Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů Plán ICT Kronika 2016/17 Školní vzděl. program Klasifikace žáků TEST VŠEOB. VĚD. ŠVP MŠ Rapšach AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA Uvolnění žáka z vyučování - formulář


Vzhledem k tomu, že v roce 2007 zastavil stát podporu programu ICT, je tenhle plán jen bájnou vzpomínkou...


VSTUPNÍ PARAMETRY

 

 

2005

Celkový počet žáků:

 

190

 

Celkový počet pedagogických pracovníků:

17

 

z toho proškolených:

úroveň "Z"

16

94,4%

 

úroveň "P0"

13

72,2%

 

úroveň "S"

1

5,6%

 

PLÁN NA ROK 2006 – ŠKOLENÍ SIPVZ

V roce 2006 nebude proškolen žádný pracovník v úrovni „Z“ (1 neproškolený je důchodce s částečným úvazkem), 3 pracovníci budou proškoleni v úrovni „S“ a 1 pracovník jako ICT koordinátor.

Z dotace ICT je na školení SIPVZ v roce 2006 vyčleněno 18.800,- Kč.

INFRASTRUKTURA

Popis

Přepočet standardu

Počáteční stav

Vyhovuje

Koncový stav 2006

Vyhovuje

Předpokládané výdaje

Počet PC na škole (kusy)

30

16

Ne

18

Ne

50.000,-

z toho mladších 5 let (kusy)

30

14

Ne

16

Ne

---

Projekční technika na škole (kusy)

3

2

Ne

2

Ne

---

Dostupnost přípojných míst v učebnách (místnosti)

17

18

Ano

18

Ano

---

Dostupnost přípojných míst v kabinetech (místnosti)

10

7

Ne

7

Ne

---

Operační systém (kusy)

30

16

Ne

18

Ne

9.000,-

Celkem:

59.000,-

 

PLÁN NA ROK 2006 – INFRASTRUKTURA

V roce 2006 plánujeme nákup 2 ks počítačů pro učitele, protože zatím používají pouze 1 počítač ve sborovně, což je pro tvorbu ŠVP nedostatečný počet..Z prostředků rozpočtu (obecních) bude do konce února 2006 pořízen WinServer, jehož část (webové stránky, web Bakaláři) bude do 06/2006 zpřístupněna žákům, učitelům i rodičům pro přístup v síti.

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Aplikace

Řešení - žák

Řešení - učitel

Možnost tisku žák/učitel

Textový editor

MS Word

MS Word

ano/ano

Tabulkový kalkulátor

MS Excel

MS Excel

ano/ano

Databázový editor

 

Access

0/ano

Grafický editor

Corel Draw 9

Corel Draw 9

ano/ano

Corel Photo Paint

Corel Photo Paint

ano/ano

Multimediální editor

Context Profi

Context Profi

ano/ano

Výukové programy

Terasoft - vše

Terasoft - vše

ano/ano

Didakta

Didakta

ano/ano

Langmaster

Langmaster

ano/ano

Power Point

Power Point

ano/ano

Publisher

Publisher

ano/ano

FTP Commander

FTP Commander

0/0

Lingea Lexikon AJ, NJ

Lingea Lexikon AJ, NJ

ano/ano

Baltík

Baltík

ano/ano

DoTest, DoTest Home

Do Test, DoTest Home

ano/ano

Světové malířství

Světové malířství

0/0

Svět povolání

Svět povolání

ano/ano

Langmaster-Brána vědění

Langmaster-Brána vědění

ano/ano

Edison

Edison

0/ano

Programy pro učitele

 

Programy ATRE

0/ano

 

RVP MŠMT

0/ano

 

Rádce učitele I. – IV.

0/ano

 

Legislativa školy

0/ano

Ukládání dat

Pevný disk, disketa

Pevný disk, disketa, CD - R,RW

 

Webový prohlížeč

IE 6

IE 6

ano/ano

Klient el. Pošty

 

Outlook Office 2003

0/ano

Editor webových stránek

 

Front Page

0/ano

Prostor pro webovou prezentaci

 

rapsach.cz/skola

 

Další software

 

Vema – mzdy

0/0

 

Fénix - účetnictví

0/0

 

Stravovna, Normování, Sklad

0/0

 

Bakaláři

0/ano

Mgr. Karel Snětina
ředitel školy
ICT koordinátor
správce sítě