Tábor 2003

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru Hra 2003 Jednotlivci 2003 Kronika 2003 Sponzoři 2003

 

 

     

TAJUPLNÝ OSTROV

Děj románu začíná 23. března 1865, kdy větrná smršť zahnala balon s 5 muži a jedním psem, po pěti dnech letu, na neznámý ostrov v Tichém oceánu. Tito trosečníci, kteří si později říkali kolonisté (kolonizovali neobydlený ostrov), byli přívrženci severu ve válce severu proti jihu. Podařilo se jim takto uprchnout z obleženého města Richmondu ze zajetí jižanů.

Byli to:

  • Cyrus Smith - nadaný inženýr a významný vědec, který měl hodnost majora americké armády. Byl velmi vzdělaný ve všech tehdy známých vědách, praktický a činorodý.

  • Gedeon Spilett - americký novinář, energický, plný nápadů, znalý světa, voják i umělec, prudký v debatách, rozhodný v činu, nedbající ani námahy, únavy, nebezpečí.

  • Nab - statečný černý sluha Cyruse Smitha, osvobozený otrok, silný, rychlý, obratný, inteligentní, klidný a mírný, velmi prostý, stále se usmívající, úslužný a dobrý.

  • Pencroff - byl námořníkem na všech oceánech světa, tesařem v Brooklynských loděnicích, krejčovským pomocníkem ve státním loďstvu a ve volném čase zahradníkem a rolníkem.

  • Harbert - patnáctiletý chlapec, sirotek, syn Pencroffova bývalého kapitána. Chlapec se velmi dobře vyznal v přírodních vědách, studoval je v Bostonu.

  • Top - inženýrův pes.

Později se počet kolonistů rozšířil o Ayertona, byl to muž, kterého kolonisté zachránili na blízkém ostrově Tábor. Ayerton byl na tento ostrov vysazen za trest a žil zde osaměle na pokraji šílenství řadu let. Dalším společníkem, ale zvířecím, se stal opičák Jup, kterého kolonisté chytili poté co jim tlupa opic obsadila jejich dům. Jupa se jim podařilo ochočit do té míry, že se jim stal věrným služebníkem a pomocníkem.

Trosečníci se postupně na ostrově zabydleli a díky svému umu a píli využili všechny přírodní dary, které ostrov skýtal. Maso získávali lovem, zpočátku pomocí luku, různých pastí a rybařením. Později nalezli bedny, vyvržené na břeh mořem, které obsahovaly bohaté zásoby různých zbraní, střeliva a nástrojů. Kolonisté se naučili vyrábět vlastní cihly, hrnce, textil, sklo, železo, výbušninu a další výrobky. Z několika zrnek pšenice, které nalezl Harbert v kapse, postupně vypěstovali dostatečné množství obilí, postavili větrný mlýn a mleli mouku a pekli chléb. Založili zahradu v níž pěstovali různé druhy zeleniny, tabák pro Pencroffovu dýmku. Též chovali drůbež, osly i jiná zvířata. Využili rozsáhlé jeskynní prostory, které našli ve skále a v nich si vybudovali svůj nedobytný Žulový dům. Také si postavili plachetnici, na níž vycestovali na blízký ostrov Tábor, na němž zachránili Ayertona. Ten se stal dalším platným členem jejich společenství.

Na ostrově strávili celkem tři roky. Ostrov byl přepaden piráty. V boji s nimi byl těžce zraněn Harbert, ale pirátskou loď na poslední chvíli zničil neznámý výbuch. Zbývajících 6 pirátů, kteří se zachránili na ostrově a ohrožovali dále kolonisty, později někdo neznámý zastřelil. Tento neznámý, který se ukrýval na neznámém místě na ostrově, mnohokrát pomohl kolonistům v nesnázích. Byl to on kdo zachránil Cyruse Smitha při ztroskotání jejich balonu na ostrově, on jim dal zbraně a nástroje v bednách jež vyvrhlo moře, on zachrání Topa při jeho boji s moroněm v jezeře, on upozornil kolonisty na existenci ostrova Tábor s zde uvězněným Ayertonem, on zničil torpédem pirátskou loď a zastřelil zbývající piráty, on daroval chinin pro Harberta, když umíral na malárii. Kolonisté však neznámého marně hledali, až posléze se jim sám ozval a označil jim cestu k sobě. Kolonisté pak nalezli jeskyni jejíž vchod byl ukryt pod hladinou moře a touto cestou se dostali do nitra Lincolnova ostrova, kde byla ukryta ponorka Nautilus kapitána Nemá - jejich neznámého přítele. Byl to on kdo jim pomáhal a nyní umíral. Nemo jim vyprávěl svůj životní příběh, daroval jim skříňku s nesmírným bohatstvím drahých kamenů a zemřel. Kolonisté podle Nemova posledního přání ponořili Nautilus i s jeho tělem do mořských hlubin.

Bohužel však ostrov začala ohrožovat sopka, jež byla uprostřed ostrova. Kolonisté urychleně budovali novou loď, protože starou jim zničili piráti, která by jim umožnila se zachránit před sopkou hrozící každým dnem výbuchem. K tomu už ale nedošlo, protože sopka vybuchla a rozmetala téměř celý Lincolnův ostrov. Kolonisté se však zachránili na několika zbylých skalách. Zde je po několika dnech, řízením osudu, nalezne loď, která měla Ayertona vyzvednout na ostrově Tábor. Na něm však posádka lodi nalezla vzkaz, že byl Ayerton převezen na Lincolnův ostrov, a jeho zeměpisnou polohu.

Naše táborová hra bude mít 21 etap, v nichž si připomeneme některé epizody ze života těchto Verneových hrdinů.