Zápis do ZŠ - skola1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V RAPŠACHU
378 07 RAPŠACH 290
Přejít na obsah

Zápis do ZŠ

Zápis do MŠ a ZŠ

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Datum: vždy první pondělí v dubnu od 14.oo do 17.oo hodin v ředitelně Základní školy
Zápis se týká dětí, které dosáhnou do 31. 8. příslušného roku šesti let věku.
K zápisu doneste s sebou, prosím:
 1. Rodný list dítěte
 2. Svůj občanský průkaz
 3. Zápisový list - možno vyzvednout v příslušné MŠ, nebo vyplnit u zápisu

Před zápisem si rozmyslete:
 1. Zda bude dítě navštěvovat školní družinu
 2. Zda bude dítě chodit na obědy do školní stravovny

Na Vaše děti se těší za celou ZŠ v Rapšachu Mgr. Karel Snětina, ředitel školy

CO MŮŽEME VAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT?
 • Klidné prostředí menší vesnické školy
 • Menší počet žáků ve třídě

 • Soutěže, hry, projekty v průběhu celého školního roku

 • Mimoškolní aktivity:
  • kroužek německého jazyka v 1. - 9. třídě
  • kroužek anglického jazyka v 1. - 9. třídě
  • kroužek hry na zobcovou flétnu v 1. - 5. třídě
  • kroužek dovedných rukou pro 1. - 9. třídu
  • kroužky počítačového programování s čarodějem Baltíkem pro 5.- 8.třídu
  • kroužek počítačového zpracování filmů pro 7. - 9. třídu
  • kroužek základů počítačové animace pro 6. - 9. třídu
  • výtvarný kroužek
  • pěvecký kroužek
  • kroužek florbalu
 • Pravidelnou činnost v turistickém oddílu s řadou zajímavých akcí - rapsach.cz/tom
 • Čtrnáctidenní letní tábor za rozumnou cenu
 • Dobře vybavené školní knihovny
 • Od 6. třídy samostatný přístup k počítačům
 • V 7. - 9. třídě povinně volitelné předměty:
  • Informatika
  • Společensko - historický seminář
  • Příroda regionu
 • Plavecký výcvik od 2. do 5. třídy (2 roky výcviku během I. stupně)

Návrat na obsah