Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru
Klíčová slova
Úvod
Teoretická část
Praktická část
Audit
Vstupy a výstupy
Změny ve stylu
Dotazník pro rodiče
Image školy
Dotazník k šikaně
Dotazník o drogách
Minimální preventivní...
Koncepce rozvoje
Náplň volného času
Turistický oddíl
Hlavní akce
Ostatní akce
Sponzoring
Pár slov na závěr
Resumé

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
Centrum celoživotního vzdělávání
Akreditovaný dvousemestrový distanční kurz: Management a ekonomika školy

Klima školy a jeho pedagogicko psychologické souvislosti

Závěrečná práce
Předkládá: Mgr. Karel Snětina
Odborný lektor kurzu: PhDr. Václav Holeček
1.      Obsah:
1.    Obsah
2.    Klíčová slova
3.    Úvod
4.    Teoretická část
5.    Praktická část  
5.1.    Situace školy
5.2.    Audit marketingového prostředí
5.3.    Vstupy a výstupy
5.3.1.    Dotazník pro žáky
5.3.2.    Změny ve stylu vzdělání a výchovy
5.3.3.    Řád školy
5.3.4.    Dotazník pro rodiče
5.3.5.    Image školy
5.3.6.    Dotazník k šikaně
5.3.7.    Informační leták a plakát pro žáky o šikaně
5.3.8.    Dotazník o drogách
5.3.9.    Minimální preventivní protidrogový program
5.3.10.    Koncepce dalšího rozvoje
5.4.    NÁPLŇ VOLNÉHO ČASU ŽÁKŮ mimo vyučování
5.4.1.    Kroužky a jejich akce
5.4.2.    Turistický oddíl
5.5.    SNAŽíme se „Připoutat žáky ke škole“
5.5.1.    Hlavní školní akce
5.5.2.    Ostatní akce na podporu sounáležitosti se školou
5.6.    Práce se sponzory
5.6.1.    Finanční toky
5.6.2.    Příklad žádosti o grant
5.6.3.    Sponzoring
5.6.4.    Sponzoring v Základní škole v Rapšachu
6.    PÁR SLOV NA ZÁVĚR
7.    Resumé
8.    Seznam použité literatury
9.    Seznam příloh