Aktuality - skola1

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
Přejít na obsah

Aktuality

Pomoc pro naše deváťáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky.
Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.
Tak stahujte a procvičujte, ať jste i v této nelehké době úspěšní!

Díky zapojení do výzvy Šablony III bude od ledna 2021 na naší ZŠ zřízena pozice kariérového poradce.
Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků II. stupně při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.
Služeb kariérového poradce formou individuální konzultace může kterýkoli žák využít po dohodě s ředitelem školy.
Konzultace budou probíhat dvakrát měsíčně, žákům je také k dispozici informační nástěnka na chodbě II. stupně.
Návrat na obsah