Informace pro strávníky - skola1

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
Přejít na obsah

Informace pro strávníky

Školní stravovny
Pracovní doba vedoucí stravovny pro kontakt s rodiči je každý den od 7:00 do 8:30 v kanceláři školní stravovny.

Tady si můžete stáhnout PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ PRO MŠ
Tady si můžete stáhnout PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ PRO ZŠ
Tady si můžete stáhnout ŘÁD ŠKOLNÍCH JÍDELEN

Vážení rodiče, vážení strávníci,
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o školním stravování č.107/2005 Sb. stanoví finanční normativ na nákup potravin pro naše zařízení (jen oběd):
Strávníci do 6 let 14 až 25 Kč
Strávníci 7-10 let 16 až 32 Kč
Strávníci 11-14 let 19 až 34 Kč
Strávníci 15-18 let 20 až 37 Kč
Do věkových skupin jsou děti   zařazovány v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování   na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Od 1.9.2013 jsou ceny stravného v ZŠ a MŠ Rapšach stanoveny takto:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kategorie
Cena oběda
Strávníci 7 - 10 let
24,- Kč
Strávníci 11 - 14 let
26,- Kč
Strávníci 15 - 18 let
27,- Kč
Zaměstnanci
33,- Kč (19,- + 14,- z FKSP)
Strávníci do jídlonosičů
47,- Kč
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kategorie

Cena jídla
Strávníci do 6 let
přesnídávka
9,- Kč

oběd
16,- Kč

svačina
7,- Kč
Strávníci 7 - 10 let
přesnídávka
9,- Kč

oběd
17,- Kč

svačina
7,- Kč
Zaměstnanci
oběd
32,- Kč (19,- + 13,- z FKSP)
Strávníci do jídlonosičů
oběd
47,- Kč

Úhrada stravného:
  • stravné se platí zálohově
  • inkasním způsobem je srážka z účtu prováděna k 15. v měsíci
Odhlášky stravování:
  • nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne
  • v době absence je nutné, aby byly obědy odhlášeny – škola neprovádí odhlášky automaticky!
  • první den neplánované nepřítomnosti žáka se považuje také za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu
  • v dalších dnech nepřítomnosti žáka lze stravu odebírat, ale obědy musí být uhrazeny v plné výši, tj. 47,- Kč
  • odhlášky stravování  můžete provádět na telefonních číslech 724 993 262 (stravovna ZŠ), 702 021 983 (Mateřská škola) nebo 384 786 120 (Záklaní škola) (můžete zanechat vzkaz na záznamníku), nebo na skola@rapsach.cz
  • při hromadném odhlášení celé třídy (jednodenní výlet, exkurze) je třeba nahlásit odběr oběda do přinesených nádob den předem
Výdej obědů do nádob:
  • každý pracovní den od 11.15 hod. – 11.30 hod.
Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny.
Jídelní lístek na další týden bude vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy nejpozději ve čtvrtek předchozího týdne.
Přejeme Vašim dětem dobrou chuť v naší školní jídelně
pracovnice školní jídelny ZŠ a MŠ v Rapšachu
Návrat na obsah