Aktuality - skola1

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
Přejít na obsah

Aktuality

Díky zapojení do výzvy Šablony III bude od ledna 2021 na naší ZŠ zřízena pozice kariérového poradce.
Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků II. stupně při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.
Služeb kariérového poradce formou individuální konzultace může kterýkoli žák využít po dohodě s ředitelem školy.
Konzultace budou probíhat dvakrát měsíčně, žákům je také k dispozici informační nástěnka na chodbě II. stupně.
Návrat na obsah