Z DENNÍHO TISKU... 


 

Rapšach zažil druhý díl velké show v podobě Zikmundohraní

Ivana Kvapilová

RAPŠACH - V obci, jež čítá kolem půl tisíce obyvatel, se v úvodu května konal 2. ročník rapšašského Zikmundohraní. Stejně jako loňská premiéra, byl druhý díl připraven rukou nerozdílnou Základní a Mateřské školy v Rapšachu a obecním úřadem tamtéž. Po úvodní řeči, pronesené ředitelem školy Karlem Snětinou a starostkou Lenkou Cvrčkovou, se zájemci o komornější hudbu přesunuli do místního kostela, kde po mši zasvěcené svatému Zikmundovi, mimochodem hlavnímu důvodu vzniku našeho festivalu, vyslechli hru na housle a violoncello. Ti, co setrvali na návsi, si mezitím čas krátili obhlížením stánků jarmarku, který festivalovou produkci doplňoval. Přibližně pět minut po půl jedenácté se na pódium jak divoká voda vřítili Daniel Stach a Miroslav Lenc, moderátoři rádia Wave, kteří po následujících šest hodin vtipně, inteligentně a profesionálně propojovali jednotlivá taneční a hudební vystoupení. Naši soutěžící, někteří „staří známí" jako například Hlubocké princezny, pěvecký kroužek žáků místní školy, Komorní orchestr při ZŠ a MS v Rapšachu, hudební skupina Altekar, ženský taneční soubor Trnky brnky i „nováčci jako například taneční skupiny FA Contra a Crazy Angels ze ZUŠ v Trhových Svinech, taneční skupina Dancing Carps Třeboň, hudební skupina Jen tak tak, Michaela Bednářová, Skupina orientálních tanečnic z Českých Velenic, hudební rapova skupina Gang-up, taneční skupina Mix, taneční sdružení našich žáků Terně čave a Divošky, taneční skupina Czechšmejd či Daniel Strojek a Dalimil Smrž z Hudební školy Yamaha nás, nedočkavé publikum, svými výkony překvapili, okouzlili či dostali do „varu". Kdo se zaujetím nesledoval soutěžní klání, ten možná právě nasával vůni linoucí se z občerstvovacího prostoru nebo očkem pokukoval po stolech s tombolou, která už tradičně patří k našim akcím. Tentokrát však hladinu krevního tlaku u mnohých zvedla i novinka - velká tombola, ve které bylo možno za relativně nízký peníz získat šanci stát se víkendovým majitelem jednoho z řady mercedesů, pár hodin se toulat zákoutími města na vodě - Benátek nebo si dopřát potěšení rodinného oběda v italském stylu v našich podmínkách či se v zimě zahřát kupou vyhraného dřeva nebo si život osladit či „oslanit" výborným dortem. Nad celým dnem svým lehce zataženým okem vlídně dohlíželo počasí a v okamžiku vyhlašování a předávání cen i ono utrousilo slzičku. A za ní druhou a třetí, ... a za chvilku nebylo poznat, která tekutina stékající po tvářích vítězů, hudební rapové skupiny Gang-up a ženského tanečného souboru Trnky brnky, patří do kategorie dojetí a která k náhlé nepřízni počasí. Ráno bylo vše pracovníky školy, obecního úřadu, dobrovolníky z řad rodičů a školními dětmi bez problémů připraveno, po celý den vše perfektně fungovalo a odpoledne vše „hastrmánci" rychle uklidili. Všem výše zmíněným za to patří dík, stejně jako mistru zvukaři a partnerům podílejícím se nejrůznějšími způsoby na tom, že jsme strávili příjemný, na zážitky bohatý a jedinečný den.

Nezbývá než dodat: Na příští shledanou v Rapšachu l. května roku 2010.

 


 
   

 


 

14. 1. 2012 Městský ples, Nová Bystřice