2020/21 - I. část - ZŠ a MŠ v Rapšachu

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
ZŠ a MŠ v Rapšachu
Přejít na obsah

2020/21 - I. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2020/2021

29. 1. jsme zveřejnili fotografie z ledna 2021 v Mateřské škole. Zimní radovánky, přivítání nových dětí Madlenky a Adámka. A narozeninové fotky dětí, které měly narozeniny v lednu. A další fotky jsou fotky ze třídy Dráčků - malých dětí.

29. 1. jsme zveřejnili fotografie ze Zimní olympiády v Mateřské škole.

29. 1. jsme zveřejnili: vyhlášení výsledků soutěže ve sběru papíru. První čtyři nejpilnější sběratelé se mohou po nástupu zpět do školy těšit na hodnotné ceny (a paní učitelka P. Křížová navíc slíbila, že pro všechny upeče dort!)
1. místo Karolína Dvořáková - 1 837,5 kg
2. místo Martin Sokolík - 433,5 kg
3. místo Štěpánka Martínková - 280,5 kg
4. místo Petra Borovková - 278 kg
DĚKUJEME A GRATULUJEME!!

28. 1. své první vysvědčení obdrželi naši prvňáčci. Také žáci a žákyně 2., 4. a 5. třídy si převzali vysvědčení osobně. Prostřednictvím Bakalářů bilancovali své výsledky za I. pololetí jejich spolužáci a spolužačky z II. stupně.

28. 1. Pohádka
Tandemová výuka (Projekt MŠMT ČR výzva Šablony III) dále pokračuje v 1. a 4. třídě. Další 3 hodiny si společně naplánovaly a odučily p. uč. A. Ticháčková a tř. uč. R. Círalová, tentokrát na téma Pohádka a U krmítka.
28. 1. Předávání vysvědčení ve 3. třídě.
Dnešní cesta pro vysvědčení se změnila v dobrodružnou výpravu na záchranu ledního medvíděte. Nechyběly závody psích spřežení, lov tuleňů i souboj s Eskymáky.
Vše naštěstí dobře dopadlo a medvídka i vysvědčení se nám povedlo zachránit!!!
27. 1. se začal bourat starý plot kolem školy.
25. 1. jsme zveřejnili:
I v novém roce pokračujeme v on-line muzicírování v našem kroužku zobcových fléten. A začali jsme pěkně zvesela africkým tradicionálem SIYAHAMBA. Snad i vám vykouzlí úsměv na tváři! Jana Šikrová

21. 1. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z exotického ovoce (ochutnávka s poznáváním a pracovními materiály) v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

20. 1. jsme zveřejnili: soutěž ve sběru papíru bude ukončena 28. ledna ve 14.00 hodin. Do této doby máte poslední možnost domluvit se s garantem soutěže, paní učitelkou Křížovou (732 141 603), a dovézt, co jste nastřádali. Ceny prvním čtyřem sběratelům budou předány po nástupu žáků zpět do školy.
Aktuální pořadí pěti nejlepších:
1. K. Dvořáková
2. M. Sokolík
3. P. Borovková
4. Š. Martínková
5. R. Šopík.

19. 1. jsme zveřejnili:
Staráme se o ptáčky!!! 1. a 4. třída
15. 1. jsme zveřejnili - Tandemové vyučování pokračuje:
Projektové vyučování na téma ZIMA probíhalo celý týden v 1. a 4. třídě pod vedením tř. uč. R. Círalové a p. uč. A. Ticháčkové v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, výtvarky a pracovních činností, tělocviku. Součástí také byly 3 hodiny tandemové výuky. Nejoblíbenějším se stal tělocvik na sněhu, fotky jsou důkazem!!!

13. 1. proběhla v 1. a 4. třídě TANDEMOVÁ VÝUKA, v rámci výzvy MŠMT ČR Šablony III, do které se zapojila naše škola. Jedná se o vyučování, ve kterém jsou přítomni dva pedagogové, kteří společně plánují a realizují výuku. Paní učitelky A. Ticháčková a R. Círalová si připravily pro prvňáčky a čtvrťáky dvě hodiny na téma ZIMA.

13. 1. absolvovali naši žáci a žákyně spojené 2. a 5. třídy v náročných zimních podmínkách pod vedením tř. p. uč. Jaromíra Sváčka projížďku na běžkách v bílé stopě na školní zahradě.

13. 1. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z jablka a BIO džusíku 100% jablko v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

10. 1. jsme zveřejnili:
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Vás zve k účasti ve fotosoutěži "POSTAV SNĚHULÁKA". Fotky můžete posílat buď přímo, nebo přese mne. V každém případě mi svou fotku také pošlete, uděláme si z toho vlastní soutěž (a taky s odměnami!). Kája


V pondělí 18. ledna 2021 se uskuteční internetový turistický závod. Zveme i nečleny oddílu - stačí se jen zaregistrovat. Kája


7. 1. jsme zveřejnili:
Díky zapojení do výzvy Šablony III bude od ledna 2021 na naší ZŠ zřízena pozice kariérového poradce. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků II. stupně při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.
Služeb kariérového poradce formou individuální konzultace může kterýkoli žák využít po dohodě s ředitelem školy. Konzultace budou probíhat dvakrát měsíčně, žákům je také k dispozici informační nástěnka na chodbě II. stupně.
Díky zapojení do výzvy Šablony III bude v naší škole realizována tandemová výuka a projektové dny.
Díky zapojení do výzvy Šablony III zahájil svou činnost Badatelský klub (dříve výtvarný kroužek). Klub je realizován ve středu (13.30 – 15.00 hodin) pro již přihlášené (od září) žáky z I. a II. stupně.
Činnost badatelského klubu je v naší škole zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných a technických oborech a také společenskovědních a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání.
Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.
V souvislosti s krizovými opatřeními je organizace Badatelského klubu plánována formou prezenční, distanční nebo výprav do blízké přírody. Zaměříme se na práci s různými materiály a jejich poznávání a využití.

6. 1. nám Paní Zima nadělila do sněhové peřinky a stále se přisypává.

6. 1. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z jablka a hrušky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

6. 1. žákyně a žáci 1. třídy se svou p. uč. Radkou Círalovou vytvořili obrázky Tří králů z materiálu z projektu FÍHA – DÝHA. Dále v rámci projektového dne K+M+B, společně s žáky 4. třídy, shlédli video „ Jak to bylo na Tři krále“ a poslouchali čtení z dětské Bible – „Tři mudrci“. Také čtvrťáci si vytvořili obrázky k danému tématu.

30. 12. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče, milí žáci, pokud už se situace nezmění a zůstaneme v 5. stupni PES, znamená to, že od pondělí 4. ledna 2021:
prezenčně: 1. a 4. ročník a 2. a 5. ročník
distančně: 3. ročník a celý II. stupeň
Termíny vyučovacích hodin pro distanční výuku jsou stejné, jako na podzim.

26. 12. jsme zveřejnili: tak jsme si na poslední letošní schůzce  TOMÍKŮ 21. 12. 2020 vytvořili vánoční hvězdu, hádali koledy a nakonec jsme ozdobili vánoční stromek. Krásné Vánoce Vám všem! Bohužel jsme vzhledem k epidemické situaci nuceni zrušit jak Vánoční turnaj, tak Novoroční pochod. Snad za rok!

26. 12. jsme zvařejnili: 3. třída popáté na Vánoce spolu...


Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu přeje všem svým přátelům a partnerům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 především zdraví a životní optimismus. Těšíme se na další spolupráci v lepších časech!

18. 12. jsme se v jednotlivých třídách rozloučili s končícím kalendářním rokem 2020 a užili si školní předvánoční atmosféru.
POPŘEJME SI KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021!!!

17. 12. jsme zveřejnili fotogalerii našich nejmenších žáčků – prvňáčků – při výuce s novou didaktickou pomůckou – kobercem s písmenky a kartičkami.
17. 12. ve školní družině naše děti a jejich paní vychovatelky navštívil Ježíšek s bohatou nadílkou.
16. 12. jsme zveřejnili: Vláda ČR - usnesení č. 1335 o přijetí krizového opatření (ze dne 14. 12. 2020); MŠMT ČR - stanovilo VOLNÉ DNY (21. 12. a 22. 12. 2020) podle par. 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. (Aktuální změny v oblasti školství, MŠMT ČR (msmt.cz)).

16. 12. jsme zveřejnili:

16. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

16. 12. jsme zveřejnili fotogalerii z výuky environmentální výuky u našich třeťáčků s p. uč. Alenou Nedorostovou - ukázka kančích páráků.
13. 12. jsme zveřejnili:
Jelikož stále platí ve školách zákaz kroužků a zpěvu, pokračujeme v našem online muzicírování.…
10. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštiček v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským
společenstvím.

10. 12. navštívil žáky, žákyně a zaměstnance naší základky Mikuláš s čerty.

8. 12. byla provedena rekonstrukce osvětlení v učebně dějepisu a přírodopisu.

8. 12. tvořili v tomto čase adventním naši žáci a žákyně 3. třídy se svou tř. p. uč. Janou Šikrovou vánoční dekorace - stromečky -  s využitím materiálu z projektu FÍHA-DÝHA - děkujeme!!! Fotografii stromečků jsme tedy uveřejnili v soutěžním albu na FB stránce Soutěž Fíha Dýha. Přejeme hodně štěstí v soutěži, hodně like a spoustu dalších krásných chvil při tvoření s dýhou.


8. 12. jsme zveřejnili:
Ve čtvrtek 3. 12. se v naší školce konal velký Čertovský rej s čertíky i s peklem a pekelným kotlem. Měli jsme hry, soutěže, tance apod., Pekelnou knihu s hříchy (ale i pochvalami), velkou sladkou nadílku s ovocem, bramborou a uhlím, spoustu smíchu a radosti, trochou strachu a maličko pláče. Vše se ustálo k radosti všech.

4. 12. jsme zveřejnili:
Mikuláš s Andělem na návštěvě ve 3. třídě - a protože jsou tu jen samé hodné děti, obešli se i bez čertů!

3. 12. nám Paní Zima přinesla první sněhovou nadílku.

2. 12. – 3. 12. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

1. 12. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 6,5°C.

1. 12. zrealizovala p. uč. Alena Nedorostová se svým odborným týmem instalaci anděla ve venkovních prostorách u bočního vchodu do školy.
    

1. 12. byla v učebnách přírodopisu a dějepisu provedena výměna skříní, které slouží pro uskladnění inventáře jednotlivých kabinetů a školních pomůcek.

25. 11. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z mandarinky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

25. 11. se uskutečnily třídní schůzky mezi 15:00 a 16:30 hod., a to telefonickým způsobem.

25. 11. jsme zveřejnili: škole se podařilo získat další čtyři hybridní notebooky, které jsou žákům k dispozici pro potřeby distančního vzdělávání. O zapůjčení můžete požádat v ředitelně školy.

24. 11. jsme v ranních hodinách zaznamenali pokles teploty na minus 4°C.

24. 11. se rok sešel s rokem a my jsme opět osadili krmítko pro ptáčky na minilatifundii naší školy – u pumpy před ředitelnou.
A tak se nám na jaře dozajista naši malí i větší pernatí sousedé a sousedky jako již každoročně odmění hlasitým cvrlikáním a zlatohrdelním zpěvem za trochu stříšky nad zobáčkem a hlavně za tukové koule plné zrní, slunečnicová semínka a jiné obilovinodobrotopochutiny.
Dobrou chuť vám, naši malí opeření kamarádi!!!

24. 11. jsme zveřejnili zprávičky z naší mateřské školičky: v letošním školním roce máme zapsáno 26 dětí, z toho je 12 předškoláků.
V září jsme po delší pauze přivítali děti ve školce. Děti si oživily návyky a pravidla ve školce. Seznámily se s hudebními nástroji z Orffova instrumentáře. Dále jsme využívali pěkného počasí k vycházkám a sbírání přírodnin k dalším činnostem, vytváření různých mandal, skřítků Podzimníčků apod. Také jsme stavěli domečky pro lesní skřítky. Proběhl „Den s vlastní oblíbenou hračkou.“
V říjnu jsme se zúčastnili tvořivé soutěže pro MŠ „Vytvořte si svého Recykloskřítka“. Děti nasbíraly materiál na Recykloskřítka, s malou dopomocí učitelek jej zhotovily. Při vyrábění i potom jsme si povídali, co všechno skřítek dělá a následně mu děti vymyslely krásné jméno Plastovníček syslivý. Vyráběli jsme broučky z přírodních materiálů a následně jsme je v lese za zpěvu ukolébavek uspávali a ukládali do vytvořených domečků. Stále jsme využívali počasí k pohybovým hrám v přírodě. Také jsme na zahradě MŠ opékali buřtíky. Povídali jsme si o výročí k 28. říjnu.
Na začátku listopadu jsme si uskutečnili „Dušičkovou a duchařskou chvilku“, hráli hry, tančili a vyráběli duchy, které si děti následně odnesly domů.
Fotografie ze školky jsou umisťovány na stránkách školního Facebooku a některé z nich na nástěnce v MŠ.
23. 11. jsme zveřejnili:
Od 30. listopadu přivítáme celý I. stupeň, 9. a 8. ročník!
Pokud se situace znovu nezmění a vláda nevydá nové nařízení, vrátí se od pondělí 30. listopadu do školy nastálo zbytek I. stupně (tedy 3. ročník) a 9. ročník.
Na II. stupni bude probíhat rotační výuka, tím pádem se v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince k 9. ročníku vrací také 8. ročník. Ostatní ročníky zůstávají na distanční výuce.
V dalším týdnu, tedy od 7. prosince do 11. prosince, zůstane 8. ročník na distanční výuce a k prezenčnímu vzdělávání se vrátí 6. a 7. ročník. A takto se to na II. stupni bude po týdnu střídat až do odvolání.
S přáním pěkného dne, Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy

23. 11. jsme zveřejnili:
Jedna z našich online oddílových schůzek - 23. 11. 2020
Nejdřív jsme hráli "Kde to, sakra, jsem?", ale všichni byli tak dobří, že obě družiny získaly dvakrát 100% bodů. Pak "Co si myslí ostatní?" A nakonec jsme hádali lidové písničky, což nebylo tak jednoduché, protože jsme je pomalu odkrývali čtvereček po čtverečku. Užili jsme si to! Díky všem!

20. 11. si naši žáci a žákyně z I. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

19. 11. jsme zahájili pro Fond Sidus dobročinnou sbírku prostřednictvím nákupu záložky „Zelenina“ (za 40,- Kč), propisky „Měním sebe 2020“ (za 35,- Kč) a také náramku „Divoká zvířátka“ v ceně 35,- Kč

15. 11. jsme zveřejnili video ze Svatomartinského tvoření 3. třídy.


12. 11. jsme zveřejnili:
Ve středu 18. listopadu se těšíme na 1. ,2. a také 4. a 5. ročník!
V souvislosti s opatřením MŠMT se od středy 18. listopadu povoluje osobní přítomnost na vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku, což je v našem případě také 4. a 5. ročník. V provozu je pro tyto ročníky také školní družina.
Žáci ostatních ročníků mohou po předchozí domluvě s učitelem docházet na individuální konzultace.
Nošení roušek je dle nařízení povinné během celého pobytu ve škole. Více informací Vám podají třídní učitelé Vašich dětí.

10. 11. byl osazen okrasnými rostlinami a keři záhon mezi zrekonstruovaným parkovištěm a plotem u naší základky.

31. 10. Tak tohle mi přišlo dneska od paní učitelky Jany Šikrové:
Ahoj Kájo, posílám náš první pokus on-line kroužku fléten. My, muzikanti, si vždycky poradíme!
Co k tomu dodat?
PARÁDA!

29. 10. jsme zveřejnili:
Velrybí den ve 3.třídě
Ještě před uzavřením škol jsme společně stihli dočíst 2. díl knížky o naší milované kamarádce velrybě Gerdě. A tak jsme páteční on-line výuku věnovali velrybímu tvoření. Naučili jsme se společně novou písničku Petra Skoumala Velryby, poskládali jsme velrybí origami a ještě jsme se pokusili vymyslet básničku nebo příběh o velrybách s použitím vyjmenovaných slov po B. A to je pěkná fuška! Ale šlo nám to bezvadně!

29. 10. jsme zveřejnili fotografie z říjnové činnosti školky.28. 10. jsme se během státního svátku zúčastnili výzvy TOM Rokytná "POMOZTE DOSTAT LEGIONÁŘE DOMŮ". Tady jsou naše výsledky:

27. 10. provedli Hasiči města Suchdol nad Lužnicí v naší základce dezinfekci učeben, školní družiny, tělocvičny a dalších prostor.
DĚKUJEME!!


22. 10. jsme zveřejnili:
V pondělí začínají žákům ZŠ podzimní prázdniny. Zcela jiné, než jak jsme je znali doposud. To nejmenší, co můžete pro zlepšení současné situace udělat, je podívat se na infografiku od MŠMT a pomoci svým chováním k tomu, aby se situace ohledně pandemie zlepšila.


22. 10. jsme zveřejnili:
Chceš si zahrát s námi? I když nejsi členem oddílu, zveme tě k naší prázdninové hře.
1. Vyfoť obrázek s podzimní náladou a pošli ho do skupiny. Můžeš si pohrát i s filtry fotoaparátu...
2. Naplánuj nějaký zajímavý cíl na výpravu ve vzdálenosti do 30 km od svého bydliště, kam bychom se mohli po koroně podívat. Napiš co tam uvidíme, proč se ti ten cíl zdá být zajímavý a přilož fotografii. Stačí 5 vět.
3. Poskládej origami. Najdi si v knížce nebo na internetu návod, jak přeměnit list papíru v nějaké zvíře, či jinou věc, sežeň si barevný papír a zkoušej skládat. Fotku pošli do skupiny
4. Vyrob vlastnoručně dárek. Vlastníma rukama udělej něco pěkného, čím potěšíš sourozence, rodiče, prarodiče nebo některého kamaráda. Fotku pošli do skupiny
5. Napiš krátkou báseň o přírodě. Jaká je? Co všechno nám dává? Jak je krásná?
6. Zapal a udržuj deset minut hořící oheň. Stačí i malý ohýnek, ale k jeho zapálení použij maximálně 3 sirky a žádný papír nebo podpalovač.
7. Vyfoť v okolí svého bydliště místo, které máš nejraději. A napiš proč ho máš rád/ráda. Odpovědi také můžeš posílat na mail karel.snetina@seznam.cz19. 10. jsme zveřejnili: Karlův most 3. třídy
Ani distanční výuka nám nezabránila uskutečnit náš další projekt - Karlův most.
A protože jsme si přečetli, že na stavbu Karlova mostu lidé z celé země vozili vajíčka - někteří i vařená😄 - rozhodli jsme se i my vajíčka použít. Ne však jako přísadu do malty, ale jako přísadu do různých dobrůtek!

16. 10. byla provedena rekonstrukce osvětlení v učebně výtvarné výchovy (v „kreslírně“) a ve školní dílně.


14. 10. jsme zveřejnili: vzhledem k vládním mimořádným a krizovým opatřením je soutěž ve sběru papíru zatím pozastavena – bude probíhat už jen 14 dní po návratu žáků a žákyň do školy. V případě potřeby kontaktujte p. učitelku Pavlínu Křížovou.

13. 10. jsme zaznamenali kolem 9.30 hod. ještě SELČ v tomto školním roce první sněhovou přeháňku.

13. 10. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče,
zase je vše jinak. Od středy 14. října se v souladu s krizovým opatřením vlády zakazuje osobní přítomnosti všech žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci I. a II. stupně tak přecházejí na distanční výuku, a to až do prodloužených podzimních prázdnin, které začínají 26. října.
I. stupeň – distanční vzdělávání bude probíhat podle zvláštního rozvrhu, se kterým Vás telefonicky během středy seznámí třídní učitelé Vašich dětí a který bude k vidění na stránkách školy. Zítra tedy ještě distanční výuka probíhat nebude, půjde o organizační den. Vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 15. října a bude se řídit Dodatkem ke školnímu řádu č. 1/2020 – Distanční vzdělávání. Ten je k nahlédnutí na webu školy a ve veřejných dokumentech ředitele školy na Bakalářích.
II. stupeň – pro žáky 8. a 9. třídy se nic nemění. I nadále mají podle původního rozvrhu on-line hodiny M, ČJ a AJ, ostatní naukové předměty jsou vyučovány formou domácích úkolů přes Bakaláře.
Žáci 6. a 7. třídy přecházejí hned od středy 14. října na distanční výuku. M, ČJ, a AJ jsou podle standardního rozvrhu vyučování formou on-line schůzek, ostatní naukové předměty formou domácích úkolů přes Bakaláře.
Výchovy nejsou v době distančního vzdělávání vyučovány.
Distanční výuka nebude probíhat v úterý 20. října, kdy je v Rapšachu plánovaná odstávka elektrického proudu.
Obědy pro všechny žáky jsou odhlášeny. Pokud byste měli zájem obědy na příští týden ponechat a odnést si je v jídlonosičích, kontaktujte včas vedoucí školní jídelny, paní Pišanovou, na čísle 724 993 262 nebo 728 477 644. I nadále máte nárok na oběd za dotovanou cenu.
Znovu přeji hodně sil a trpělivosti.
Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy

13. 10. zveřejňujeme fotografie ze září v Mateřské školce.

12. 10. jsme zveřejnili: školní kolostav byl dovybaven novými stojany na kola.

9. 10. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče,
z důvodu vydání krizového opatření vlády se budou v týdnu od 12. do 16. října žáci 8. a 9. třídy vzdělávat distančně. Distanční vzdělávání je od aktuálního školního roku povinné, proto ještě jednou důrazně doporučujeme přečíst si Dodatek ke školnímu řádu č. 1/2020 - Distanční vzdělávání, který je k nahlédnutí ve veřejných dokumentech ředitele školy na Bakalářích a také na webu školy.
Žáci 8. a 9. třídy budou mít v následujícím týdnu on-line hodiny z hlavních předmětů – českého a anglického jazyka a matematiky dle platného rozvrhu. Ostatní naukové předměty budou vyučovány asynchronně, tedy zadáváním úkolů přes Bakaláře (Výuka – Domácí úkoly). Výchovy nejsou v době distančního vzdělávání vyučovány.
Obědy pro žáky 8. a 9. třídy jsou odhlášeny. Pokud byste měli zájem obědy na příští týden ponechat a odnést si je v jídlonosičích, kontaktujte vedoucí školní jídelny, paní Pišanovou, na čísle 724 993 262. I nadále máte nárok na oběd za dotovanou cenu.
S bližšími informacemi Vás budou během víkendu telefonicky kontaktovat třídní učitelé Vašich dětí.
Další týden (19. – 23. října) se role prohodí a distančně se budou vzdělávat žáci 6. a 7. třídy. Bližší informace včas zveřejníme.
Hodně sil a trpělivosti přeje Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy

Škola nabízí k zapůjčení několik notebooků pro účely distančního vzdělávání. Notebooky budou zájemcům poskytnuty na základě smlouvy o výpůjčce v ředitelně školy.

7. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

6. 10. jsme zveřejnili další fotky třeťáčků a jejich projektu "Podzimní skřítci".

6. 10. se uskutečnilo jednání pedagogické rady – vyučující obdrželi nové notebooky s odpovídajícím programovým vybavením.

5. 10. vstoupilo v platnost: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957  na území České republiky - NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů a o USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 - přijetí krizového opatření s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. (omezení Tv a Hv na II. stupni ZŠ).

1. 10. – 27. 10. absolvovala souvislou pedagogickou praxi v naší škole p. učitelka Denisa Šafářová (matematika, informatika).

30. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z banánu v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

24. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z pitíčka 100% ovocného v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

28. 9. jsme zveřejnili pár zatím nepublikovaných fotografií z Mateřské školky ze školního roku 2019/2020.

22. 9. se naši třeťáci se svou p. uč. Janou Šikrovou vydali za svým kamarádem skřítkem Podzimníčkem. Uskutečnila se tak jejich již 5. podzimní výprava s paní učitelkou (zavzpomínali také, jak za Podzimníčkem putovali ještě v průběhu docházky v MŠ).

21. 9. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

17. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z švestičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
DĚKUJEME A PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!

15. 9. naši žáci a žákyně 3. třídy se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou uspořádali na chodbě I. stupni výstavku (prezentaci) projektu Škola snů.

16. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z švestičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Distribuci zajišťuje paní účetní Šárka Tvrzická.

V týdnu od úterý 15. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky a útvary:
Hra na flétnu (I. a II. stupeň) – p. uč. J. Šikrová (pátek 12.45 – 13.30 hodin).
Kulinářský (I. a II. stupeň) – p. uč. P. Křížová (středa 13.35 – 15.00 hodin).
Sportovní hry (I. stupeň) – p. uč. I. Záhorovská (středa 12.35 – 13.20 hodin).
Sportovní hry (II. stupeň) – p. uč. J. Sváček (čtvrtek 15.00 – 15.45 hodin).
Badatelský klub (I. a II. stupeň) – p. uč. M. Kvapil (středa 13.30 – 15.00 hodin).
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. uč. K. Snětina a p. uč. R. Círalová (pondělí 13.45 – 15.15 hodin).

11. 9. – 12. 9. si užívali třídní výlet naši deváťáci se svou p. tř. uč. Pavlínou Křížovou.

9. 9. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče a přátelé školy,
v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR se od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek ve společných prostorách budovy základní školy (chodby, šatna, jídelna, toalety). Opatření se týká všech osob, které do školy vstoupí.
Pokud nezbytně potřebujete do budovy školy vstoupit (např. vyzvednout dítě ze školní družiny), zdržujte se prosím výhradně v prostoru tomu vyhrazeném, tedy za dveřmi bočního vchodu.
Pedagogických pracovníků a dětí v mateřské škole se vládní nařízení o plošném nošení roušek netýká, vstup zákonných zástupců do budovy MŠ je možný pouze s ochranou obličeje.
Zodpovědným chováním chráníte zdraví žáků i pracovníků ZŠ a MŠ v Rapšachu, za což Vám děkujeme.
Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy

8. 9. jsme zveřejnili: v rámci výuky zeměpisu v 8. ročníku s p. uč. Alenou Nedorostovou mohou žáci využít magnetickou mapu České republiky namalovanou na zdi. Žáci mohou přinášet fotografie míst, která přes prázdniny navštívili, a podělit se tak se spolužáky o zajímavé zážitky. Fotografie se magnetem přichytí na mapu, která by se měla postupně plnit procestovanými částmi ČR. Žáci si tak prohloubí znalosti o místopise České republiky a rozšíří si své obzory.

8. 9. –  14. 9. se u nás na Rapšachu uskutečnily SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY, a to díky Asociaci TOM ČR a TOM 2402 Práčata Rapšach.
Účastníci sbírky:
Kájina K., Kájina Ž., Petruška B., Janička H., Zuzka O., Verča B., Jirka D., Martin H., Péťa S., Mates Š., Kája S. a Lucka G.
Vybráno 9.076 Kč.


DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA PODPORU!!!

7. 9. jsme zveřejnili: díky zapojení do grantového projektu O2 Chytrá škola a sponzorskému daru od Petra Kepky jsme získali prostředky na pořízení deseti tabletů, které budou sloužit žákům při výuce. Využíváme moderní technologie k vzdělávání žáků I. a II. stupně ZŠ.
DĚKUJEME ZA PODPORU!!!

7. 9. uspořádala p. uč. Alena Nedorostová v rámci výuky zeměpisu v 6. a 7. třídě cestovatelskou besedu Tuniskem na kole. Zajímavé a poutavé vyprávění okořenila zážitky a fotografiemi z exotických dálav.
DĚKUJEME!!!

7. 9. jsme zveřejnili: díky zapojení do grantového projektu O2 Chytrá škola a sponzorskému daru od Petra Kepky jsme získali prostředky na pořízení deseti tabletů, které budou sloužit žákům při výuce. Využíváme moderní technologie k vzdělávání žáků I. a II. stupně ZŠ.
DĚKUJEME ZA PODPORU!!!

1. 9. jsme za zvýšených hygienických opatření slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021. Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy. Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě. Přivítali jsme novou vyučující v naší základní škole – paní učitelku Lenku Jáchymovou – a přejeme jí mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme novou paní asistentku pedagoga v naší základní škole – paní učitelku Lucii Gerndtovou – a přejeme jí mnoho profesních úspěchů.

Připomeňme si: v období od 11. 3. byla prováděna údržba vnitřních a venkovních prostor naší školy a školky – mimo jiné: nátěry venkovních a interiérových herních prvků na zahradě MŠ a rekonstrukce skladovacích prostor; celková rekonstrukce kabinetu D, Z a Pří, nátěry tabulí v ZŠ, dovybavení novým žákovským nábytkem učebny jazyků, sečení zelených ploch, likvidace kurníku a zatravnění jím zastavěné plochy, přípravné práce pro vybudování nových parkovacích ploch, obnovy fasády budovy ZŠ kolem bočního vchodu a kolostavu. V průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce parkovací plochy a kolostavu a byla opravena další část fasády budovy školy (u bočního vchodu). Byl také realizován nátěr zábradlí podél schodiště v budově školy. Z důvodu nevyhovujícího stavu části plotu u budovy školy byla uzavřena část chodníku podél oplocení školy – zároveň byl uzavřen vstup k plotu ze školní zahrady.

Návrat na obsah