OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Slovo pamětníka Památky v obci Okolí obce TOM, KČT

 
 
 
 
Jméno obce Rapšach (dříve také Rapčach, a dosud někde Rapšachy, původně asi Hrabšach) je zajisté slovanské, a sice staroslovanské. Koncovka "šach", dle způsobu vyslovovaná "čach", vyskytuje se až dosud při některých původních místních jménech jihoslovanských. Tutéž součást slova, jež znamenala tolik co místo vyvýšené (menší horu), spatřujeme také v pojmenování blízké obce Kunšach.

Snad že znamenalo slovo Hrabšach, z něhož vypouštěli Němci vždy častěji nezvyklé jim počáteční "h", tolik co hrabství. To je ovšem domněnka. Nezdá se však být správným mínění, dle něhož vznik jména obce pochází z německého Rottenschachen, ve kterémžto pojmenování, kdybychom je po potřebné změně přeložili, mohli bychom spatřovat tolik co "červenou kostku" (zem).

Z kroniky obce Rapšach, zapsáno roku 1932

Správnější vysvětlení názvu obce Vám nabízíme

ZDE

 

PŘÍRODNÍ RÁZ OKOLÍ

Rapšach leží na 48°52´45´´ severní šířky a na 14°55´ východní délky dle Grynyče; zcela blízko (Českými Velenicemi) vede poledník středoevropský (15° v.d.).
Výška nadmořská činí v částech severních 468 m, v pohraničních lesích kolem 540 m. Kraj zdejší je tedy planinou zdvihající se směrem k východu a k jihovýchodu a větší měrou se svažující na západ do údolí Lužnice a k severozápadu do nížiny Třeboňské, jejíž je součástí a z níž také vystupuje.

Jako celá rovina Třeboňská tak i její část u nás spadá svým vznikem do rušné doby mladších třetihor. Kdežto okrajové hory Čech podržely svou výši, vnitřní obsáhlé oblasti, a z těchto zvláště dnešní pánev budějovskotřeboňská, poruchami a pohyby vnitrozemskými značně poklesly.
Sledujeme tu pak jemnozrnný pískovec a často i rozvolněný, sypký písek a různé měkké, poddajné jíly. Jsou to usazeniny z doby, kdy tato pánev byla zalita rozsáhlým jezerem, jehož zbytky jsou dnes četné rybníky v okolí Třeboně a Lomnice, jakož i v samé blízkosti obce. Také veliká rašeliniště na jihu Rapšachu vytvořila se v nejmělčích částech tohoto jezera. Vrstvy hlíny jsou v některých místech za obcí (zvláště na západní straně) prostoupeny částečně železitou rudou krevelovou, která objevuje se také v širším okolí Rapšachu u Klikova a Halámek, a z níž před sto lety začalo se v hutích při Dračici, v místech, kde protéká Františkovem, těžiti železo.

Na východě a severu, zvláště pak nad Dračicí a v jejím řečišti vystupuje v zajímavých obrovitých balvanech v pradávnu vyvřelá žula, postupující sem šířkou celých desítek km od Dunaje a jdoucí dále k severu, v páse mnohem už užším, až po Jihlavu.
Svou charakteristiku má "skalní město" ve "Velkých tálech", v lesích mezi osadami Londýnem a Spáleništěm. Zde zvláště zajímavé jsou skupiny balvanů na "Havelů kopci".
Mnoho žuly je i v pohraničních lesích.
Pravý požitek z krásy přírody skýtá příchozímu pod Londýnem se rozšiřující údolí říčky Dračice, sevřené výše proti proudu skalami, takže její řečiště je tu položeno značně hluboko, a když tyto skalnaté břehy se níží a rozestupují, otvírá se před námi klidem působící širá lučina, kam už doléhá hukot vody, a za níž vstupujeme do chladu působeného stínem a vlhkostí lesa i blízkostí říčky.
K vzácným dojmům sluchovým, jež vyvolává živější proudění vody přes balvany nejrozmanitějších velikostí, které stavějí se jí tu v podivuhodném skladu a malebném seskupení v cestu, přistupují v tu chvíli dojmy zrakové.

Padající a hlomozící voda pod balvany se pění, celé chumáče pěny neseny jsou k nesouvisející přehradě balvanů dalších, kde se roztřišťuje, aby za nimi splývala v nová a větší kola, jež svou bělostí se odrážejí od tmavého povrchu říčky, sbírající své přítoky z rakouských rašelinišť pod Ličovem, takže je tu zvána Ličovským potokem, tisíce a tisíce krůpějí nárazem vody na kameny vystříknuvších za plného slunce hrají duhovými barvami.
Kromě Dračice a potoka Lunkovického, který vytékaje z Černého blata, rozkládajícího se při hranicích, má vodu ztmavělou rašelinou, protéká v jihu obce mnohem menší potok Tušť (Švarcbach), pramenící v blatech pod Spáleništěm, a několik málo potoků přichází z pohraničních lesů. Vtékají do místních rybníků, z nichž dva Kočvarovy s břehy vroubenými duby a borovicemi, jejichž koruny se shlížejí v tmavé, rašelinné jich vodě, jsou pro kraj pravými jezery Černým a Čertovým.

Z kroniky obce Rapšach, zapsáno roku 1932

 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ 

Suchdol nad Lužnicí

Letovisko a východisko pro vodácké splutí Lužnice. Od r. 1876 městys. R. 1362 patřil Rožmberkům (součást třeboňského panství). V okolí těžena rašelina. R. 1625 zde zřízena tavírna stříbrné rudy, ročně zpracováno až 4000 hřiven stříbra. R. 1795 změněna ve sklárnu, která byla zrušena začátkem 20. stol. Kostel Sv. Mikuláše založen r. 1364, jako první jihočeský dvojlodní kostel s jediným středním sloupcem. Západně od kostela původní dlouhá lánová ves s řadou dochovaných dvorců.

   

CYKLOTRASY

Celá oblast je protkána sítí cyklotras, z větší části vedených dříve nepřístupným pohraničím. Krajina je jen mírně zvlněná, vhodná i pro méně zdatné cyklisty nebo rodiny s dětmi.
Trasy jsou dobře značeny a je třeba jejich návštěvu uskutečnit co nejdříve, dokud převážně asfaltový povrch bývalých "gazíkových" cest nezačne brát za své.
Rapšach je uveden na cyklomapě firmy SHOCART č. 161. Další informace a navazující mapy si můžete prohlédnout a objednat na adrese:
www.shocart.cz

   

PĚŠÍ TURISTIKA

Oblast rapšašska je vděčná i pro pěší turistiku. Téměř žádné převýšení, rozsáhlé lesy, příležitost ke koupání a hlavně návštěva míst, kam se ještě před několika lety nesmělo, a kde stopy po hraničních zátarasech jsou dodnes dobře patrné.
Se značením turistických cest je to trochu horší, oblastí prochází hlavně červená turistická značka Chlum u Třeboně - České Velenice, která se Rapšachu jen dotýká, a odbočka (žlutě značená) z červené značky Františkov - Rapšach.
Celou oblast zahrnuje mapa č. 75 "Třeboňsko a horní Lužnice" z Edice KČT, kterou je možno objednat na adrese:
www.klubturistu.cz

   

 Oblastní Turistický Odznak VITORAZSKO

Většinu oblasti bývalého Vitorazska pokrývá oblastní turistický odznak (OTO) Vitorazsko, vydaný KČT a TOM Rapšach.
Bližší informace o možnostech získání tohoto odznaku najdete na stránce TOM, KČT.
   

KOUPÁNÍ, VODNÍ SPORTY, MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

Mezi Rapšachem a Suchdolem nad Lužnicí se nachází dvě poměrně rozsáhlé zatopené pískovny, kde je povoleno koupání i provozování windsurfingu. Provoz motorových člunů a skútrů je tu zakázán. V posledních letech se rychle lepší i hygienické podmínky na obou pískovnách.
Možnosti ubytování v místě jsou v ubytovně Farmy Bronco, na ranči "U starýho Růži" na Spáleništi, v hotelu "U IRSKÝ ŽÍZNĚ" a pro skalní turisty je možnost přespání ve vlastních spacích pytlích v Základní škole. Podrobněji na stránce MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ.

 
 
 
     
 

DOMŮ