Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru


Plán aktivit projektu na období leden-červen 2014

1.      Technický kroužek ZŠ

·         od února 14 – 10 žáků/skupina, 2 hodiny (od 14:30 do 16:30 hod.)

·         1x za 14 dní, den bude určen podle rozvrhu, kdy není odpolední vyučování

o   zjistit počet zájemců o kroužek a vhodný den

·         přiměřené oblečení (budou v dílně)

·         doprava zajištěna – autobus vyzvedne žáky před jejich ZŠ a zase je přiveze před školu (příp. domů, pokud to bude na cestě)

 

2.      Exkurze Plzeň

·         Dvoudenní - březen nebo duben 2014

·         náplň – Techmania Science Centre + prohlídka strojírenského závodu

·         1 učitel ZŠ + třída

 

3.      Projektový den (PD)

·         únor 2014 nebo červen 2014

·         5 hodin, pro 1 třídu

·         1 pedagog ZŠ – bude mít placenou přípravu na PD

·         náplň: plnění úkolů, soutěž, budou se podílet naši žáci

 

4.      Výuka pedagogů SŠ na ZŠ (v předmětu Člověk a svět práce)

·         přijede náš učitel odborných předmětů či OV

·         pedagog ZŠ bude mít hrazenou přípravu žáků

·         termín podle rozvrhu ZŠ – domluví se s Mgr. Kojanovou

·         náplň – alternativní zdroje energie, pokusy do fyziky, představení technických profesí apod.

 

5.      Technická památka Písek (městská elektrárna)

·         červen 2014

·         vždy pro jednu školu

·         1denní exkurze

·         žáci ZŠ budou vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly, které pro ně připraví žáci SŠ