Charakteristika školy - skola1

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
Přejít na obsah

Charakteristika školy

Základní škola v Rapšachu je sedmitřídní, na prvním stupni jsou v roce 2020/2021 spojeny 1. + 4. a 2. + 5. třída, na druhém stupni je od každého postupného ročníku zřízena jedna třída. Průměrný počet žáků ve třídě je 11. Ve škole je klidná pracovní atmosféra, i přes občasné problémy s nemocností pracuje škola pravidelně a bez výkyvů. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přirozené, oboustranně otevřené. Postupně se daří vyučovat zajímavěji, pro žáky přitažlivěji, s využitím nové techniky (počítače, internet, interaktivní tabule). Škola se stává pro mnoho žáků nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí.
Ke škole patří dvoutřídní Mateřská škola s kapacitou maximálně 40 dětí.
Ve škole i mateřince je samostatná školní stravovna s vývařovnou a výdejnou.
Návrat na obsah