2020/21 - I. část - skola1

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
Přejít na obsah

2020/21 - I. část

Ze školních kronik > Kroniky od roku 2018/19 > 2020/2021

28. 9. jsme zveřejnili pár zatím nepublikovaných fotografií z Mateřské školky ze školního roku 2019/2020.

22. 9. se naši třeťáci se svou p. uč. Janou Šikrovou vydali za svým kamarádem skřítkem Podzimníčkem. Uskutečnila se tak jejich již 5. podzimní výprava s paní učitelkou (zavzpomínali také, jak za Podzimníčkem putovali ještě v průběhu docházky v MŠ).

21. 9. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

17. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z švestičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.
DĚKUJEME A PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!

15. 9. naši žáci a žákyně 3. třídy se svou p. tř. uč. Janou Šikrovou uspořádali na chodbě I. stupni výstavku (prezentaci) projektu Škola snů.

16. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z švestičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím. Distribuci zajišťuje paní účetní Šárka Tvrzická.

V týdnu od úterý 15. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky a útvary:
Hra na flétnu (I. a II. stupeň) – p. uč. J. Šikrová (pátek 12.45 – 13.30 hodin).
Kulinářský (I. a II. stupeň) – p. uč. P. Křížová (středa 13.35 – 15.00 hodin).
Sportovní hry (I. stupeň) – p. uč. I. Záhorovská (středa 12.35 – 13.20 hodin).
Sportovní hry (II. stupeň) – p. uč. J. Sváček (čtvrtek 15.00 – 15.45 hodin).
Badatelský klub (I. a II. stupeň) – p. uč. M. Kvapil (středa 13.30 – 15.00 hodin).
Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. uč. K. Snětina a p. uč. R. Círalová (pondělí 13.45 – 15.15 hodin).

11. 9. – 12. 9. si užívali třídní výlet naši deváťáci se svou p. tř. uč. Pavlínou Křížovou.

9. 9. jsme zveřejnili:
Vážení rodiče a přátelé školy,
v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR se od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek ve společných prostorách budovy základní školy (chodby, šatna, jídelna, toalety). Opatření se týká všech osob, které do školy vstoupí.
Pokud nezbytně potřebujete do budovy školy vstoupit (např. vyzvednout dítě ze školní družiny), zdržujte se prosím výhradně v prostoru tomu vyhrazeném, tedy za dveřmi bočního vchodu.
Pedagogických pracovníků a dětí v mateřské škole se vládní nařízení o plošném nošení roušek netýká, vstup zákonných zástupců do budovy MŠ je možný pouze s ochranou obličeje.
Zodpovědným chováním chráníte zdraví žáků i pracovníků ZŠ a MŠ v Rapšachu, za což Vám děkujeme.
Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy

8. 9. jsme zveřejnili: v rámci výuky zeměpisu v 8. ročníku s p. uč. Alenou Nedorostovou mohou žáci využít magnetickou mapu České republiky namalovanou na zdi. Žáci mohou přinášet fotografie míst, která přes prázdniny navštívili, a podělit se tak se spolužáky o zajímavé zážitky. Fotografie se magnetem přichytí na mapu, která by se měla postupně plnit procestovanými částmi ČR. Žáci si tak prohloubí znalosti o místopise České republiky a rozšíří si své obzory.

8. 9. –  14. 9. se u nás na Rapšachu uskutečnily SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY, a to díky Asociaci TOM ČR a TOM 2402 Práčata Rapšach.
Účastníci sbírky:
Kájina K., Kájina Ž., Petruška B., Janička H., Zuzka O., Verča B., Jirka D., Martin H., Péťa S., Mates Š., Kája S. a Lucka G.
Vybráno 9.076 Kč.


DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ZA PODPORU!!!

7. 9. jsme zveřejnili: díky zapojení do grantového projektu O2 Chytrá škola a sponzorskému daru od Petra Kepky jsme získali prostředky na pořízení deseti tabletů, které budou sloužit žákům při výuce. Využíváme moderní technologie k vzdělávání žáků I. a II. stupně ZŠ.
DĚKUJEME ZA PODPORU!!!

7. 9. uspořádala p. uč. Alena Nedorostová v rámci výuky zeměpisu v 6. a 7. třídě cestovatelskou besedu Tuniskem na kole. Zajímavé a poutavé vyprávění okořenila zážitky a fotografiemi z exotických dálav.
DĚKUJEME!!!

7. 9. jsme zveřejnili: díky zapojení do grantového projektu O2 Chytrá škola a sponzorskému daru od Petra Kepky jsme získali prostředky na pořízení deseti tabletů, které budou sloužit žákům při výuce. Využíváme moderní technologie k vzdělávání žáků I. a II. stupně ZŠ.
DĚKUJEME ZA PODPORU!!!

1. 9. jsme za zvýšených hygienických opatření slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021. Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy. Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě. Přivítali jsme novou vyučující v naší základní škole – paní učitelku Lenku Jáchymovou – a přejeme jí mnoho profesních úspěchů. Přivítali jsme novou paní asistentku pedagoga v naší základní škole – paní učitelku Lucii Gerndtovou – a přejeme jí mnoho profesních úspěchů.

Připomeňme si: v období od 11. 3. byla prováděna údržba vnitřních a venkovních prostor naší školy a školky – mimo jiné: nátěry venkovních a interiérových herních prvků na zahradě MŠ a rekonstrukce skladovacích prostor; celková rekonstrukce kabinetu D, Z a Pří, nátěry tabulí v ZŠ, dovybavení novým žákovským nábytkem učebny jazyků, sečení zelených ploch, likvidace kurníku a zatravnění jím zastavěné plochy, přípravné práce pro vybudování nových parkovacích ploch, obnovy fasády budovy ZŠ kolem bočního vchodu a kolostavu. V průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce parkovací plochy a kolostavu a byla opravena další část fasády budovy školy (u bočního vchodu). Byl také realizován nátěr zábradlí podél schodiště v budově školy. Z důvodu nevyhovujícího stavu části plotu u budovy školy byla uzavřena část chodníku podél oplocení školy – zároveň byl uzavřen vstup k plotu ze školní zahrady.

Návrat na obsah