Historie Svorné sedmy

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

HISTORIE SVORNÉ SEDMY

...Náhle bylo slyšet ženský výkřik z prvního patra nad sklepem. V okně se ukázala ženská postava zakrývající si oči. Byla to švadlena Tomášová, jedna z nových nájemnic domu.
Schody k jejímu příbytku byly již prohořelé a plameny olizovaly i dveře do jejího bytu.
"Skočte dolů oknem," křičeli někteří lidé. Vykláněla se z okna, zoufale křičela a opět ustupovala dovnitř z hrůzy před dopadem na tvrdou zem.
"Plachtu," vykřikl Pavel, "rozprostřeme stan a budeme jej držet."
Rozvázal balík s plachtou, která jim na Dalekém palouku sloužila jako stan.
Jak zde teď pomohla ! Všichni lidé uchopili plachtu pevně za okraje, napnuli ji a žena z prvního patra po chvíli otálení skočila do ní. Poněvadž plachta byla veliká a drželo ji mnoho lidí, skok se podařil.

V roce 1938 otiskována na pokračování ve Slovíčku, v roce 1940 vychází knižně. Příběh dětí z domu "U grošáka", které svá dobrodružství prožívají v partě, sami bez dospělého vedoucího

Zpět k seznamu knih