Informace pro strávníky - ZŠ a MŠ v Rapšachu

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
ZŠ a MŠ v Rapšachu
Přejít na obsah

Informace pro strávníky

Školní stravovny
Pracovní doba vedoucí stravovny pro kontakt s rodiči je každý den od 7:00 do 8:30 v kanceláři školní stravovny.

Tady si můžete stáhnout PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ PRO MŠ
Tady si můžete stáhnout PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ PRO ZŠ

Vážení rodiče, vážení strávníci,
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o školním stravování č.107/2005 Sb. stanoví finanční normativ na nákup potravin pro naše zařízení (jen oběd):
Strávníci do 6 let 14 až 25 Kč
Strávníci 7-10 let 16 až 32 Kč
Strávníci 11-14 let 19 až 34 Kč
Strávníci 15-18 let 20 až 37 Kč
Do věkových skupin jsou děti   zařazovány v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování   na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Od 1.9.2013 jsou ceny stravného v ZŠ a MŠ Rapšach stanoveny takto:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kategorie
Cena oběda
Strávníci 7 - 10 let
24,- Kč
Strávníci 11 - 14 let
26,- Kč
Strávníci 15 - 18 let
27,- Kč
Zaměstnanci
33,- Kč (19,- + 14,- z FKSP)
Strávníci do jídlonosičů
47,- Kč
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kategorie

Cena jídla
Strávníci do 6 let
přesnídávka
9,- Kč

oběd
16,- Kč

svačina
7,- Kč
Strávníci 7 - 10 let
přesnídávka
9,- Kč

oběd
17,- Kč

svačina
7,- Kč
Zaměstnanci
oběd
32,- Kč (19,- + 13,- z FKSP)
Strávníci do jídlonosičů
oběd
47,- Kč

Úhrada stravného:
  • stravné se platí zálohově pouze inkasním způsobem, srážka je z účtu prováděna k 15. v měsíci

Odhlášky stravování:
  • nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne
  • v době absence je nutné, aby byly obědy odhlášeny – škola neprovádí odhlášky automaticky!
  • první den neplánované nepřítomnosti žáka se považuje také za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu
  • v dalších dnech nepřítomnosti žáka lze stravu odebírat, ale obědy musí být uhrazeny v plné výši, tj. 47,- Kč
  • odhlášky stravování  můžete provádět na telefonních číslech 724 993 262 (stravovna ZŠ), 702 021 983 (MŠ) nebo 384 786 120 (ZŠ).
  • při hromadném odhlášení celé třídy (jednodenní výlet, exkurze) je třeba nahlásit odběr oběda do přinesených nádob den předem

Výdej obědů do nádob:
  • každý pracovní den od 11.15 hod. – 11.30 hod.
Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny.
Jídelní lístek na další týden bude vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy nejpozději ve čtvrtek předchozího týdne.


Návrat na obsah