2019/20 - I. část - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

2019/20 - I. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2019/2020

V týdnu od 16. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky a útvary:
  • Hra na flétnu (I. a II. stupeň) – p. uč. J. Šikrová (pátek 12.45 – 13.30 hodin).
  • Kulinářský (2. – 9. třída) – p. uč. P. Křížová (pátek 12.40 – 15.00 hodin).
  • Německý jazyk (I. a II. stupeň) – p. uč. M. Skřivánková (středa 13.30 – 14.15 hodin).
  • Sportovní hry (I. stupeň) – p. uč. I. Záhorovská (středa 13.30 – 14.15 hodin).
  • Sportovní hry (II. stupeň) – p. uč. J. Sváček (čtvrtek 15.00 – 15.45 hodin).
  • Výtvarný (I. stupeň) – p. uč. M. Kvapil (středa 13.30 – 14.15 hodin).
  • Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. uč. K. Snětina a p. uč. R. Círalová (pondělí 13.45 – 15.15 hodin).
  • Polytechnický kroužek (6. – 9. třída) – SŠ České Velenice (středa 14.00 – 16.00 hodin 1 x za 14 dní, pokračování z minulého školního roku).

10. 9. jsme zveřejnili fotogalerii z prvního týdne našich prvňáčků.

2. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020. Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy. Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě. Ve funkci ředitele školy jsme přivítali pana Martin Wipplingera a přejeme mu mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme nové vyučující v naší základní škole – paní učitelku Alenu Nedorostovou a paní učitelku Martinu Skřivánkovou a přejeme jim mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme nové vyučující v naší mateřské škole – paní učitelku Šárku Imrichovou a paní učitelku Lenku Hrnčířovou a přejeme jim mnoho profesních úspěchů. V průběhu prázdnin se uskutečnila ve škole další etapa výměny oken (školní jídelna, dílna a družina) a rekonstrukce školního bytu. Vstup do mateřské školy je rekonstruován, a to včetně oplocení. Zahájení nového školního roku předcházela tradiční pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor školy, školky, stravoven a přilehlých travnatých ploch a pozemků.  
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, DĚTEM, RODIČŮM A PRACOVNÍKŮM A PRACOVNICÍM ŠKOLY A ŠKOLKY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020!!!
Návrat na obsah