Seznam kroužků - ZŠ a MŠ v Rapšachu

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
ZŠ a MŠ v Rapšachu
Přejít na obsah

Seznam kroužků

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ROCE 2020/2021
KROUŽEK
TŘÍDA
VEDOUCÍ
TERMÍN
Kč/rok
Kulinářský kroužek
2. - 9.
Křížová Pavlína
Středa 13:35 - 15:00
550,-
Zobcové flétny I. a II. stupeň
1. - 9.
Šikrová Jana
Pátek 12:45 - 13:30
450,-
Sportovní hry I. stupeň
1. - 5.
Záhorovská Ivana
Středa 12:35 - 13:20
450,-
Sportovní hry II. stupeň
6. - 9.
Sváček Jaromír
Čtvrtek 15:00 - 15:45
450,-
Badatelský klub
1. - 9.
Kvapil Martin
Středa 13:30 - 15:00
ZDARMA
Turistický oddíl mládeže "Práčata"
1. - 9.
Snětina Karel, Círalová Radka
Pondělí 13:45 - 15:00
150,-
(Platí se až v prosinci 2020)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V ROCE 2020/2021
PŘEDMĚT
VYUČUJÍCÍ
TŘÍDY
Společensko historický seminář
Mgr. Pavlína Křížová
7. - 9.
Výpočetní technika
Mgr. Karel Snětina
7. - 9.
Příroda regionu
Mgr. Martin Kvapil
7. - 9.

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY V ROCE 2020/2021
PŘEDMĚT
VYUČUJÍCÍ
TŘÍDY
Římskokatolické náboženství
P. ThLic. Tomáš Vyhnálek, OMI
1. - 9.
Návrat na obsah