Rychlé Šípy

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

RYCHLÉ ŠÍPY

   
Všechny Foglarovy kreslené seriály vydalo nakladatelství Olympia ve dvou výpravných svazcích velkého formátu (mimo edici Sebrané spisy J. F.). První kniha s názvem Rychlé šípy (1998) byla věnována jen jedno­mu seriálu, zato daleko největšímu a nejznámějšímu. V druhé knize s názvem Svorní gambusíni a jiné příběhy (1999) jich naleznete patnáct.
Mnohé z těchto seriálu měly historii natolik pestrou, že snad stá­la v obou souborných knihách za zaznamenání. Jen doufám, že se mně v edičních poznámkách k nim, jež se mnoho neliší od textu uvedeného v této mé knize, povedlo na nic důležitého nezapomenout. V každém případě vyhledávání stovek dat a odhalování souvislostí mě obohatilo o  nádherné, téměř detektivní zážitky. Prolínaly se s pocity obdivu a uznání, hraničící až s nepochopením, jak to všechno mohl Jestřáb dokázat. Práce na edičních poznámkách k seriálům znamenala mnoho hodin strávených nad stohy starých časopisů a dalších materiálů. Voněly věkem, dálkami, dobrodružstvím, záhadami, modrým světem.
Po přečtení všech těch příběhů budete asi chvíli přemýšlet o člověku Jaroslavu Foglarovi, uvědomíte si jeho píli, jeho houževnatost, jeho pří­most, jednoduchost, ale i zkušenost, byť uzavřenou věkem desíti až pat­nácti chlapeckých let. Jistě pochopíte, proč mu nikdy nezáleželo na lite­rárních kriticích, na politických režimech — vždy jen chtěl být se svými chlapci, chtěl je provázet dospíváním, chtěl jim svítit na cestu aurou svých vymyšlených hrdinů — ale byli opravdu tak neskuteční, tak vymyš­lení? Dal světlo statisícům, snad milionům chlapců, ale i děvčat. Pochopíte, proč se po stezce, kterou šly Rychlé šípy a po které kráčeli i Svorní gambusíni, Medvědi, Kulišáci, Pim a Red, Luděk, Denny stále vydávají další a další. Tak silně si uvědomíte, že Foglar vždy patřil, patří a bude patřit do světa dětí, naprosto nezávisle na přízni kritiků, politiků a dalších až moc dospělých lidí — a on nikdy nic jiného nechtěl!
Z Windyho knížky "Jestřábí perutě"

Souborná kniha "Rychlé šípy" vyšla v Olympii mimo edici Sebrané spisy J. F. v roce 1998.

Zpět k seznamu knih