2018/19 - II. část - ZŠ a MŠ v Rapšachu

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
ZŠ a MŠ v Rapšachu
Přejít na obsah

2018/19 - II. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2018/2019

31. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pomeranče v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

31. 1. třídní vyučující předali svým žákům a žákyním pololetní vysvědčení, které se stává bilancí naší dosavadní práce a jež vede k zamyšlení nad tím, co se nám podařilo a co ne, kde vítězí naše píle, talent, snaha po (nej)zdařilejším školním prospěchu a kam zaměřit své síly, abychom stávající stav zlepšili. Naši prvňáčci zažili poprvé tuto slavnostní chvíli a naši vycházející se rozhodují, kam otočí kormidlo svého nejen profesního života.
Po velké přestávce jsme pod vedením našich vycházejících žáků a žákyň týmově soutěžili v následujících disciplínách pololetních her: rozlouskni hádanky, poznej koření, překonej opičí dráhu, zazpívej – karaoke, najdi číslo – číslovaná, najdi poztrácené věci – schovka, urči název šutrů – minerály a horniny.

Výsledky pololetních her 2019
1. místo tým Ondry M.
2. místo tým Honzy M.
3. – 4. místo tým Artura M. a Jirky S.
Všichni jsme se snažili a pololetní hry si užili!!!
Děkujeme naší devítce, všem vycházejícím žákům a žákyním, všem zúčastněným soutěžícím a vítězům gratulujeme!!!


29. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili osmé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

24. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

23. 1.  se uskutečnilo jednání pedagogické rady.

22. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili sedmé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

22. 1.  se naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p. uč. P. Křížové další lekce ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni.

22. 1. besedovali v rámci profesní  přípravy naši vycházející žáci a žákyně a osmáci s pracovníky ze Středního  odborného učiliště Lišov o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Děkujeme za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!

18. 1. jsme zveřejnili: v období od pondělí 14. 1. se v naší 1. třídě pod vedením p. uč. Jany Šikrové uskutečnil projektový týden Les v zimě.

17. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

16. 1.   se naši žáci a žákyně II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p. uč. P. Křížové další lekce ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni.

15. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili šesté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
Lekcí je naplánováno deset (do 12. února) a realizují se vždy v úterních termínech pod vedením p. uč. R. Círalové a p. uč. J. Sváčka v období od listopadu do února.

15. 1. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila   vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské   v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“   seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí,   ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Zaměřili jsme se (exkurze   v terénu, přesun mikrobusem) na vodní stavby v naší krajině – jezy   (první, moderní, kompletně opravený po povodních na „Rozvodí“ a   druhý, starší a vodácky patřící mezi nejnebezpečnější, Pilař) a   mosty (historické i moderní) – navštívili jsme železobetonový silniční most č. 1536-1 z roku 1925 na silnici z   obce Stříbřec do Staré Hlíny, který přemosťuje Novou řeku   (http://www.mosty-tunely.cz/objekty/detail/most-pres-novou-reku-stribrecky-most/).
Cílem této aktivity je zvýšení   zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM A   STUDENTŮM A ŘIDIČŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A   TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

8. 1. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili páté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

14. 1. – 15. 1. Paní Zima stále přisypává…

11. 1. jsme v 6.45 hodin SEZČ zaznamenali   pokles teploty na – 4°C.

10. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka jablíčko v rámci projektu   „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským   společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským   společenstvím.

10. 1. se naši žáci a žákyně II. stupně a jejich vyučující v rámci   odpolední výuky zúčastnili naučně poznávací besedy o   cestovatelských zážitcích z Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu,   a to pod vedením p. uč. Ondřeje Maxy.
DĚKUJEME p. uč. O. MAXOVI ZA VELMI POUČNÉ A ZAJÍMAVÉ VYPRÁVĚNÍ!!!


8. 1.   jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky   sepsané p. uč. Gabrielou Sarah Círal a p. uč. Kateřinou Bjelovou:
Listopad
Měsíc listopad   jsme s dětmi věnovaly tématu „Zdraví, zdravá strava, péče o   naše tělo a nemoc“. Děti si vyzkoušely několik činností, při   kterých si uvědomovaly stavbu lidského těla, vnitřní orgány a   jejich funkce. Nejvíce času jsme věnovali hygieně ústní dutiny   (správnému čistění zubů).
 • Stavíme   kamaráda z kostiček (tvar lidského těla)
 • Obkreslujeme   kamaráda (uvědomování a dokreslování částí lidského těla)
 • Hrajeme si na   doktory
 • Zdravá strava   a čistění zubů
Na začátku měsíce   jsme společně s dětmi stihly zasadit vrby na školní zahradě.
15. 11.   Drakiáda – další akce ve školce byla plná draků a nejenom   papírových. Od samého rána si děti připravovaly dráčky   z perníku. Válely a vykrajovaly těsto, které po upečení zdobily   bílkovou polevou a sladkým sypáním. V dračím duchu probíhal celý   den. Dračí cvičení s ocásky a tanec s drakem „Dupy, dupy, dup,   draka bolí zub“. Nakonec si děti své perníkové dráčky ozdobily   skládanými papírovými ocásky.
Prosinec
5. 12.   jsme s dětmi vystupovaly u příležitosti příchodu čertů a   rozsvícení vánočního stromu v Rapšachu. Děti recitovaly o   příchodu Mikuláše, o stříbrné hvězdičce a zazpívaly vánoční   píseň za doprovodu rolniček.
6. 12.   proběhlo ve školce vánoční tvoření za pomoci rodičů a jejich   dětí. Celá akce byla velice příjemná a zdařilá. Tímto bychom   ještě jednou velice rádi poděkovali všem, kteří se jí   zúčastnili.
Vánoční čas jsme   s dětmi strávily návštěvou místního kostela, ve kterém   byl vystaven Betlém. Také jsme   navštívili a zároveň popřáli pěkné svátky všem přátelům   z Praktické školy a Základní školy v Rapšachu.
20. 12.   Tento den byl plný čekání na Ježíška. Od rána děti   přinášely jejich domácí cukroví na vánoční hostinu, poslouchaly   vánoční koledy a připomínaly si vánoční tradice. Celé vánoční   dopoledne bylo zakončeno bohatou nadílkou, ze které měly děti   velkou radost. Všechny dárky si ihned vyzkoušely a prohlédly.   Celý adventní čas jsme si s dětmi náramně užily a již teď se   těšíme na rok nový.
DĚKUJEME!

8. 1.   nám Paní Zima nadělila sněhové   peřinky.

3. 1. – 4. 1.   bylo vyhlášeno ředitelské volno.

1. 1. 2019 jsme se spolu s TOMÍKY od 10.00 hodin   vypravili z návsi u kostela na již tradiční a stále oblíbený novoroční výšlap s pečením buřtíků. Bylo nás osmnáct a jeden   pejsek. Prošli jsme obvyklou trasu Rapšach – Kočvarák – Peklo –   Františkov – Rapšach a jak naměřila Petra, bylo to 6,2   kilometru.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK   2019!!!


30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve školní tělocvičně   náš TOM Práčata 34. ročník vánočního turnaje v líném   tenise. Turnaje se zúčastnilo osm dvojic. A tak jsme si opět   v čase všeobecného svátečního odpočinku a pojídání všelijakých   dobrot protáhli svá tělíčka a zpevnili svalíčky.
Výsledky 34. ročníku vánočního turnaje   v líném tenisu:
1. místo:   Kájina a Adýs
2. místo:   Honza a Tedýs
3. místo: Kuba a Ondra
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé   výkony
a stanuvším na   stupních vítězů gratulujeme!!!

26. 12. se v kostele sv. Zikmunda od 15.00 hodin uskutečnil vánoční koncert   v podání Rapšašského komorního orchestru.
Děkujeme našim vystupujícím žákům a žákyním a   p. uč. Radce Círalové za jejich přípravu!!!
Děkujeme muzikantům, pěvcům a pěvkyním z Rapšašského   komorního orchestru za příjemné setkání s duchovní hudbou!!!


21. 12. PŮJDEM SPOLU K BETLÉMU. Celkem 15 tomíků se nás vypravilo do Suchdola nad Luž. k betlému, k dílu místního řezbáře M. Bicana. Zpátky po svých 5 km. Počasí nám moc nepřálo, a tak teplý čaj, sladká vánočka a vánoční cukroví přišlo vhod. Trochu jsme zavzpomínali nad fotkami na letošní akce a nakonec si „zaprskali“.


21. 12. smíšené týmy složené z žáků a žákyň I. a II. stupně plnily různé úkoly Vánočních her, které pro nás zorganizovali naši vycházející žáci a žákyně se svým p. tř. uč. Ondřejem Maxou.
Na stanovištích rozmístěných v učebnách, tělocvičně a prostorách školy jsme soutěžili: vánoční karaoke, zdobení stromku, vánoční slova, ledová dráha, vánoční básnička, hádanky, kreslené Vánoce.
Za odměnu jsme mlsali slaďounký perník z vesničky vydražené manžely Adamovými – děkujeme!!!
A ve třídách jsme si užívali vánoční pohodu u stromečků s dárečky od kámošů a kámošek a se sladkým a voňavým cukrovím. Ve školní družině nám nadělil Ježíšek dárky již včera.
Výsledky Vánočních her 2019
1. místo tým Evči M.
2. místo Ondry M.
3. místo tým Terky D.
Všichni jsme se snažili a vánoční hry si užili!!!
Děkujeme naší devítce, všem vycházejícím žákům a žákyním, všem zúčastněným soutěžícím a vítězům gratulujeme!!!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!!!

20. 12. jsme zveřejnili:
18.12. si naši prvňáčci se svou p. uč. Janou Šikrovou a spolu s kamarády a kamarádkami z mateřské školy připravili vánoční nadílku i pro lesní zvířátka. A ještě si u toho skvěle zařádili ve sněhu.
20. 12. se naši žáci a žákyně II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p. uč. I. Záhorovské tréninku ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni.
19. 12. ve středu si pro 4. a 5. třídu připravili rodiče Lucky Machačové zajímavou besedu o místech, která navštívili během 50denního putování po Balkánském poloostrově. Na krásných fotografiích ukázali přírodní zajímavosti, historii a kulturu států. Z cest dovezli mušle, větvičky bavlníku a na ochutnání halvu (jednu z nejstarších řeckých cukrovinek vyrobených ze sezamových semínek).
Děkujeme za milé a poučné setkání.


18. 12. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou.
Zaměřili jsme na povrchovou vodu, složení vody, organismy ve vodě,  měření kvality vody, rozpuštěný kyslík ve vodě, látky ve vodě, pitnou vodu, mikroskopická pozorování a praktické použití měřicích přístrojů při analýze vody.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM A STUDENTŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

18. 12. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili čtvrté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
Lekcí je naplánováno deset (do 12. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února.
Před plaveckým výcvikem se spolu s p. uč. R. Círalovou a p. uč. J. Sváčkem vypravili do historického centra a užívali si adventní čas:
 • Aqua show sv. Florián – druhá svého druhu v Evropě, kombinace světelných efektů, videoprojekce a obrazců za pomoci padající vody poskytuje nádhernou podívanou.
 • Výstava jihočeských betlémů.
 • Rozchod v Panské ulici.


17. 12. se uskutečnilo od 16.00 do 19.00 hodin Vánoční setkání v naší škole, kterému předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava (spojená s také s generálkou jednotlivých vystoupení 17. 12. dopoledne) našich žáků a žákyň vedených svými vyučujícími.
Program vystoupení žáků a žákyň naší základky ve školní tělocvičně
 • Úvodní píseň 4John se 4. a 5. třídou
 • Film 9. třídy
 • Pásmo písniček 1. třídy
 • Violoncello – Karolínka Korbelová
 • Klavír – Danda Šikr
 • Kroužek hry na zobcovou flétnu
 • Píseň 4John se 4. a 5. třídou
 • Dobročinná dražba perníkového modelu malebné vesničky s kostelíkem
 • Film 8. třídy
 • Scénka 7. třídy
 • Píseň 4John se 4. a 5. třídou
 • Cvičení 2. a 3. třídy
 • Tanec 6. třídy
 • Závěrečný společný zpěv koledy s žáky a žákyněmi II. stupně.
VÝTĚŽEK Z DOBROČINNÉ DRAŽBY PERNÍKOVÉHO MODELU MALEBNÉ VESNIČKY: 3.500, - CZK
VELICE DĚKUJEME RODINĚ ADAMOVÝCH!!!

Slavnostní punč, grilované klobásky, párky v rohlíku, pikantní zelňačka, koláčky, minipizzy nebo slaďoučké perníčkové stromečky, domečky, svícny a mnoho dalších pochoutek opět jako tradičně dodaly nejen zrakovým, ale i čichovým, chuťovým a hmatovým smyslům to pravé vánoční potěšení.
Doprovodné akce
 • vánoční trh dětských výrobků z vánočních dílen, 1. třídy a ze školní družiny: vánoční dekorace, perníkové stromky a svícínky, vánoční stromky pletené a obšívané, keramické stromky zdobené knoflíky, přáníčka s vyšívanými motivy, papíroví a dřevění andílci, svícínky, zvonečky a věnce, perníkové chaloupky a mísy s perníčky
 • prodej sladkých a voňavých perníkových stromků a svícínků, drobných perníkových výrobků různých tvarů a velikostí, stromečky s voňavým kořením
 • občerstvení – vánoční punč (pro malé a velké) a jiné osvěžující a lahodné nápoje, grilované klobásky, pikantní zelňačka, párky v rohlíku, koláčky, minipizzy, dobroty a dobrůtky
 • bohatá tombola – drobnosti do bytu i kanceláře, hračky, potřeby pro kutily, drogerie a kosmetika, módní doplňky apod.
 • výstavka dětských prací – adventní věnec a vánoční dekorace, přáníčka, drobné ozdoby na stůl i do květináčů, výtvarná díla a dílka, stříhané obrázky, Mikulášové, čertíci, andělé, sněhuláčci, zimní krajinky atd.
Zakoupením tomboly, výrobku nebo produktu u stánku s tímto označením podpoříte mimoškolní činnost našich dětí – děkujeme VÁM!!!
Pestrý a bohatý program opět nabídl všem našim návštěvníkům a divákům především nejedno originální taneční, hudební, koncertní, dramatické či pěvecké vystoupení našich žáků a žákyň, která si pilně a zodpovědně připravovali a dolaďovali se svými vyučujícími zejména v tomto čase adventním.
Také o dětské výrobky v rámci prodejní výstavky, občerstvení, dražbu a tombolu opět projevili přítomní návštěvníci obrovský zájem, za který velmi děkujeme!!!
Děkujeme všem našim návštěvníkům, pozorným posluchačům a divákům!!!
Děkujeme rodičům, kteří podpořili své děti účastí na jejich vystoupení!!!
Děkujeme všem našim dětem a dospělým, kteří se na přípravě vánočního setkání podíleli!
Děkujeme skupině 4 John (Honzovi Holubovi) za doprovod a ozvučení vánočního setkání!!!
Děkujeme všem malým a velkým organizátorům a vystupujícím za důstojnou prezentaci své školy a zdárný průběh našeho již tradičního vánočního setkání!!!

13. 12. se naši žáci a žákyně 2. – 5. třídy pod vedením tř. p. uč. Radky Círalové a tř. p. uč. Jaroslava Sváčka vypravili do adventní Třeboně, kde zhlédli filmové představení Grinch.
13. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hrušky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

11. 12. (a také 13. 12.) se naši žáci a žákyně II. stupně připravovali na vánoční setkání ve škole: pilně tvořili ve vánočních dílnách, pilovali svá vystoupení a připravovali výzdobu tříd a školy.
V úterý jsme ve vánočních dílnách tvořili a připravovali tombolu od čtvrté vyučovací hodiny a v rámci odpolední výuky a ve čtvrtek jsme navíc dolaďovali svá vystoupení.
Paní Zima nám již o rána přisypávala do sněhové peřinky další bohatou a třpytivou nadílku.
Ve školní družině paní vychovatelky nazdobily se svým dospělácko-žákovským týmem naše oblíbené perníkové stromky, svícínky a slaďoučké perníčky.
Vánoční dílny na II. stupni:
 • pletené vánoční zvonečky a jiné dekorace – vedoucí p. uč. Marie Jirků (učebna fyzika)
 • chaloupky z perníku a jiné dobrůtky a model malebné vesničky do dobročinné dražby – vedoucí p. uč. Pavlína Křížová (učebna dějepis)
 • vánoční stromečky a dekorace – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská (učebna kreslírna)
 • vánoční tombola – p. uč. Martin Wipplinger a p. uč. Ondřej Maxa.
A tak jsme opět v naší školičce vykrajovali, obrušovali, spojovali, ochutnávali, slepovali, pletli, proplétali, modelovali, vařili, odlévali, malovali, aromatizovali, kutili, zdobili, pletli, balili, vázali, vystřihovali, aranžovali, dekorovali,…; učebna dějepisu včetně školní družiny byla provoněna sladkým těstem a různými tajuplnými ingrediencemi a kořením.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou práci!!!

11. 12. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili třetí dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
Lekcí je naplánováno deset (do 12. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února.

9. 12. se v kostele sv. Anežky v Českých Velenicích od 16.00 hodin uskutečnil vánoční koncert v podání Rapšašského komorního orchestru, doprovázeného našimi dětmi. Děkujeme všem vystupujícím žákům a žákyním a p. uč. Radce Círalové za jejich přípravu!!! Děkujeme muzikantům, pěvcům a pěvkyním z Rapšašského komorního orchestru za příjemné setkání s duchovní hudbou!!! Koncert v Rapšachu se uskuteční 26. 12. 2018 od 15:00 hodin. Nenechte si ho ujít!

7. 12. se v dopoledních hodinách uskutečnilo školní (vánoční) fotografování s firmou KODAK expres – Vladimír Cibulka podle objednávek našich dětí a jejich rodičů z naší základky a mateřinky.

5. 12. uspořádal od 17.00 hodin na naší návsi taneční soubor Trnky brnky, SDH Rapšach a Obec Rapšach ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rapšach, SK Rapšach a p. I. Průchou mikulášskou nadílku spojenou se slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Celý večer zahájily děti z naší Mateřské školy pod vedením p. uč. Kateřiny Bjelové a Gabriely Sarah Círal. Po zpívánkách a rozsvícení stromku se otevřely brány pekelné a čerti zaplavili náves. Všechny přítomné posléze přivítal vlídný anděl a hodný Mikuláš naděloval dětem za písničku či básničku dárky. Po nadílce následoval nádherný ohňostroj.
Přítomní malí i velcí se občerstvovali koláčky nebo vánočkou a zahřáli se vánočním punčem.
Děkujeme všem přítomným dětským a dospěláckým návštěvníkům a všem organizátorům za zdárný průběh rozsvícení vánočního stromku a mikulášské nadílky!!!


5. 12. navštívil děti z naší základky a mateřinky a také ze ZŠ praktické Mikuláš za doprovodu andělů a čertů.
Hodný a laskavý patron všech dětí Mikuláš svým vlídným slovem povzbuzoval spolu s milými anděly všechny děti, hlavně ty menší, které při řádění rozpustilých čertů slibovaly, že už nikdy nebudou zlobit ani doma, ani ve škole, ani maminku či tatínka nebo paní učitelku, že budou hodné, pilně pomáhat a psát domácí úkoly. Za básničku, písničku či pěkně vymalovaný obrázek nebo i za slib poslušnosti dostal každý malou sladkou odměnu.
Mikuláši, andělé a čerti, děkujeme za návštěvu!!!4. 12. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili druhé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 12. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února (odjezd v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).

4. 12. hlásí 1. třída:
Protože vánoční čas je doba, kdy bychom měli především dělat radost druhým, rozhodli jsme se udělat radost našim zvířecím kamarádům ze záchranné stanice v Třeboni. Vyrobili a dovezli jsme jim obrázkového vánočního kapříka, něco dobrého na zub a také jsme přispěli ze svých kasiček naší kamarádce Bodlince. Bodlinka sice už samozřejmě chrní, ale viděli jsme spoustu jiných zvířátek. Kunu, lišáka, káňata, krkavce, labutě, čápa, volavku, poštolku a spoustu dalších. Puštíka Béďu a Vydrýska jsme si i pohladili. Moc se nám ve stanici líbilo a slíbili jsme si, že se tam zase brzy vrátíme.

3. 12. se naši žáci a žákyně II. stupně se svými třídními vyučujícími vypravili na dva zápasy Mistrovství světa ve florbalu v O2 Aréně.
A co jsme si kromě samotného soupeření týmů mohli mimo jiné užívat? Unikátní intro show s projekcemi, Social Watch – zapojení do show na kostce, při použití hashtagu #WFCprague, Noise Meter – měřič hlasitosti, scénky s maskoty, přestávkové aktivity a soutěže, tleskátka, roztleskávačky, zapojení do show se svícením mobilními telefony, Emoji challenge na kostce.

ČEŠI, DO TOHO!!!1. 12. jsme se byli podívat v Praze nejen na rozsvícení Vánočního stromu na Staroměstském náměstí.


29. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

28. 11. jsme v 7.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 7°C.

27. 11. se naši nadějní florbalisté z řad žáků I. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Ondřeje Maxy turnaje ve florbalu – ČEPS-cup – v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Soupiska našeho týmu: Marek Šťáva, Pavlík Šťáva, Kubík Daněk, Tonda Ouška, Pepča Břenek a Danda Šikr.
Všem našim zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!

27. 11. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili první dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 12. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února (odjezd v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).

27. 11. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou.
Zaměřili jsme se podzemní vodu a její ochranu: vsakování vody (terénní pokus – hlína a písek), ochrana před haváriemi a jejich důsledky (simulace havárie – laboratorní pokusy: při změně počasí, studna, svah; hydraulická clona), zemní sondy (terénní práce).
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!


26. 11. se naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Ivany Záhorovské vypravili v rámci výuky mateřskému jazyku do Městské knihovny Třeboň.
Seznámili se s výpůjčním řádem, knižním fondem, jeho členěním a digitální katalogizací a plnili úkoly v pracovních listech za podpory pracovnic knihovny.
Více o knihovně na:
DĚKUJEME PRACOVNICÍM KNIHOVNY ZA MILÉ PŘIJETÍ A ZAJÍMAVĚ STRÁVENÝ ČAS S KNIHOU!!!


22. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z kaki v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

22. 11. se naši nadějní florbalisté z řad žáků II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Ondřeje Maxy turnaje ve florbalu (kategorie IV. – starší žactvo) v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Soupiska našeho týmu: Honza Krejčí, Kuba Zvěřina, Jirka Daněk, Ondra Marek, Vojta Adam, Domča Dvořák, Míša Baláž a Patrik Šťáva.
Všem našim zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!


21. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů s vyučujícími.

19. 11. si malá i větší Práčata na oddílové schůzce vyrobila krásné čerty – každý s vlastním obličejem.
Moc se nám povedli!

19. 11. besedovali v rámci 3. vyučovací hodiny naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy s lektorkou META, o.p.s. paní Boženou Havlovou o závislostech, návykových látkách a drogách. Více o METĚ, o.p.s. na https://www.meta-ops.cz/kdo-jsme.
Děkujeme lektorce META o.p.s., paní Boženě Havlové, za velmi poučné, zajímavé a inspirativní setkání!!!

18. 11. – 19. 11. nám Paní Zima nadělila první sněhovou peřinku.18. 11. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním hřišti SK Rapšach od 14.00 hodin pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně vzdušného dračího létání, vznášení, startů, vzletů, pádů a kroužení již 18. ročník Drakiády, a to na třetí pokus.
Předminulou sobotu (3. 11.): bylo velmi zamračené a mlhavé odpoledne, téměř se nepohnul žádný jinak vždy se alespoň tetelící podzimně zbarvený lístek v korunách okolních stromů, a přesto se slétlo šest draků (a kolem 15 dětí a dospěláků) – vznášeli jsme se však jen chvíli.
A potom (neděle 11. 11.): počasí a vítr nám nepřejí…
A dnes (neděle 18. 11.): v noci mráz, přes den…a pak padal sníh…
Další zpráva: podle vnitřní směrnice Evropské unie č. 156/2018/Dragon smí drak (létající hračka) odstartovat při minimální rychlosti větru 3,72 m/s (tj. 13,392 km/h). Pokud v neděli 11. 11. 2018 nebude vítr této rychlosti dosahovat (laicky řečeno když nebude, do prčic, zase foukat), přeložíme Drakiádu ještě o týden na neděli 18. 11. 2018. Jestli nebude foukat ani pak, bude to po 30 letech poprvé, co bude Drakiáda definitivně zrušena. A byla...
DĚKUJEME SK RAPŠACH ZA POHOSTINNÉ ZÁZEMÍ!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A ZASE ZA ROK – SNAD BUDE LÍP!!! (Míněno je lepší počasí!)


17. 11. uspořádal náš TOM „Práčata“ celodenní výpravu do Tábora. Akce se v plném počtu zúčastnili všichni, kdo se podíleli na vybírání peněz pro nadaci Českého rozhlasu Světluška, která pomáhá nevidomým. Bylo nás 23 dětí a 3 dospělí.
V Táboře jsme si nejdříve prohlédli táborské podzemí a Muzeum husitství, kde jsme ve dvojicích vyplnili pracovní listy. Pak jsme se přesunuli do Muzea čokolády a marcipánu. To jsme si nejen prohlédli, ale každý jsme si z marcipánu také něco vytvořili. Třetí na řadě bylo Muzeum lega – to už jsme byli dost unavení (zvlášť ti nejmenší).
Nakonec jsme si ještě na táborském náměstí a v přilehlých uličkách zahráli velkou pátrací hru.
Ve vlaku nás za to vše čekaly odměny – čokoládové bonbóny, nafukovací balonky, pohledy, samolepky a Glejt Práčat města Tábora.
Děkujeme Asociaci TOM ČR, která nám na tuhle výpravu přispěla!16. 11. jsme v 6.00 hodin SEZČ zaznamenali pokles teploty na – 5°C.

16. 11. se rok sešel s rokem a my jsme opět osadili krmítko pro ptáčky na minilatifundii naší školy – u pumpy před ředitelnou.
A tak se nám na jaře dozajista naši malí i větší pernatí sousedé a sousedky jako již každoročně odmění hlasitým cvrlikáním a zlatohrdelním zpěvem za trochu stříšky nad zobáčkem a hlavně za tukové koule plné zrní, slunečnicová semínka a jiné obilovinodobrotopochutiny.
Dobrou chuť vám, naši malí opeření kamarádi!!!

14. 11. se naši nadějní florbalisté z řad žáků I. a II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Ondřeje Maxy turnaje ve florbalu (kategorie III. – mladší žactvo) v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Soupiska našeho týmu: Pepča Břenek, Danda Šikr, Patrik Šťáva, Domča Dvořák, Honza Krejčí, Míša Baláž, Kuba Zvěřina, Jirka Daněk a Ondra Marek.
Všem našim zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!


9. 11. výprava našich vycházejících žáků a žákyň, sedmáků a osmáků pod vedením p. ředitele Karla Snětiny a p. uč. Pavlíny Křížové navštívila v rámci profesní přípravy 24. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích.
Vzdělání a řemeslo je unikátní výstava určená zejména žákům 9. tříd a jejich rodičům. Školy prezentují své studijní a učební obory a nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Přítomni jsou jak zástupci škol, tak pracovníci z poradenských středisek, jsou připraveni odpovídat na dotazy a pomáhat žákům tak, aby jim usnadnili rozhodnutí kam nastoupit po základní škole.  Žáci 9. ročníků se můžou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení. Součástí výstavy Vzdělání a řemeslo bývá také  Veletrh fiktivních firem, který významně napomáhá rozvoji podnikatelských dovedností žáků, kteří si vyzkouší simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. A také soutěží o hodnotné ceny Probíhá také bohatý doprovodný program. Na podiu probíhají módní přehlídky, přehlídky šperků, ukázky líčení, účesů a další prezentace prací studentů. A nechybí ani soutěže.

8. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (2. vyučovací hodina) naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy s p. Mgr. Šárkou Vrchotovou z Obchodní Akademie (OA) v Třeboni o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Děkujeme p. Mgr. Šárce Vrchotové a studentovi Vojtovi za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!

8. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100% jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

5. 11. při pondělní pravidelné schůzce naši malí a velcí tomíci pod vedením p. uč. Radky Círalové a za účasti pana školníka Františka Davida uklízeli a hrabali listí vpředu na školní zahradě vedle nového multifunkčního hřiště nebo vzadu ve školním sadu, kde v sezóně turistických závodů (TZ) trénují, sportují a plní úkoly na kontrolách TZ nebo si hrají a soutěží. A po usilovné práci zasloužená odměna – voňavé buřtíky a v sychravém podzimním odpoledni hřejivý ohýnek.
DĚKUJEME!!!
6. 11. zveřejnil garant KMČ p. řed. Karel Snětina nabídku Vánočního čtení z Klubu mladých čtenářů a z Pohádkové školky. Z katalogu je možné si objednat do 16. listopadu 2018.
DĚKUJEME PANU ŘEDITELI K. SNĚTINOVI ZA SYSTEMATICKOU A DLOUHOLETOU PÉČI O NAŠE MALÉ A VELKÉ ČTENÁŘE!!!

1. 11. – 2. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z papriky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
1. 11. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se svým p. učitelem Jaroslavem Sváčkem v rámci odpoledních pracovních činností zalévali a kropili keře a stromky u našeho nového školního hřiště.


1. 11. jsme zveřejnili:
Pěkně se nám to vybarvuje! A za chvíli bude průčelí jako nové.
Děkujeme pánům stavebníkům!


1. 11. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky sepsané p. uč. Kateřinou Bjelovou a p. uč. Gabrielou Sarah Círal:
ZÁŘÍ 2018
Začátek školního roku probíhal v duchu seznamování.  Do naší MŠ jsme nastoupily dvě nové paní učitelky a pro děti to byla velká změna. Rychle jsme si však na sebe s dětmi zvykly a již jsme se mohly těšit ze společně strávených chvil v mateřské škole.  Od samého začátku školního roku se v naší školce střídala jedna akce za druhou.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
První akce se konala na konci září 20. 9. a jmenovala se „Uspávání broučků“. Děti si nejprve v mateřské školce vyrobily své broučky, které jsme následně společně odnesly do blízkého lesa za obcí. Malé děti vyráběly broučky z oříšků a velké z listí, které následně dokreslovaly. Do lesa jsme vyšly ráno, po svačince, kterou jsme po příchodu do lesa protáhly o snězení jablíčka. Děti svačinka v přírodě potěšila. Po prozkoumání okolí a lesa samotného se děti pustily do výroby samotných domečků. Vytvořené domečky byly jeden hezčí než druhý. Dětem se moc povedly a měly z nich patřičnou radost. Poté do nich své broučky uschovaly před zimou a my se mohly opět společně vydat na cestu zpět do školky.
SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ V RAPŠACHU
V sobotu 22. 9. 2018 jsme společně s dětmi vystupovaly na oslavě založení obce Rapšach a 100. výročí založení Československa. Děti předvedly, jak jsou nejen hudebně, ale i tanečně nadané. Zatančily na dvě písničky „Beruško, půjč mi jednu tečku“, na kterou si vyrobily berušková křidélka, tykadélka si zakoupily za probíhající akce „Světluška“. Spojily se tak dvě krásné věci a v samotném výsledku vypadaly děti skvěle. Druhou písní byli „Hasiči“, kterou děti doplnily o kostým v podobě reflexních vest a hadic ze stužek. Všichni jsme si vystoupení náramně užili a dětem byl velkou odměnou nejenom sladký bonbón, ale především velký potlesk a pochvala publika a všech přítomných.
ŘÍJEN 2018
POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Na začátku měsíce, 2. 10., k nám do školky přijelo divadélko LUK s pohádkou „O perníkové chaloupce“. Ten den jsme k nám pozvali také prvňáčky ze ZŠ Rapšach a děti z Praktické školy v Rapšachu. Všichni byli rádi, že se po nějaké době vidí a děti ze školy si rádi připomněly školkové prostředí. Když samotná pohádka začala, děti z malé třídy ve školce měly trochu strach. Paní učitelka je však uklidnila a všichni si mohli pohádku užívat plnými doušky. Podle projevů dětí, kdy se smály, tleskaly a byly skvěle vtažené do děje, bylo evidentní, že si pohádku velice užívaly. Děti herce odměnily velkým potleskem a závěrem jim u stolečku nakreslily obrázek perníkové chaloupky, Jeníčka a Mařenky.
PEČEME JABLEČNÝ ŠTRÚDL
V říjnu jsme si s dětmi povídaly o několika podzimních tématech a mezi ně patřila i jablíčka, která se na podzim sklízí. Nakonec jsme si s dětmi upekly společně jablečný štrúdl. Děti samy loupaly a strouhaly jablíčka, dochucovaly, dávaly na těsto, potíraly vajíčkem. Společně jsme ho daly do trouby a už jen čichaly tu vůni, která si linula třídou. Po řízené činnosti jsme šly ven na zahradu a štrúdl jsme si společně snědly i s malými dětmi. Udělaly jsme si hezké dopoledne oslazené štrúdlem z jablíček.
HALLOWEENSKÁ PŮDA V ZŠ
25. 10. jsme byli pozváni do ZŠ na půdu, kterou děti ze základní školy halloweensky vyzdobily. Děti ze školky se moc těšily. Některé si přinesly i klobouky, růžky, aby se také trochu vyzdobily. Ve školce jsme dětem ze školy jako poděkování za pozvání vyrobili papírové netopýry, které jsme jim donesli. Děti mohly vidět několik strašidel, svícnů, pavouky a papírovou pamětní listinu, na kterou, kdo uměl, tak se podepsal, že zde byl.  Děti se trochu bály, ale nakonec všechny bez pláče půdu celou prošly. Moc jsme si toto strašidlování užili.
PEČEME PRVOREPUBLIKOVOU BÁBOVKU
Celý týden oslav založení Československa jsme zakončili upečením bábovky. S dětmi jsme si povídali o všech státních znacích, malovali vlajky, trikoloru, zpívali státní hymnu a nakonec i mluvili o tom, co se dříve jedlo, peklo. Proto bábovka. Děti celou bábovku opět dělaly samy. Dávaly suroviny, mixovaly a nakonec jsme ji daly do trouby. Po vychladnutí jsme opět pozvali malé děti a společně hodovali.
DĚKUJEME!!!

31. 10. jsme si formou týmových soutěží a her připomněli 100 let od vzniku Československé republiky.
Akci připravili naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu historie regionu – společensko vědní seminář, a to pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a zaměřili ji na Rapšach v období I. světové války a spojili ji také se vznikem a vývojem československého státu.
Podklady pro herní a soutěžní aktivity nalézali v Regionální výukové publikaci o Rapšachu a okolí a v sadě pracovních listů, které jsou součástí této publikace a také z internetových zdrojů.
Aktivity, soutěže a hry: překážková dráha (vojenský výcvik), kostel sv. Zikmunda (poznávačka a jeho kresba), přiřazování hymny k danému státu, k fotografii prezidenta naší vlasti přiřaď jméno a příjmení, ornament včely na naší poště (kresba), architektonický návrh pomníku padlým v I. světové válce, návštěva pomníku u rapšašského kostela, tvorba básně spojené tematicky s I. světovou válkou, křížovka. Na závěr se uskutečnil turnaj ve vybíjené zúčastněných týmů.
Z výsledkové listiny (herní dopoledne 100 let naší vlasti)
1. místo tým Klárky
2. místo tým Adama
3. místo tým Verči.
GRATULUJEME!!!
Děkujeme našim mladým historikům a jejich paní učitelce Pavlíně Křížové za poučně i zábavně strávený čas při putování našimi dějinami!!!

Návrat na obsah