Zápis do ZŠ - ZŠ a MŠ v Rapšachu

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
ZŠ a MŠ v Rapšachu
Přejít na obsah

Zápis do ZŠ

Zápis do MŠ a ZŠ
V letošním školním roce již zápis k povinné školní docházce proběhl.

Zápis se každoročně týká dětí, které dosáhnou do 31. 8. příslušného roku šesti let věku.Návrat na obsah