Stínadla se bouří

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

STÍNADLA SE BOUŘÍ

..."Zamkněte!" velel Mirek, když vpadli do klubovny. "A zakryjte okno!" Nikdo nepovolaný nesměl spatřit, co v krabici je. Rychlonožka se dokonce podíval i pod stůl a do skříně, jen aby se ujistil, že zde není nějaký slídil. Pak vytáhl klíč i ze dveří a klapkou přikryl klíčový otvor. Před hochy ležela na stole krabice. Vydechovala pach země a ztuchliny. Mirek začal starým nožem oškrabávat hlínu, rez a voskový povlak. Pod ním se začalo zvolna rýsovat víko. Bylo skoro nemožné sundat je z krabice, tak pevně drželo. Jarka přinesl sekyru jako páčidlo. Teprve po několika minutách se víko nadzvedlo.
V krabici bylo cosi v několika voskovaných obalech. Mirek je chvějícíma rukama odstranil a před očima užaslých hochů se objevila silná kniha a stoh jakýchsi papírů, zřejmě nějakých dopisů. Pach ztuchliny se ještě zvýšil. Mirek se vrhl na knihu, rozevřel její první stránky a vzápětí vykřikl nadšeně: "Kronika Vontů ! Našli jsme vontskou kroniku !"

Kniha je pokračováním "Záhady hlavolamu", vychází poprvé jako vkládaný román v časopise Vpřed! v roce 1946 / 47. Jejím obsahem jsou další dobrodružství Rychlých šípů ve Stínadlech.

Zpět k seznamu knih