2018/19 - III. část - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

2018/19 - III. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2018/2019

25. 4. se naši žáci a žákyně 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.
Účastníci a účastnice z řad našich čtvrťáků po úspěšném zakončení znalostního testu z oblasti bezpečnosti silničního provozu a splnění všech podmínek (maximální ztráta 5 bodů při pohybu na dopravním hřišti) obdrželi řidičák mladého cyklisty autorizovaný Autoškolou Martin Ille, s.r.o. v Třeboni. Průkaz na zadní straně disponuje důležitými telefonními čísly pro pomoc v nouzi.

25. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z Bovýska jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

24. 4. se Dan Šikr zúčastnil okresního kola pěvecké části Jihočeského Zvonku v Jindřichově Hradci, kde obsadil zlaté pásmo ve své kategorii a postoupil do krajského kola, které se bude konat 16. 5. ve Strakonicích.
Gratulujeme!!!

23. 4. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili (v tomto školním roce naposledy) do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Zaměření: výzkumná laboratoř – v učebně i v terénu (atmosféra Země) – atmosférický tlak, teplota, vlhkost, oxid uhličitý, rychlost větru; atmosféra Země, doba ledová, uhlík v atmosféře, příčiny oteplování; výukový film – stavba vodní elektrárny Tři soutěsky; Slunce a Země – energie Slunce a její měření, koloběh vody v přírodě, výpar vody a význam lesa, stromů – stín pod stromem a slunečníkem, pohled termovizní kamerou (město, příroda, les apod.), historie a současnost („vysychající“ civilizace), Afrika – Keňa (zemědělství a krajina).
DĚKUJEME ZA VELMI ZAJÍMAVÝ POHLED NA PŘÍRODU, LESY, VÝPAR VODY A STROMY PANU doc. RNDr. JANU POKORNÉMU, CSc.!!!
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Více o projektu na:
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM, VĚDECKÝM PRACOVNÍKŮM A ŘIDIČŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ A PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ ČAS PŘI VŠECH SETKÁNÍCH!!!
DĚKUJEME ZA DÁRKOVÉ TAŠKY PLNÉ DOBROT!!!

14. 4. uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu a náš zřizovatel, Obecní úřad v Rapšachu, ve spolupráci se Základní školou Třeboň – pracoviště Rapšach, již tradiční velikonoční jarmark od 09.00 do 12.00 hodin na návsi, za strašné zimy a sněžení, a to s níže uvedeným programem a doprovodnými akcemi.
Po každý rok stále úspěšná soutěž o nejchutnější vaječný pokrm aneb „Vraž do toho tucet vajec…“ – nemusíte plýtvat vejci jako Magdalena Dobromila Rettigová, úplně postačí, použijete-li alespoň jedno a připravíte pokrm slaný, sladký, teplý, studený, pečený, vařený, dušený i smažený (kronika opět dodává – a také mražený). A tak jsme ochutnávali a hodnotili z pestré nabídky úžasných jídel a pokrmů – děkujeme!!! Návštěvníky nejlépe ohodnocení tvůrci si zasloužili za své kulinářské mistrovství hodnotné ceny – potřebné vybavení domácí kuchyně.

Výsledky soutěže o nejchutnější vaječný pokrm aneb „Vraž do toho tucet vajec…“:
1. místo – Kuba Daněk
2. místo – Hanička Daňková
3. místo – Pavlína Křížová.
Prodejní stánky – zahradní keramika; velikonoční kraslice, hračky, háčkované výrobky; perníčky, med, kremrole, medovník a medovina; ručně zdobená vejce a drobné řemeslně zpracované vybavení do kuchyně; velikonoční dobroty a dobrůtky z naší pekárničky, mazance, beránci, dvojctihodné koláčky, pletánky s nádivkou, minipizzy; jarní dekorativní aplikace; výrobky z našich tvůrčích velikonočních dílen na II. stupni, dětí I. stupně a ŠD: barevní ptáčci z keramiky, medové perníčky, sladké bonbonky, pletení zajíčci, slepice, ošatky a věnce, zdobená perníková vejce a jiné dobrůtky z perníku a marcipánu, ptáčci z keramiky, velikonoční ručně drátovaní zajíčci a jiné jarní a velikonoční ozdoby a ozdůbky, zdobení dřevění ptáčci, závěsné nejen zajíčkovské proutěné dekorace, zdobené okruží květináčů.
Občerstvení – klobásky, langoše, párky v rohlíku, pizzy, limo, nealko, zelňačka s pikantní klobásou, minipizzy, sladkosti, káva, čaj apod.
Zábava – ateliérové i momentkové focení.
Výtěžek z velikonočního jarmarku napomůže financovat další aktivity našich dětí – výlety, výpravy, zejména vstupné na koncerty a další akce – děkujeme!!!
Jarmarku předcházela pečlivá příprava – výroba velikonočních artefaktů k prodeji – práce žáků I. a II. stupně a školní družiny, nákup surovin a potřebných produktů, pečení a vaření, dojednávání výrobků k prodeji, tisk, roznáška a vyvěšování informačních plakátů a podmínek soutěže, příprava stánkového sortimentu a dalšího materiálního zázemí a prostor, a to včetně personálního obsazení.
Poděkování náleží všem našim návštěvníkům, byli jste v té zimě úžasní!
Dále všem soutěžícím, všem prodejcům, našim tvůrcům ve velikonočních dílnách a ve školní družině, všem našim žákům a žákyním a našemu realizačnímu týmu dětí a dospěláků za zdárný průběh jarmarku!!!

12. 4.  si naši prvňáčci se svou tř. p. uč. Janou Šikrovou užívali dobrodružství se skřítkem Literkou.
Tento týden jsme se naučili poslední písmenko a na oslavu toho, že už jsme opravdoví čtenáři, jsme uspořádali nocování ve škole. To jsme ještě netušili, jaké to bude dobrodružství! Objevili jsme totiž dopis od skřítka Literky, kterého čaroděj Knihovous začaroval v tužku, protože Literka čmáral do knížek. My jsme ale splnili všechny Knihovousovy úkoly a nakonec uhodli i hádanku, která byla klíčem ke skřítkovu vysvobození. A za odměnu jsme ještě dostali od čaroděje dárek.  Všichni jsme si odnesli krásnou novou knížku, kterou už si dokážeme sami přečíst! Celou akci věnovanou hlavně knížkám a radosti ze čtení jsme si společně skvěle užili.
(Děkujeme maminkám, že jsme při tom hlady opravdu netrpěli.)

12. 4. se konalo školní kolo výtvarné soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019.
Téma: Svět pohádek
0. kategorie (1. třída)
1. místo Kubík Kovářík – postup do oblastního kola, Matěj Švec – postup do oblastního kola
2. místo Štěpánka Pavlíková, Hanička Daňková
3. místo Štěpánka Martínková, Anežka Schiendlová.
1. kategorie (2. a 3. třída):
1. místo Renatka Vaňátková
2. místo Matyáš Holub
3. místo Matyáš Dvořák.
2. kategorie (4. a 5. třída):
1. místo Káťa Ferencová – postup do oblastního kola, Kája Žahour – postup do oblastního kola, Terka Miklová – postup do oblastního kola
2. místo Kuba Daněk,  Náťa Hanková
3. místo Eliška Vávrová, Kačka Vávrová.
Oblastní kolo – 25. dubna v ZŠ Nové Hrady.


12. 4. jsme zahájili dobročinnou veřejnou sbírku pro Fond Sidus formou prodeje náramků z kolekce „Rozhlédni se po louce“ – 35,- Kč za jeden kus.
DĚKUJEME VŠEM PODPOROVATELŮM A PŘISPĚVATELŮM Z ŘAD NAŠICH ŽÁKŮ, ŽÁKYŇ, DĚTÍ, RODIČŮ, PŘÁTEL ŠKOLY A VYUČUJÍCÍCH!

11. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

9. 4. a 11. 4. jsme zahájili společnou přípravu na velikonoční jarmark tradiční tvorbou a výrobou v následujících velikonočních řemeslných dílnách:
 • pletené výrobky z papíru – zajíci, věnce a slepice (vedoucí dílny p. uč. Marie Jirků, učebna fyziky a chemie)
 • dobrůtky z perníku a marcipánu (vedoucí dílny p. uč. Pavlína Křížová, učebna dějepisu)
 • výrobky s jarními a velikonočními motivy (vedoucí dílny p. uč. Ivana Záhorovská, učebna výtvarné výchovy)
 • jarní a velikonoční úklid školy a přilehlých pozemků, kompletace a přeprava prodejních stánků (vedoucí dílny p. uč. Ondřej Maxa a p. uč. Martin Wipplinger, učebna půdní, venkovní prostory).
Počasí se tvářilo jarně, mlžný opar se nesl okolím, ptáčci zapěli a my jsme v tvůrčích tematických dílnách, malí i velcí, děti a dospělí, chlapci a děvčata kreativně a originálně se zaujetím, pílí a chutí pletli, obkreslovali, stříhali, kreslili, vybarvovali, malovali, zdobili, lepili, váleli, hnětli, ohřívali, smíchávali, odlévali, obalovali, vykrajovali, barvili, krájeli, ochlazovali, odsypávali, navlékali, proplétali, spojovali, montovali, sestavovali, balili, kompletovali, dekorovali, budovali, přesunovali a uklízeli, tedy pilně kutili po oba dny od 10.45 do 14.45 hodin. Žáci a žákyně z I. stupně se do příprav zapojily spolu se svými vyučujícími v rámci běžné výuky nebo ve školní družině.
Prvňáčci vyrobili nádherné keramické ptáčky, které nám pan Kovářík ochotně vypálil. Děkujeme!
Školní družina v předchozím i v tomto týdnu zavoněla pečením a zdobením našich stále oblíbených sladkých perníčků.  
A dařilo se nám – děkujeme všem zúčastněným!

8. 4. se od 14.00 hodin do 17.00 hodin uskutečnil zápis do 1. třídy se skřítkem Medovníčkem. Vedení zápisu se ujala paní učitelka Radka Círalová se svým týmem žáků a žákyň 5. třídy.
Zápisu se zúčastnily paní učitelky Kateřina Bjelová a Gabriela Sarah Círal z naší mateřské školičky.
Nejprve u včeličky Natálky (v ředitelně školy) malujeme a kreslíme postavu a rodiče si povídají s naším panem ředitelem.
V učebně budoucích prvňáčků nás nejdříve přivítal skřítek Medovníček Pepa, kterému říkáme básničku nebo zpíváme písničku, poznáváme písmenka na začátku slova a skládáme slovo ze slabik.
U veverky Štěpánky počítáme oříšky do 10, ukazujeme první a poslední oříšek, určujeme, v jaké misce je nejvíce a nejméně oříšků, na prstících ukazujeme číslice podle pokynů a řešíme různé příklady.
U včelaře Havla Péti statečně sundáme ulétlý roj včel, určujeme barvy úlů a seznamujeme se s včelařskou pomůckou – dýmákem.
U včeličky Matičky Simči poznáváme, kam včelí matky snášejí vajíčka a kde je u úlu včelička – nahoře nebo dole, vlevo či vpravo.
U víly Zuzanky Káti pojmenováváme základní tvary a reagujeme slovy ano nebo ne na pravdivá nebo popletená tvrzení vyslovená v krátkých větách.
Nakonec si vybereme u skřítka Medovníčka a včeličky Matičky dárky – psí stojánek na tužky a pastelky, med a medaili s logem skřítka Medovníčka a pamětní list.
K zápisu se dostavili rodiče se svou ratolestí, také s rodným listem dítěte, svým platným občanským průkazem a vyplněným zápisovým listem a také si rozmysleli, zda jejich školáček bude navštěvovat školní družinu a chodit na obědy do školní stravovny. Rodiče a budoucí prvňáček obdrželi seznam potřeb pro žáka 1. třídy a řád školy.
A kdo se dnes dostavil k zápisu do naší školy? Adélka Vaňátková, Vašík Šimáček, Gábinka Plánková, Matěj Kolář, Kryštůfek Dvořák, Pepíček Ouška, Káťa Lea Ferencová, Jaroušek Květ, Kubík Dvořák, Lukášek Hanek, Honzík Klesl, Miki Hrubý a Kája Decker.
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové a jejímu týmu žáků a žákyň a dospěláků za přípravu a realizaci zápisu a za jeho zdárný průběh!!!
Naši nejmladší spolužáci a spolužačky, budoucí prvňáčci, těšíme se na VÁS 2. září!!!


4. 4. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

2. 4. jsme zveřejnili zprávičku (sepsanou p. uč. Janou Šikrovou) z dění u našich prvňáčků:
V pátek 29. 3. jsme využili skvělého nápadu pana Oldřicha Švece, který zařídil, že třeboňští rybáři věnovali do místní nádrže ryby a rybičky různých druhů a velikostí a místní děti si pod heslem CHYŤ A PUSŤ! mohou zarybařit uprostřed vsi. Nám napoprvé štěstí nepřálo, ale alespoň jsme se naučili poznávat základní rybářské vybavení a při výrobě dárku pro třeboňské rybáře jsme si zopakovali a nakreslili základní druhy ryb.
Všem malým rybářům přejeme skvělou zábavu a PETRŮV ZDAR!!!

30. 3. jsme zasáhli na Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – u nás na Rapšachu – do bojů o další postup na závody Českého poháru.
Navíc jsme na stejné trati připravili závod pro Kraj Vysočina.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na 1. – 3. závod Českého poháru 2019: Pepča Břenek a Danda Šikr, Terka Dvořáková a Klárka Oušková, Vojta Adam a Anička Círalová.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství ČR 2019: Danda Šikr, Vojta Adam a Anička Círalová.
Z dnešních závodů postupují navíc do Českého poháru: Janička Hubálovská, Hanička Daňková, Toník Ouška, Kuba Kovářík, Matěj Švec, Nelča Kykrychová, Simča Šimáčková, Péťa Svoboda, Domča Dvořák, Roman Šopík, Kájina Žahourová, Kájina Dvořáková, Jirka Daněk, Martin Hubálovský, Verča Břenková, Vikča Růžičková a Fanda Ouška.
Z výsledkové listiny Mistrovství Jihočeského kraje (II. stupeň) – RAPŠACH
Nejmladší žákyně
1. místo Vikča Nýdlová ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo Janička Hubálovská TOM Práčata Rapšach
3. místo Eliška Dvořáčková ZŠ a MŠ. Č. Velenice
Nejmladší žáci
1. místo Toník Ouška TOM Práčata Rapšach
2. místo Kuba Kovářík TOM Práčata Rapšach
3. místo Matěj Švec TOM Práčata Rapšach
Mladší žákyně
1. místo Barborka Dvořáčková ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo Mariana Žiaková ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo Nelča Kykrychová TOM Práčata Rapšach
Mladší žáci
1. místo Danda Šikr TOM Práčata Rapšach
2. místo Pepča Břenek TOM Práčata Rapšach
3. místo Péťa Svoboda TOM Práčata Rapšach
Starší žákyně
1. místo Klárka Oušková TOM Práčata Rapšach
2. místo Kájina Žahourová TOM Práčata Rapšach
3. místo Terka Dvořáková TOM Práčata Rapšach
Starší žáci
1. místo Kuba Zvěřina TOM Práčata Rapšach
2. místo Jirka Daněk TOM Práčata Rapšach
3. místo Martin Hubálovský TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenky
1. místo Magda Jandová ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo Verča Břenková TOM Práčata Rapšach
3. místo Vikča Růžičková TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenci
1. místo Vojta Adam TOM Práčata Rapšach
2. místo Fanda Ouška TOM Práčata Rapšach
3. místo Sam Gabčo ZŠ a MŠ. Č. Velenice
Ženy A:
1. místo Anička Círalová TOM Práčata Rapšach
Ženy B:
1. místo Eva Němcová Start Brno
Muži B:
1. místo Jirka Vilhelm + pes Jim MSK Orlová
2. místo Josef Vakula Start Brno
Děkujeme všem našim závodníkům a závodnicím za skvělé sportovní, vědomostní a dovednostní výkony a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu a regionu!!!
Všichni jsme se moc snažili!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ A K POSTUPU A PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ V DALŠÍCH ZÁVODECH!!!
Děkujeme všem našim organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme dospělákům za doprovod!!!
STANUVŠÍ NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ OBRŽELI PLYŠÁKA – DĚKUJEME ZA DAR MINISTERSTVU OBRANY!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu trati našeho závodu a také za systematický trénink našich reprezentantů a reprezentantek!!!
Děkujeme paní učitelce Gabriele Sarah Círal za přípravu trati!!!
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě našich reprezentantů a reprezentantek!!!


28. 3. se v dopoledních hodinách uskutečnilo již tradiční, a tak i zároveň dlouho očekávané místní kolo turistického závodu (TZ) Mistrovství III. stupně – „Mistrovství Vitorazska“, opět s možností postupu na Mistrovství Jihočeského kraje II. stupeň (Rapšach, 30. 3.).
A tak jsme zahájili své soutěžní usilovné tažení v přípravě na klíčová postupová kola TZ (ČP1, 2 a 3) a Mistrovsví ČR.
Do bojů o postup zasáhli také žáci a žákyně ze ZŠ a MŠ České Velenice.
Samotnému závodu předcházela poctivá a svědomitá příprava v rámci vhodných témat ve výuce či mimo ni (např. tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, informatiky, zeměpisu, povinně volitelných předmětů, školních přestávek, schůzek turistického oddílu a individuální přípravy).
Soutěžící byli před závodem rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví – soutěžili pouze jednotlivci. V přípravce běží závodník – závodnice s doprovodem.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na 1. – 3. závod Českého poháru 2019: Pepča Břenek a Danda Šikr, Terka Dvořáková a Klárka Oušková, Vojta Adam a Anička Círalová.
Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství ČR 2019: Danda Šikr, Vojta Adam a Anička Círalová.
V našich podmínkách jsme závodili od startu (školní dvůr) směr školní pozemek a sad, luka, pastviny a les za školou a zpět od blat Na Šudernách a Spáleniště do cíle (školní dvůr).
Trasy byly vytyčeny tři – „červená“ (dorostenecké a dospělé kategorie), „bílá“ (mladší a starší žákovské kategorie) a „modrá“ (nejmladší žákovské kategorie). Stanoviště a kontroly turistického závodu včetně zadání úkolů byly podmíněny závodnickou kategorií:
Start (popadni startovní průkaz a propisku – neztrať je a makej!!!)
Kontrola „L“ – lanová lávka (vyhoupni se svižně na lano – pospěš a nespadni!!!)
Kontrola „PD“ – překážková dráha (při plížení pozor na Kájovo pravidlo „tři P“ a trefuj se míčkem s rozvahou!!!).
Kontrola „V“ – odhad vzdálenosti (zaměř pomocí azimutu správně cíl a nemůžeš minout!!!)
Kontrola „O“ – orientace a azimutové úseky (seřiď si buzolu, orientuj mapku, správně urči směr a vzdálenost – netoulej se na azimutech!!!) Mapu orientují všechny kategorie.
Kontrola „TT“ – topografické a turistické značky (nikdo ti tu nepomůže – soustřeď se a při vyplňování dvakrát uvažuj!!!)
Kontrola „KPČ“ – kulturně poznávací činnost (jsi na to sám, nepopleť to – označ pouze jednou odpověď a s rozmyslem!!!)
Kontrola „D“ – dřeviny (to musíš opět zvládnout sám – tak se pořádně rozhlédni a nepřepisuj odpovědi!!!)
Kontrola „U“ – uzlování (pozor – ať se nezamotáš!!!)
Cíl (odevzdej startovní průkaz – relaxuj a v klidu čekej na vyhodnocení!!!)
A s jakými výsledky byl závod ukončen? (Výpis z výsledkové listiny)
Nejmladší žákyně
1. místo Vikča Nýdlová ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo Elišk Dvořáčková ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo Janička Hubálovská TOM Práčata Rapšach
Nejmladší žáci
1. místo Toník Ouška TOM Práčata Rapšach
2. místo Kuba Daněk TOM Práčata Rapšach
3. místo Kuba Kovářík TOM Práčata Rapšach
Mladší žákyně
1. místo Barborka Dvořáčková ZŠ a MŠ. Č. Velenice
2. místo Mariana Žiaková ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo Nelča Kykrychová TOM Práčata Rapšach
Mladší žáci
1. místo Danda Šikr TOM Práčata Rapšach
2. místo Pepča Břenek TOM Práčata Rapšach
3. místo Péťa Svoboda TOM Práčata Rapšach
Starší žákyně
1. místo Terka Dvořáková TOM Práčata Rapšach
2. místo Lucka Nýdlová ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo Klárka Oušková TOM Práčata Rapšach
Starší žáci
1. místo Kuba Zvěřina TOM Práčata Rapšach
2. místo Jirka Daněk TOM Práčata Rapšach
3. místo Martin Hubálovský TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenky
1. místo Verča Břenková TOM Práčata Rapšach
2. místo Magda Jandová ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo Vikča Růžičková TOM Práčata Rapšach
Mladší dorostenci
1. místo Vojta Adam TOM Práčata Rapšach
2. místo Sam Gabčo ZŠ a MŠ. Č. Velenice
3. místo Ondra Marek TOM Práčata Rapšach
Starší dorostenci
1. místo Kuba Střítecký TOM Práčata Rapšach
Přípravka
1. místo Kája Decker, Kuba Zvěřina TOM Práčata Rapšach

Děkujeme všem závodníkům a závodnicím a našim a milým hostům za skvělé výkony v extrémních povětrnostních a teplotních podmínkách a za příkladnou reprezentaci školy a oddílu!!!
VŠEM GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!
Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském závodě, který se bude konat 30. 3. u nás na RAPŠACHU!!!
Děkujeme všem našim organizátorům, stavitelům trati, rozhodčím a pedagogickému dohledu za zdárný průběh závodu!!!
STANUVŠÍ NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ OBRŽELI PLYŠÁKA – DĚKUJEME ZA DAR MINISTERSTVU OBRANY!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu trati našeho závodu a také za systematický trénink našich reprezentantů a reprezentantek!!!
Děkujeme paní učitelce Gabriele Sarah Círal za přípravu trati!!!
Děkujeme za návštěvu dětičkám a jejich paní učitelkám z naší mateřské školičky!!!
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě našich reprezentantů a reprezentantek!!!

28. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z Bovýska jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

27. 3. se naši nadějní pěvci a pěvkyně zúčastnili pod vedením p. uč. Jany Šikrové oblastního kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2019 (obor zpěv) od 13.00 hodin v aule ZŠ Horní Stropnice.
Zúčastnění žáci a žákyně:
1. kategorie: Matyášek Holub (Na našem dvoře; Kdyby byl Bavorov)
2. kategorie: Natálka Hanková (Prijď, šuhajko; Ja, keď sa Janoško) a Danda Šikr (Alou, alou, zahrajte mně; A já mám koníčka)
3. kategorie: Krista Holubová (Ta naša lávečka; A já taká dzivočka).
„Zvonek z Novohradských hor“ 2019 (obor zpěv) – výsledky
1. místo – Danda Šikr – 2. kategorie
2. místo – Matyášek Holub – 1. kategorie
3. místo – Kristýnka Holubová – 3. kategorie
GRATULUJEME VŠEM K DOSAŽENÝM VÝSLEDKŮM A K UMÍSTĚNÍ!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme vyučujícím za přípravu a doprovod našich pěvců a pěvkyň!!!

21. 3. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 5°C.

21. 3. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy se svou p. uč. Radkou Círalovou připojili ke kampani Světového dne Downova syndromu.
Downův syndrom je celoživotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu. Protože chromozomy svým tvarem připomínají ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila za symbol akcí k tomuto dni. Rozhodli jsme se připojit k vyjádření podpory všem dětem i dospělým s tímto postižením.
Nejsme všichni stejní…a to je právě super!!!

21. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pomeranče v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

19. 3. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Zaměření: exkurze – přístaviště Lannova loděnice v Českých Budějovicích (plovoucí přístav), ochranný přístav České Vrbné a umělý kanál pro vodní sporty (divoká řeka) a vodní nádrž Hněvkovice s plavební komorou.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM A ŘIDIČŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

18. 3. v rámci pravidelné schůzky naši malí a velcí členové turistického oddílu Práčata pod vedením p. uč. Radky Círalové trénovali disciplíny turistického závodu.


15. 3. se tým našich nadějných sportovců pod vedením p. uč. Martina Wipplingera zúčastnil Jarního florbalového turnaje, který uspořádala Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí.
Florbalisté z druhého stupně vyhráli 1. ročník Jarního florbalového turnaje v Suchdole nad Lužnicí!!!
Sestava Rapšachu: Ondra Marek, Kuba Zvěřina, Honza Krejčí, Jirka Daněk, Dominik Dvořák, Vojta Adam, Milan Vaňátko, Lukáš Herzog.
Naše mužstvo nejprve v zápase hraném na 2x15 minut porazilo pořádající Suchdol 4:3 (branky: 3x Vojta Adam, Milan Vaňátko) a následně zdolalo také Ledenice po výsledku 3:2 (branky: 2x Vojta Adam, Milan Vaňátko).
Vojta Adam byl s pěti brankami a jednou asistencí vyhlášen nejlepším hráčem turnaje - GRATULUJEME!!!
Děkujeme klukům za bojovný výkon a gratulujeme!!!!
Pořadatelům děkujeme za hladkou organizaci turnaje!!!

14. 3. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

12. 3.  naši žáci a žákyně z II. stupně oslavili v rámci odpolední výuky svůj skokanský svátek – uskutečnil se 6. ročník závodu ve skoku vysokém Rapšašská laťka.
Hlavní rozhodčí p. uč. Martin Wipplinger hodnotil výkony zúčastněných nejen z hlediska dosažené výšky skoku do měkkých duchen, ale i jeho kvalitní provedení.
Obecenstvo vytvořilo bezvadnou kulisu, která vyburcovala sportovce a sportovkyně ke skvělým výkonům – závodníci a závodnice se navzájem povzbuzovali.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2019 (II. stupeň)
Dívky II. stupeň
1. místo Klárka Oušková (120 cm)
2. místo Karolínka Žahourová (120 cm)
3. místo Evička Mikudimová (110 cm)
Hoši 6. třída a 7. třída
1. místo Ríša Krkoška
2. místo Tom Matějka
3. místo Míša Baláž
Hoši 8. třída a 9. třída
1. místo Vojta Adam (160 cm)
2. místo Alex Móži (146 cm)
3. místo Nikolas Baláž (146 cm).
Děkujeme všem zúčastněným skokanům a skokankám za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!

12. 3. se v rámci dopolední výuky uskutečnila skokanská soutěž Rapšašská laťka za účasti našich žáků a žákyň 1. třídy pod vedením p. uč. Jany Šikrové.
Odměnou jim byl za skvělý výkon a pilnou přípravu potlesk spolužáků a spolužaček, spravedlivé ohodnocení výkonu a také diplom.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2019 (1. třída)
DÍVKY
1. místo Helenka Truongová (75 cm)
2. místo Hanička Daňková (72 cm)
3. místo Karolínka Doubková (72 cm)
HOŠI
1. místo Lukášek Grundza (93 cm)
2. místo Daneček Kica (87 cm)
3. místo Kubík Kovařík (82 cm).
Děkujeme všem zúčastněným nadšeným skokanům a skokankám za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!

12. 3. se v rámci dopolední výuky uskutečnil 5. ročník skokanské soutěže Rapšašská laťka za účasti našich žáků a žákyň 4. a 5. třídy. Děti pilně trénovaly se svou paní učitelkou Radkou Círalovou v rámci výuky tělesné výchovy. Odměnou jim byl za skvělý výkon a pilnou přípravu potlesk spolužáků a spolužaček, spravedlivé ohodnocení výkonu a také diplom.
Z výsledkové listiny – Rapšašská laťka 2019 (4. a 5. třída)
4. třída
Dívky
1. místo – Janča Hubálovská – 94 cm
2. místo – Sabča Brůžková – 82 cm
Hoši
1. místo – Tonda Ouška – 104 cm
2. místo – Kuba Daněk – 98 cm
3. místo – Domča Lagron – 92 cm
5. třída
Dívky
1. místo – Terka Miklová – 104 cm
2. místo – Ája Mašková – 98 cm
3. místo – Štěpa Vaňátková – 96 cm
Hoši
1. místo – Danda Šikr – 96 cm
2. místo – Kája Žahour – 96 cm
3. místo – Péťa Svoboda – 90 cm.
Děkujeme všem zúčastněným nadšeným skokanům a skokankám za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!

11. 3. nás navštívil bývalý žák Péťa Kollmann a 12. 3. nás navštívila bývalá žákyně Nicole Faktorová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

9. 3. uspořádal od 14.00 do 16.00 hodin náš turistický oddíl „Práčata“ a naše základka dětský maškarní karneval v tělocvičně naší školy.
Opět jsme si zatančili v rytmu známých a osvědčených pecek i nových světových a českých hitů a zadováděli jsme si při hrách a soutěžích.
Pro nápaditější kreace a zdařilejší výkony na tanečním parketu a při hrách jsme se posilňovali mlsáním bonbonků a jiných dobrot za odměnu vysoutěžených a vybojovaných za zručnost, přesnost, výdrž a prostě chuť si zasoutěžit a zasportovat a taktéž ukusováním sladkých perníčků známých tvarů, barev a hlavně chutí a také pojídáním párků v rohlíku, koláčků a minipizz – mňam!!!
A jaké masky jsme potkávali na tanečním parketu?
Paní doktorku, Transformers, čaroděje a čarodějky, Harryho Pottera, myšku, dívku v domácnosti, tygříka, zástup princezen, námořníky, indiánku, bojovníky a vojáky, vlkodlaka, Spidermana, piráty a hrdlořeze, Vřískot, kostlivce, zombie, Manku a Rumcajse, hasiče, víly motýlkové a luční, cirkusovou artistku, klauna, montéra, Esmeraldu, kočičku, koníka, ovečku, tedy necelých čtyřicet nádherných masek – děkujeme!!!
A kterých her a soutěží jsme se zúčastnili?
Hod do huby, chůze na špalcích, průchod bažinou, běh na lyžích a taneček na vítěze. Do tance a soutěží se s chutí spolu s dětmi zapojili také jejich rodiče. A na hit Jede mašinka jsme opět (a jak jinak a jako vždy) procestovali celou tělocvičnu!
Všechny masky při velkolepém defilé za enormního zájmu blesků fotoaparátů a objektivů kamer světových i místních tiskových agentur a deníků obdržely za odměnu pamětní lístek a tradiční sladké velkosrdcaté perníkové mámení taktéž vytvořené v cukrářskoperníkářské dílně naší školní družiny.
Děkujeme všem maskám za pestrý taneční rej!!!
Děkujeme všem rodičům a návštěvníkům za vytvoření bezva maškarní atmosféry a podporu našich akcí!!!
Děkujeme našemu cukrářskopekařskému týmu ze školní družiny!!!
Děkujeme kuchařskému týmu za skvělé a velmi chutné občerstvení!!!
Děkujeme DJ Ondrovi a asistentkám u her a soutěží Verunce Břenkové a Nikolce Součkové!!!
Děkujeme všem organizátorům a organizátorkám, pomocníkům a pomocnicím z řad našich současných a bývalých žáků a žákyň, dětí a dospěláků
za zdárný průběh karnevalu!!!

5. 3. se uskutečnilo v rámci dopolední výuky setkání našich žáků a žákyň 6. – 9. třídy a jejich vyučujících s japonskou studentkou z Kagawa University, která nás navštívila pod vedením p. Mgr. Šárky Vrchotové z Obchodní Akademie (OA) v Třeboni.
DĚKUJEME NAŠEMU MILÉMU HOSTU A PANÍ Mgr. ŠÁRCE VRCHOTOVÉ
ZA ZAJÍMAVĚ, POUTAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM A JEJICH VYUČUJÍCÍM
ZA PŘÍPRAVU A REALIZACI SETKÁNÍ!!!28. 2. se uskutečnila přehlídka našich zlatohrdelních nadějí za účasti žáků a žákyň zejména I. stupně a dětí z naší mateřské školičky v rámci již tradiční školní pěvecké soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019.
V tento čas směřujeme v pilné přípravě k účasti na dalším ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019 v oboru zpěv.
Zazněly písničky a písně různých žánrů: oblíbené lidové i k táboráku, populární a moderna, od různých autorů, z různých zpěvníků, publikací a jiných zdrojů v originálním podání jedinečných interpretek a výlučných interpretů.
Dětské publikum odměňovalo výkony svých favoritů a favoritek zaslouženými ovacemi a bdělá dospělácká porota spravedlivě dospěla k níže uvedenému pořadí na medailových pozicích. Diplomek nebo pamětní list je vzpomínkou na účast a za umístění v soutěži.
Výsledky školní pěvecké soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019
Mateřská škola
1. místo – Kačenka Ferencová, Gábinka Plánková, Adélka Vaňátková, Lukášek Hanek, Honzík Šikr, Davídek Šimáček
1. třída
1. místo – Štěpka Pavlíková a Matýsek Švec
2. místo – Hanička Daňková a Kubík Kovářík
3. místo – Áňa Sciendlová a Martínek Sokolík
2. třída
1. místo – Matyášek Holub
2. místo – Markus Gunár
3. místo – Matyášek Dvořák
3. třída
1. místo – Anička Búthová
2. místo – Kevin Dudi
3. místo – Marek Šťáva
4. třída
1. místo – Sabča Brůžková a Janča Hubálovská
2. místo – Filip Bárta
3. místo – Toník Ouška
5. třída
1. místo – Dan Šikr a Natálka Hanková
2. místo – Kačka Vávrová a Kačka Ferencová
3. místo – Eliška Vávrová a Pepča Břenek
6. třída
1. místo – Kristýnka Holubová
2. místo – Kájina Korbelová
3. místo – Soňa Holá
7. třída
1. místo – Kájina Žahourová
2. místo – Jirka Daněk
Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům a postupujícím gratulujeme!!!
Děkujeme všem vyučujícím za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!!

28. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

27. 2. se naše recitátorské naděje pod vedením Jaromíra Sváčka zúčastnily oblastního kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2019 (obor recitace) od 8.30 hodin v kulturním domě Malonty.
Naše recitátorské naděje:
1. kategorie:
Martínková Štěpánka (1. třída) – J. Havel: Kočičí dům
Schiendlová Anežka (1. třída) – M. Černík: O dvanácti měsíčkách
2. kategorie:
Vávrová Kateřina (5. třída) – R. L. Stevenson: Cizí kraje
Kykrychová Nela (5. třída) – E. Frynta: Štěně
3. kategorie:
Dvořáková Karolína (7. třída) – M. Kratochvíl: O hádavých skřítcích
Onderková Zuzana (7. třída) – M. Jackson: Umět naslouchat
„Zvonek z Novohradských hor“ 2019 (obor recitace) – výsledky
2. místo Zuzka Onderková – GRATULUJEME!!!
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme vyučujícím za přípravu recitátorů a recitátorek!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!

26. 2. se zájemci z řad našeho žactva  I. a II. stupně vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka a p. řed. Karla Snětiny na lyžovačku do Nové Bystřice.


26. 2. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. uč. M. Kvapila vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.
Zaměřili jsme na praktický sběr vzorků ze sedimentů našich vodních toků – odběr, popis a evidence.
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM – PEDAGOGŮM, VĚDECKÝM PRACOVNÍKŮM A ŘIDIČŮM – ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

25. 2. ozdobila hlavní vchod do naší školy nová vývěsní tabule s logem školy.25. 2. byla na chodbách naší školy instalována reprodukce výstavy „Přehled života a díla a odkazu Jana Amose Komenského“.
Reprodukování nám povolilo (jednorázové reprodukční právo) Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Témata výstavy:
 • „Odkaz J. A. Komenského – vzdělávání pro všechny“
 • „Přehled života a díla J. A. Komenského“
 • „Dílo J. A. Komenského“
 • „Komenského mapa Moravy“
 • „OMNES OMNIA OMNIMO – VŠICHNI VŠECHNO VESKRZE“
 • „OBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH“
 • „SVĚT JAKO MĚSTO – LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE“
 • „Komenského setkání s osobnostmi“
 • „Korespondence J. A. Komenského“
 • „Pedagogické spisy J. A. Komenského“
 • „Znovuobjevení J. A. Komenského“
 • „Význam J. A. Komenského“
 • „Myšlenkový předchůdce moderních institucí“
 • „J. A. Komenský v umění“
 • „Z myšlenek J. A. Komenského“
 • „21. století. Vzdělávání pro všechny“.
Více na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-chysta-velke-oslavy-vyroci-j-a-komenskeho

25. 2. jsme zveřejnili zprávičky z Mateřské školičky za leden a únor 2019:
Leden
15. 1 2019 „Pohádka o Budulínkovi“- divadélko LUK
Na začátku nového roku jsme opět mohli v naší mateřské škole přivítat oblíbené divadélko LUK. Tentokrát nám milí herci zahráli pohádku o Budulínkovi, která se dětem opět moc líbila. Nejenom že herci – divadelníci ji skvěle dětem zahráli, ale také ji obohatili o velkou spoustu legrace a písniček. Opět nás také navštívily děti z 1. třídy ZŠ, ale také z praktické školy v Rapšachu. S dětmi jsme se naučily novou písničku, kterou si zpíváme dodnes. Dětem se moc líbí a mají ji rády. Opět se těšíme na další návštěvu.
Únor
8. 2. 2019 „ Karneval v MŠ“
Letošní Karneval jsme si všichni užili v pátek 8. 2. 2019. Celý den byl plný masek, zábavy a dobré nálady. Na děti čekala karnevalová výzdoba, spousta soutěží a odměn. Děti mohly soutěžit nejen v párech, ale i jako jednotlivci. Soutěžilo se v tancích s balónky či na složeném papíře. Závodilo se v obouvání židliček vlastními bačkorkami, naší třídou se projela mašinka a nakonec k dětem přiletěla známá Beruška se svým tancem. Všichni jsme se náramně bavili a celý den byl jedna velká legrace. Děti si domů odnášely na památku karnevalovou omalovánku, balónek a balíček se sladkostmi. Budeme se společně těšit zase za rok.
14. 2. 2019 „ Recitační soutěž v ZŠ v Rapšachu“
Jako „školka“, jsme byli pozváni panem učitelem ze ZŠ v Rapšachu na recitační soutěž, konanou v budově ZŠ. Soutěž se konala pro děti z 1. stupně ZŠ, a tak jsme se rozhodli jít podpořit své bývalé spolužáky – kamarády ze školky. I děti z předškolní třídy MŠ si připravily básničku „Bubáček“, kterou společně přednesly všem svým kamarádům. Našli se dva šikovní kamarádi ze školky – N. Knutelská        a J. Šikr, kteří si chtěli vyzkoušet přednes samostatně. Všem se to náramně povedlo a měli z recitace a samotného přednesu velkou radost.

18. 2. – 22. 2. týdenní jarní prázdniny.

15. 2. se v rámci naší dopolední výuky jazyka českého na II. stupni – tradiční Literární kavárny – uskutečnilo školní (místní) kolo víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019 v oboru recitace.
Z rozhodnutí poroty postoupili do oblastního kola Zvonku z Novohradských hor:
kategorie ZŠ (II. stupeň) – Kájina Dvořáková, Kájina Korbelová a Zuzka Onderková
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek a k umístění a postupu gratulujeme!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování nezapomenutelného setkání s dětským přednesem!!!


14. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mísy plné ovoce v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

14. 2. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní (místní) kolo víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor v oboru recitace.
Zasloužený potlesk publika, diplom nebo účastnický list spolu s dobrým pocitem byly velkou odměnou všem vystupujícím.
Výsledky školního kola recitační soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2019
Kategorie MŠ
1. místo Nikolka Knutelská a Honzík Šikr
Kategorie 1. třída
1. místo Štěpánka Martínková a Áňa Schiendlová
2. místo Hanička Daňková a Matěj Švec
3. místo Emmička Drhová a Kubík Kovářík
Kategorie 2. třída
1. místo Maty Dvořák
2. místo Kubík Kolář
3. místo Markus Gunár
Kategorie 3. třída
1. místo Anička Búthová
2. místo Péťa Ferenc
3. místo Pavlík Šťáva
Kategorie 4. třída
1. místo Sabča Brůžková
2. místo Roman Šopík
3. místo Janička Hubálovská
Kategorie 5. třída
1. místo Kačka Vávrová
2. místo Dan Šikr
3. místo Nelča Kykrychová a Vaneska Móžiová.

Z rozhodnutí poroty postoupili do oblastního kola Zvonku z Novohradských hor:
kategorie MŠ – Nikolka Knutelská a Honzík Šikr
kategorie ZŠ – Štěpánka Martínková, Áňa Schiendlová, Kačka Vávrová a Nelča Kykrychová.
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme vyučujícím z I. stupně a MŠ za zorganizování nezapomenutelného setkání s dětským přednesem!!!

12. 2. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili desáté a poslední dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Za své plavecké výkony obdrželi Mokré vysvědčení – Šnek 0 m, Sépie 25 m, Úhoř 50 m, Plejtvák 100 m a Delfín 200 m.
Výsledky plaveckých závodů:
PRSA
1. Nelča Kykrychová
2. Dan Šikr
3. Péťa Ferenc
ZNAK
1. Matěj Pavlík
2. Nelča Kykrychová
3. Janička Hubálovská

7. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky ze svěžího salátku červená řepa – mrkev v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

6. 2. se naši žáci a žákyně II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. O. Maxy a p. uč. P. Křížové další lekce ve školičce bruslení v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni.
5. 2. se naši žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy zúčastnili deváté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

4. 2. nám Paní Zima přisypala novou vrstvičku do sněhobílé peřinky.

4. 2. nás navštívili naši bývalí žáci a žákyně Luky Marek, Honza Jelínek a Terka Žahourová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

1. 2. jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny.

Návrat na obsah