Z historie

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Seznam členů Foto z pravěku Rok 1985 Rok 1986 Roky 1987-1989 Roky 1989-1991 Roky 1992-1994 Roky 1995-1997 Roky 1998-2000 Po roce 2000

 

       
 

Historie oddílu

Náš oddíl vznikl na podzim roku 1979, když jsme s manželkou první rok učili na místní základní škole. Protože nás úplně neuspokojovala tehdy povinná náplň práce v Pionýru, založili jsme vlastně "soukromý" turistický oddíl, který se z roku na rok rozrůstal. Abychom mu dodali nějakou legalizaci, založili jsme v roce 1983 při místní tělovýchovné jednotě odbor turistiky a při něm TOM (Turistický Oddíl Mládeže). Děti pracovaly stále "rozstrkány" po pionýrských oddílech a mimo to jsme se scházeli jednou týdně k pravidelné oddílové činnosti. Protože absolvovat povinný skupinový tábor PO a ještě tábor oddílový, tj. dvakrát po čtrnácti dnech, bylo i při osmi nedělích dovolené až dost, povedlo se nám v roce 1985 oddíl osamostatnit i v PO, takže jsme si dělali svojí činnost pod dvojí registrací, jak to bylo v těch dobách běžné. V tomto roce jsme se také na památku velké akce - celotáborové hry s husitskou tematikou, při které jsme v husitských krojích táhli z jižních Čech až na Vysočinu - pojmenovali oddíl "Práčata".

Od roku 1990 jsme již pouze TOMem při KČT Rapšach, od roku 1992 členy A-TOMu. V současné době máme okolo 50 dětí ve dvou oddílech a čtyři vedoucí. Na vesnici se šesti sty obyvateli je to až dost. Hlavní naší činností kromě pravidelných týdenních schůzek je pěší turistika a cykloturistika, z finančních důvodů hlavně po blízkém okolí. Pořádáme také pravidelné akce, jako je Novoroční pochod, Kuličkiáda, květnová bojová hra "Most u Remagenu" a dva dálkové pochody - květnový "Po vesnicích, které musely zmizet z mapy", který vede bývalým hraničním pásmem, a říjnový "Pěšky zpátky do Evropy", protože v našem okolí je celý svět - osady Nový York, Paris, London, Benátky i Bosna. Vyvrcholením celoroční činnosti (počítáme ji jako školu - do září) je oddílový tábor u říčky Dračice, kde máme každé léto vybudovánu základnu i k pronajmutí. Kapacitou je pro 60 lidí, s sebou stačí mít jen ešusy a spacáky, vše ostatní poskytneme za poměrně levný nájem, takže pokud máte zájem...
Karel Snětina, vedoucí oddílu