Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru

VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ K PROFILACI ŠKOLY
               
  RODIČ ŽÁK UČITEL CELKEM VÁŽENÝ PRŮMĚR
1. Výpočetní technika 33 39,3% 35 36,8% 4 30,8% 35,6% 69,24
2. Turistika a pobyt v přírodě 17 20,2% 23 24,2% 3 23,1% 22,5% 44,64
3. Jazyky a jazyková komunikace 40 47,6% 31 32,6% 3 23,1% 34,4% 65,70
4. Výchova demokratického občana 7 8,3% 5 5,3% 2 15,4% 9,7% 22,69
5. Regionální výchova a výchova k znalostem kontinuity vývoje naší vlasti 1 1,2% 0 0,0% 2 15,4% 5,5% 16,18
6. Environmentální výchova (ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj) 8 9,5% 4 4,2% 3 23,1% 12,3% 30,83
7. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3 3,6% 1 1,1% 1 7,7% 4,1% 10,42
8. Rozvoj kreativního potenciálu žáků 3 3,6% 3 3,2% 2 15,4% 7,4% 18,82
9. Zaměření na sporty 11 13,1% 31 32,6% 0 0,0% 15,2% 19,61
10. Zaměření na přírodní vědy 5 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 2,0% 3,97
NESMYSLNĚ VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK 7 8,3% 11 11,6% 0 0,0% 6,6%  
Celkem odevzdalo: 84 95 13    
Celkový počet dotazníků: 146 176 15    
Odevzdáno procent: 57,5% 54,0% 86,7%