Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů

 
Datum: vždy první dělí v dubnu od 14.oo do 17.oo hodin
Zápis se týká dětí, které dosáhnou do 31. 8. příslušného roku šesti let věku
K zápisu doneste s sebou, prosím:
1) Rodný list dítěte
2) Svůj občanský průkaz
3) Zápisový list - možno vyzvednout v příslušné MŠ, nebo vyplnit u zápisu
Před zápisem si rozmyslete:
1) Zda bude dítě navštěvovat školní družinu
2) Zda bude dítě chodit na obědy do školní stravovny
Na Vaše děti se těší za celou ZŠ v Rapšachu
Mgr. Karel Snětina, ředitel školy
 

CO MŮŽEME VAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT?

Klidné prostředí menší vesnické školy
Menší počet žáků ve třídě
Soutěže, hry, ankety, projekty v průběhu celého školního roku
Vlastní školní časopis, na jehož vydávání s podílejí žáci vyšších tříd, ale přispívat do něj může kdokoli
Mimoškolní aktivity:
- kroužky německého jazyka v 1.- 3. třídě
- kroužky anglického jazyka v 1. - 9. třídě
- kroužek hry na zobcovou flétnu
- kroužky dovedných rukou pro 2.-9. třídu
- kroužky počítačového programování s čarodějem Baltíkem pro 5.- 8.třídu
- kroužek počítačového zpracování filmů pro 7. - 9. třídu
- kroužek základů počítačové animace pro 6. - 9. třídu
- výtvarný kroužek
- pěvecký kroužek
- kroužek florbalu
Odbornou práci s dětmi s poruchami učení
Pravidelnou činnost v turistických oddílech s řadou zajímavých akcí
Čtrnáctidenní letní tábor za rozumnou cenu
Dobře vybavené školní knihovny, žákovskou studovnu
Od 6. třídy samostatný přístup k počítačům a do žákovské studovny
Přístup k celosvětové počítačové síti Internet
V 9. třídě základy práce s výpočetní technikou jako povinný předmět
Možnost účasti na lyžařském kurzu pravidelně každý rok od 3. do 9. třídy
Plavecký výcvik od 1. do 4. třídy

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY...

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 1. února 2000. Zápisu se zúčastnily 23 děti a předpokládá se nástup 18 - 19 dětí. Zápis byl veden a připraven p. uč. Havlovou K. spolu s dětmi z 5. a 9. třídy. Děti uvítaly postavičky z jim známých příběhů: klaun, víla, zajíček, kašpárek, pan král s princeznou, vodník, baba Jaga, Pipi, kocour v botách. A děti počítaly ztracené korálky, určovaly barvy na pentličce a tvary perníků, kreslily postavy, vybíraly si dárky připravené staršími spolužáky a sedly si na zkoušku do školní lavice.
Mezi tím si rodiče povídali s p. ředitelem a p. výchovnou poradkyní - předala jim mimo jiné seznam věcí potřebných k začátku školní docházky. Zápisu se také zúčastnila p. učitelka z MŠ a p. učitelka budoucích prvňáčků. A zájemci mohou nahlédnout do školního videoarchívu a zavzpomínat na zápis.