Učitelé od roku 1921 do současnosti - ZŠ a MŠ v Rapšachu

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
ZŠ a MŠ v Rapšachu
Přejít na obsah

Učitelé od roku 1921 do současnosti

Žáci a pracovníci školy
Učitelé, působící v Rapšachu
Velmi se omlouvám všem, které jsem v tomto výčtu vynechal. Čerpal jsem ze školních kronik, které jsou psány do roku 1938. Říjnem 1938 skončila v Rapšachu česká škola a vyučování bylo obnoveno až 18. června 1945.
Také za pana ředitele Holického se od smrti pana ředitele Marka (1958) až do roku 1963 kronika nevedla a údaje jsou čerpány z katalogů.
Jména jsou seřazena zcela náhodně, pouze na prvním místě je vždy psán současný ředitel školy.
Ještě jednou se omlouvám a přeji všem učitelům, žákům i škole do dalších let hodně zdraví, trpělivosti, tolerance a pracovních úspěchů.
Mgr. Karel Snětina
současný ředitel školy

Od roku 1921 do války
Školní rok 1921/22
Jan MÍK
Jaroslav Maruna
Františka Kočvarová
P. Bartoloměj Divoký

Školní rok 1922/23
Jan MÍK
Jaroslav Maruna
Františka Kočvarová-Hamplová
P. Bartoloměj Divoký
František Vávra
P. Norbert Nikodem

Školní rok 1923/24
Josef NOSKA
Václav Ježek
Františka Hamplová
P. Bartoloměj Divoký
Joža Nosková
Ludmila Křížová
Bohumil Bílý
František Vávra
Jaroslav Maruna

Školní rok 1924/25
Josef NOSKA
Václav Ježek
Františka Hamplová
Jaroslav Maruna
Růžena Marunová
Ludmila Křížová
Bohumil Bílý
P. Bartoloměj Divoký

Školní rok 1925/26
Josef NOSKA
Václav Ježek
Františka Hamplová
Jaroslav Maruna
Ludmila Křížová
Oldřich Nouza
Josefa Nosková
P. Antonín Sobotka

Školní rok 1926/27
Josef NOSKA
Oldřich Nouza
Ludmila Ježková
Václav Ježek
Jaroslav Maruna
Josefa Nosková
Jiřina Šilhanová
P. Antonín Sobotka

Školní rok 1927/28
Josef NOSKA
Ludmila Ježková
Václav Ježek
Jaroslav Maruna
Růžena Marunová
Helena Ritterová
Marie Fáková
Josef Prox
Bohumil Polák
Marie Bušková - Kozlíková
František Bartůněk
Ferdinand Kos
D. Karel Velíšek
P. Antonín Sobotka

Školní rok 1928/29
Josef NOSKA
Ludmila Ježková
Václav Ježek
Jaroslav Maruna
Růžena Marunová
Helena Ritterová
Eduard Kozlík
Josef Prox
Marie Huclová
Marie Kozlíková
František Bartůněk
Ferdinand Kos
Jaroslav Kulíšek
B. Kárová
D. Karel Velíšek
P. Antonín Sobotka
Školní rok 1929/30
Josef NOSKA
Ludmila Ježková
Václav Ježek
Jaroslav Maruna
Růžena Marunová
Růžena Čápová
Marie Kadrnožková
Marie Huclová
Marie Kozlíková
František Bartůněk
Ferdinand Kos
Jaroslav Kulíšek
D. Karel Velíšek
P. Antonín Sobotka

Školní rok 1930/31
Bernard KARAS
Marie Novotná - Bayerová
Marie Vraná
Karel Janovský
Marie Kožinová
Ferdinand Dušák
Eduard Kozlík
Ferdinand Sýkora
Václav Náprstek
Ferdinand Kos
Jaroslav Maruna
D. Karel Velíšek
P. Antonín Sobotka

Školní rok 1931/32
Jan VRHEL
Marie Vraná
Marie Kožinová
Ferdinand Dušák
Eduard Kozlík
Ferdinand Sýkora
Václav Náprstek
Ferdinand Kos
Jaroslav Maruna
František Jílek
Marie Jílková
P. Antonín Sobotka

Školní rok 1932/33
Jan VRHEL
Marie Vraná
Marie Kožinová
Ferdinand Dušák
Eduard Kozlík
Ferdinand Sýkora
Václav Náprstek
Ferdinand Kos
Jaroslav Maruna
Karel Faustus
Ludvík Blažej
Hedvika Blažejová
Ferdinand Kos
F. Karel Nohel

Školní rok 1933/34
Jan VRHEL
Jaroslav Maruna
Josef Rek
Marie Reková - Freitagová
Ladislav Blažej
Hedvika Blažejová
Eduard Kozlík
Ferdinand Kos
František Jílek
Růžena Marunová
Marie Jílková
Marie Bušková
Marie Kadrnožková
Marie Kožinová
F. Karel Nohel
Růžena Převorová
Antonie Kamínová
Školní rok 1934/35
Jan VRHEL
Ladislav Blažej
Hedvika Blažejová
Eduard Kozlík
Ferdinand Kos
František Jílek
Růžena Marunová
Marie Jílková
Marie Bušková
Marie Kadrnožková
Marie Kožinová
Ladislav Šiška
Božena Kubů
Karel Faustus
Anna Faustusová
Stanislav Vůjtěch
F. Karel Nohel
Josef Vaněček
Antonie Kamínová

Školní rok 1935/36
Jan VRHEL
Ladislav Blažej
Hedvika Blažejová
Eduard Kozlík
Ferdinand Kos
Marie Kadrnožková
Marie Kožinová
Ladislav Šiška
Božena Kubů
Karel Faustus
Anna Faustusová
Matěj Podlaha
Marie Mačí
Anna Adamová
Růžena Bezkočková
Marie Rysová
Ludmila Křivánková
Jana Sedláčková
Ludmila Pouzarová
F. Karel Nohel
Anna Štěčková
Antonie Kamínová

Školní rok 1936/37
Jan VRHEL
Ladislav Blažej
Hedvika Blažejová
Eduard Kozlík
Ferdinand Kos
Marie Kadrnožková
Marie Kožinová
Ladislav Šiška
Anna Faustusová
Matěj Podlaha
Marie Mačí
Vladimír Tezl
Bedřich Boháč
Antonín Mojžíš
Marie Šašková
Anna Haidrová
Marie Bušková
Marie Štěchová
F. Karel Nohel
Anna Štěčková
Antonie Kamínová

Školní rok 1937/38
Jan VRHEL
Ferdinand Kos
Marie Kadrnožková
Marie Kožinová
Anna Faustusová
Matěj Podlaha
Marie Mačí
Vladimír Tezl
Anna Haidrová
Marie Bušková
Marie Štěchová
Jaroslav Vacík
Jaroslav Brož
Bohumila Vacíková
Bořivoj Raftl
František Hanzal
F. Karel Nohel
Anna Štěčková
Růžena Šrámková
Školní rok 1938/39
(vyučovalo se pouze do října)
Od roku 1945 do roku 1950
Školní roky 1939/40 až 1944/45
Nedochovaly se žádné záznamy.

Školní rok 1944/45
(vyučovalo se pouze v červnu 1945)
Bohumil PŘIBYL
Růžena Kahounová
Marie Filípková
Anna Horáková
Vlasta Hrubešová

Školní rok 1945/46
Bohumil PŘIBYL
Bedřich Boháč
Věra Čermáková
Marie Brůžková
Jarmila Kulíšková
Marie Přibylová
Čestmír Marek
Anna Fraňková
Vlasta Hrubešová
Marie Marková
Školní rok 1946/47
Bohumil PŘIBYL
Marie Brůžková
Marie Přibylová
Čestmír Marek
Anna Fraňková
Marie Marková
Marie Kališová
Jiří Zasadil
Václav Klíma

Školní rok 1947/48
Karel BŐHM
Čestmír Marek
Marie Marková
Marie Kališová
Václav Klíma
Anna Hanousková
Helena Šnokhousová
Marie Filípková
Marie Bejlovcová
Jiří Vošta
Školní rok 1948/49
Slavomil MAREK
Čestmír Marek
Marie Marková
Václav Klíma
Anna Hanousková
Helena Šnokhousová
Marie Filípková
Marie Bejlovcová
Božena Kuchválková
Jiří Vošta

Školní rok 1949/50
Slavomil MAREK
Čestmír Marek
Marie Marková
Václav Klíma
Helena Šnokhousová-Kokštejnová
Marie Bejlovcová
Božena Kuchválková
Jiří Vošta
Marie Vaňková-Zimmelová
Od roku 1951 do roku 1960
Školní rok 1950/51
Slavomil MAREK
Čestmír Marek
Marie Marková
Václav Klíma
Helena Šnokhousová-Kokštejnová
Marie Bejlovcová
Božena Kuchválková
Helena Rebcová
Růžena Marková
Marie Vaňková-Zimmelová

Školní rok 1951/52
Čestmír MAREK
Marie Marková
Vilém Bürger
Helena Kokštejnová
Marie Bejlovcová
Božena Kuchválková
Karolina Kostečková
Růžena Marková
Jiří Vošta
Marie Míková
Jaroslav Šimkovský

Školní rok 1952/53
Čestmír MAREK
Marie Marková
Karel Tichař
Helena Kokštejnová
Oldřich Zasadil
Božena Kuchválková
František Dryje
Marie Míková
Jaroslav Šimkovský
Jaroslav Masopust
Drahoslava Korunková
Školní rok 1953/54
Čestmír MAREK
Marie Marková
Oldřich Zasadil
Božena Kuchválková
Josef Vyterna
Jaroslav Šimkovský
Jaroslav Masopust

Školní rok 1954/55
Čestmír MAREK
Marie Marková
Oldřich Zasadil
Božena Kuchválková
Josef Vyterna
Jaroslav Šimkovský
Jaroslav Masopust
Zdeňka Rokosová
Ludmila Hrubešová

Školní rok 1955/56
Čestmír MAREK
Marie Marková
Oldřich Zasadil
Čestmír Maryška
Josef Vyterna
Václav Forst
Jaroslav Masopust
Zdeňka Rokosová
Ludmila Hrubešová
Jaroslava Písaříková
František Svátek

Školní rok 1956/57
Čestmír MAREK
Marie Marková
Oldřich Zasadil
Čestmír Maryška
Jaroslav Masopust
Zdeňka Rokosová
Ludmila Hrubešová
Jaroslava Písaříková
František Svátek
Školní rok 1957/58
Čestmír MAREK
Marie Marková
Oldřich Zasadil
Čestmír Maryška
Zdeňka Rokosová
Ludmila Hrubešová
Josef Vyterna
František Svátek
Alena Maryšková
Marie Mráčková
Josef Kocina

Školní rok 1958/59
František HOLICKÝ
Oldřich Zasadil
Marta Netrefová
Marta Kašparová
Libuše Jindrová-Křížková
Josef Kocina
Josef Vyterna
Marie Marková
Josef Kašpar
František Svátek

Školní rok 1959/60
František HOLICKÝ
Emilie Pudilová
Jana Petráchová
Libuše Křížková
Marta Kašparová
Marta Netrefová
Marie Marková
Josef Vyterna
Josef Kašpar
František Svátek
Od roku 1961 do roku 1970
Školní rok 1960/61
František HOLICKÝ
Emilie Pudilová
Libuše Křížková
Marta Kašparová
Marta Netrefová
Marie Marková
Josef Vyterna
Josef Kašpar
František Svátek

Školní rok 1961/62
František HOLICKÝ
Ludmila Hrubešová
Jana Tichá
Libuše Křížková
Bohumila Poláčková
Marie Marková
Josef Kocina
Josef Vyterna
Jan Kabourek
František Svátek

Školní rok 1962/63
František HOLICKÝ
Ludmila Hrubešová
Jana Tichá
Jeronýma Kuncová
Bohumila Poláčková
Olga Macourková
Marie Marková
Josef Kocina
Josef Vyterna
Jan Kabourek
František Svátek

Školní rok 1963/64
František KUBAL
František SVÁTEK
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Jana Tichá
Jeronýma Kuncová
Bohumila Poláčková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Josef Vyterna
Jan Kabourek
Josef Kocina
Mil. Apfelthalerová
Školní rok 1964/65
František KUBAL
František SVÁTEK
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Josef Vyterna
Jan Kabourek
Josef Kocina
Mil. Apfelthalerová
Marta Kankiová
Bohuslava Rusová
Jaromíra Vávrová
Marie Pavlátová
Jana Mužíková

Školní rok 1965/66
František KUBAL
František SVÁTEK
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Kabourek
Josef Vyterna
Josef Kocina
Mil. Apfelthalerová
Jaromíra Vávrová
Jana Mužíková
Buštová
A. Trsková

Školní rok 1966/67
František KUBAL
František SVÁTEK
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Kabourek
Josef Kocina
Jana Mužíková
Buštová
A. Trsková
František Holický
Miluše Dvořáková
Pavla Janků
Libuše Zahradníková
Zdeňka Hamerníková
Růžena Halámková
Pavel Lávička
Jaromíra Hrubešová
Drahomíra Matýzková
Školní rok 1967/68
František KUBAL
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Kabourek
Jana Mužíková
Buštová
A. Trsková
Zdeňka Hamerníková
Růžena Halámková
Pavel Lávička
Jaromíra Hrubešová
Stanislav Blízek
Libuše Fialová
Věra Machová

Školní rok 1968/69
František KUBAL
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Kabourek
Jiřina Honsová
Buštová
A. Trsková
Zdeňka Hamerníková
Růžena Halámková
Pavel Lávička
Jaromíra Hrubešová
Stanislav Blízek
Libuše Fialová
Věra Machová
Drahoslava Kalábová
František Holický
Eva Lišková

Školní rok 1969/70
František KUBAL
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Kabourek
František Mikeš
Anna Kabourková
Růžena Halámková
Marie Kuchválková
Jaromíra Hrubešová
Stanislav Blízek
Libuše Fialová
Marie Ptáčková
Koukalová
Anna Nováková
Od roku 1971 do roku 1980
Školní rok 1970/71
František KUBAL
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Olga Tobolková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Anna Kabourková
Růžena Halámková
Marie Kuchválková
Eva Lišková
Stanislav Blízek
Hana Jandová
Zdena Blízková
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1971/72
František KUBAL
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Anna Eliášová
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Kabourek
Růžena Halámková
Eva Lišková
Stanislav Blízek
Hana Jandová
Zdena Blízková
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1972/73
František KUBAL
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Daniela Ševčíková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Frolík
Růžena Halámková
Anna Buštová
Stanislav Blízek
Božena Nováková
Zdena Blízková
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Dagmar Zachová

Školní rok 1973/74
František KUBAL
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Daniela Ševčíková
Vlasta Kubalová
Marie Marková
Jan Frolík
Růžena Halámková
Anna Buštová
Stanislav Blízek
Božena Nováková-Frolíková
Božena Korandová
Milena Šafratová
Vrzalová
Školní rok 1974/75
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Ludmila Hrubešová
Daniela Ševčíková
Vlasta Kubalová
Marie Mužíková
Vladimír Boháč
Marie Bílá
Stanislav Blízek
Božena Frolíková
Zdenka Stojanová
Milena Šafratová
Květoslava Havlová
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1975/76
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Ludmila Hrubešová
Daniela Ševčíková
Jaroslava Kvíderová
Marie Mužíková
Vladimír Boháč
Marie Bílá
Stanislav Blízek
Božena Frolíková
Zdenka Stojanová
Milena Šafratová
Květoslava Havlová
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Klára Pfeifferová
Jana Mašatová

Školní rok 1976/77
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Ludmila Hrubešová
Daniela Ševčíková
Jarmila Vondrková
Marie Fuková
Vladimír Boháč
Marie Bílá
Lubomír Ležák
Stanisl. Tomášková
Zdenka Stojanová
Milena Šafratová
Květoslava Havlová
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Školní rok 1977/78
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Olga Ondřichová
Daniela Ševčíková
Růžena Karásková
Věra Jarošová
Vladimír Boháč
Marie Bílá
Lubomír Ležák
František Šembera
Milena Šafratová
Květoslava Havlová
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1978/79
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Marie Řimnáčová
Daniela Ševčíková
Miroslav Koranda
Vladimír Boháč
Marie Bílá
Lubomír Ležák
František Šembera
Milena Šafratová
Květoslava Havlová
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1979/80
Josef KOCINA
Ludmila Hrubešová
Marie Marková
Ludvík Bartyzal
Karel Snětina
Vítězslava Slancová
Lubomír Ležák
František Šembera
Milena Šafratová-Holcová
Marie Snětinová
Květoslava Havlová
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Od roku 1981 do roku 1990
Školní rok 1980/81
Josef KOCINA
Vítězslava Slancová
František Šembera
Květoslava Havlová
Ludvík Bartyzal
Karel Snětina
Zdeněk Balík
Růžena Halámková
Marie Snětinová
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1981/82
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Květoslava Havlová
Vítězslava Slancová
František Šembera
Ludvík Bartyzal
Marie Snětinová
Karel Snětina
Marie Marková
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1982/83
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Květoslava Havlová
Vítězslava Slancová
František Šembera
Stanislav Pleninger
Marie Snětinová
Karel Snětina
Marie Marková
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1983/84
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Květoslava Havlová
Vítězslava Slancová
Eva Vávrová
Pavel Vávra
Stanislava Trkalová
Marie Snětinová
Karel Snětina
Marie Marková
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Školní rok 1984/85
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Květoslava Havlová
Eliška Klečatská
Eva Vávrová
Pavel Vávra
Jaroslav Říha
Milada Říhová
Karel Snětina
Jana Sazmová
Tomáš Malina
Bohumil Rajda
František Stellner
Drahomíra Kuklová
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1985/86
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Květoslava Havlová
Eliška Klečatská
Jaroslava Francová
Pavel Vávra
Jitka Vilhelmová
Ludvík Šibřina
Karel Snětina
Šárka Kocinová
Tomáš Malina
Karel Macků
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1986/87
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Květoslava Havlová
Eliška Klečatská
Věra Korbová
Marta Jakešová
Marie Snětinová
Karel Snětina
Šárka Kocinová
Tomáš Malina
Radek Fiala
Marie Kepková
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Školní rok 1987/88
Josef KOCINA
Růž. HALÁMKOVÁ
Květoslava Havlová
Eliška Klečatská
Aleš Stříbrský
Jarmila Pivovarová
Ludmila Hrubešová
Věra Korbová
Marie Snětinová
Karel Snětina
Šárka Kocinová
Tomáš Malina
Marie Kepková
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1988/89
Josef KOCINA
Karel SNĚTINA
Květoslava Havlová
Marie Fuková
Aleš Stříbrský
Sylvie Sedláčková
Irena Prakeschová
Jana Němcová
Marie Snětinová
Šárka Kocinová
Marie Kepková
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1989/90
Josef KOCINA
Karel SNĚTINA
Květoslava Havlová
Marta Kašparová
Aleš Stříbrský
Alena Svobodová
Marie Bílková
Jana Němcová
Šárka Kocinová
Lenka Bolhová
Ivana Schacková
Ivana Hlinková
Vladimíra Cepáková
Olga Štulírová
Tomáš Homola
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Od roku 1991 do roku 2000
Školní rok 1990/91
Josef KOCINA
Karel SNĚTINA
Květoslava Havlová
Vladimíra Cepáková
Aleš Stříbrský
Alena Svobodová
Kateřina Vyskočilová
Jana Skřivánková
Šárka Kocinová-Slívová
Miloslav Macho
Oldřich Veselý
Tomáš Homola
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1991/92
Josef KOCINA
Karel SNĚTINA
Květoslava Havlová
Jana Havlová
Bohuslava Rusová
Alena Svobodová-Dohnalová
Vladimír Škoda
Jana Skřivánková
Martin Kvapil
Zdeněk Zavadil
Irena Kleinová
Marie Kepková
Jaroslav Trnečka
František Šembera
Anna Nováková
Jana Ševčíková

Školní rok 1992/93
Karel SNĚTINA
J. SKŘIVÁNKOVÁ
Květoslava Havlová
Jana Havlová
Bohuslava Rusová
Martin Kvapil
Josef Kocina
Marie Jirků
Miloslav Macho
Marie Kepková
Jaroslav Trnečka
Anna Nováková
Jana Ševčíková
Školní rok 1993/94
Karel SNĚTINA
J. SKŘIVÁNKOVÁ
Květoslava Havlová
Jana Havlová
Bohuslava Rusová
Martin Kvapil
Josef Kocina
Marie Jirků
Jaroslav Jonáš
Marie Kepková
Jaroslav Trnečka
Anna Nováková
Anna Ticháčková

Školní rok 1994/95
Karel SNĚTINA
J. SKŘIVÁNKOVÁ
Jaroslav Jonáš
Bohuslava Rusová
Jana Havlová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Martin Kvapil
Josef Kocina
Marie Kepková
Anna Nováková
Anna Ticháčková

Školní rok 1995/96
Karel SNĚTINA
J. SKŘIVÁNKOVÁ
Radka Jindrová
Bohuslava Rusová
Květoslava Havlová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Martin Kvapil
Josef Kocina
Marie Kepková
Anna Nováková
Anna Ticháčková

Školní rok 1996/97
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Jana Skřivánková
Radka Jindrová
Bohuslava Rusová
Květoslava Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina
Olga Imrichová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Školní rok 1997/98
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Jana Skřivánková
Radka Jindrová - Círalová
Bohuslava Rusová
Květoslava Havlová
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina
Olga Imrichová
Anna Nováková
Anna Ticháčková

Školní rok 1998/99
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Jana Skřivánková
Bohuslava Rusová
Květoslava Havlová
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina
Olga Imrichová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová
Renata Čechalová

Školní rok 1999/00
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Jana Skřivánková
Bohuslava Rusová
Květoslava Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina
Olga Imrichová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová
Renata Čechalová
Od roku 2001 do roku 2010
Školní rok 2000/01
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Jana Skřivánková
Bohuslava Rusová
Květoslava Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Pavlína Křížová
Josef Kocina
Olga Imrichová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová
Renata Čechalová

Školní rok 2001/02
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Jana Skřivánková
Jana Přibylová
Květoslava Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová
Šárka Vrchotová (částečný úvazek)

Školní rok 2002/03
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Jana Skřivánková
Jana Přibylová - Šikrová
Květoslava Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Šárka Vrchotová (částečný úvazek)
Školní rok 2003/04
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Skřivánková
Jana Šikrová
Jana Havlová
Květoslava Havlová (částečný úvazek)
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Šárka Vrchotová

Školní rok 2004/05
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Skřivánková
Jana Šikrová
Jana Havlová
Květoslava Havlová (částečný úvazek)
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Josef Kocina (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Šárka Vrchotová

Školní rok 2005/06
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Skřivánková
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků (částečný úvazek)
Josef Kocina (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Šárka Vrchotová
Miroslava Barvínková (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská
Školní rok 2006/07
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Skřivánková
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Miroslava Barvínková (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská

Školní rok 2007/08
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Skřivánková
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Marie Kepková (částečný úvazek)
Miroslava Barvínková (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská

Školní rok 2008/09
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Skřivánková
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Eva Dolečková (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Miroslava Barvínková (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská

Školní rok 2009/10
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská
Od roku 2011 do roku 2020
Školní rok 2010/11
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová
Marie Jirků (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská

Školní rok 2011/12
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Havlová
Květa Machová
Ivana Kvapilová - Zavadilová
Marie Jirků (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Nováková
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská

Školní rok 2012/13
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Havlová
Květa Machová
Marie Jirků (částečný úvazek)
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Alena Nedorostová
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská
Školní rok 2013/14
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Havlová
Květa Machová
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská
Martin Wipplinger

Školní rok 2014/15
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Havlová
Květa Machová
Olga Imrichová
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská
Martin Wipplinger

Školní rok 2015/16
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Jana Havlová
Květa Machová
Martin Wipplinger
Ondřej Maxa
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská

Školní rok 2016/17
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Martin Wipplinger
Ondřej Maxa
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Daniela Sobotková
Jaromír Sváček
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská

Školní rok 2017/18
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Martin Wipplinger
Ondřej Maxa
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Gabriela Sarah Círal
Jaromír Sváček
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Ivana Záhorovská
Veronika Sladkovská (asistentka pedagoga)

Školní rok 2018/19
Karel SNĚTINA
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Martin Wipplinger
Ondřej Maxa
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Jana Šikrová
Jaromír Sváček
Ivana Záhorovská

Školní rok 2019/20
Martin WIPPLINGER
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Martina Skřivánková
Alena Nedorostová
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Jana Šikrová
Jaromír Sváček
Karel Snětina
Ivana Záhorovská
Lucie Gerndtová
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)

Školní rok 2020/21
Martin WIPPLINGER
Martin KVAPIL
Radka Círalová
Martina Skřivánková
Alena Nedorostová
Pavlína Křížová
Anna Ticháčková
Jana Šikrová
Jaromír Sváček
Karel Snětina
Ivana Záhorovská
Lenka Jáchymová
Lucie Gerndtová
Miroslava Jáchymová (částečný úvazek)
Návrat na obsah