Kronika Ztracené stopy

Domů
Nahoru
Pojď se mnou...
Jestřábůb životopis
Jestřáb a skauting
Kreslené seriály
Čtenářské kluby
13 bobříků
Některé knihy o Jestřábovi
KPZ
Bibliografie
Poděkování

KRONIKA ZTRACENÉ STOPY

...Táborový kalendář na oznamovateli je dobrá věc, protože pořád víme, kolikátého je a jaký je den. Ale je dobrý také pro něco jiného: na každém kalendářním dnu je napsáno něco pěkného, o čem se dá přemýšlet.
Kalendářem jsou malé proužky čtvrtkového papíru, které vyrábí a popisuje Tomek. Proužky měří 5 x 15 cm. Datum na nich je napsáno barevnými tužkami v horní čtvrtině proužku. Do dalších tří čtvrtin píše Tomek různé své úvahy, většinou o táboře a jeho členech. Tomek byl už na něklika táborech (my ovšem také, ale ne na tolika) a odtud hlavně čerpá své poznatky.
My je čteme, uvažujeme o nich, a to je dobře, protože se mimoděk snažíme být lepšími táborníky.
Zde je několik ukázek takových zápisů z Tomkova táborového kalendáře:

ČTVRTEK 8. 7.
Každý by měl dát ve prospěch tábora všechny své nejlepší vlastnosti a schopnosti a potlačit v sobě vše nedobré: lenost, sobectví, vznětlivost, lajdáctví a jiné nectnosti.
SOBOTA 10. 7.
Chlapci nepřemýšliví, nepraktičtí, zapomnětliví, s líným mozkem, jsou jednou z mnoha pohrom, s nimiž musí tábor zápasit. Mnoho se musí kolektiv věnovat takovým, kteří jsou hádaví, věčně nabručení a navztekaní.


Tato knížka není příběhem, ale spíše řadou návodů, jak užitečně trávit svůj volný čas v klubu nebo oddílu. Řada přírodovědných i tábornických znalostí, návody k hrám a podobně. Poprvé vycházela na pokračování v časopise Signál v roce 1966.

Zpět k seznamu knih