2019/20 - II. část - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

2019/20 - II. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2019/2020

19. 2. se naše recitátorské naděje pod vedením p. uč. Karla Snětiny zúčastnily oblastního kola zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2020 (obor recitace) od 8. 30 hodin v kulturním domě Malonty.
Naši zúčastnění žáci a žákyně: Krýša Dvořák – 2. místo, Anežka Schiendlová – 2. místo, Nelča Kykrychová, Kájina Korbelová a Karolínka Dvořáková – 3. místo.
Děkujeme všem našim vystupujícím za příkladnou reprezentaci školy!!!
Děkujeme vyučujícím za přípravu recitátorů a recitátorek!!!
Děkujeme pořadatelům za milé a pohostinné přijetí!!!
Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!


17. 2. zveřejňujeme fotogalerii z valentýnské tvorby našich výtvarníků a výtvarnic z 6. a 7. třídy.

14. 2. se naše žákyně Terka Velická zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce (Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci) pod vedením p. řed. Martina Wipplingera.
TERKO, DĚKUJEME TI ZA AKTIVNÍ ÚČAST A POSTUP DO FINÁLE, A BLAHOPŘEJEME TI K UMÍSTĚNÍ!!!
DĚKUJEME DOSPĚLÁCKÉMU DOPROVODU!!!

14. 2. nás navštívil bývalá žákyně Terka Žahourová. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

14. 2. proběhlo ve 2. a 3. třídě masopustní veselí se sledováním filmu a spoustou úkolů.

14. 2. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky:
ŘÍJEN 2019
Během podzimního měsíce října jsme sbírali barevné listy a přírodniny, vytvářeli z nich různé obrázky a mandaly, stavěli domečky pro lesní skřítky a broučky. Vytvářeli kreace na podzimní ovoce. Navštívili nás krásně vytvoření ježci od kamarádek spolužaček ze školky. Vyráběli jsme broučky a podzimní výzdobu do oken. Z projektu Fíha-Dýha, kde se děti učí vyrábět z dýhy, jsme vyrobili krásného Halloweenského ducha.
Uspávání broučků
22. 10. 2019 jsme v lese za vesnicí uspávali broučky. Broučky si děti nejprve vyrobily ve školce ze skořápek vlašských ořechů a ozdobily barvami a přírodními materiály. Při návštěvě lesa během celého dopoledne si děti stavěly domečky pro broučky z mechu, kůry, větviček a dalšího materiálu, co nabídl les. Přinesli jsme si do lesa svačinu a pití. Všem občerstvení v lese na čerstvém vzduchu velice chutnalo. Zahráli jsme si spoustu her a honiček, poznávali jsme přírodu. Nakonec děti broučky uložily do domečků k zimnímu spánku. Pobyt v lese se dětem moc líbil, zažili jsme spoustu radosti a těšíme se na jarní buzení broučků.
Den vzniku čs. státu 28. 10.
25. 10. 2019 před státním svátkem jsme si udělali ve školce na toto téma hry a vzdělávací činnosti. Povídali jsme si, co tento svátek znamená. Popisovali a poznávali jsme lípu jako národní strom, ukazovali si listy a porovnávali je s listy jiných stromů. Skládali jsme různé velikosti puzzlí – rozstříhané symboly: velký a malý státní znak, vlajku a obrázek lípy a také mapu ČR. Učili jsme se básničku: „Pole, louky, krásná města, potok, řeky, les a cesta. Bílá, modrá, červená, to je Česko, země má.“ Poslouchali jsme a zpívali národní hymnu a povídali si, o čem se v ní zpívá.
Halloweenská půda
31. 10. 2019 jsme navštívili na pozvání pana učitele Martina Kvapila Halloweenskou půdu v ZŠ. Děti si vyzkoušely překážkovou dráhu – přelézaly velké trámy. Zkoušely se podepisovat a kreslily malé obrázky jako potvrzení návštěvy strašidelné půdy. Prohlížely jsme všechny Halloweenské výrobky vyrobené dětmi ze ZŠ např.: různé bubáky, strašidelné dýně, pavouky a jiná strašidla. Jako odměnu za pozvání, jsme přinesli ve školce vyrobeného dýhového ducha (projekt Fíha-Dýha), který se moc líbil. Moc děkujeme za pozvání i trochu strachu, který děti prožily.
LISTOPAD 2019
Dušičková a duchařská „chvilka“
V pátek 1. 11. 2019 jsme si ve školce připomněli Památku zesnulých, která je 2.11. jako Dušičkovou a duchařskou „chvilku“. Celé dopoledne jsme prožili ve strašidelných maskách, v komunikačním kruhu při rozsvícení svíček a dušičkových lampiček vysvětlili, proč se tento svátek slaví, že je vlastně oslavou a připomenutím našich zemřelých příbuzných a kamarádů. Povídali si strašidelné příběhy a zážitky. Zahráli jsme si různé hry na téma duchové a dušičky, vyráběli dušičkové lampičky a prolézali strašidelným tunelem. Odnesli jsme si spoustu zajímavých zážitků a s úsměvem a radostí odcházeli domů.
Jak se hladí ježek
5. 11. 2019 nás navštívila Zuzka ze Záchranné stanice Třeboň s programem „Jak se hladí ježek“. Představila nám ježečka Bodlinku, kterého čeká zimní spánek. Zuzka nám ukázala, čím se ježek živí, jak se k němu máme chovat, jak jej lze hladit i přes ostré bodliny. Zazpívali jsme si společně písničku s doprovodem kytary. Poučila nás o způsobu jeho života. Děti si vymalovaly ježečky, z kterých jsme pomocí podzimních listů vytvořili ježčí koláž. Na konec jsme se se Zuzkou rozloučili básničkou o ježečkovi a předali jsme vyrobený dárek Ježečka z dýhy (projekt Fíha-Dýha). Se Zuzkou se rádi setkáváme, přináší nám spoustu zajímavých informací.
Dráčkování – Drakiáda
14. 11. 2019 se u nás ve školce konalo Dráčkování, při kterém byl u nás na hospitaci pan učitel Martin Kvapil. Od rána jsme po skupinkách z připraveného perníkového těsta váleli a vykrajovali pomocí šablon a příborových nožů dráčky. Mezi tím jsme četli a poslouchali pohádky, vyprávěli o pouštění draků z předchozích dnů, zpívali písničky, recitovali básničky a hádali z hádanek dráčka Fráčka. Poté, co se nám perníkoví dráčci upekli, jsme je začali zdobit. Také jsme tančili na písničky, „Draka bolí zub“ a jiné. Procvičili svá těla, absolvovali překážkovou dráhu, prolézali tunelem, dováděli s míči, psychomotorickým padákem a na závěr jsme relaxovali při meditační hudbě a mluveném slovu. Děti si domů odnesly vyrobené dráčky s barevnými ocásky. Radostné dopoledne jsme si všichni patřičně užili.
Záchranka
27. 11. 2019 nás navštívila záchranářka Martinka ze záchranky Třeboň. Se svojí loutkou Martinkou naučila děti, jak zachraňovat zraněného a správně přivolat pomoc. Děti si opakovaně vyzkoušely, jak správně postupovat při zachraňování, pomoci při různých druzích zranění, zhlédly poučný film. Děti si ve skupinkách trénovaly časový postup záchrany zraněného a střídavě si zkoušely ošetřit různá zranění. Návštěva záchranářky Martinky byla velice poučná a veselá zároveň, budeme rádi, když se u nás zase objeví. Děti rády spolupracovaly a moc se jim to líbilo.
Divadélko LUK
29. 11. 2019 nás navštívilo divadélko LUK s pohádkou O perníkové chaloupce. Připojily se k nám opět děti z 1. třídy ZŠ a Praktické školy. Dle jejich spontánních projevů od začátku až do konce představení bylo poznat, že je tato pohádka všechny velice zaujala a patří k jejich oblíbeným. Také to hovoří o velice dobrém divadelním představení s loutkami. Divadélko LUK nás dlouhodobě navštěvuje a jsme s ním velice spokojeni.
PROSINEC 2019
V tomto měsíci nás čekalo překvapení. Nejen čerti a ježíšek, ale také nám paní učitelka Šárka Imrichová oznámila, že odchází, protože se stěhuje. Ještě s námi stačila vystoupit při rozsvícení „Vánočního stromu“, ale na zdobení stromečku ve školce a Ježíška již s námi byla nová paní učitelka Edita Urbanová. Na začátku měsíce jsme vyráběli čertí náměty, připravovali se na tvoření s rodiči a s blížícími se Vánocemi, zimním slunovratem a Novým rokem jsme se věnovali těmto tématům. Vyráběli jsme vánoční přání z dýhy (Fíha-Dýha) a drobných ozdob, které jsme si nejen odnesli domů, ale také jsme tato vánoční přání spolu se zpěvem a recitací vánoční písně a básně předali v Základní škole, Praktické škole a Obecním úřadě.
Návštěva čertů
5. 12. 2019 nás navštívili čerti společně s Mikulášem a anděly. Ve školce jsme měli z prolézačky vyrobené peklo. Děti měly strach z čertů, a tak jsme nejprve společně zarecitovali naučenou básničku, aby se zmírnilo napětí ze strachu. Potom jednotlivě nebo ve dvojičkách přednesly předem vybrané básničky a zazpívaly písničky. Od Mikuláše dostaly sladkou nadílku. Při již uvolněnější atmosféře se odvážlivci šli dotknout čertů. Přizvali jsme čerty mezi nás, aby si i ti méně odvážní dodali odvahu, což se povedlo. Na konec se děti s čerty, anděly a Mikulášem skamarádily, některé se i objímaly. Setkání dopadlo dobře a ke spokojenosti všech. Děkujeme.
Rozsvícení Vánočního stromu
6. 12. 2019 se v Rapšachu na návsi u kostela konalo tradiční rozsvícení „Vánočního stromu“. Děti z MŠ zahajovaly večer písničkou „Pro ježíška“ a básničkami „Píšu ti andílku“ a „Čertí nemehlo“. Zpěv i recitace se jim velice povedly.
Vánoční tvoření s rodiči
12. 12. 2019 odpoledne si děti užívaly „Vánoční tvoření s rodiči“, kde společně vyráběli vánoční výzdobu do MŠ. Vánoční výrobky si poslední den ve školce v roce 2019, mohly děti odnést domů. Pro všechny bylo připraveno několik námětů, různé druhy vánočních stromečků, kapříků, andílků, ozdob a materiál pro výrobu vánočních věnců nebo si mohli vyrobit výrobek dle vlastního nápadu z poskytnutého materiálu. Výrobky byly velice zdařilé a školka byla hezky vyzdobená. Účast byla hojná.
Ježíšek ve školce
20. 12. 2019 k nám do školky přiletěl Ježíšek. Děti ráno nosily malé výslužky s cukrovím v krabičkách, abychom si měli co dát na stůl a celý den ochutnávat slané i sladké dobroty a ovoce, také k pití bylo dětské šampaňské a ovocné džusy. Po ranních hrách jsme zahájili komunikační kruh bezpečným zapálením poslední, čtvrté svíčky na Adventním svícnu. Poslechli jsme si vyprávění o Ježíškovi a povídali si o něm. Dívenka Nelinka přinesla pro všechny kamarády rolničky. Děti z nich měly velkou radost. Zazpívali jsme si vánoční písničku „Rolničky“, při které jsme rolničkami zvonili. Děti si rolničky odnesly domů. Zpívali jsme a poslouchali různé vánoční písničky, koledy a recitovali básničky. Nastal čas uvolnit místnost se stromečkem pro ježíška, aby mohl nerušeně přiletět a přinést nám radost, pohodu, smích a také možná nějaké dárečky. Najednou byl slyšet zvoneček, dětem se rozzářily oči a celé natěšené spěchali ke stromečku, kde jim ježíšek zanechal překvapení. Děti nedočkavě dárečky rozbalovaly, nadšeně si s nimi hrály a průběžně ochutnávaly donesené občerstvení. Před vycházkou jsme se ještě společně vyfotili u ozdobeného stromečku. Čekala nás návštěva kostela, kde jsme měli domluvenou prohlídku vystaveného Betlému. Z dnešního dne jsme měli všichni velkou radost.
LEDEN 2020
V novém roce jsme se navzájem přivítali v pondělí 6. 1. 2020. Děti byly plné zážitků z oslav Vánoc, Ježíška a Slunovratu.
Začali jsme vyrábět koruny pro „Tři krále“, které si děti s radostí odnesly domů. Také jsme hráli spoustu her na toto téma, recitovali básničky a zpívali písničky. Během měsíce nám občas zasněžilo, takže jsme hráli pohybové hry na sněhu a se sněhem, jako různé druhy koulovaček, obtiskování andílků, vyšlapávání chodníčků ze stop, stavění sněhuláků apod., také jsme si občas klouzali na zmrzlém ledu. Ve třídách i venku jsme hráli typické sportovní zimní hry jako na bruslaře, lyžaře, sáňkaře a jiné. Vyráběli jsme výrobky se zimní tématikou jako například brusle, vyšívané palčáky, vatové tučňáky, inkoustové kluziště… Mezi tím jsme si vyprávěli a poslouchali pohádky a předškoláci rozvíjeli znalosti potřebné k zápisu do 1. třídy. Pravidelně jsme do krmítka na zahradě sypali krmení ptáčkům a pozorovali zimní přírodu.
Divadélko LUK
17. 1. 2020 nás navštívilo divadélko LUK s pohádkou o Neposlušných kůzlátkách. Jako vždy se k nám připojily děti z 1. třídy a děti z Praktické školy. Děti byly velice spontánní a krásně spolupracovaly s divadelníky a loutkami. Jak už to v pohádkách bývá, objevilo se tam mnoho úsměvných situací, ale také trochu strachu, na které děti patřičně reagovaly a prožívaly. Divadlo jsme si užili ke spokojenosti všech.
Co nám létá na krmítko
21. 1. 2020 nás navštívila Zuzka ze Záchranné stanice Třeboň a představila pestrou společnost, která se schází na společném obědě v krmítku. Učili jsme se poznávat typické návštěvníky ptačích krmítek. Přinesla nám ukázat nejtypičtější potravu, která se dává ptáčkům do krmítek, slunečnici. Ukázala nám sušené květy slunečnice, vyzkoušeli jsme si dát semínka zpátky do květu a také jsme si se Zuzkou dle pohybu slunečnice otáčející se za sluníčkem společně zacvičili. Poznávali jsme ptáčky a věšeli je na strom. Vyzkoušeli jsme si pomocí kolíků, jakožto zobáčků, sezobat pomyslnou potravu vyrobenou z papírových kuliček. Na konci jsme poznávali pěnkavu, našeho nejhojnějšího pěvce, mezi ostatními ptáčky. Podle předlohy jsme si vybarvili svůj výkres a dávali jsme při tom pozor na volbu správných barev. Se Zuzkou se rádi setkáváme, smějeme se, učí nás spoustu užitečných a zajímavých informací.
Recitace Zvonek
24. 1. 2020 jsme šli podpořit společnou recitací děti z prvního stupně Základní školy v Rapšachu, kde se konalo místní kolo v recitační soutěži Zvonek. Malé děti recitovaly zimní básničku Vločka a velké děti recitovaly delší básničku Mravenec sportovec. Recitace se dětem moc povedla, dostaly za ni pochvalu a sladkou odměnu.
Zimní olympiáda
24. 1. 2020 po návštěvě recitační soutěže jsme se vrátili do školky, kde společně malé i velké děti hrály olympijské hry. Olympiádu absolvovaly v hodu sněhovou koulí do dálky, na cíl, slalomu mezi kužely se sněhovou koulí, foukání do sněhové – papírové koule, odstrkávání sněhové koule nosem a klasické koulovačce. Zažili jsme spoustu smíchu a radosti, děti si odnesly domů diplomy jako upomínku na tyto hry.
DĚKUJEME!!!

13. 2. se zájemci z řad našeho žactva I. a II. stupně vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka a p. uč. Karla Snětiny na lyžovačku do Bystřice.
Kdo nebyl, ať lituje! Byl to nejkrásnější den celé zimy!


12. 2. – 13. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pomeranče v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

11. 2. jsme zveřejnili:
díky sponzorskému daru od pana Petra Kepky si naše škola mohla pořídit nový gril, který nám všem bude sloužit třeba při Zikmundohraní, které se kvapem blíží.
PANE PETŘE KEPKO, DĚKUJEME VÁM!!!11. 2. se naši žáci a žákyně 8. třídy pod vedením p. uč. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině. Dozvěděli jsme se všechno o sedimentech, prohlédli si profesionální laboratoř firmy ENKI, o.p.s. a nakonec odebrali vzorky sedimentů ze Zlaté stoky. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.
DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

11. 2. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili desáté a poslední dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci a obdrželi svá mokrá vysvědčení.

7. 2. se v rámci dopolední výuky uskutečnilo recitátorské setkání žáků a žákyň 8. a 9. třídy v již tradiční Literární kavárně (školní kolo soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2020) pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové.
Děkujeme všem zúčastněným recitátorů a recitátorkám za hodnotný umělecký zážitek a postupujícím gratulujeme!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování nezapomenutelného setkání s recitací literárních děl!!

6. 2. se naši zájemci z řad žáků a žákyň II. stupně zúčastnili pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Lucie Gerndtové výletu s bruslením v prostorách Tyršova stadionu v Třeboni.


6. 2. – 7. 2. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

5. 2. se v rámci dopolední výuky uskutečnilo recitátorské setkání žáků a žákyň 7. třídy v již tradiční Literární kavárně (školní kolo soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2020) pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové.
Děkujeme všem zúčastněným recitátorů a recitátorkám za hodnotný umělecký zážitek!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování nezapomenutelného setkání s recitací literárních děl!!!

4. 2. – 5. 2. nám Paní Zima nafoukala nadílku do sněhové peřinky.

4. 2. připravili členové TOM Práčata pro prvňáčky Turistický závod do škol (projekt Rady TZ). Pořadatelé je seznámili se závodem, promítli video ČT „Lvíčata“ a fotografie z dob, kdy začínali, přinesli medaile, odpovídali na dotazy. Společně uzlovali, učili se TT, KPČ, dřeviny, plížili se, běhali a malovali turistické značky. Ve zjednodušené formě proběhl závod v prostorách školy, kde měly děti možnost předvést, co se naučily. Na závěr byli malí závodníci odměněni drobnými cenami.
Výsledky minizávodu:
1. místo: Honzík K.
2. místo: Matěj K.
3. místo: Jára K.
Děkujeme Terce, Klárce, Kubovi za vydatnou pomoc!!!
A děkujeme paní učitelce Radce Círalové a Aničce Círalové za přípravu akce a její provedení!!!

4. 2. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 5. třídy zúčastnili deváté dvouhodinové lekce povinné výuky plavání v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.

4. 2. se v rámci dopolední výuky uskutečnilo recitátorské setkání žáků a žákyň 6. třídy v již tradiční Literární kavárně (školní kolo soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2020) pod vedením p. uč. Pavlíny Křížové.
Děkujeme všem zúčastněným recitátorů a recitátorkám za hodnotný umělecký zážitek!!!
Děkujeme paní učitelce Pavlíně Křížové za zorganizování nezapomenutelného setkání s recitací literárních děl!!!


4. 2. nás navštívil bývalý žák Vojta Adam. Pohovořili jsme o tom, co život přinesl, přináší a přinese.

Návrat na obsah