a začali spouštět čluny do splavu. Vystoupili za ním na pevné skalisko, čluny přenesli pod vodní schod a znovu nasedli. Tunelem nad splavem náhle uviděli blesk velké intenzity a hned nato se ozvala ohlušující rána.
"Jestlipak se ta naše dvě tintítka v jeskyni nebojí!", řekl Altar.
Metr za metrem se spouštěli stále sílícím vodním proudem dál do podzemí.

Dostali se ke skalisku, na kterém nedávno Roman našel při záchranné akci o pomoc volající ničemy Haryka a Mildu. Roman dal najednou pokyn k zastavení : "Nevím, jestli to pozorujete, ale venku se muselo něco stát ! Podívejte na to smetí, co přináší voda. Vždyť je to samé jehličí a větvičky, to může špatně dopadnout!"

Knížka měla zvláštní historii. Na jejím počátku byl Pavel Nosek, v té době předseda ZO České speologické společnosti Zlatý kůň.
Na začátku roku 1983 požádal Jestřába o scénář ke kreslenému seriálu z jeskyňářského prostředí. Hotový scénář byl předán kreslíři Kájovi Saudkovi.
Přes veškeré zákazy vydali speleologové v září 1984 první výtisky "Modré rokle". Na ni navázaly v letech 1987 a 1990 další dva díly - "Ztracený kamarád" a "Jeskyně Saturn". Knižní přepracování tohoto Jestřábova románu vyšlo před vánoci 1994.

Zpět k seznamu knih