Aktuality - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

Aktuality


Ředitel ZŠ a MŠ v Rapšachu se po dohodě se zřizovatelem a po zjištění zájmu ze strany rodičů rozhodl neobnovit provoz mateřské školy.
Mateřská škola obnoví svůj provoz od nového školního roku 2020/2021.
Návrat na obsah