Kontakty - TOM PRACATA

Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach
Title
Přejít na obsah

Kontakty

Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach
Kontaktní adresa:
Hlavní vedoucí oddílu, vedoucí oddílu starších - Mgr. Karel Snětina
378 07 RAPŠACH 88
tel. 724 993 187
karel.snetina@seznam.cz

Bankovní spojení:
ATOM "PRÁČATA" RAPŠACH
Komerční banka Třeboň
Číslo účtu: 190572900207 / 0100
IČO: 69100870

Datové schránky:
Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach
ID: 85xzbw7

KČT Rapšach
ID: 6sbza72


Vedoucí oddílu mladších, vedoucí pro TZ - Mgr. Radka Círalová
ciralovar@seznam.cz

Hlavní vedoucí letního tábora - Štěpán Šikr
stepan.sikr@seznam.cz


Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach
378 07 Rapšach 88
karel.snetina@seznam.cz
tel. 724 993 187
Návrat na obsah