Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru


2017/2018 I. část


16. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“, také finančně podporovaného Evropským společenstvím.


16. 10. zorganizovala p. uč. Radka Círalová v rámci výuky tělesné výchovy ve své 4. třídě soutěž „Hop přes švihadlo!“.

Základní informace a následně výsledky byly vyvěšeny formou plakátku a tabulek na nástěnce – chodbě I. stupně. Bdělá a spravedlivá rozhodčí počítala skoky v průběhu jedné minuty.

 

Hop přes švihadlo 2017/18 – výsledky (4. třída – výpis)

Dívky

1. místo – Darinka (117 skoků za minutu)

2. místo – Natálka (112 skoků za minutu)

3. místo – Andrejka (107 skoků za minutu)

Chlapci

1. místo – Danda (91 skoků za minutu)

2. místo – Pepča B. (86 skoků za minutu)

3. místo – Kája (69 skoků za minutu).

Děkujeme všem nadšeným sportovcům a sportovkyním

za skvělé výkony a všem na stupních vítězů gratulujeme!!!

 

FOTOGALERIE


12. 10. se v dopoledních hodinách naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili pod vedením poradce pro volbu povolání p. řed. Karla Snětiny prezentace středních škol, odborných učilišť a firem v Kulturním a kongresovém centru Roháč v Třeboni.

Cílem prezentace bylo v jeden den a na jednom místě podat vycházejícím žákům, žákyním, jejich rodičům a vyučujícím aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi.

Prospěšné na:

http://www.impulsprokarieru.cz/

http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci.html

 

FOTOGALERIE


11. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Martina Wipplingera zúčastnili soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf vyplývá:

-         soutěžící řeší 24 soutěžních úloh

-         soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce

-         každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body

-         úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)

-         za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)

-         za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)

-         za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)

-         soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností

-         při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu

 

Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017

1.      místo – Dan Karl, 8. třída – 53 body

2.      místo – Markétka Vávrová, 9. třída – 40 bodů

3.      místo – Petr Kollmann, 8. třída – 39 bodů

 

Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!


11. 10. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. ved. uč. Janou Šikrovou:

 

4. 9. jsme se společně s novými kamarády přivítali v novém školním roce.

 

13. 9. jsme s dětmi z velké třídy navštívili v tělocvičně ZŠ sférické kino. Ve velkém kulatém stanu jsme zhlédli pohádkový příběh Začarovaný korálový útes. Pomocí pohádky jsme se dozvěděli o vlivu úplňku na příliv a odliv oceánu.

 

18. 9. nám nechal v šatně vzkaz náš kamarád rošťák skřítek Podzimníček. Pomocí lístků, které nám ukazovaly cestu, jsme se ho vydali hledat. Po cestě plné úkolů jsme ho našli schovaného na školní zahradě. Krásnou vycházku jsme si moc užili a Podzimníčka jsme vzali na návštěvu k nám do školky.

 

2. 10. k nám opět po prázdninové přestávce přijelo divadlo LUK s pohádkou O kůzlátkách. Veselá pohádka se nám moc líbila. Nebáli jsme se vlka nic a už se těšíme na další návštěvu našeho milovaného divadélka.

 

5. 10. jsme se rozhodli, že je čas vrátit Podzimníčka zpátky domů do lesa. Na rozloučenou jsme mu řekli básničku o ježkovi, kterou jsme se naučili, vyrobili ježečka z bramborů a šípků a pak už jsme ho odnesli do našeho skřítkového lesa. Postavili jsme mu i ostatním skřítkům nové domečky a strávili tak společně krásné dopoledne.

 

6. 10. jsme oprášili našeho školkového motýlkového draka a vyrazili jsme ho trochu provětrat. Udělali jsme mu asi velkou radost, protože létal nádherně a z toho jsme zase měli velikou radost my. Létal tak, že jsme se skoro báli, aby naši nejmenší kamarádi nevzlétli s ním.

DĚKUJEME!!!

 

 

FOTOGALERIE


9. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin.          

Další informace: http://ovoceazeleninadoskol.cz/index.php?page=ovoce-do-skol

Další informace: http://www.laktea.cz/index.php?page=skolni-mleko-2017-18

Dobrou chuť!!!


 

FOTOGALERIE

6. – 7. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila XXIV. ročníku „Pacovského dovádění“ spojeného s dalším ročníkem Turistického závodu (TZ) jednotlivců a s Nočním blouděním Vysočinou.

Další informace na http://www.tompacov.cz/

Nejmladší žáci: Danda Šikr, Pepča Břenek, Kája Žahour, Péťa Svoboda a Domča Dvořák.

Nejmladší žákyně: Nelinka Kykrychová, Simonka Šimáčková a Štěpánka Vaňátková.

Mladší žáci: Kuba Zvěřina a Jirka Daněk.

Mladší žákyně: Terka Dvořáková a Karolínka Žahourová.

Starší žáci: Vojta Adam a Ondra Marek.

Starší žákyně: Verča Břenková.

Mladší dorostenky: Terka Žahourová.

 

Výsledky Pacovského dovádění 2017 – Turistický závod (výpis) – ve svých kategoriích:

Vojta Adam – 2. místo

Pepča Břenek – 2. místo

Terezka Dvořáková – 3. místo

Kuba Zvěřina – 3. místo.

 

K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!!!

Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony

a za příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!

Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!

Děkujeme paní učitelce Radce Círalové

za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!


6. 10. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Radky Círalové a p. vych. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

 

FOTOGALERIE


5. října si pro 4. třídu připravil pan Martin Machač zajímavou prezentaci o třítýdenní cestě do a po Itálii. Poutavě vyprávěl o zemích a místech, která společně celá rodina procestovala. Všechny zajímavosti dětem představil na krásných fotografiích.

Velmi děkujeme!


5. 10. se naši žáci a žákyně II. stupně spolu se svými vyučujícími v prostorách půdní vestavby od 7.50 do 9.25 hodin zúčastnili promítání filmu a besedy „Nicholas Winton – Síla lidskosti“.

„Těžko si dnes dokážeme představit loučení rodičů a dětí na Wilsonově nádraží v Praze. Určitě bylo plné slz a strachu, ale i bezelstné dětské radosti, že začíná velké dobrodružství. Děti s čísly na krku nastupovaly do vlaku, některé se nemohly od svých blízkých odtrhnout a s pláčem se ptaly: „Proč mě posíláte pryč? Copak mě nemáte rádi?“ Jaké to bylo peklo, mi plně došlo, když mi vypravovala Alice Masters z Washingtonu svůj příběh. „Byly jsme dvě sestry a nastoupily jsme již do vlaku, jenomže má mladší sestra moc plakala. Máma to nevydržela a vytáhla ji oknem vagonu ven, konejšila ji a já jsem z vlaku vykřikla: „Tak si ji nech, nech si ji!“ Vtom zapískal výpravčí na píšťalku a vlak se dal do pohybu. Bezradná máma běžela i s mojí malou sestrou za vlakem, objímala ji, plakala, nevěděla, co má dělat, a v poslední chvíli mi sestru vrátila oknem kupé zpátky a tím jí zachránila život.“ Rozumíte, normálně mě zamrazilo. Vlak se již rozjížděl, čímž rozhodnutí matky dostalo přímo apokalyptický rozměr, v mnohém mi to připomínalo román Sophiina volba. Po prvním vlaku, který odjel v březnu 1939, se jich do 2. srpna podařilo vypravit dalších sedm. Celkem vycestovalo z již okupovaných Čech, z takzvaného Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu, 669 dětí!“

Další informace na http://www.wintonfilm.com/

Děkujeme panu Zdeňkovi Tulisovi za velmi lidské zprostředkování příběhu Nicholase Wintona!!!

 

Vstup byl nakonec zdarma... Díky!


 

FOTOGALERIE

4. 10. se výprava běžeckých nadějí z řad našich žáků a žákyň zúčastnila okresního kola přespolního běhu v parku u Jakuba v Jindřichově Hradci, a to pod vedením p. uč. Martina Wipplingera a p. řed. Karla Snětiny.

Soupiska našeho týmu dívek: Terezka Dvořáková a Klárka Oušková.

Soupiska našeho týmu chlapců: Kuba Zvěřina, Ondřej Marek, Míla Vaňátko, Vojta Adam, Pavel Šantroch a Honza Rácz.

 

Z výsledkové listiny:

Dívky v kategorii III. (47 závodnic)

12. místo Terezka Dvořáková

29. místo Klárka Oušková

 

Hoši v kategorii III. (64 závodníků)

20. místo Ondra Marek

30. místo Míla Vaňátko

41. místo Kuba Zvěřina

 

Hoši v kategorii IV. (65 závodníků)

51. Vojta Adam

59. Honza Rácz

60. Pavel Šantroch

Děkujeme všem zúčastněným běžcům a běžkyním

za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!

Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!


Díky manželům Kováříkovým, kteří nám do nově opraveného altánku na zahradě Mateřské školy pořídili tento zahradní nábytek v ceně 4.400,- Kč!

DĚKUJEME!


29. 9. bylo vyhlášeno ředitelské volno.

 

28. 9. státní svátek – Den české státnosti.


27. září čtvrtá třída s tř. uč. R. Círalovou navštívila v rámci ekovýchovy a při příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne zvířat Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Třeboni. Celým dopolednem nás provedla p. Zuzana Štětková, která odborně vedla výukový program Letem ptačím světem a seznámila nás s živočichy trvale žijícími v záchranné stanici.

Děti se učily rozeznávat jednotlivé skupiny ptáků podle charakteristických znaků – tvar těla, zobáku, nohou, peří. Dále poznávaly zástupce ptačí říše podle stop. Přiřazovaly k sovám, dravcům, pěvcům potravu, kterou se živí atd. Zajímavé bylo setkání s jednotlivými obyvateli a jejich osudy. Nejoblíbenější se stala poštolka Pája, jejímž adoptivním rodičem je Daneček Šikr.

Dále veverky obecné, dvě mláďata srny obecné, puštík obecný, sova pálená, jestřáb lesní, liška obecná, včelojed lesní, volavka popelavá aj.

Další informace na http://vydry.org/ (záchranná stanice)

Prospěšné a poučné na http://vydry.org/nalezene-zvire-v-nouzi/

 

FOTOGALERIE


25. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z blumy v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

 

22. 9. – 23. 9. si naši žáci a žákyně 6. třídy spolu se svou tř. p. uč. Pavlínou Křížovou užívali sportovně relaxační a poznávací výlet spojený s nocováním ve školičce a občerstvením v tušťské pizzerii Panský šenk.


19. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Díky účasti na tomto projektu obdržíme na jeden rok zdarma měsíčník Svět potravin.

Další informace: http://ovoceazeleninadoskol.cz/index.php?page=ovoce-do-skol

19. 9. naši žáci a žákyně z I. a II. stupně obdrželi krabičku mléka neochuceného v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Další informace: http://www.laktea.cz/index.php?page=skolni-mleko-2017-18

Dobrou chuť!!!

 

18. 9. – 22. 9. absolvovala v naší škole týdenní pedagogickou praxi studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK slečna Marie Němcová – aktivně se zapojila do našeho výchovně vzdělávacího procesu a také do vybraných školních a mimoškolních činností.


18. 9. nastalo velké přepočítávání výtěžku sbírky Světluška na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným.

Tak tedy:

Eší a Adam v Prachaticích a v Třeboni - 6.205,- Kč.

Anička a Zuzka v Třeboni - 2.100,- Kč

Naši Tomíci v Rapšachu - neuvěřitelných 6.996,- Kč!

Kuba, Jirka a Terka v Halámkách a Dvorech - 1.910,- Kč

Celkem jsme vybrali nádherných 17.211,- Kč, což je o 5.000,- Kč více než loni!

Děkujeme všem našim Světluškám a hlavně všem, kdo přispěli.

DÍKY!


 

FOTOGALERIE

16. 9. naše výprava reprezentantů zasáhla na MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ TZ) v Bílovci do bojů o další titul.

 

Výsledky MMZ TZ Bílovec ve svých kategoriích:

4. místo Vojta Adam

5. místo Klárka Oušková

7. místo Danda Šikr.

 

BLAHOPŘEJEME!!!

 

Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony v extrémních podmínkách a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!

Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!

Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!

Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu našich reprezentantů!!!


15. 9. – 16. 9. si naši žáci a žákyně 7. třídy spolu se svým tř. p. uč. Martinem Wipplingerem užívali sportovně relaxační a poznávací výlet spojený s nocováním ve školičce.

Žáci a žákyně 7. ročníku přenocovali spolu s třídním učitelem M. Wipplingerem z pátku 15. září na sobotu 16. září ve škole. Za příjemného počasí si pan učitel pro žáky připravil sportovní odpoledne vyplněné fotbalem, volejbalem, stolním tenisem a dalšími míčovými sporty. Součástí pobytu byl také pozdně odpolední cyklovýlet do pizzerie Cinema v Suchdole nad Lužnicí, kde se uskutečnil třídní turnaj v šipkách. Po návratu zpět do školy děti pilovaly svou reakci při postřehové stolní hře Jungle Speed, následovalo promítání filmu a večerka.

Všem moc díky za účast, bylo to super!

 

FOTOGALERIE


 

FOTOGALERIE

12. 9. – 14. 9. se uskutečnila v naší škole a ve vsi charitativní sbírka Světluška na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným.

„Světlušky“ z našeho turistického oddílu Práčata nám nabídly:

- propisku (černou nebo bílou) – 30 Kč

- peněženku – 50 Kč

- tykadla – 70 Kč (a plastový přívěšek zdarma)

- zubní kartáček – 100 Kč (a plastový přívěšek zdarma).

Již druhým rokem se naše Světlušky Anička Círalová a Zuzka Šebestová zapojily do této charitativní sbírky v Třeboni a Eliška Eší Kreklová v Prachaticích a s Adamem Havlem i v Třeboni. V Rapšachu pak tato Práčata:

Danda Šikr, Pepča Břenek, Jirka Daněk, Simča Šimáčková, Verča Břenková, Petruška Borovková, Kájina Žahourová, Kuba Zvěřina, Martin Hubálovský, Nelča Kykrychová, Kájina Korbelová, Kuba Daněk, Terka Velická, Honza Krejčí a Kája Žahour.

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Připojte se také. 

Další informace na http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Děkujeme rodičům, kteří se rozhodli připojit a umožnili svým dětem podpořit tuto akci!!!

Děkujeme všem dětským a dospěláckým dárcům!!!

Děkujeme za organizaci a zdárný průběh akce

p. řed. Karlovi Snětinovi, p. uč. Radce Círalové a p. uč. Pavlíně Křížové a jejich malým a velkým Světluškám z turistického oddílu Práčata!!!


13. 9. jsme se v prostorách naší školní tělocvičny zúčastnili projekce sférického kina. Naši žáci, žákyně a děti z mateřské školičky a za základní školy praktické spolu se svými vyučujícími navštívili následující filmy: Začarovaný útes, Astronaut a Zpátky na Měsíc

Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. U nás se ocitnete v kouzelném prostoru a budete si připadat, jako byste byli přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Společně poodhalíme tajemství světa stromů, ponoříme se do hlubin moří, prozkoumáme nekonečný vesmír nebo podnikneme výpravu dovnitř lidského těla. Další informace na

http://sferickekino.cz/http://sferickekino.cz/

 

FOTOGALERIE


 

FOTOGALERIE

8. 9. – 9. 9. si naši reprezentanti a reprezentantky turistických závodů užívali hry, soutěže a večerní dobrodružnou výpravu po okolí Rapšachu s nocováním ve školičce, a to pod vedením p. uč. Radky Círalové a Aničky Círalové.

Sešli jsme se v pátek 8. září okolo 17.00 hodin odpoledne. Akce se zúčastnili: Štěpánka, Nelča, Simča, Andrejka, Terka D., Danda, Pepča B., Pepča P., Péťa, Jirka, Kuba Z., Kája Ž.

 

Program:

  • staré a nové hry pod vedením Aničky C.– Virus, Ježek v kleci, Tanky aj.

  • táborák za školou

  • večerní pochod 6.5 km; vyrazili jsme před 20. hodinou od školy směr Spáleniště, po Lomácké cestě až k Tokáništi a zpět do školy; někteří cestou úspěšně zahoubařili (klouzci, lišky, modráci)

  • pohádka na dobrou noc – muzikál V peřině; a my jen ve spacáku?

  • v sobotu ráno snídaně, hry v tělocvičně a po 9.00 hod. domů

Hry, výpravu a nocování jsme si užili!!!

Děkujeme paní učitelce Radce Círalové a Aničce!!!


4. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2017/2018.

Přivítali jsme společně novou vyučující v naší základní škole – paní učitelku Gabrielu Sarah Círal a novou paní vedoucí školní stravovny – paní Zdeňku Pišanovou.

Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy a předali jsme jim mimo jiné pamětní list a z projektu Ovoce do škol úkolníček a box na svačinu s mlékem a zvířátkem.

Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě.

Zahájení nového školního roku předcházela tradiční pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor školy, školky, stravoven a přilehlých travnatých ploch.

PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, DĚTEM, RODIČŮM A PRACOVNÍKŮM ŠKOLY A ŠKOLKY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018!!!

 

FOTOGALERIE