2019/20 - I. část - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

2019/20 - I. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2019/2020

30. 1. třídní vyučující předali svým žákům a žákyním pololetní vysvědčení, které se stává bilancí naší dosavadní práce a jež vede k zamyšlení nad tím, co se nám podařilo a co ne, kde vítězí naše píle, talent, snaha po (nej)zdařilejším školním prospěchu a kam zaměřit své síly, abychom stávající stav zlepšili. Naši prvňáčci zažili poprvé tuto slavnostní chvíli a naši vycházející se rozhodují, kam otočí kormidlo svého nejen profesního života.
V pátek následovaly jednodenní pololetní prázdniny.

28. 1. se na II. stupni v rámci odpolední výuky uskutečnila pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové zeměpisná olympiáda.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!

28. 1. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili osmé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

24. 1. se v rámci naší dopolední výuky na I. stupni uskutečnilo školní (místní) kolo víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor v oboru recitace.
Zasloužený potlesk publika, diplom nebo účastnický list spolu s dobrým pocitem byly velkou odměnou všem vystupujícím.
Výsledky školního kola recitační soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2020
Kategorie 1. třída
1. místo Krýša Dvořák
2. místo Kačka Ferencová a Miky Hrubý
3. místo Honzík Kresl
Kategorie 2. třída
1. místo Štěpánka Pavlíková a Anežka Schiendlová
2. místo Kubík Kovařík a Karolínka Doubková
3. místo Martínek Sokolík
Kategorie 3. třída
1. místo Kubík Kolář
2. místo Markus Gunár
3. místo Kája Kopřiva
Kategorie 4. třída
1. místo Renatka Vaňátková
2. místo Pavlík Šťáva
3. místo Kačka Vaňátková
Kategorie 5. třída
1. místo Sabča Brůžková
2. místo Janička Hubálovská
3. místo Románek Šopík
Děkujeme všem zúčastněným žákům a žákyním za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a vítězům gratulujeme!!!
Děkujeme vyučujícím z I. stupně a MŠ za zorganizování nezapomenutelného setkání s dětským přednesem!!!

23. 1. putovali naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se svou tř. p. uč. Janou Šikrovou po stopách nejen kmotry lišky.

23. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

22. 1. jsme zveřejnili fotogalerii z výuky prvouky (já a mé tělo) našich žáků a žákyň spojené 2. a 3. třídy pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové.

22. 1. se uskutečnilo jednání pedagogické rady.

22. 1. jsme převzali z https://procleny.a-tom.cz/clanek/19196-olomoucky-snem-je-minulosti-povedl-se-byl-klidny-a-vecny:
Olomoucký sněm (Asociace TOM) je minulostí. Povedl se, byl klidný a věcný. Spolkové vyznamenání  na sněmu  převzali Aleš Sedláček a Jiří Chour, v nepřítomnosti byl oceněn i jihočeský Karel Snětina.
KÁJO, GRATULUJEME!!!

21. 1. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Tentokrát jsme dopoledne strávili venku. Byli jsme se podívat na Rozvodí na nejmodernější jez v ČR, pak na jezu Pilař, kde jsme si vyzkoušeli v praxi to, co jsme se na podzim o jezech dozvěděli teoreticky v učebně. Následoval návesní rybník ve Stříbřeci se spoustou kachen, kterým to na ledě hrozně klouzalo. A pak nově opravený Stříbřecký most a nakonec rybník Rožmberk. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

21. 1. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili sedmé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

20. 1. Oddílovka na sněhu. Letos poprvé a asi naposledy (až teď, po polovině ledna!) jsme si při oddílové schůzce užili alespoň trochu sněhu.
19. 1. – 20. 1. nám Paní Zima přisypala do sněhové peřinky.

17. 1. navštívili naši prvňáčci se svou paní učitelkou Radkou Círalovou divadlo LUK v MŠ a zhlédli pohádku O kůzlátkách.

16. 1. – 17. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z různého ovoce a zeleniny a cestovali jsme podle Bovýskovy mapy v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

15. 1. jsme zaznamenali celodenní teploty pod nulou a slabé sněhové přeháňky.

15. 1. ukončila v naší základce pedagogickou praxi naše bývalá žákyně Martina Hamerníková (Křížová).

14. 1. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili šesté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

13. 1. jsme uvítali paní učitelku Lucii Gerndtovou. Rozloučili jsme se s paní učitelkou Martinou Skřivánkovou, která odchází na mateřskou dovolenou.
PANÍ UČITELCE MARTINĚ SKŘIVÁNKOVÉ DĚKUJEME ZA ODVEDENOU PRÁCI PRO NAŠI ŠKOLU!!!

9. 1. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z bio džusíku v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

9. 1. putovali naši žáci a žákyně II. stupně a jejich vyučující s průvodkyní a cestovatelkou p. uč. Alenou Nedorostovou v rámci odpolední výuky indickým Kašmírem. Přednáška a beseda byla okořeněna nejen osobními zkušenostmi a poznatky z cest, ale i ukázkami dovezených artefaktů, ke kterým se pojí celá škála dobrodružných zážitků.
DĚKUJEME PANÍ UČITELCE A. NEDOROSTOVÉ ZA VELMI ZAJÍMAVÉ A POUTAVÉ VYPRÁVĚNÍ O EXOTICKÝCH DÁLAVÁCH!!!

V úterý 7. ledna se naši sportovci zúčastnili okrskového kola ve florbalu. Za účasti 4 družstev se naše sestava ve složení Ondra Marek, Honza Macho, Kuba Zvěřina, Jirka Daněk, Patrik Šťáva, Honza Krejčí a Dominik Dvořák umístila na bronzové příčce.
Výsledky:
ZŠ Rapšach - ZŠ Suchdol 1:6
ZŠ Rapšach - ZŠ J. Hradec IV. 10:0
ZŠ Rapšach - ZŠ Třeboň II. 0:11
Pochvalu naše družstvo zaslouží především za výkon ve druhém zápase. Na turnaj jsme bohužel odjeli pouze v 7 lidech s možností jediného střídání, což si zákonitě, především v posledním duelu proti Třeboni, muselo vybrat svou daň.
Všem našim zúčastněným sportovcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!!!

GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ!!!

1. 1. 2020 jsme se spolu s TOMÍKY od 10.00 hodin vypravili z návsi u kostela na již tradiční a stále oblíbený novoroční výšlap do Pekla, spojený s pečením buřtíků.
Bylo nás 36 a 8 psů! Díky všem!
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020!!!


30. 12. od 10.00 hodin uspořádal ve školní tělocvičně náš TOM Práčata 35. ročník vánočního turnaje v líném tenise. A tak jsme si opět v čase všeobecného svátečního odpočinku a pojídání všelijakých dobrot a pamlsků protáhli svá tělíčka a zpevnili svalíčky. A bylo nás letos hodně – 10 dvoučlenných týmů a ještě spousta diváků!
Výsledky 35. ročníku vánočního turnaje v líném tenisu:
1. místo: Kamča a Kreklík
2. místo: Eší a Mates
3. místo: Adýs a Tedýs
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za skvělé výkony a stanuvším na stupních vítězů gratulujeme!!!

19.12. Kouzelná vánoční noc 2. a 3. třídy
Víte, co je to pravé kouzlo Vánoc?  Druháci a třeťáci to společně odhalili při nočním dobrodružství ve škole. Společnými silami dokázali najít a splnit všechny ukryté úkoly, a nakonec k nim přiletěl i Ježíšek.

20. 12. smíšené týmy složené z žáků a žákyň I. a II. stupně plnily různé úkoly Vánočních her „Záchrana Země“, které pro nás zorganizovali naši vycházející žáci a žákyně se svým tř. p. uč. M. Kvapilem a za podpory všech vyučujících.
Na stanovištích rozmístěných v učebnách a prostorách školy jsme soutěžili v následujících disciplínách: únik, piškvorky, stavění robota, řazení planet, zabal kapitána, hledání součástek, vymysli básničku, vesmírný minerál a hádání písní.
A zároveň jsme si užívali předvánoční atmosféru ve svých učebnách s třídními vyučujícími a také školní družinu navštívil Ježíšek.
DĚKUJEME ZA ORGANIZACI SOUTĚŽÍ A HER NAŠIM VYCHÁZEJÍCÍM, VŠEM ZÚČASTNĚNÝM SOUTĚŽÍCÍM ZA AKTIVNÍ ÚČAST A VŠEM VYUČUJÍCÍM ZA PODPORU!!!
POPŘEJME SI KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020!!!

19. 12. se naši žáci a žákyně I. stupně se svými vyučujícími vypravili do kina v Třeboni, kde zhlédli filmové představení Sněžný kluk.

19. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.


18. 12. se od 17.00 hodin uskutečnil v místním kostele sv. Zikmunda adventní koncert našeho flétnového kroužku a pěveckého sboru pod vedením p. uč. Jany Šikrové.
Součástí vystoupení našich dětí byla výstava výtvarných a fotografických prací žáků a žákyň I. a II. stupně a žáků a žákyň Základní školy praktické.
DĚKUJEME NAŠIM MALÝM A VELKÝM INTERPRETŮM A JEJICH PANÍ UČITELCE ZA KRÁSNÝ A NEOPAKOVATELNÝ UMĚLECKÝ ZÁŽITEK!!!

18. 12. se naši žáci a žákyně II. stupně se svými vyučujícími vypravili do multikina Cinestar v Českých Budějovicích, kde zhlédli filmové představení podle svého výběru: Addamsova rodina nebo Ledové království 2.

17. 12. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili čtvrté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. V tento den odcestovali již v 8.00 hodin a před plaveckým výcvikem se žáci a žákyně spolu s p. uč. J. Šikrovou a p. uč. J. Sváčkem vypravili do historického centra Hradce Jindřichova a užívali si adventní čas.
16. 12. se uskutečnilo od 16.30 hodin Vánoční setkání v naší škole, kterému předcházela dlouhodobá a svědomitá příprava (spojená s také s generálkou jednotlivých vystoupení 16. 12. dopoledne) našich žáků a žákyň vedených svými vyučujícími.
Program vystoupení žáků a žákyň naší základky ve školní tělocvičně
 • 1. třída: taneček Sněhuláků
 • 2. a 3. třída: zpívánky Světové Vánoce
 • 4. a 5. třída: scénka Kontrast
 • Dobročinná dražba velkého perníkového vánočního stromku.
 • 4. a 5. třída: tanec
 • 6. třída: tanec Old Town Road
 • 7. třída: tanec All I Want for Chrismas Is You
 • 8. třída: tradiční humorná scénka – Válka není, všude mír
VÝTĚŽEK Z DOBROČINNÉ DRAŽBY VELKÉHO VÁNOČNÍHO PERNÍKOVÉHO STROMKU – 1.000,- Kč.
VELICE DĚKUJEME!!!
Slavnostní punč, gulášek, grilované klobásky, párky v rohlíku, pikantní zelňačka, koláčky, minipizzy nebo slaďoučké perníčkové stromečky, domečky, svícínky a mnoho dalších pochoutek opět jako tradičně dodaly nejen zrakovým, ale i čichovým, chuťovým a hmatovým smyslům to pravé adventní potěšení.
Doprovodné akce
 • vánoční trh a prodej dětských výrobků z vánočních dílen II. stupně, dětí z I. stupně a ze školní družiny: vánoční dekorace, perníkové stromky a svícínky, keramické svícínky, krmení pro ptáčky, sněhuláková přáníčka, přáníčka s vyšívanými motivy, zdobené věnce, dřevění andělé, papírové dekorace, pletení andílci, svícínky, zvonečky, sněhuláci a věnce, perníkové chaloupky a mísy s perníčky
 • občerstvení – vánoční punč (pro malé a velké) a jiné osvěžující a lahodné nápoje, kančí gulášek, grilované klobásky, pikantní zelňačka, párky v rohlíku, koláčky, minipizzy a jiné dobroty a dobrůtky
 • výstavka dětských prací – vánoční dekorace, přáníčka, drobné ozdoby na stůl i do květináčů, výtvarná díla a dílka, sněhuláci atd.
Zakoupením tomboly, výrobku nebo produktu u stánku s tímto označením podpoříte mimoškolní činnost našich dětí – děkujeme VÁM!!!
Pestrý a bohatý program opět nabídl všem našim návštěvníkům a divákům především nejedno originální taneční, hudební, koncertní, dramatické či pěvecké vystoupení našich žáků a žákyň, která si pilně a zodpovědně připravovali a dolaďovali se svými vyučujícími zejména v tomto čase adventním.
Také o dětské výrobky v rámci prodejní výstavky, občerstvení a dražbu opět projevili přítomní návštěvníci obrovský zájem, za který velmi děkujeme!!!
Děkujeme všem našim návštěvníkům, pozorným posluchačům a divákům!!!
Děkujeme rodičům, kteří podpořili své děti účastí na jejich vystoupení!!!
Děkujeme všem našim dětem a dospělým, kteří se na přípravě vánočního setkání podíleli!!!
Děkujeme skupině 4 John za doprovod a ozvučení vánočního setkání!!!
Děkujeme všem našim malým a velkým organizátorům a vystupujícím za důstojnou prezentaci své školy a zdárný průběh našeho již tradičního vánočního setkání!!!

16. 12. besedovali (v rámci dopolední výuky) naši vycházející žáci a žákyně s p. ing. Jitkou Zahradníkovou ze SŠ Polytechnické České Budějovice o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, grantech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce. Více na http://sspcb.cz/o-skole/zakladni-informace/
Děkujeme p. ing. J. Zahradníkové za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!

16. 12. jsme zveřejnili: skok do výšky 2. a 3. třída. Všichni skokani předváděli skvělé výkony – na stupně vítězů nakonec vyskočili tito borci:
2. třída (dívky)
1. místo Barča K. – 75 cm
2. místo Hanička D. – 74 cm
3. místo Helenka T. – 73 cm
2. třída (chlapci)
1. místo Kubík K. – 94 cm
2. místo Luky G. – 92 cm
3. místo Daník K. a Davídek V. – 85 cm
3. třída
1. místo Markus G. – 96 cm
2. místo Maty D. 95 cm
3. místo Maty H. - 85 cm.
VŠEM BORCŮM DĚKUJEME A GRATULUJEME!!!

12. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

11. 12. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 7°C.

10. 12. (a také 12. 12.) se naši žáci a žákyně II. stupně připravovali na vánoční setkání ve škole: pilně tvořili ve vánočních dílnách, pilovali svá vystoupení a připravovali výzdobu tříd a školy.
V úterý a ve čtvrtek jsme ve vánočních dílnách tvořili od čtvrté vyučovací hodiny a také v rámci odpolední výuky.
Ve školní družině paní vychovatelky nazdobily se svým dospělácko-žákovským týmem naše oblíbené perníkové stromky, svícínky a slaďoučké perníčky.
Naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy vyrobili se svou paní učitelkou keramické svícínky za podpory pana Pavla Kováříka.
Děti z 1. třídy se svou paní učitelkou připravily krmení pro ptáčky a sněhuláčkové přáníčko.
V rámci výuky povinně volitelného předmětu informatiky vytvořili žáci a žákyně plakáty.
Vánoční dílny na II. stupni:
 • pletené vánoční zvonečky a jiné dekorace – vedoucí p. uč. Marie Jirků (učebna fyzika)
 • chaloupky z perníku a jiné dobrůtky a velký vánoční perníkový stromek do dobročinné dražby – vedoucí p. uč. Pavlína Křížová (učebna dějepis)
 • vánoční a zimní dekorace – vedoucí p. uč. Ivana Záhorovská (učebna přírodopis)
 • vánoční andílci a dekorace – vedoucí p. uč. Alena Nedorostová (učebna kreslírna).
A tak jsme opět v naší školičce vykrajovali, obrušovali, spojovali, ochutnávali, slepovali, pletli, proplétali, modelovali, vařili, odlévali, malovali, aromatizovali, kutili, zdobili, pletli, balili, vázali, vystřihovali, aranžovali, dekorovali,…; učebna dějepisu včetně školní družiny byla provoněna sladkým těstem a různými tajuplnými ingrediencemi a kořením.
A dařilo se nám…
…děkujeme všem zúčastněným za zodpovědně a kvalitně odvedenou práci!!!

10. 12. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili třetí dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 11. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února.

9. 12. Tak jsme si na oddílovce 9. 12. 2019 zase s většími turisty vyrobili po několika letech betlémy.

8. 12. Krásný koncert Rapšašského komorního orchestru proběhl v neděli 8. 12. 2019 v Českých Velenicích.
Děkujeme!

6. 12. uspořádal od 17.00 hodin na naší návsi taneční soubor Trnky brnky, SDH Rapšach a Obec Rapšach ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rapšach a SK Rapšach mikulášskou nadílku spojenou se slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Celý večer zahájily děti z naší Mateřské školy pod vedením p. uč. Šárky Imrichové, p. uč. Lenky Hrnčířové a ved. p. uč. Gabriely Sarah Círal.
Po zpívánkách a rozsvícení stromku se otevřely brány pekelné a čerti zaplavili náves. Všechny přítomné posléze přivítal vlídný anděl a hodný Mikuláš naděloval dětem za písničku či básničku dárky. Děti také mohly využít Ježíškovu poštu a nakreslit nebo napsat, co by si přály pod stromeček. Po nadílce následoval nádherný ohňostroj.
Přítomní malí i velcí se občerstvovali koláčky nebo vánočkou a zahřáli se vánočním punčem.
Děkujeme všem přítomným dětským a dospěláckým návštěvníkům a všem organizátorům za zdárný průběh rozsvícení vánočního stromku a mikulášské nadílky!!!

5. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

5. 12. navštívil děti z naší základky a mateřinky a také ze ZŠ praktické Mikuláš za doprovodu andělů a čertů.
Hodný a laskavý patron všech dětí Mikuláš svým vlídným slovem povzbuzoval spolu s milými anděly všechny děti, hlavně ty menší, které při řádění rozpustilých čertů slibovaly, že už nikdy nebudou zlobit ani doma, ani ve škole, ani maminku či tatínka nebo paní učitelku, že budou hodné, pilně pomáhat a psát domácí úkoly. Za básničku, písničku či pěkně vymalovaný obrázek nebo i za slib poslušnosti dostal každý malou sladkou odměnu.

Mikuláši, andělé a čerti, děkujeme za návštěvu!!!

5. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

3. 12. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili druhé dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 11. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února.

3. 12. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol. Tentokrát jsme měřili ph vody, její elektrovodivost a stupeň znečištění. Pak jsme zkoušeli, jak rychle se voda odkysličuje a jak zabránit erozi půdy na šikmém svahu.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

2. 12. se sešlo „šťastných“ třináct členů turistického oddílu na čertovské ToModdílovce, při které se hrála čertí honička, sbíraly se čertí hlavičky, natahoval se čertův ocas, chystaly se sirky, přikládala se polena na oheň aj.  Šili s námi všichni čerti!!!
3. 12. navázala BLESKOVKA, vyrobení čerti se opravdu povedli, blesk nechyběl jim ani „malým“ TOMíkům. No prostě, bylo to po čertech pěkné!

2. 12. nám Paní Zima nadělila první prosincovou souvislou sněhovou peřinku.

2. 12. byl zcela uveden do provozu zabezpečovací a monitorovací systém Easy Door u vstupních dveří do naší základní školy.

29. 11. se vypravila 1. třída do MŠ na pohádku Povídání o babce z perníkové chaloupky, kterou sehrálo divadlo LUK.

28. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z bio džusíku v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

26. 11. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili první dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Lekcí je naplánováno deset (do 11. února) a realizují se vždy v úterních termínech v období od listopadu do února (odjezd v 11.15 hodin z rapšašské návsi a návrat kolem 15.15 hodin tamtéž).

26. 11. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol. Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou. Dozvěděli jsme se o nebezpečí jezů a sami jsme si je na pokusné řece postavili. Víme už, jak „trhat“ vodu i co je to kavitace. Pak jsme se učili vyvrtávat vzorky půdy a nakonec budovali sypané hráze a kaskády, a zkoumali jejich výhody při povodni.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

25. 11. jsme zveřejnili: učitelé jednotlivých tříd v rámci osvěty v těchto dnech apelují na to, aby naše děti dodržovaly Školní řád, pamatovaly na desatero slušného chování, které je v něm zakotvené, a především aby se nestyděly své slušné chování projevit na veřejnosti.
Slušný člověk totiž zdraví!!!


22. 11. jsme zahájili veřejnou sbírku Fondu Sidus formou prodeje následujících výrobků: náramek PIN 2019 + 3 PINY (50,- Kč), PIN 2019 (10,- Kč), Pohádkoví lepíci 2019 (50,- Kč), Veselí lepíci (50,- Kč). Více na https://www.fondsidus.cz/
DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM!!!

22. 11. se naši žáci a žákyně 1. třídy se svou p. uč. Radkou Círalovou zapojili do projektu FÍHA-DÝHA prostřednictvím rukodělných aktivit v rámci výuky – vytvořili domečky a příbytky pro skřítky.
Z http://www.fihadyha.cz/: celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. Dýha je přírodní materiál, velmi tenký plát dřeva v tloušťce od 0,20mm do 3,00mm, vzniká krájením nebo loupáním kmenů stromů, jedná se čistě o přírodní, nenapodobitelný materiál jedinečného vzhledu, výrobní materiál pro interiérový nábytek, dveře, zárubně, podlahy a další zařizovací předměty, tradiční materiál pro architekty a bytové designéry, kteří ji s velkou oblibou používají pro své individuální návrhy.
Další odkazy:

21. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z kaki v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

20. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů s vyučujícími.

19. 11. TOMíci „malí“ určovali dřeviny (živé a karty) a hráli společenské hry. Poznávačce předcházelo trénování na předchozích schůzkách. Nejlepšími stromoznalci jsou Štěpánka M., Matěj Š., Kuba K., Luky G., Váša Š., bez ztráty bodu.
Na jaře při Turistických závodech jako když to najdem!!!

15. 11. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou oslavili Den poezie.
Protože v sobotu 16. 11. (v den výročí narození K. H. Máchy) je Den poezie, i my jsme páteční dopoledne věnovali poezii – převážně básničkám Jiřího Žáčka. Nejprve jsme si zopakovali básničky, které již umíme. Pak jsme si společně přečetli další básničky Jiřího Žáčka a vybrali si jednu, kterou se naučíme. Připravujeme se tak pomalu na blížící se školní kolo recitační soutěže, která každoročně předchází recitační soutěži v rámci umělecké soutěže Zvonek z Novohradských hor. Jelikož většina básniček byla o kočičkách, kocourech a koťatech, vyrobili jsme si nakonec krásné okaté kočičky. Strávili jsme společně krásné básničkové dopoledne.

14. 11. se v naší mateřské školce uskutečnilo „Dráčkování“ – školka plná draků a nejenom papírových.
Od samého rána si děti připravovaly dráčky z perníku. Válely a vykrajovaly těsto, které po upečení zdobily bílkovou polevou, sladkým sypáním a nakonec barevnými ocásky.
V dračím duchu probíhal celý den. Dračí cvičení s ocásky a tanec s drakem „Dupy, dupy, dup, draka bolí zub“. A také navlékání korálků – ocásky papírových draků a poznávání barev, pohádka o drakovi, krtkovi a větru, hra dráčci létají, odříkáváme básničky, zpíváme s doprovodem, hádáme hádanky; pohybové a motivační hry – překážková dráha, prolézání tunelem, vítr loví lístečky, cviky s padákem a cvičení s míči.

14. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

12. 11. se od 7.45 hodin uskutečnilo interaktivní setkání našich žáků a žákyň 1. – 3. třídy a jejich vyučujících s týmem lektorů Zdravé 5 (nakupování se Zdravou 5).
Plán setkání: 1. třída od 7.45 hodin, 2. a 3. třída od 9.50 hodin. Doba trvání programu je 60 minut.
Z https://www.zdrava5.cz/o-projektu: Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
DĚKUJEME PANÍ LEKTORCE ZDRAVÉ 5 ZA ZAJÍMAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

11. 11. jsme zveřejnili:
Víkendovka velkých Tomíků - 8. a 9. 11. + 11. 11. 2019
Tak jsme hráli vybíjenou, všichni proti všem, Kimovu hru, košandu, vařili jsme večeři... Pak jsme se najedli a uklidili po sobě, zahráli si Česko a teď půjdem spát. A zítra vzhůru za pokladem! Dobrou noc!
Tak to nevyšlo... Ráno lilo jako z konve, tak jsme uvařili snídani, zahráli si stolní fotbálek, kosmonautický test, v tělocvičně formule a opičí dráhu. Pak jsme po sobě uklidili a šli domů. Poklad nám zbyl na pondělí... Díky všem!
No a v pondělí jsme konečně uskutečnili Velký boj o malý poklad, který vyhrála družina ve složení Martin, Kájina a Zuzka.

Poklad byl ale pro všechny, a bubliny byly úžasné!

11. 11. jsme zveřejnili: v rámci předmětu výtvarná výchova si žáci a žákyně naší školy v rámci výuky výtvarné výchovy pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové připomněli Den stromů. Tento svátek se koná 20. října a připomíná význam, důležitost a krásu stromů. Žáci jednotlivých tříd si vyzkoušeli různé výtvarné techniky. Kromě výtvarné stránky se žáci dozvěděli i pár zajímavostí se světa stromů. Jak stromy dýchají, jak si pořizují děti a zda vedou rodinný život. Jestli spolu navzájem komunikují nebo zda mají v lese internet.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!

11. 11. se uskutečnilo od ranních hodin v prostorách naší školky pro všechny přihlášené zájemce z řad našeho žactva a dětí z mateřské školy vánoční focení s paní Annou Petržalovou.

8. 11. jsme zveřejnili: na nástěnce chodby II. stupně naši žáci a žákyně 6. třídy spolu se svým p. uč. Karlem Snětinou uspořádali personálně poznávací a softwarově propracovaný kvíz Hůůů is Hůůů? (vlak je vlak) aneb POZNÁŠ, KDO JSME?


8. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (2. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a žákyně se studentkami 4. ročníku Střední zdravotní školy v Jindřichově Hradci a současně našimi bývalými žákyněmi Bárou Holubovou a Sárou Svobodovou o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Sáro a Báro, děkujeme vám za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!

8. 11. nás navštívil bývalý žák Adam Holub. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a přinese.

7. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z porcované okurky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

7. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo školení 1. pomoci pro zaměstnance a zaměstnankyně naší školy a školky.
DĚKUJEME PANÍ DENISE NOVÁKOVÉ ZA VELMI POUČNĚ, POUTAVĚ A ZAJÍMAVĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

5. 11. naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny plnili úlohy testu společnosti Scio – matematická gramotnost.

4. 11. navštívili naši "historici" keramickou dílnu pana Kováříka.
Moc děkujeme za umožnění prohlídky a za poutavý výklad!!!

1. 11. – 2. 11. se v naší škole za účasti žáků a žákyň II. stupně a jejich vyučujících uskutečnila noc ve stylu Halloween spojená se stezkou odvahy a dalšími aktivitami.
Třídní vyučující si s panem ředitelem pro děti připravili relaxačně herní, sportovní, výletně dobrodružný, kulinářsky a tvořivě rukodělně zaměřený program.
Sportovali jsme v tělocvičně, připravili si voňavou večeři, ponořili se do společenských her, podnikli jsme výpravu do přírody za světýlky, navštívili večerně osvětlený a uvnitř zrekonstruovaný kostel svatého Zikmunda, kutili, tvořili a opékali si buřtíky a sledovali filmové projekce.
Naši půdní stezku odvahy navštívily dětičky a paní učitelky z naší mateřské školičky a také naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se svou p. uč. Janou Šikrovou.
Děkujeme dětem z mateřské školy za krásného ducha z dýhy!!!
Děkujeme Zuzce Onderkové za zapůjčení exponátů pro stezku odvahy!!!
Děkujeme p. učitelce Aleně Nedorostové za keramicky ozdobnou a světelnou show!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM A JEJICH VYUČUJÍCÍM ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH NOCI VE STYLU HALLOWEEN!!!

1. 11. nás navštívili bývalé žákyně Viki Růžičková a Niki Kučerová a bývalý žák Luky Móži. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a přinese.

1. 11. naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové plnili úlohy testu společnosti Scio – čtenářská gramotnost.

31. 10. nás navštívili bývalí žáci Péťa Kollmann a Roman Kocina. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a přinese.

31. 10. si žáci 1. třídy pod vedením p. uč. Radky Círalové užívali Halloweenskou hodinku, během které se snažili vydat nejstrašidelnější zvuk, nejděsivější smích, tkali pavoučí síť, zpívali oblíbenou písničku Strašidla aj.


31. 10. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy pod vedením p. uč. Jany Šikrové zažili dušičkové odpoledne s příběhem „Jak to bylo na Dušičky“.

31. 10.
zahájila p. uč. Pavlína Křížová, koordinátorka soutěže, 19. ročník Soutěže s panem Popelou: až do 10. června děti nasbírají co největší množství papíru, který je od škol vykupován za smluvené ceny.
Nejpilnější sběratelé si před koncem školního roku odnesou skvělé ceny: soutěžíme o mobilní telefon, bluetooth reproduktor a poukazy do tušťské pizzerie Panský šenk!

Jaká jsou pravidla?
1. Papír nemusíte vůbec třídit, můžete mít dohromady noviny, časopisy, letáky i karton. Jen si prosím balíček před vážením pevně svažte a ujistěte se, že má maximálně 8 kg a je podepsaný.
2. Odevzdávat nashromážděný sběr můžete každou středu mezi 7:20 a 7:40 hod. a čtvrtek mezi 12:45 a 13:00 hod. paní učitelce P. Křížové.
Více informací naleznete na nástěnce v přízemí školy.
„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNIVŠÍM SE AKTIVNĚ SBĚRU, JEJICH PŘÍZNIVCŮM, ORGANIZÁTORŮM A SPONZORŮM SOUTĚŽE!!!

30. 10. jsme zveřejnili:
24. 10. jsme, alespoň po částečném návratu našich marodů, dokončili tradiční soutěž „HOP přes švihadlo“ -  2. a 3. třída. Všichni skokani předvedli obrovskou bojovnost a vytrvalost.  
Na stupních vítězů nakonec skončili tito borci:
2. TŘÍDA
Dívky:
1. místo – Hanička Daňková – 74 přeskoků/min
2. místo – Helenka Truongová  - 73 přeskoků /min
3. místo – Štěpánka Martínková – 67 přeskoků /min    
Chlapci:
1. místo – Daník Kica – 75 přeskoků /min
2. místo – Luky Grundza – 72 přeskoků /min
3. místo – Kubík Kovařík  -61 přeskoků /min
3. TŘÍDA
1. místo – Markus Gunár – 85 přeskoků /min
2. místo – Maty Dvořák – 81 přeskoků /min
3. místo – Maty Holub – 53 přeskoků /min.
DĚKUJEME PANÍ ROZHODČÍ!!!
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM BLAHOPŘEJEME K VÝKONŮM!!!
UMÍSTIVŠÍM SE NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ BLAHOPŘEJEME!!!

30. 10. jsme zveřejnili:
25. 10. odpoledne se vypravilo jedenáct „malých“ TOMíků se svou vedoucí Radkou Círalovou na Písečný kopec a ke studánce v okolí Františkova.
28. 10. – 30. 10. – státní svátek a podzimní prázdniny. Probíhaly výkopové a další odborné práce při zavedení plynové přípojky do školního bytu.

25. 10. – 20. 12. byla na chodbě II. stupně naší školy instalována reprodukce výstavy „NESMÍME ZAPOMENOUT: JAN OPLETAL A DALŠÍ OBĚTI LISTOPADU 1939. NACISTICKÁ PERZEKUCE ČESKÝCH STUDENTŮ BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY“ – KONÁ SE NA POČEST 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA OPLETALA.
Reprodukování nám povolilo (jednorázové reprodukční právo) Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Zároveň p. uč. Karel Snětina zveřejnil tamtéž prezentaci o klíčových událostech Sametové revoluce v listopadu a prosinci roku 1989.
DĚKUJEME!!!

22. 10. besedovali v rámci odpolední výuky (5. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a žákyně s p. ing. Vladislavem Trskem z SOU a SOŠ Trhové Sviny o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Děkujeme p. ing. V. Trskovi za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!

22. 10. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou – průtok vody.
Rychlost proudu Zlaté stoky měřili laickým způsobem (házení klacíků do vody, měření času na 20 m dlouhé dráze), i elektronicky pomocí soupravy LabQuest. Dále měřili šířku řečiště, jeho průměrnou hloubku, a pak vypočítali průřez koryta. Nakonec se dopracovali i k výpočtu průtoku vody v m3/s.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

22. 10. jsme zveřejnili: 18. 10. – 21. 10. se na I. stupni uskutečnila skokanská soutěž HOP přes švihadlo. O výsledném pořadí rozhodoval počet přeskoků za 1 minutu.
Výsledky 1. třída
Dívky:
1. místo – Adélka Vaňátková – 49 přeskoků
2. místo – Kačka Lea Ferencová – 13 přeskoků  
Hoši:
1. místo – Lukášek Hanek – 62 přeskoků
2. místo – Honzík Kresl – 57 přeskoků
3. místo – Kubík Dvořák – 54 přeskoků  
Výsledky 4. třída
Dívky:
1. místo – Kačka Vaňátková – 78 přeskoků
2. místo – Renatka Vaňátková – 65 přeskoků
3. místo – Valinka Véghová – 21 přeskoků                                     
Hoši:
1. místo – Marek Kica – 83 přeskoků  
2. místo – Pavel Šťáva – 82 přeskoků
3. místo – Péťa Ferenc – 79 přeskoků
Výsledky 5. třída
Hoši:
1. místo – Toník Ouška – 78 přeskoků
2. místo – Matěj Pavlík – 64 přeskoků
3. místo – Filip Bárta – 29 přeskoků.
DĚKUJEME ORGANIZÁTORKÁM, ROZHODČÍM!!!
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM BLAHOPŘEJEME K VÝKONŮM!!!
UMÍSTIVŠÍM SE NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ BLAHOPŘEJEME!!!

21. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou v rámci kulturně poznávacího zájezdu do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívili divadelní představení Lakomá Barka (v Divadle ABC) a historické centrum.

19. 10. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním hřišti SK Rapšach od 14.00 hodin pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně vzdušného dračího létání, vznášení, startů, vzletů, pádů a kroužení a nejvyšší akrobacie již 19. ročník drakiády.
A tak se sešlo na téměř 15 draků a dráčků roztodivných až exotických tvarů a barev pilotovaných či obdivovaných z pevného travnatého povrchu více než dvojnásobně početnějším obecenstvem a publikem.
„Na výšku“ – čili v soutěži o nejvýše vypouštěného draka – vyhráli opět, jako většinou v posledních letech, Kováříci.
DĚKUJEME SK RAPŠACH ZA POHOSTINNÉ ZÁZEMÍ!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A ZASE ZA ROK!!!

17. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

17. 10. besedovali v rámci dopolední výuky (4. vyučovací hodina) naši žáci a žákyně 9. třídy s p. Mgr. Šárkou Vrchotovou z Obchodní Akademie (OA) v Třeboni o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Děkujeme p. Mgr. Šárce Vrchotové za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!

17. 10. jsme zveřejnili fotogalerii z činnosti výtvarného kroužku – ve školní dílně se zaměřujeme na tvorbu a výrobu ze dřeva, kovu a kartónu.
A také fotogalerii z výzdoby školy a prací našich žáků.
FOTOGALERIE z výtvarného kroužku
FOTOGALERIE výzdoby a prací žáků

15. 10. odpoledne plnili TOMíci pod vedením Radky Círalové podzimní BLESKOVKU v okolí Rapšachu. Všem se podařilo splnit 6 úkolů, např. namaluj si na tělo blesk, po slepu ujdi 300 m, vezmi kamaráda na záda a odnes ho 30 m, seznam se a dodržuj  Desatero pro návštěvníky lesa. Další bodíky do celoročního bodování jsou připsány!!!


15. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Ivany Záhorovské zúčastnili soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 • soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
 • soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
 • každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
 • úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
 • za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
 • za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
 • za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
 • není možné získat 119 ani 118 bodů
 • soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
 • při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
 • z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).
Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019
1. místo Zuzka Onderková (56 bodů)
2. místo Ondřej Marek (53 bodů)
3. místo Verča Břenková (52 bodů).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!

14. 10. navštívila skupina našich historiků bunkr bývalé střelnice u Tuště.


14. 10. jsme zveřejnili: díky sponzorskému daru od pana Petra Kepky jsme si mohli dovolit pořídit naši žákům a žákyním nové dresy (celkem 14 kusů), které budou sportovní týmy využívat pro reprezentaci naší školy na fotbalových, florbalových, běžeckých, případně dalších soutěžích.
PANE PETŘE KEPKO, DĚKUJEME VÁM!!!


14. 10. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
ČERVENEC 2019 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V červenci jsme si užívali letní školku, tzv. prázdninový provoz, který trval od 1. 7. do 12. 7. 2019. Hráli jsme pohybové a dramatické hry, zpívali, vyprávěli a vytvářeli letní náměty. Čerpali jsme z toho, co jsme se v tomto školním roce naučili.
Rozloučili jsme se s paní učitelkou Kateřinou Bjelovou a po nemoci ukončila svou práci také paní učitelka Růžena Šnokhousová. Děkujeme za jejich pedagogickou činnost ve školce a přejeme, ať se jim v životě daří.
LETNÍ MĚSÍCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
V letních měsících došlo k menší rekonstrukci malé třídy. Také k přestavbě nábytku v malé i velké třídě a na chodbě. Součástí přestavby byla i oprava poškozeného nábytku a dokoupení úložných prvků. Díky tomu došlo k lepšímu využití prostoru, efektivitě činností a větším možnostem pro uložení potřebných pomůcek. Veškeré hračky, konstruktivní hry a didaktické pomůcky byly zrevidovány a dle potřeby opraveny. Průběžně procházíme a třídíme veškeré didaktické materiály.
Proběhla plánovaná výměna předního plotu a dlažby před budovou školky, tím došlo ke zlepšení vzhledu naší Mateřské školy.
ZÁŘÍ 2019 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Zahájení školního roku 2019/2020
2. září 2019 jsme zahájili nový školní rok. Změnilo se nám pedagogické složení. K původní paní učitelce Gabriele Sarah Círal, která převážně působí u malých dětí, nám přibyly dvě nové paní učitelky, které budou společně působit u velkých dětí ve složení paní učitelka Lenka Hrnčířová a paní učitelka Šárka Imrichová. V našem dětském kolektivu přibyli tři nově zapsaní kamarádi. Celkem máme 27 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd, malé a velké. Ve velké třídě máme 16 dětí a v malé třídě máme 11 dětí. Letos máme 9 předškoláků.
Seznámení s hudebními nástroji
V průběhu září jsme se postupně seznamovali s hudebními nástroji jako je kytara a housle. Mohli jsme si je osahat, naučili jsme se názvy jejich částí, kdo chtěl, tak si i zabrnkal. Společně jsme zpívali za jejich doprovodu. Dále jsme se seznámili s nástroji z Orffova instrumentáře a všichni jsme si na ně zahráli a k tomu zazpívali. Moc se nám to líbilo.
První návštěva tělocvičny
25. 9. 2019 absolvovaly děti z velké třídy svoji první návštěvu tělocvičny v ZŠ v tomto školním roce. Do tělocvičny budou chodit cca jednou týdně až do jarních měsíců.
Seznámili jsme se s prostorem tělocvičny, pravidly chování v tělocvičně, nářadím a náčiním. Vyzkoušeli jsme si překážkovou dráhu, kotoul vpřed s dopomocí a pohoupali jsme se na kruzích. Těšíme se na další návštěvy tělocvičny. Hurá za pohybem!
Divadélko KOS
27. 9. 2019 nás navštívilo Divadélko KOS, které za námi přijelo z Českých Budějovic s pohádkou „Jak se Janek neuměl rozhodnout“. Do naší školky za námi na toto představení přišly děti z 1. třídy ZŠ a také děti z Praktické školy. Děti velmi rády napovídají, co mají pohádkové postavy udělat a tato pohádka jim to umožnila. Zapojili jme se do hlasování při Jankově nerozhodnosti, abychom mu pomohli, co se má stát, na jakou stranu jít, co má udělat. Tudíž jsme k naší radosti mohli ovlivnit děj pohádky, kam se bude dále vyvíjet. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další setkání.
Pouštění draka
30. 9. 2019 bylo větrno a my šli na louku za školu pouštět draka. Vyzkoušeli jsme si pouštění draka i běhání s drakem. Zahráli pohybové hry s dráčkem i přeskakování strouhy s pomocí paní učitelky.  Na louce jsme se krásně proběhli a vítr nás pěkně profoukl. Do školky jsme se vraceli řádně provětraní a také běháním vyhladovělí, už jsme se těšili na oběd. Také jsme si ve školce vyrobili malé dráčky s dlouhým barevným ocáskem, které máme vystavené na nástěnce a na síti.
Internet do tříd
Během měsíce září byl do MŠ zaveden internet do tříd a k přidání zvonku do malé třídy a kuchyně pro otevírání dveří. Dále k výměně elektrických bezpečnostních zásuvek. Za odvedenou práci děkujeme panu Píšovi.

11. 10. se naši žáci a žákyně spojené 2. a 3. třídy se svou p. uč. Janou Šikrovou zapojili do projektu FÍHA-DÝHA prostřednictvím tvořivých aktivit v rámci výuky spojené s tématem AHOJ, MOŘE!
Protože s písničkou jde všechno lépe, začali jsme náš „mořský“ den naší oblíbenou písničkou „Vánoční ostrov„ - Máme člun a vesel pár…
Poté jsme si na koberci přečetli pohádku Jana Wericha –„ Moře, strýčku, proč je slané?“ Inspirováni touto pohádkou jsme se pak ve dvojicích pokusili napsat básničku o moři. Slova nadřazená a podřazená, abecedu i druhy vět jsme si také procvičili pomocí mořských úkolů. Lodičková omalovánka nám pomohla zopakovat si malou násobilku a sčítání a odčítání do 20 a pak už jsme se vrhli do hlavního tvořen í – pomocí dýhy a látek jsme vyrobili krásné mořské koráby.
Celý mořský den jsme si společně báječně užili a těšíme se, až si zase nějaký podobný den zopakujeme.
Z http://www.fihadyha.cz/: celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. Dýha je přírodní materiál, velmi tenký plát dřeva v tloušťce od 0,20mm do 3,00mm, vzniká krájením nebo loupáním kmenů stromů, jedná se čistě o přírodní, nenapodobitelný materiál jedinečného vzhledu, výrobní materiál pro interiérový nábytek, dveře, zárubně, podlahy a další zařizovací předměty, tradiční materiál pro architekty a bytové designéry, kteří ji s velkou oblibou používají pro své individuální návrhy.
Další odkazy:

11. 10. se v rámci dopolední výuky fyziky v 8. a 9. třídě uskutečnila přednáška – interaktivní prezentace „Energetická gramotnost - Bez energie to nejde“. Přednáška je určena zejména žákům 8. a 9. tříd s cílem poskytnout informace o základní problematice z oblasti energetiky. Co to je blackout? Jaké jsou příčiny blackoutu? Jaké jsou jeho následky a jakým způsobem mu předcházíme? Co to je energetický mix a jak umíme elektrickou energii vyrábět? Dokážeme se bez elektřiny obejít? Jedná se o velice aktuální témata, která se v rámci studijních osnov většinou nevyskytují. Proto vznikl vzdělávací projekt pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu  ČR za podpory Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB v Ostravě, Fakulty elektrotechnicky a komunikačních technologií VUT v Brně a společnosti ČEPS. Více na http://www.energeticka-gramotnost.cz/skoleni/
DĚKUJEME PANU ŠTĚPÁNOVI ZELMANOVI ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

10. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

10. 10. se v dopoledních hodinách naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili pod vedením p. uč. Karla Snětiny prezentace středních škol, odborných učilišť a firem v Kulturním a kongresovém centru Roháč v Třeboni. Cílem prezentace bylo v jeden den a na jednom místě podat vycházejícím žákům, žákyním, jejich rodičům a vyučujícím aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Prospěšné na: http://www.impulsprokarieru.cz/  a http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci.html

4. 10. – 5. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila dalšího ročníku „Pacovského dovádění“ spojeného s dalším ročníkem Turistického závodu (TZ) jednotlivců a s Nočním blouděním Vysočinou. Přivezli jsme sedm medailí!
Výsledky Pacovského dovádění 2019
Nejmladší žákyně: Janička Hubálovská 5. místo
Nejmladší žáci:   Toník Ouška 2. místo
Kuba Kovářík 4. místo
Matěj Švec 6. místo
Mladší žákyně:    Nelča Kykrychová 4. místo
Simča Šimáčková 7. místo
Mladší žáci:        Pepča Břenek 2. místo
Domča Dvořák 4. místo
Starší žákyně:     Kájina Žahourová 2. místo
Klárka Oušková 3. místo
Terka Dvořáková 6. místo
Starší žáci:         Kuba „Zvíře“ Zvěřina 1. místo
Dorostenci:         Fanda Ouška 3. místo
Ženy:                Anička Círalová 6. místo
Terka Dvořáková si po obědě spravila chuť po dopoledních závodech postupem do finále supersprintu, kde v kategorii žákyň přidala naši sedmou, a to stříbrnou medaili, a stala se tak vicemistryní ČR v supersprintu!!!
TERKO, BLAHOPŘEJEME TI KE STŘÍBRU!!!
K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!

4. 10. naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu společenskovědní seminář - historie regionu pod vedením své p. uč. Pavlíny Křížové zorganizovali v rámci připomínky 95 let od založení naší školy v Rapšachu soutěžně poznávací a herní dopoledne s následujícím programem: zábavné hry (sportovně relaxační, poznávací a kvízy, šipkovaná s tematickými úkoly o obci a jejím okolí), barevný den (každá třída má vylosovanou barvu oblečení), občerstvení (limo a podle výběru – párek v rohlíku, palačinka atd.), sledování filmu o Rapšachu, prohlídka prostor školy, přednáška o ochranné masce, písničky na přání.
DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM A VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH OSLAV!!!

3. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z papriky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

2. 10. bylo vyhlášeno ředitelské volno (přerušení dodávky elektrické energie).

1. 10. se naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou v rámci naučně poznávacího zájezdu do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívili Národní muzeum, Staroměstský orloj a Karlův most.

1. 10. se výprava běžeckých nadějí z řad našich žáků a žákyň zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Jindřichově Hradci, a to pod vedením p. řed. Martina Wipplingera a p. uč. Karla Snětiny. Soupiska našeho týmu Klárka Oušková, Terka Dvořáková, Ondra Marek, Kuba Zvěřina, Domča Dvořák, Terka Žahourová a Tonda Ouška.
Z výsledkové listiny:
Kája Žahourová: 29. místo (51 závodnic)
Ondra Marek: 21. místo (54 závodníků)
Kuba Zvěřina: 37. místo (54 závodníků).

Děkujeme všem zúčastněným běžcům a běžkyním za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
30. 9. jsme zveřejnili: v období od 16. 9. do 28. 9. se uskutečnila v naší škole a ve vsi a na dalších místech charitativní sbírka Světluška na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným za účasti „Světlušek“ z našeho turistického oddílu Práčata.
Děkujeme všem dárcům a taky všem pomocníkům z řad členů našeho TOM Práčata Rapšach. Byli to: Jirka D., Simča Š., Štěpka V., Kája D., Kájina K., Kájina Ž., Kuba Z., Martin H., Nikča S., Péťa S., Verča B., Zuzka O., Áňa Sch., Hanička D., Janička H., Kája Ž., Katka V., Kuba D., Kuba K., Matěj Š., Pepča B., Štěpánka M. a Terka D.
VÝTĚŽEK SBÍRKY PRO SVĚTLUŠKU - 14 524 Kč!!!

JEŠTĚ JEDNOU DÍKY!!!
Děkujeme rodičům, kteří se rozhodli připojit a umožnili svým dětem podpořit tuto akci!!!
Děkujeme všem dětským a dospěláckým dárcům!!!
Děkujeme za organizaci a zdárný průběh akce p. uč. Karlovi Snětinovi a p. uč. Radce Círalové
a jejich malým a velkým Světluškám z turistického oddílu Práčata!!!
30. 9. se uskutečnila první oddílovka – malí tomíci: a začali jsme několika seznamovacími hrami, ledolamkami. Navzájem jsme si namalovali ruce prstovými barvami, a ty otiskly na papír. Ruce jsme si podali na naše společné kamarádství v oddíle.
Mezi nové TOMíky patří: Emča, Jára, Kája, Adélka, Váša, Kájina, Váňa.
Ať se vám mezi námi líbí!

28. 9. se na rapšašské návsi pod stanem a s občerstvením a za doprovodu hudby a zpěvu uskutečnilo Loučení s létem. Akci uspořádala Obec Rapšach ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty, zájmovými organizacemi a se základní a mateřskou školou.
Program Loučení s létem: vystoupení rapšašského tanečního souboru TRNKY BRNKY, hasební a vyprošťovací zásah CIHELŇÁČKŮ Rapšach, vystoupení dětí – FLÉTNOVÉHO KROUŽKU pod vedením p. uč. Jany Šikrové – ze ZŠ a MŠ v Rapšachu, estráda exkluzivního hosta, imitátora PETRA JABLONSKÉHO a k poslechu, tanci, skvělému jídlu a pití a dobré náladě hrála country kapela KOLEM DOKOLA  z Českých Budějovic. Součástí akce byl Sbírkový den Světlušky, který zorganizoval náš TOM Práčata.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM
ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH LOUČENÍ S LÉTEM!!!

28. 9. naše výprava reprezentantů zasáhla na MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ TZ) ve Vsetíně do bojů o další mistrovský titul. Soupiska našeho týmu: Kuba Zvěřina, Fanda Ouška, Toník Ouška, Vojta Adam, Anička Círalová.
Výsledky MMZ TZ Vsetín ve svých kategoriích:
6. místo Toník Ouška (nejmladší žáci)
2. místo Kuba Zvěřina (starší žáci)
9. místo Fanda Ouška (mladší dorostenci)
10. místo Vojta Adam (mladší dorostenci)
9. místo Anička Círalová (ženy A).
Více na:
KUBO, BLAHOPŘEJEME TI KE STŘÍBRU!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ VŠEM!!!
Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony v extrémních podmínkách a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu, kraje a republiky!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
DĚKUJEME PANU JANU ADAMOVI ZA NEUTUCHAJÍCÍ PÉČI O ZÁVODNÍKY!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu a doprovod našich reprezentantů po celou sezónu závodů!!!

27. 9. se vypravila 1. třída do MŠ na pohádku JAK SE JANEK NEUMĚL ROZHODNOUT.  Malí diváci sami rozhodovali, co se má stát a jak se bude děj pohádky dále vyvíjet. Toto představení sehráli skvělí herci z divadélka KOS z Č. Budějovic.

27. 9. v naší 2. a 3. třídě vyvrcholil naučně poznávací výpravou do přírody projekt „Podzimní abeceda“.

26. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z nektarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

24. 9. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Pomocí norné stěny zastavovali vodu ve Zlaté stoce, a oproti loňsku se jim povedlo vylepšit čas na 41 s., což je nový rekord!
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
23. 9. nás navštívila naše stále oblíbená skupina historického šermu Pernštejni – Renegáti s programem Leonardo.
Děkujeme účinkujícím za velmi poučně a zajímavě strávený čas!!!

19. 9. jsme zveřejnili termíny a témata polytechnického kroužku SŠ České Velenice (skupina 01): 18. 9. (Svět křížem krážem), 2. 10. (Matematika v každodenním životě), 16. 10. (Chemie kolem nás), 13. 11. (Zábavná fyzika), 27. 11. (Technika na PC), 4. 12. (Elektrotechnika hrou), 18. 12. (Svět křížem krážem), 15. 1. (Elektrotechnika hrou).

V ZÁŘÍ 2019  SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ I V RAPŠACHU
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na  solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.  Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro  ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se  učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000  dobrovolníků a miliony dárců.
Připojte se také. Děkujeme za Vaši laskavou podporu.
V obci  Rapšach budou sbírkové předměty nabízet děti z Turistického oddílu mládeže  „Práčata“, které se na požádání prokáží platným průkazem. Poslední sbírkový den  bude při “Loučení s létem“ v sobotu 28. 9. 2019.
V  roce 2016 jsme vybrali 12.522,- Kč, v roce 2017 17.211,- Kč a v roce 2018  16.113,- Kč.
Kolik to bude  letos?

19. 9. jsme v ranních hodinách na přilehlých naší obci Rapšach pozemcích a pastvinách zaznamenali pokles teploty na minus 1°C a v pátek minus 2,5 °C.

18. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z blumy v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

18. 9. jsme zveřejnili střípky z cesty do pravěku našich žáků  žákyň 7. třídy pod vedením rodové náčelnice p. uč. Pavlíny Křížové v rámci dopolední výuky ve čtvrtek 12. 9.  Naši mladí historici putovali přes Bamšuli, lokalitou Prdel, místním Peklem až k peřejím dravé říčky Dračice, rozdělali oheň, opekli si buřtíky, vyzdobili jeskyňku a mimo jiné podali následující svědectví formou písemného pramene: první hodinu jsme se upravili, nalíčili a převlékli. U kluků nastal problém s barevnými obličeji, ale na štěstí se alespoň nechali rozcuchat. O přestávce jsme prošli po ostatních třídách a nechali se před školou vyfotit s paní učitelkou Křížovou. Při focení byl další problém. Tom měl modrou mikinu. Když bylo vyfoceno, mohli jsme vyrazit. Po cestě jsme si koupili špekáčky, pití a pečivo. Šli jsme okolo cihelny přes Prdel do Pekla. Po cestě jsme si zpívali a hráli na hudební nástroje. Po příchodu měli kluci rozdělat oheň, ale po hodině a několika minutách přišla na pomoc jedna nejmenovaná žákyně, která se na to nemohla dívat. Po pár minutách se objevil oheň a mohlo se jít opékat. Když jsme si začali opékat buřty, Honzovi hořel klacek, v tu chvíli mu spadl do ohně buřt, zařval: „ Ty vole, paní učitelko.“ Paní učitelka odpověděla: „Tak si ho napíchni.“ Potom jsme šli k vodě a nechybělo ani koupání. Pak jsme přišli zpátky do Pekla. Kluci si začali vyrábět zbraně. Holky začaly běhat okolo ohně a hrály na nástroje. Pak jsme se všichni podepsali na skálu. Nakonec jsme se sbalili a šli jsme spokojeně do školy.

14. 9. se vypravili starší členové oddílu pod vedením R. Círalové na výlet do Trocnova u Borovan. Dopoledne vlakem ze Suchdola do Radostic. „Po červené“ okolo hluboké tůně a vodopádu až do areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Tam tomíci úspěšně plnili úkoly v muzeu a na naučné stezce. Odměnou byl Certifikát cestovatele „Po stopách J. Žižky“ a medaile. „Po modré“ lesem na zastávku Trocnov a pak domů. Podzimní slunečné počasí nás provázelo celým dnem. (Na nádraží v Č. Velenicích se z odstřelovače vyklubal pohledný houslista.)


V týdnu od 16. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky a útvary:
 • Hra na flétnu (I. a II. stupeň) – p. uč. J. Šikrová (pátek 12.45 – 13.30 hodin).
 • Kulinářský (2. – 9. třída) – p. uč. P. Křížová (pátek 12.40 – 15.00 hodin).
 • Německý jazyk (I. a II. stupeň) – p. uč. M. Skřivánková (středa 13.30 – 14.15 hodin).
 • Sportovní hry (I. stupeň) – p. uč. I. Záhorovská (středa 13.30 – 14.15 hodin).
 • Sportovní hry (II. stupeň) – p. uč. J. Sváček (čtvrtek 15.00 – 15.45 hodin).
 • Výtvarný (I. stupeň) – p. uč. M. Kvapil (středa 13.30 – 14.15 hodin).
 • Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. uč. K. Snětina a p. uč. R. Círalová (pondělí 13.45 – 15.15 hodin).
 • Polytechnický kroužek (6. – 9. třída) – SŠ České Velenice (středa 14.00 – 16.00 hodin 1 x za 14 dní, pokračování z minulého školního roku).

10. 9. jsme zveřejnili fotogalerii z prvního týdne našich prvňáčků.

2. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020. Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy. Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě. Ve funkci ředitele školy jsme přivítali pana Martin Wipplingera a přejeme mu mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme nové vyučující v naší základní škole – paní učitelku Alenu Nedorostovou a paní učitelku Martinu Skřivánkovou a přejeme jim mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme nové vyučující v naší mateřské škole – paní učitelku Šárku Imrichovou a paní učitelku Lenku Hrnčířovou a přejeme jim mnoho profesních úspěchů. V průběhu prázdnin se uskutečnila ve škole další etapa výměny oken (školní jídelna, dílna a družina) a rekonstrukce školního bytu. Vstup do mateřské školy je rekonstruován, a to včetně oplocení. Zahájení nového školního roku předcházela tradiční pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor školy, školky, stravoven a přilehlých travnatých ploch a pozemků.  
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, DĚTEM, RODIČŮM A PRACOVNÍKŮM A PRACOVNICÍM ŠKOLY A ŠKOLKY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020!!!
Návrat na obsah