OBEC RAPŠACH

 
 

Nahoru

 
 
 
 

Čtvrtletník Obce Rapšach 3/2011

 

Mimořádné vydání k rekonstrukci průtahu obcí

 

Vážení spoluobčané,

toto mimořádné číslo Kecálku je věnováno jedinému tématu: rekonstrukci průtahu obcí.

Rekonstrukce se bude týkat průtahu obcí, tj. silnic III. tř. č. 1508 a 15015 od parkoviště před kantýnou po konec obce za základní školou směrem na Spáleniště, dále chodníků a veřejného osvětlení v této lokalitě.  Investorem rekonstrukce průtahu je Jihočeský kraj, chodníky a veřejné osvětlení financuje obec. Dodavatelem celé investiční akce je firma Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Jindřichův Hradec.

Rekonstrukce silnice bude podle současného plánu probíhat ve čtyřech etapách. I. etapa od 25.8. do 30.12.2011 zahrnuje silnici III/15015 od kostela směrem na Spáleniště, II. etapa komunikaci od kostela směrem na Suchdol k požární nádrži od 12.9. do 30.12.2011, třetí etapa od 10.10. do 30.12.2011 od požární nádrže za křižovatku na Halámky a IV. etapa chodníky a veřejné osvětlení po dokončení silnice a v závislosti na klimatických podmínkách.

Co se týká průjezdnosti obcí a dostupnosti jednotlivých objektů je stanoveno následující. Křižovatka na Halámky bude průjezdná po celou dobu rekonstrukce, a to buď po silnici nebo přes parkoviště před čp. 20. Při projednávání uzavírky silnice  předložil dodavatel návrh řešení objízdné  trasy. Tato trasa bude vedena po místní komunikaci č. 1c okolo kostela, speciální základní školy až ke stávající vodní nádrži. Délka objízdné trasy je 350m. Důrazně žádáme občany, aby na této objízdné trase neparkovali.

Obec si pro tuto objízdnou trasu stanovila podmínky: musí být zhotovena zábrana před vstupem do speciální základní školy, nutno zajistit bezpečný přístup žáků do základní školy a v případě poškození stávající místní komunikace objížďkou bude místní komunikace opravena.

Autobusy budou jezdit po objízdné trase.

Autobusové zastávky Rapšach, škola, Rapšach, Spáleniště a Rapšach, Spáleniště, škola budou zrušeny bez náhrady. Autobusová zastávka Rapšach bude zachována, autobus se bude otáčet na přilehlé ploše za kostelem. Příjezd a odjezd od této zastávky bude po místní komunikaci. Zabezpečení přepravy osob mezi Rapšachem a Spáleništěm je nutno řešit individuální dopravou osobními automobily objížďkou přes Bukovky. Tato komunikace bude vyspravena štěrkem. Mimořádné případy je nutno řešit operativně po dohodě s obcí.

Vzhledem k tomu, že většina nemovitostí v obci  je situována kolem silnice,  musí se při jejich dostupnosti použít stávající místní komunikace. Občanům, kteří bydlí v ulici Londonské, doporučujeme využít objížďku od křižovatky na Františkov přes Bosnu. Spáleniště je dostupné komunikací kolem drůbežárny Bukovky na silnici na Halámky. 

Prodejna Jednoty a hotel U irské žízně budou dostupné přes oficiální objízdnou trasu a přes parkoviště. Pošta stejnou objízdnou trasou jako Londonská stejně jako mateřská školka.

Občané, kteří bydlí ve středu obce, využijí oficiální objízdnou trasu.

Svoz odpadu bude zajištěn operativně podle  potřeby, podle dostupnosti budou popelnice sváženy na sběrná místa.

Základní škola bude pro žáky přístupná, zásobování bude zajištěno operativně.

 

Vážení spoluobčané,

jsme si vědomi toho, že rekonstrukce silnice v naší obci Vám všem zkomplikuje život. Proto Vás prosíme o pochopení, toleranci a nadhled při snášení problémů, které s touto důležitou a potřebnou akcí budou spojeny. Všechny mimořádné případy, které mohou stavbu provázet, jsme připraveni  vyřešit.

 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a přejeme pevné nervy.

 

Lenka Cvrčková, starostka

 
 
 
     
 

DOMŮ