Pracovníci školy v letošním školním roce - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

Pracovníci školy v letošním školním roce

Žáci a pracovníci školy
...učitel též často zjistí, že jeho žáci to dotáhli dál, že mají víc peněz, hezčí ženu, vlivnější známé, dražší auto, nebo prostě že mají auto. Má však vědět, že o to nejde: že jeho autorita nespočívá v životních výhrách, nýbrž v tom, jak se dovede vyrovnat s životními neúspěchy. Žáky učitelův blahobyt většinou nezajímá, pečlivě však sledují, zda ho neúspěchy nepřipravily o morálku, o jistotu a o víru. Dobrý učitel stejně ví, že největším životním úspěchem je být dobrým učitelem. Nikdo jiný nestojí tak blízko lidské důvěře a nikdo se tak těsně nesetkává s láskou. Nikdo nemůže udělat víc pro ony fenomenální reakce mozkové kůry, které nazýváme lidskou duší. Stojí na počátku všeho. Svět v jeho rukou je věčným poupětem s miliardami možností. Jemnými zásahy dechu a špiček prstů může učitel vtisknout budoucnosti svou vůli, dokud je hlína osudu měkká. Dejme mu možnost. Nepusťme k věčnému poupěti každého, dobře zvažme, v sázce je všechno. Ale koho jsme pustili, tomu věřme. Neznervózňujme ho a nečiňme ho malým. Nesmí se mu třást ruka, rozechvělé plátky na jeho dlani se právě otevírají...
Zdeněk Šmíd
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mgr. Círalová Radka - 1. stupeň
David František - uklízeč, školník, topič
Davidová Olga - hlavní kuchařka
Jáchymová  Miroslava - sekretářka
Ježková Jiřina - kuchařka
Mgr. Křížová  Pavlína - 2. stupeň, ČJ-OV
Mgr. Kvapil  Martin - zástupce ředitele, 2. stupeň, RJ-OV-dramatická výchova
Mgr. Maxa Ondřej - 2. stupeň, Z-OV, vychovatel ŠD
Pišanová Zdeňka - vedoucí stravovny
Mgr. Snětina  Karel - 2. stupeň, M-ZPV, kvalifikovaný výchovný poradce
Mgr. Sváček Jaromír - 1. stupeň
Mgr. Šikrová Jana - 1. stupeň
Šimáčková Marcela - uklízečka
Ing. Ticháčková  Anna - vychovatelka ŠD, AP, NJ 2. stupeň
Mgr. Wipplinger Martin - 2. stupeň, AJ - Z
Ing. Záhorovská Ivana - 2. stupeň, vychovatelka ŠD
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bc. Bjelová Kateřina - učitelka MŠ
Bc. Círal Gabriela Sarah - vedoucí učitelka MŠ
Čurda Jaroslav - topič
Mrázová Růžena - kuchařka a uklízečka
Šnokhousová Růžena - učitelka MŠ
Návrat na obsah