2018/19 - III. část - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

2018/19 - III. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2018/2019

18. 2. – 22. 2. týdenní jarní prázdniny.

15. 2. se v rámci naší dopolední výuky jazyka českého na II. stupni – tradiční Literární kavárny – uskutečnilo školní (místní) kolo víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019 v oboru recitace.
Z rozhodnutí poroty postoupili do oblastního kola Zvonku z Novohradských hor:
kategorie ZŠ (II. stupeň) – Kájina Dvořáková, Kájina Korbelová a Zuzka Onderková
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek a k umístění a postupu gratulujeme!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování nezapomenutelného setkání s dětským přednesem!!!


14. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mísy plné ovoce v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

14. 2. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní (místní) kolo víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor v oboru recitace.
Zasloužený potlesk publika, diplom nebo účastnický list spolu s dobrým pocitem byly velkou odměnou všem vystupujícím.
Výsledky školního kola recitační soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019
Kategorie MŠ
1. místo Nikolka Knutelská a Honzík Šikr
Kategorie 1. třída
1. místo Štěpánka Martínková a Áňa Schiendlová
2. místo Hanička Daňková a Matěj Švec
3. místo Emmička Drhová a Kubík Kovářík
Kategorie 2. třída
1. místo Maty Dvořák
2. místo Kubík Kolář
3. místo Markus Gunár
Kategorie 3. třída
1. místo Anička Búthová
2. místo Péťa Ferenc
3. místo Pavlík Šťáva
Kategorie 4. třída
1. místo Sabča Brůžková
2. místo Roman Šopík
3. místo Janička Hubálovská
Kategorie 5. třída
1. místo Kačka Vávrová
2. místo Dan Šikr
3. místo Nelča Kykrychová a Vaneska Móžiová.

Z rozhodnutí poroty postoupili do oblastního kola Zvonku z Novohradských hor:
kategorie MŠ – Nikolka Knutelská a Honzík Šikr
kategorie ZŠ – Štěpánka Martínková, Áňa Schiendlová, Kačka Vávrová a Nelča Kykrychová.
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme vyučujícím z I. stupně a MŠ za zorganizování nezapomenutelného setkání s dětským přednesem!!!

12. 2. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili desáté a poslední dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Za své plavecké výkony obdrželi Mokré vysvědčení – Šnek 0 m, Sépie 25 m, Úhoř 50 m, Plejtvák 100 m a Delfín 200 m.
Výsledky plaveckých závodů:
PRSA
1. Nelča Kykrychová
2. Dan Šikr
3. Péťa Ferenc
ZNAK
1. Matěj Pavlík
2. Nelča Kykrychová
3. Janička Hubálovská

7. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky ze svěžího salátku červená řepa – mrkev v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

6. 2. se naši žáci a žákyně II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p. uč. P. Křížové další lekce ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni.
5. 2. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili deváté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

4. 2. nám Paní Zima přisypala novou vrstvičku do sněhobílé peřinky.

4. 2. nás navštívili naši bývalí žáci a žákyně Luky Marek, Honza Jelínek a Terka Žahourová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

1. 2. jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny.

Návrat na obsah