2019/20 - I. část - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

2019/20 - I. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2019/2020

21. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z kaki v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

20. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo jednání pedagogické rady a následně třídní schůzky rodičů s vyučujícími.

19. 11. TOMíci „malí“ určovali dřeviny (živé a karty) a hráli společenské hry. Poznávačce předcházelo trénování na předchozích schůzkách. Nejlepšími stromoznalci jsou Štěpánka M., Matěj Š., Kuba K., Luky G., Váša Š., bez ztráty bodu.
Na jaře při Turistických závodech jako když to najdem!!!

15. 11. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou oslavili Den poezie.
Protože v sobotu 16. 11. (v den výročí narození K. H. Máchy) je Den poezie, i my jsme páteční dopoledne věnovali poezii – převážně básničkám Jiřího Žáčka. Nejprve jsme si zopakovali básničky, které již umíme. Pak jsme si společně přečetli další básničky Jiřího Žáčka a vybrali si jednu, kterou se naučíme. Připravujeme se tak pomalu na blížící se školní kolo recitační soutěže, která každoročně předchází recitační soutěži v rámci umělecké soutěže Zvonek z Novohradských hor. Jelikož většina básniček byla o kočičkách, kocourech a koťatech, vyrobili jsme si nakonec krásné okaté kočičky. Strávili jsme společně krásné básničkové dopoledne.

14. 11. se v naší mateřské školce uskutečnilo „Dráčkování“ – školka plná draků a nejenom papírových.
Od samého rána si děti připravovaly dráčky z perníku. Válely a vykrajovaly těsto, které po upečení zdobily bílkovou polevou, sladkým sypáním a nakonec barevnými ocásky.
V dračím duchu probíhal celý den. Dračí cvičení s ocásky a tanec s drakem „Dupy, dupy, dup, draka bolí zub“. A také navlékání korálků – ocásky papírových draků a poznávání barev, pohádka o drakovi, krtkovi a větru, hra dráčci létají, odříkáváme básničky, zpíváme s doprovodem, hádáme hádanky; pohybové a motivační hry – překážková dráha, prolézání tunelem, vítr loví lístečky, cviky s padákem a cvičení s míči.

14. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

12. 11. se od 7.45 hodin uskutečnilo interaktivní setkání našich žáků a žákyň 1. – 3. třídy a jejich vyučujících s týmem lektorů Zdravé 5 (nakupování se Zdravou 5).
Plán setkání: 1. třída od 7.45 hodin, 2. a 3. třída od 9.50 hodin. Doba trvání programu je 60 minut.
Z https://www.zdrava5.cz/o-projektu: Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
DĚKUJEME PANÍ LEKTORCE ZDRAVÉ 5 ZA ZAJÍMAVĚ A POUČNĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

11. 11. jsme zveřejnili:
Víkendovka velkých Tomíků - 8. a 9. 11. + 11. 11. 2019
Tak jsme hráli vybíjenou, všichni proti všem, Kimovu hru, košandu, vařili jsme večeři... Pak jsme se najedli a uklidili po sobě, zahráli si Česko a teď půjdem spát. A zítra vzhůru za pokladem! Dobrou noc!
Tak to nevyšlo... Ráno lilo jako z konve, tak jsme uvařili snídani, zahráli si stolní fotbálek, kosmonautický test, v tělocvičně formule a opičí dráhu. Pak jsme po sobě uklidili a šli domů. Poklad nám zbyl na pondělí... Díky všem!
No a v pondělí jsme konečně uskutečnili Velký boj o malý poklad, který vyhrála družina ve složení Martin, Kájina a Zuzka.

Poklad byl ale pro všechny, a bubliny byly úžasné!

11. 11. jsme zveřejnili: v rámci předmětu výtvarná výchova si žáci a žákyně naší školy v rámci výuky výtvarné výchovy pod vedením p. uč. Aleny Nedorostové připomněli Den stromů. Tento svátek se koná 20. října a připomíná význam, důležitost a krásu stromů. Žáci jednotlivých tříd si vyzkoušeli různé výtvarné techniky. Kromě výtvarné stránky se žáci dozvěděli i pár zajímavostí se světa stromů. Jak stromy dýchají, jak si pořizují děti a zda vedou rodinný život. Jestli spolu navzájem komunikují nebo zda mají v lese internet.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!

11. 11. se uskutečnilo od ranních hodin v prostorách naší školky pro všechny přihlášené zájemce z řad našeho žactva a dětí z mateřské školy vánoční focení s paní Annou Petržalovou.

8. 11. jsme zveřejnili: na nástěnce chodby II. stupně naši žáci a žákyně 6. třídy spolu se svým p. uč. Karlem Snětinou uspořádali personálně poznávací a softwarově propracovaný kvíz Hůůů is Hůůů? (vlak je vlak) aneb POZNÁŠ, KDO JSME?


8. 11. besedovali v rámci dopolední výuky (2. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a žákyně se studentkami 4. ročníku Střední zdravotní školy v Jindřichově Hradci a současně našimi bývalými žákyněmi Bárou Holubovou a Sárou Svobodovou o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Sáro a Báro, děkujeme vám za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!

8. 11. nás navštívil bývalý žák Adam Holub. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a přinese.

7. 11. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z porcované okurky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

7. 11. se v odpoledních hodinách uskutečnilo školení 1. pomoci pro zaměstnance a zaměstnankyně naší školy a školky.
DĚKUJEME PANÍ DENISE NOVÁKOVÉ ZA VELMI POUČNĚ, POUTAVĚ A ZAJÍMAVĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

5. 11. naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny plnili úlohy testu společnosti Scio – matematická gramotnost.

4. 11. navštívili naši "historici" keramickou dílnu pana Kováříka.
Moc děkujeme za umožnění prohlídky a za poutavý výklad!!!

1. 11. – 2. 11. se v naší škole za účasti žáků a žákyň II. stupně a jejich vyučujících uskutečnila noc ve stylu Halloween spojená se stezkou odvahy a dalšími aktivitami.
Třídní vyučující si s panem ředitelem pro děti připravili relaxačně herní, sportovní, výletně dobrodružný, kulinářsky a tvořivě rukodělně zaměřený program.
Sportovali jsme v tělocvičně, připravili si voňavou večeři, ponořili se do společenských her, podnikli jsme výpravu do přírody za světýlky, navštívili večerně osvětlený a uvnitř zrekonstruovaný kostel svatého Zikmunda, kutili, tvořili a opékali si buřtíky a sledovali filmové projekce.
Naši půdní stezku odvahy navštívily dětičky a paní učitelky z naší mateřské školičky a také naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy se svou p. uč. Janou Šikrovou.
Děkujeme dětem z mateřské školy za krásného ducha z dýhy!!!
Děkujeme Zuzce Onderkové za zapůjčení exponátů pro stezku odvahy!!!
Děkujeme p. učitelce Aleně Nedorostové za keramicky ozdobnou a světelnou show!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM A JEJICH VYUČUJÍCÍM ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH NOCI VE STYLU HALLOWEEN!!!

1. 11. nás navštívili bývalé žákyně Viki Růžičková a Niki Kučerová a bývalý žák Luky Móži. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a přinese.

1. 11. naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové plnili úlohy testu společnosti Scio – čtenářská gramotnost.

31. 10. nás navštívili bývalí žáci Péťa Kollmann a Roman Kocina. Pohovořili jsme, co život přinesl, přináší a přinese.

31. 10. si žáci 1. třídy pod vedením p. uč. Radky Círalové užívali Halloweenskou hodinku, během které se snažili vydat nejstrašidelnější zvuk, nejděsivější smích, tkali pavoučí síť, zpívali oblíbenou písničku Strašidla aj.


31. 10. naši žáci a žákyně 2. a 3. třídy pod vedením p. uč. Jany Šikrové zažili dušičkové odpoledne s příběhem „Jak to bylo na Dušičky“.

31. 10.
zahájila p. uč. Pavlína Křížová, koordinátorka soutěže, 19. ročník Soutěže s panem Popelou: až do 10. června děti nasbírají co největší množství papíru, který je od škol vykupován za smluvené ceny.
Nejpilnější sběratelé si před koncem školního roku odnesou skvělé ceny: soutěžíme o mobilní telefon, bluetooth reproduktor a poukazy do tušťské pizzerie Panský šenk!

Jaká jsou pravidla?
1. Papír nemusíte vůbec třídit, můžete mít dohromady noviny, časopisy, letáky i karton. Jen si prosím balíček před vážením pevně svažte a ujistěte se, že má maximálně 8 kg a je podepsaný.
2. Odevzdávat nashromážděný sběr můžete každou středu mezi 7:20 a 7:40 hod. a čtvrtek mezi 12:45 a 13:00 hod. paní učitelce P. Křížové.
Více informací naleznete na nástěnce v přízemí školy.
„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNIVŠÍM SE AKTIVNĚ SBĚRU, JEJICH PŘÍZNIVCŮM, ORGANIZÁTORŮM A SPONZORŮM SOUTĚŽE!!!

30. 10. jsme zveřejnili:
24. 10. jsme, alespoň po částečném návratu našich marodů, dokončili tradiční soutěž „HOP přes švihadlo“ -  2. a 3. třída. Všichni skokani předvedli obrovskou bojovnost a vytrvalost.  
Na stupních vítězů nakonec skončili tito borci:
2. TŘÍDA
Dívky:
1. místo – Hanička Daňková – 74 přeskoků/min
2. místo – Helenka Truongová  - 73 přeskoků /min
3. místo – Štěpánka Martínková – 67 přeskoků /min    
Chlapci:
1. místo – Daník Kica – 75 přeskoků /min
2. místo – Luky Grundza – 72 přeskoků /min
3. místo – Kubík Kovařík  -61 přeskoků /min
3. TŘÍDA
1. místo – Markus Gunár – 85 přeskoků /min
2. místo – Maty Dvořák – 81 přeskoků /min
3. místo – Maty Holub – 53 přeskoků /min.
DĚKUJEME PANÍ ROZHODČÍ!!!
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM BLAHOPŘEJEME K VÝKONŮM!!!
UMÍSTIVŠÍM SE NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ BLAHOPŘEJEME!!!

30. 10. jsme zveřejnili:
25. 10. odpoledne se vypravilo jedenáct „malých“ TOMíků se svou vedoucí Radkou Círalovou na Písečný kopec a ke studánce v okolí Františkova.
28. 10. – 30. 10. – státní svátek a podzimní prázdniny. Probíhaly výkopové a další odborné práce při zavedení plynové přípojky do školního bytu.

25. 10. – 20. 12. byla na chodbě II. stupně naší školy instalována reprodukce výstavy „NESMÍME ZAPOMENOUT: JAN OPLETAL A DALŠÍ OBĚTI LISTOPADU 1939. NACISTICKÁ PERZEKUCE ČESKÝCH STUDENTŮ BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY“ – KONÁ SE NA POČEST 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA OPLETALA.
Reprodukování nám povolilo (jednorázové reprodukční právo) Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Zároveň p. uč. Karel Snětina zveřejnil tamtéž prezentaci o klíčových událostech Sametové revoluce v listopadu a prosinci roku 1989.
DĚKUJEME!!!

22. 10. besedovali v rámci odpolední výuky (5. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a žákyně s p. ing. Vladislavem Trskem z SOU a SOŠ Trhové Sviny o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Děkujeme p. ing. V. Trskovi za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!!

22. 10. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou – průtok vody.
Rychlost proudu Zlaté stoky měřili laickým způsobem (házení klacíků do vody, měření času na 20 m dlouhé dráze), i elektronicky pomocí soupravy LabQuest. Dále měřili šířku řečiště, jeho průměrnou hloubku, a pak vypočítali průřez koryta. Nakonec se dopracovali i k výpočtu průtoku vody v m3/s.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

22. 10. jsme zveřejnili: 18. 10. – 21. 10. se na I. stupni uskutečnila skokanská soutěž HOP přes švihadlo. O výsledném pořadí rozhodoval počet přeskoků za 1 minutu.
Výsledky 1. třída
Dívky:
1. místo – Adélka Vaňátková – 49 přeskoků
2. místo – Kačka Lea Ferencová – 13 přeskoků  
Hoši:
1. místo – Lukášek Hanek – 62 přeskoků
2. místo – Honzík Kresl – 57 přeskoků
3. místo – Kubík Dvořák – 54 přeskoků  
Výsledky 4. třída
Dívky:
1. místo – Kačka Vaňátková – 78 přeskoků
2. místo – Renatka Vaňátková – 65 přeskoků
3. místo – Valinka Véghová – 21 přeskoků                                     
Hoši:
1. místo – Marek Kica – 83 přeskoků  
2. místo – Pavel Šťáva – 82 přeskoků
3. místo – Péťa Ferenc – 79 přeskoků
Výsledky 5. třída
Hoši:
1. místo – Toník Ouška – 78 přeskoků
2. místo – Matěj Pavlík – 64 přeskoků
3. místo – Filip Bárta – 29 přeskoků.
DĚKUJEME ORGANIZÁTORKÁM, ROZHODČÍM!!!
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM BLAHOPŘEJEME K VÝKONŮM!!!
UMÍSTIVŠÍM SE NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ BLAHOPŘEJEME!!!

21. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou v rámci kulturně poznávacího zájezdu do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívili divadelní představení Lakomá Barka (v Divadle ABC) a historické centrum.

19. 10. zorganizoval náš TOM „Práčata“ na místním hřišti SK Rapšach od 14.00 hodin pro všechny zájemce a zájemkyně, přívržence a přívrženkyně, nadšence a nadšenkyně vzdušného dračího létání, vznášení, startů, vzletů, pádů a kroužení a nejvyšší akrobacie již 19. ročník drakiády.
A tak se sešlo na téměř 15 draků a dráčků roztodivných až exotických tvarů a barev pilotovaných či obdivovaných z pevného travnatého povrchu více než dvojnásobně početnějším obecenstvem a publikem.
„Na výšku“ – čili v soutěži o nejvýše vypouštěného draka – vyhráli opět, jako většinou v posledních letech, Kováříci.
DĚKUJEME SK RAPŠACH ZA POHOSTINNÉ ZÁZEMÍ!!!
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM A ZASE ZA ROK!!!

17. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

17. 10. besedovali v rámci dopolední výuky (4. vyučovací hodina) naši žáci a žákyně 9. třídy s p. Mgr. Šárkou Vrchotovou z Obchodní Akademie (OA) v Třeboni o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.
Děkujeme p. Mgr. Šárce Vrchotové za velmi cenné a poučné informace do našeho profesního portfolia!!

17. 10. jsme zveřejnili fotogalerii z činnosti výtvarného kroužku – ve školní dílně se zaměřujeme na tvorbu a výrobu ze dřeva, kovu a kartónu.
A také fotogalerii z výzdoby školy a prací našich žáků.
FOTOGALERIE z výtvarného kroužku
FOTOGALERIE výzdoby a prací žáků

15. 10. odpoledne plnili TOMíci pod vedením Radky Círalové podzimní BLESKOVKU v okolí Rapšachu. Všem se podařilo splnit 6 úkolů, např. namaluj si na tělo blesk, po slepu ujdi 300 m, vezmi kamaráda na záda a odnes ho 30 m, seznam se a dodržuj  Desatero pro návštěvníky lesa. Další bodíky do celoročního bodování jsou připsány!!!


15. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Ivany Záhorovské zúčastnili soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 • soutěžící řeší 24 soutěžních úloh
 • soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce
 • každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body
 • úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
 • za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
 • za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
 • za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
 • není možné získat 119 ani 118 bodů
 • soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
 • při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
 • z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).
Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019
1. místo Zuzka Onderková (56 bodů)
2. místo Ondřej Marek (53 bodů)
3. místo Verča Břenková (52 bodů).
Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!

14. 10. navštívila skupina našich historiků bunkr bývalé střelnice u Tuště.


14. 10. jsme zveřejnili: díky sponzorskému daru od pana Petra Kepky jsme si mohli dovolit pořídit naši žákům a žákyním nové dresy (celkem 14 kusů), které budou sportovní týmy využívat pro reprezentaci naší školy na fotbalových, florbalových, běžeckých, případně dalších soutěžích.
PANE PETŘE KEPKO, DĚKUJEME VÁM!!!


14. 10. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
ČERVENEC 2019 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V červenci jsme si užívali letní školku, tzv. prázdninový provoz, který trval od 1. 7. do 12. 7. 2019. Hráli jsme pohybové a dramatické hry, zpívali, vyprávěli a vytvářeli letní náměty. Čerpali jsme z toho, co jsme se v tomto školním roce naučili.
Rozloučili jsme se s paní učitelkou Kateřinou Bjelovou a po nemoci ukončila svou práci také paní učitelka Růžena Šnokhousová. Děkujeme za jejich pedagogickou činnost ve školce a přejeme, ať se jim v životě daří.
LETNÍ MĚSÍCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
V letních měsících došlo k menší rekonstrukci malé třídy. Také k přestavbě nábytku v malé i velké třídě a na chodbě. Součástí přestavby byla i oprava poškozeného nábytku a dokoupení úložných prvků. Díky tomu došlo k lepšímu využití prostoru, efektivitě činností a větším možnostem pro uložení potřebných pomůcek. Veškeré hračky, konstruktivní hry a didaktické pomůcky byly zrevidovány a dle potřeby opraveny. Průběžně procházíme a třídíme veškeré didaktické materiály.
Proběhla plánovaná výměna předního plotu a dlažby před budovou školky, tím došlo ke zlepšení vzhledu naší Mateřské školy.
ZÁŘÍ 2019 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Zahájení školního roku 2019/2020
2. září 2019 jsme zahájili nový školní rok. Změnilo se nám pedagogické složení. K původní paní učitelce Gabriele Sarah Círal, která převážně působí u malých dětí, nám přibyly dvě nové paní učitelky, které budou společně působit u velkých dětí ve složení paní učitelka Lenka Hrnčířová a paní učitelka Šárka Imrichová. V našem dětském kolektivu přibyli tři nově zapsaní kamarádi. Celkem máme 27 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd, malé a velké. Ve velké třídě máme 16 dětí a v malé třídě máme 11 dětí. Letos máme 9 předškoláků.
Seznámení s hudebními nástroji
V průběhu září jsme se postupně seznamovali s hudebními nástroji jako je kytara a housle. Mohli jsme si je osahat, naučili jsme se názvy jejich částí, kdo chtěl, tak si i zabrnkal. Společně jsme zpívali za jejich doprovodu. Dále jsme se seznámili s nástroji z Orffova instrumentáře a všichni jsme si na ně zahráli a k tomu zazpívali. Moc se nám to líbilo.
První návštěva tělocvičny
25. 9. 2019 absolvovaly děti z velké třídy svoji první návštěvu tělocvičny v ZŠ v tomto školním roce. Do tělocvičny budou chodit cca jednou týdně až do jarních měsíců.
Seznámili jsme se s prostorem tělocvičny, pravidly chování v tělocvičně, nářadím a náčiním. Vyzkoušeli jsme si překážkovou dráhu, kotoul vpřed s dopomocí a pohoupali jsme se na kruzích. Těšíme se na další návštěvy tělocvičny. Hurá za pohybem!
Divadélko KOS
27. 9. 2019 nás navštívilo Divadélko KOS, které za námi přijelo z Českých Budějovic s pohádkou „Jak se Janek neuměl rozhodnout“. Do naší školky za námi na toto představení přišly děti z 1. třídy ZŠ a také děti z Praktické školy. Děti velmi rády napovídají, co mají pohádkové postavy udělat a tato pohádka jim to umožnila. Zapojili jme se do hlasování při Jankově nerozhodnosti, abychom mu pomohli, co se má stát, na jakou stranu jít, co má udělat. Tudíž jsme k naší radosti mohli ovlivnit děj pohádky, kam se bude dále vyvíjet. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další setkání.
Pouštění draka
30. 9. 2019 bylo větrno a my šli na louku za školu pouštět draka. Vyzkoušeli jsme si pouštění draka i běhání s drakem. Zahráli pohybové hry s dráčkem i přeskakování strouhy s pomocí paní učitelky.  Na louce jsme se krásně proběhli a vítr nás pěkně profoukl. Do školky jsme se vraceli řádně provětraní a také běháním vyhladovělí, už jsme se těšili na oběd. Také jsme si ve školce vyrobili malé dráčky s dlouhým barevným ocáskem, které máme vystavené na nástěnce a na síti.
Internet do tříd
Během měsíce září byl do MŠ zaveden internet do tříd a k přidání zvonku do malé třídy a kuchyně pro otevírání dveří. Dále k výměně elektrických bezpečnostních zásuvek. Za odvedenou práci děkujeme panu Píšovi.

11. 10. se naši žáci a žákyně spojené 2. a 3. třídy se svou p. uč. Janou Šikrovou zapojili do projektu FÍHA-DÝHA prostřednictvím tvořivých aktivit v rámci výuky spojené s tématem AHOJ, MOŘE!
Protože s písničkou jde všechno lépe, začali jsme náš „mořský“ den naší oblíbenou písničkou „Vánoční ostrov„ - Máme člun a vesel pár…
Poté jsme si na koberci přečetli pohádku Jana Wericha –„ Moře, strýčku, proč je slané?“ Inspirováni touto pohádkou jsme se pak ve dvojicích pokusili napsat básničku o moři. Slova nadřazená a podřazená, abecedu i druhy vět jsme si také procvičili pomocí mořských úkolů. Lodičková omalovánka nám pomohla zopakovat si malou násobilku a sčítání a odčítání do 20 a pak už jsme se vrhli do hlavního tvořen í – pomocí dýhy a látek jsme vyrobili krásné mořské koráby.
Celý mořský den jsme si společně báječně užili a těšíme se, až si zase nějaký podobný den zopakujeme.
Z http://www.fihadyha.cz/: celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. Dýha je přírodní materiál, velmi tenký plát dřeva v tloušťce od 0,20mm do 3,00mm, vzniká krájením nebo loupáním kmenů stromů, jedná se čistě o přírodní, nenapodobitelný materiál jedinečného vzhledu, výrobní materiál pro interiérový nábytek, dveře, zárubně, podlahy a další zařizovací předměty, tradiční materiál pro architekty a bytové designéry, kteří ji s velkou oblibou používají pro své individuální návrhy.
Další odkazy:

11. 10. se v rámci dopolední výuky fyziky v 8. a 9. třídě uskutečnila přednáška – interaktivní prezentace „Energetická gramotnost - Bez energie to nejde“. Přednáška je určena zejména žákům 8. a 9. tříd s cílem poskytnout informace o základní problematice z oblasti energetiky. Co to je blackout? Jaké jsou příčiny blackoutu? Jaké jsou jeho následky a jakým způsobem mu předcházíme? Co to je energetický mix a jak umíme elektrickou energii vyrábět? Dokážeme se bez elektřiny obejít? Jedná se o velice aktuální témata, která se v rámci studijních osnov většinou nevyskytují. Proto vznikl vzdělávací projekt pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu  ČR za podpory Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB v Ostravě, Fakulty elektrotechnicky a komunikačních technologií VUT v Brně a společnosti ČEPS. Více na http://www.energeticka-gramotnost.cz/skoleni/
DĚKUJEME PANU ŠTĚPÁNOVI ZELMANOVI ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVĚ STRÁVENÝ ČAS!!!

10. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

10. 10. se v dopoledních hodinách naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy zúčastnili pod vedením p. uč. Karla Snětiny prezentace středních škol, odborných učilišť a firem v Kulturním a kongresovém centru Roháč v Třeboni. Cílem prezentace bylo v jeden den a na jednom místě podat vycházejícím žákům, žákyním, jejich rodičům a vyučujícím aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Prospěšné na: http://www.impulsprokarieru.cz/  a http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci.html

4. 10. – 5. 10. se výprava našich závodníků a závodnic zúčastnila dalšího ročníku „Pacovského dovádění“ spojeného s dalším ročníkem Turistického závodu (TZ) jednotlivců a s Nočním blouděním Vysočinou. Přivezli jsme sedm medailí!
Výsledky Pacovského dovádění 2019
Nejmladší žákyně: Janička Hubálovská 5. místo
Nejmladší žáci:   Toník Ouška 2. místo
Kuba Kovářík 4. místo
Matěj Švec 6. místo
Mladší žákyně:    Nelča Kykrychová 4. místo
Simča Šimáčková 7. místo
Mladší žáci:        Pepča Břenek 2. místo
Domča Dvořák 4. místo
Starší žákyně:     Kájina Žahourová 2. místo
Klárka Oušková 3. místo
Terka Dvořáková 6. místo
Starší žáci:         Kuba „Zvíře“ Zvěřina 1. místo
Dorostenci:         Fanda Ouška 3. místo
Ženy:                Anička Círalová 6. místo
Terka Dvořáková si po obědě spravila chuť po dopoledních závodech postupem do finále supersprintu, kde v kategorii žákyň přidala naši sedmou, a to stříbrnou medaili, a stala se tak vicemistryní ČR v supersprintu!!!
TERKO, BLAHOPŘEJEME TI KE STŘÍBRU!!!
K dosaženým výsledkům všem zúčastněným gratulujeme!!!
Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci regionu, školy a oddílu!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu našich reprezentantů a reprezentantek!!!

4. 10. naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu společenskovědní seminář - historie regionu pod vedením své p. uč. Pavlíny Křížové zorganizovali v rámci připomínky 95 let od založení naší školy v Rapšachu soutěžně poznávací a herní dopoledne s následujícím programem: zábavné hry (sportovně relaxační, poznávací a kvízy, šipkovaná s tematickými úkoly o obci a jejím okolí), barevný den (každá třída má vylosovanou barvu oblečení), občerstvení (limo a podle výběru – párek v rohlíku, palačinka atd.), sledování filmu o Rapšachu, prohlídka prostor školy, přednáška o ochranné masce, písničky na přání.
DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM A VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH OSLAV!!!

3. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z papriky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

2. 10. bylo vyhlášeno ředitelské volno (přerušení dodávky elektrické energie).

1. 10. se naši žáci a žákyně 6. a 7. třídy vypravili s p. uč. Pavlínou Křížovou v rámci naučně poznávacího zájezdu do naší stověžaté matičky Prahy, kde navštívili Národní muzeum, Staroměstský orloj a Karlův most.

1. 10. se výprava běžeckých nadějí z řad našich žáků a žákyň zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Jindřichově Hradci, a to pod vedením p. řed. Martina Wipplingera a p. uč. Karla Snětiny. Soupiska našeho týmu Klárka Oušková, Terka Dvořáková, Ondra Marek, Kuba Zvěřina, Domča Dvořák, Terka Žahourová a Tonda Ouška.
Z výsledkové listiny:
Kája Žahourová: 29. místo (51 závodnic)
Ondra Marek: 21. místo (54 závodníků)
Kuba Zvěřina: 37. místo (54 závodníků).

Děkujeme všem zúčastněným běžcům a běžkyním za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!
30. 9. jsme zveřejnili: v období od 16. 9. do 28. 9. se uskutečnila v naší škole a ve vsi a na dalších místech charitativní sbírka Světluška na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným za účasti „Světlušek“ z našeho turistického oddílu Práčata.
Děkujeme všem dárcům a taky všem pomocníkům z řad členů našeho TOM Práčata Rapšach. Byli to: Jirka D., Simča Š., Štěpka V., Kája D., Kájina K., Kájina Ž., Kuba Z., Martin H., Nikča S., Péťa S., Verča B., Zuzka O., Áňa Sch., Hanička D., Janička H., Kája Ž., Katka V., Kuba D., Kuba K., Matěj Š., Pepča B., Štěpánka M. a Terka D.
VÝTĚŽEK SBÍRKY PRO SVĚTLUŠKU - 14 524 Kč!!!

JEŠTĚ JEDNOU DÍKY!!!
Děkujeme rodičům, kteří se rozhodli připojit a umožnili svým dětem podpořit tuto akci!!!
Děkujeme všem dětským a dospěláckým dárcům!!!
Děkujeme za organizaci a zdárný průběh akce p. uč. Karlovi Snětinovi a p. uč. Radce Círalové
a jejich malým a velkým Světluškám z turistického oddílu Práčata!!!
30. 9. se uskutečnila první oddílovka – malí tomíci: a začali jsme několika seznamovacími hrami, ledolamkami. Navzájem jsme si namalovali ruce prstovými barvami, a ty otiskly na papír. Ruce jsme si podali na naše společné kamarádství v oddíle.
Mezi nové TOMíky patří: Emča, Jára, Kája, Adélka, Váša, Kájina, Váňa.
Ať se vám mezi námi líbí!

28. 9. se na rapšašské návsi pod stanem a s občerstvením a za doprovodu hudby a zpěvu uskutečnilo Loučení s létem. Akci uspořádala Obec Rapšach ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty, zájmovými organizacemi a se základní a mateřskou školou.
Program Loučení s létem: vystoupení rapšašského tanečního souboru TRNKY BRNKY, hasební a vyprošťovací zásah CIHELŇÁČKŮ Rapšach, vystoupení dětí – FLÉTNOVÉHO KROUŽKU pod vedením p. uč. Jany Šikrové – ze ZŠ a MŠ v Rapšachu, estráda exkluzivního hosta, imitátora PETRA JABLONSKÉHO a k poslechu, tanci, skvělému jídlu a pití a dobré náladě hrála country kapela KOLEM DOKOLA  z Českých Budějovic. Součástí akce byl Sbírkový den Světlušky, který zorganizoval náš TOM Práčata.
DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM A ORGANIZÁTORŮM
ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH LOUČENÍ S LÉTEM!!!

28. 9. naše výprava reprezentantů zasáhla na MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ TZ) ve Vsetíně do bojů o další mistrovský titul. Soupiska našeho týmu: Kuba Zvěřina, Fanda Ouška, Toník Ouška, Vojta Adam, Anička Círalová.
Výsledky MMZ TZ Vsetín ve svých kategoriích:
6. místo Toník Ouška (nejmladší žáci)
2. místo Kuba Zvěřina (starší žáci)
9. místo Fanda Ouška (mladší dorostenci)
10. místo Vojta Adam (mladší dorostenci)
9. místo Anička Círalová (ženy A).
Více na:
KUBO, BLAHOPŘEJEME TI KE STŘÍBRU!!!
GRATULUJEME K UMÍSTĚNÍ VŠEM!!!
Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony v extrémních podmínkách a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu, kraje a republiky!!!
Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!
Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!
DĚKUJEME PANU JANU ADAMOVI ZA NEUTUCHAJÍCÍ PÉČI O ZÁVODNÍKY!!!
Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu a doprovod našich reprezentantů po celou sezónu závodů!!!

27. 9. se vypravila 1. třída do MŠ na pohádku JAK SE JANEK NEUMĚL ROZHODNOUT.  Malí diváci sami rozhodovali, co se má stát a jak se bude děj pohádky dále vyvíjet. Toto představení sehráli skvělí herci z divadélka KOS z Č. Budějovic.

27. 9. v naší 2. a 3. třídě vyvrcholil naučně poznávací výpravou do přírody projekt „Podzimní abeceda“.

26. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z nektarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

24. 9. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Pomocí norné stěny zastavovali vodu ve Zlaté stoce, a oproti loňsku se jim povedlo vylepšit čas na 41 s., což je nový rekord!
Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
23. 9. nás navštívila naše stále oblíbená skupina historického šermu Pernštejni – Renegáti s programem Leonardo.
Děkujeme účinkujícím za velmi poučně a zajímavě strávený čas!!!

19. 9. jsme zveřejnili termíny a témata polytechnického kroužku SŠ České Velenice (skupina 01): 18. 9. (Svět křížem krážem), 2. 10. (Matematika v každodenním životě), 16. 10. (Chemie kolem nás), 13. 11. (Zábavná fyzika), 27. 11. (Technika na PC), 4. 12. (Elektrotechnika hrou), 18. 12. (Svět křížem krážem), 15. 1. (Elektrotechnika hrou).

V ZÁŘÍ 2019  SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ I V RAPŠACHU
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na  solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.  Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro  ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se  učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000  dobrovolníků a miliony dárců.
Připojte se také. Děkujeme za Vaši laskavou podporu.
V obci  Rapšach budou sbírkové předměty nabízet děti z Turistického oddílu mládeže  „Práčata“, které se na požádání prokáží platným průkazem. Poslední sbírkový den  bude při “Loučení s létem“ v sobotu 28. 9. 2019.
V  roce 2016 jsme vybrali 12.522,- Kč, v roce 2017 17.211,- Kč a v roce 2018  16.113,- Kč.
Kolik to bude  letos?

19. 9. jsme v ranních hodinách na přilehlých naší obci Rapšach pozemcích a pastvinách zaznamenali pokles teploty na minus 1°C a v pátek minus 2,5 °C.

18. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z blumy v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

18. 9. jsme zveřejnili střípky z cesty do pravěku našich žáků  žákyň 7. třídy pod vedením rodové náčelnice p. uč. Pavlíny Křížové v rámci dopolední výuky ve čtvrtek 12. 9.  Naši mladí historici putovali přes Bamšuli, lokalitou Prdel, místním Peklem až k peřejím dravé říčky Dračice, rozdělali oheň, opekli si buřtíky, vyzdobili jeskyňku a mimo jiné podali následující svědectví formou písemného pramene: první hodinu jsme se upravili, nalíčili a převlékli. U kluků nastal problém s barevnými obličeji, ale na štěstí se alespoň nechali rozcuchat. O přestávce jsme prošli po ostatních třídách a nechali se před školou vyfotit s paní učitelkou Křížovou. Při focení byl další problém. Tom měl modrou mikinu. Když bylo vyfoceno, mohli jsme vyrazit. Po cestě jsme si koupili špekáčky, pití a pečivo. Šli jsme okolo cihelny přes Prdel do Pekla. Po cestě jsme si zpívali a hráli na hudební nástroje. Po příchodu měli kluci rozdělat oheň, ale po hodině a několika minutách přišla na pomoc jedna nejmenovaná žákyně, která se na to nemohla dívat. Po pár minutách se objevil oheň a mohlo se jít opékat. Když jsme si začali opékat buřty, Honzovi hořel klacek, v tu chvíli mu spadl do ohně buřt, zařval: „ Ty vole, paní učitelko.“ Paní učitelka odpověděla: „Tak si ho napíchni.“ Potom jsme šli k vodě a nechybělo ani koupání. Pak jsme přišli zpátky do Pekla. Kluci si začali vyrábět zbraně. Holky začaly běhat okolo ohně a hrály na nástroje. Pak jsme se všichni podepsali na skálu. Nakonec jsme se sbalili a šli jsme spokojeně do školy.

14. 9. se vypravili starší členové oddílu pod vedením R. Círalové na výlet do Trocnova u Borovan. Dopoledne vlakem ze Suchdola do Radostic. „Po červené“ okolo hluboké tůně a vodopádu až do areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Tam tomíci úspěšně plnili úkoly v muzeu a na naučné stezce. Odměnou byl Certifikát cestovatele „Po stopách J. Žižky“ a medaile. „Po modré“ lesem na zastávku Trocnov a pak domů. Podzimní slunečné počasí nás provázelo celým dnem. (Na nádraží v Č. Velenicích se z odstřelovače vyklubal pohledný houslista.)


V týdnu od 16. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky a útvary:
 • Hra na flétnu (I. a II. stupeň) – p. uč. J. Šikrová (pátek 12.45 – 13.30 hodin).
 • Kulinářský (2. – 9. třída) – p. uč. P. Křížová (pátek 12.40 – 15.00 hodin).
 • Německý jazyk (I. a II. stupeň) – p. uč. M. Skřivánková (středa 13.30 – 14.15 hodin).
 • Sportovní hry (I. stupeň) – p. uč. I. Záhorovská (středa 13.30 – 14.15 hodin).
 • Sportovní hry (II. stupeň) – p. uč. J. Sváček (čtvrtek 15.00 – 15.45 hodin).
 • Výtvarný (I. stupeň) – p. uč. M. Kvapil (středa 13.30 – 14.15 hodin).
 • Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. uč. K. Snětina a p. uč. R. Círalová (pondělí 13.45 – 15.15 hodin).
 • Polytechnický kroužek (6. – 9. třída) – SŠ České Velenice (středa 14.00 – 16.00 hodin 1 x za 14 dní, pokračování z minulého školního roku).

10. 9. jsme zveřejnili fotogalerii z prvního týdne našich prvňáčků.

2. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020. Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy. Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě. Ve funkci ředitele školy jsme přivítali pana Martin Wipplingera a přejeme mu mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme nové vyučující v naší základní škole – paní učitelku Alenu Nedorostovou a paní učitelku Martinu Skřivánkovou a přejeme jim mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme nové vyučující v naší mateřské škole – paní učitelku Šárku Imrichovou a paní učitelku Lenku Hrnčířovou a přejeme jim mnoho profesních úspěchů. V průběhu prázdnin se uskutečnila ve škole další etapa výměny oken (školní jídelna, dílna a družina) a rekonstrukce školního bytu. Vstup do mateřské školy je rekonstruován, a to včetně oplocení. Zahájení nového školního roku předcházela tradiční pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor školy, školky, stravoven a přilehlých travnatých ploch a pozemků.  
PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, DĚTEM, RODIČŮM A PRACOVNÍKŮM A PRACOVNICÍM ŠKOLY A ŠKOLKY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020!!!
Návrat na obsah