OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Vitorazsko

Rapšašský obecní kecálek

jaro 2001

 

Motto: „Z minulosti nemůžeme získat oheň, jen popel.“

(Murphyho zákony)

 

 

...Slovo úvodem...

„Duben, to je ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou do háje milenci se svým velebením máje. V máji stromy a květiny jenom kvetou, ale v dubnu vyrážejí. Vězte, že toto klíčení a rašení, ty puky, pupence a klíčky jsou největším divem přírody, a víc už o nich neprozradím ani slovo. Seďte na bobku a hrabejte sami prstem v kypré zemi, se zatajeným dechem neboť prst se dotýká křehkého a plného puku. To nelze líčit, tak jako nelze slovy líčit polibky...“

                                                                                              Karel Čapek (Zahradníkův rok)

 

Vážení a milí,

není to až tak dávno, co jsme zde svátečně vánočně rozjímali a  ejhle - ono je zde jaro! Nastupuje vláda SLUNCE a na každého z nás má toto období velký vliv. Vše, co odpočívalo v chladné zemi, se najednou probouzí k životu. Co změn probíhá okolo nás. Všechno suché, zdánlivě bez života, se najednou zelená, rozkvítá, voní a člověku nezbývá než žasnout a tajit dech nad tou sílou a mocí, která všechny tyto, bez nadsázky zázraky, dokáže. A tak si tento vzácný čas prohřívání, rašení, setí a sázení, rytí a hnojení, hrabání a zalévání, sběru a sušení prvních léčivek a další spousty příjemností pořádně užívejte, ať to všechno neproběhne okolo Vás příliš rychle a úplně nepovšimnuto.

Příjemné jarní probuzení, procitnutí a hodně lásky Vám všem !

 

...Obecní rozpočet...

Vážení spoluobčané, v minulém čísle našeho Vitorazska Vás pan starosta seznámil s akcemi, které se uskutečnily v roce 2000. Následující přehled Vás seznámí s hlavními ukazateli obecního rozpočtu za rok 2000. Zájemci o podrobnější údaje se  mohou obrátit se svými dotazy v kanceláři obecního úřadu.

 

 

A. Rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

1.    Daňové příjmy včetně daní z nemovitostí, poplatků za psy apod. – 2 884. 85

2.    Pronájem pozemků  - 19.38

3.    Prodej pozemků – 46.62

4.    Odpadní vody a kanalizace – 40.52

5.    Školní stravování – 662.50

6.    Bytové hospodářství – 879.63

7.    Pohřebnictví – 5.68

8.    Sběr, svoz komunálních odpadů – 121.85

Příjmy celkem – 4 891.08

B. Rozpočtové výdaje (v tis. Kč)

1.    Pěstební činnost (lesní hospodářství – služby, materiál) – 65.23

2.    Silnice (místní komunikace – opravy, údržba) – 147.15

3.    Hospodaření s pitnou vodou

(obslužnost, materiál, služby) – 264.00

4.    MŠ  (pomůcky, energie, otop, služby, opravy a údržba) – 136.77

5.    ZŠ (pomůcky, opravy a údržba, energie, otop, služby) – 844.72

6.    Školní stravování (potraviny, opravy a údržba) – 752.27

7.    Obecní knihovna (knihy, osobní výdaje) – 12.93

8.    Záležitosti kultury (věcné dary, služby) – 25.39

9.    Bytové hospodářství

(materiál, opravy a údržba, energie, otop) – 612.23

10. Veřejné osvětlení (energie, opravy a údržba) – 36.41

11. Pohřebnictví (osobní výdaje, materiál, služby) – 27.22

12. Sběr, svoz komunálních odpadů – 177.10

13. Péče o veřejnou zeleň

(osobní výdaje, materiál, opravy a údržba) – 100.46

14.Činnost místní správy (platy a osobní výdaje, materiál, energie, služby různých ústavů, právní konzultační služby, programové vybavení) – 947.67

Výdaje celkem 4 300.63 

 

Je již tradicí naší tiskoviny, že spolu s vyúčtováním roku předešlého uvádíme údaje roku následujícího. Základní ukazatele obecního rozpočtu roku 2001. Nejdříve několik postřehů z jednání obecního zastupitelstva ze dne 26.2. 2001: finanční rozpočet byl navržen jako schodkový se zapojením přebytku z minulého roku. Za základ pro odhad příjmových prostředků byly použity údaje ze skutečných příjmů za rok 2000 a také stanovené příjmy ze státního rozpočtu. Rozprava o rozpočtu ve výdajových položkách se týkala např. MŠ (opravy a údržba), podpory tělovýchovy v dotační politice (schválené zvýšení dotace TJ SK Rapšach a KČT Rapšach), ZŠ (schválená částka 450 000 Kč na rekonstrukci – výměnu oken u budovy včetně vchodových dveří v čelní části za nová, plastová). Rozpočet byl schválen v obou složkách – příjmové i výdajové. Případné podstatné změny oproti původnímu schválenému rozpočtu bude projednávat a schvalovat obecní zastupitelstvo.

A. Rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

1.    Daňové příjmy včetně daní z nemovitostí,

poplatků za psy apod. – 2 372.8

2.    Pronájem pozemků – 36.00

3.    Prodej pozemků – 7.80

4.    Školní stravování – 640.00

5.    Bytové hospodářství – 510.00

6.    Pohřebnictví – 2.00

7.    Sběr, svoz komunálních odpadů – 140.00

Příjmy celkem – 4972.10

Rozpočtové výdaje (v tis. Kč)

1.    Pěstební činnost (lesní hospodářství) – 48,5

2.    Vodní hospodářství a kanalizace

(projektová dokumentace) – 402.00

3.    Silnice, místní komunikace, dopravní obslužnost – 180.00

4.    MŠ – 200.00

5.    ZŠ – 1365,00

6.    Školní stravování – 724.00

7.    Obecní knihovna, tělovýchova, kronika, rozhlas – 92.00

8.    Bytové hospodářství – 1154.90

9.    Veřejné osvětlení – 91.50

10. Pohřebnictví – 30.00

11. Územní plánování, projekty – 150.00

12. Sběr, svoz komunálních odpadů – 240.00

13. Veřejná zeleň – 30.00

14. Sociální péče – 2.00

15. Obecní zastupitelstvo – 135.00

16. Místní správa – 1715.00

17. Výstavba – 350.00

Výdaje celkem – 6882.90

 

...Ještě jedno ohlédnutí ...

Tříkrálová sbírka evidovaná Obecním úřadem v Rapšachu – výše dobrovolných příspěvků od občanů obce Rapšach činila 6 316,20 Kč.

 

...Vyhláška o čistotě obce a dodržování veřejného pořádku...

Dne 16.4. 1997 nabyla účinnosti VYHLÁŠKA OBCE RAPŠACH Č. 1/1997 o čistotě obce a dodržování veřejného pořádku. Tato vyhláška, kromě jiného, zakazuje volné potulování psů bez dozoru, ale rovněž zakazuje nechávat domácí zvířata – drůběž – jakkoliv poškozovat a znečisťovat chodníky a jiná veřejná prostranství. Někteří „chovatelé“ si nejsou schopni uvědomit, že chov zvířat není jenom o užitku a radosti, ale také o ohleduplnosti k okolí. Potom by zřejmě těžko docházelo k venčení pejsků z našich bytovek tím způsobem, že páníček spokojeně pokuřuje u vchodových dveří a zvířátko koná potřebu nedaleko na trávníku – no a o nějakém úklidu nemůže být samozřejmě  ani řeči. A co jenom u bytovek, čím dál častěji jsou znečišťovány i udržované trávníčky u domků a zahrádek – rovněž pod dozorem majitelů zvířat a snad s pocitem, že na vsi je dovoleno prakticky cokoliv... Ale aby to nepůsobilo dojmem, že se jedná pouze o zmiňované chlupáče. Ono takové hejno slepic se statným kohoutkem v čele dokáže udělat také pěknou paseku, a pohled na rozhrabané záhonky, trávníčky a jiné plochy zrovna nikoho asi nepotěší. Stejně tak – ne-li více – nepotěší asi nikoho ani pokuta, která za porušení vyhlášky může být uložena.  Ostatně někteří z Vás, „hříšníků“, měli již možnost tuto situaci zakusit s plnou parádou. Jsou polepšitelní a jsou ti ostatní. Právě těm ostatním jsou tyto řádky určeny. K zamyšlení, ale i jako takové decentní varování, ano ?

 

...Letní svoz komunálního odpadu...

V období od 30.4. 2001 do 30.9. 2001 budou popelnice vyváženy  1 za 14 dnů

stejně jak tomu bylo v minulých letech.  Svoz proběhne vždy v sudém týdnu, tedy 1.5. 2001, dále pak 15.5. 2001 – a vždy po 14 dnech až do 30.9. 2001.

Od úterý 2.10. 2001 budou svozy opět prováděny každý týden.

 

...Komunální odpady...

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás, že pro systém sběru, třídění a zneškodňování komunálního odpadu stále platí VYHLÁŠKA OBCE RAPŠACH Č. 1/1998  o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Při nepovolené likvidaci komunálního odpadu, který není v souladu s touto vyhláškou, dochází k přestupku, za který lze ukládat finanční pokutu.

Železný šrot – v oblasti likvidace komunálních odpadů upozorňujeme na zajištění sběru a odvozu železného šrotu ve dnech 23.4. – 25.4. 2001. Skládky na železný šrot budou jako každoročně umístěny na parkovišti u bytovky čp. 20, na prostranství u bytovky čp. 1 a 2 (před poštou), na Spáleništi (na Rafandě) u transformátoru a u zastávky autobusu (vedle školy na Spáleništi). Větší množství železného šrotu lze nahlásit v kanceláři obecního úřadu a odvoz se zajistí přímo od domu. Žádáme občany, aby na skládky neukládali předměty, které do železného šrotu nepatří: např. televizory, rádia, počítače, ledničky, plastové předměty.

PET – lahve – tento druh odpadu lze ukládat do žlutých kontejnerů na parkovišti před restaurací a na parkovišti před administrativní budovou Farmy Rapšach. Protože se odvoz PET-lahví provádí podle časového harmonogramu, a také z důvodů využití naplněnosti kontejnerů, žádáme, aby byly lahve prázdné a sešlápnuté.  

Biologické odpady – pro ukládání biologických odpadů (tráva, listí a jiné kompostovatelné odpady) je zřízena skládka.  Žádáme proto všechny občany, aby biologické odpady, které nejsou využity pro vlastní potřebu, byly likvidovány na zřízené skládce a nebyly vyváženy a odkládány volně po okolí. Bližší informace Vám budou sděleny v kanceláři obecního úřadu.

Nebezpečné a rozměrné odpady se odevzdávají ve sběrném dvoře OÚ (p. Čurda J.).

...Jarní úklid obce...

Úklid nánosů zimní špíny, nečistot, papírů, lahví, střepů a dalších nechutností zajistí obecní úřad. Obec – to nejsou pouze velká veřejná prostranství a přiznejme, že není v našich silách pečlivě vymést a vyhrabat každé ušmudlané zákoutí. Moc Vás proto prosíme o pomoc a spolupráci. Věřte, že každý „zásah“ hrabiček a košťat, byť před Vašimi domky, bude velice vítaný. A co nájemci obecních a dalších bytů ? Bude i letos naprostá většina pouze vykukovat za vypranými a voňavými záclonami ze vzorně vygruntovaných příbytků s pocitem, že co je za prahem bytu je zcela cizí, nezajímavé a NÁS se to vůbec, ale vůbec netýká ?

Všem, kteří nebudou postiženi lhostejností a nezájmem, děkujeme.

 

...Starosta obce občanům...

Vážení občané,

od 1. května 2001 dochází na obecním úřadu k těmto změnám v přijímání plateb v hotovosti:

úřední hodiny (platby v hotovosti): Pondělí ...  8.00 – 12.00       13.00 – 19.00 hodin

  Středa  ....  8.00 – 12.00   13.00 – 17.00 hodin

         Pátek  ....  8.00 – 12.00 hodin

Pan J. Čurda (zodpovědný za bytové hospodářství) přijímá tyto platby: nájemné za byty, vodné + stočné

Paní M. Rosenmullerová přijímá tyto platby: známky na popelnice + PVC pytle, poplatek ze psů a jiné

Prosím Vás o respektování jak uvedených pokladních hodin, tak i rozdělení příjmu plateb. Především nájemce bytů žádám, aby veškeré platby a bytové záležitosti řešili s pracovníkem odpovědným za bytové hospodářství – tj. s p. Čurdou.

 

...Jednání obecního zastupitelstva...

  1. Každé jednání obecního zastupitelstva je veřejné

  2. Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného jednání zastupitelů naleznete 7 dní před jednáním na úřední desce obecního úřadu a zároveň budete informováni i veřejným rozhlasem.

  3. Po jednání musí být do 7 dnů pořízen zápis a tento je uložen v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.

Z uvedené informace je zřejmé, že každý občan může vidět a slyšet, jak jsou řešeny obecní problémy a zároveň si tak může utvořit vlastní úsudek, jak který zastupitel vystupuje a jedná.

 

...Z jednání obecního zastupitelstva...

Projednání návrhu starosty obce na přijmutí pracovníka do stálého pracovního poměru ze dne 18.12. 2000.

Návrh byl zdůvodněn takto:

  1. Potřebnost zajištění celkové údržby obecního majetku (stavební objekty, bytový fond, údržba komunikací, veřejných prostranství, pěstební činnost v obecním lese a další potřebné práce).

  2. Do současné doby jsou nezbytné práce prováděny smluvně různými firmami, zaměstnáním pracovníků na provedení určité práce nebo se údržba, hlavně u stavebních objektů v majetku obce, neprovádí (tj. např. bílení společných prostor v bytových domech, drobné opravy, nátěry oken, dveří a jiných dřevěných prvků, klempířských konstrukcí).

  3. Při současném majetku obce a zabezpečení nezbytných prací při jeho údržbě a údržbě veřejných prostranství v průběhu roku je přijmutí pracovníka do stálého pracovního poměru nejvhodnějším řešením i z hlediska finančního.

Požadavky vznesené na pracovníka:

-         samostatný, který nepotřebuje pracovat pod dohledem

-         vlastní osvědčení k řízení motorových vozidel

-         odpovídající vztah k veřejnému majetku.

Z hlediska výše zaznamenaného starosta obce navrhl přijmout do stálého pracovního poměru p. Jaroslava Rosenmullera. K tomuto návrhu byla otevřena diskuse a návrh byl jednohlasně schválen.

 

Projednání návrhu starosty obce ve věci uvolnění finančních prostředků na nákup technického vybavení pro zabezpečení údržby obecního majetku a veřejného prostranství ze dne 22.1. 2001 (v souvislosti s předchozím jednáním – přijetí pracovníka do stálého pracovního poměru).

Na stránkách internetu byla vybrána nabídka jedné firmy z Přerova, která nabízí k prodeji technické prostředky na údržbu veřejných prostranství. jedná se o multikáru po generální opravě se základním vybavením v ceně okolo 200 000 Kč. Základní cena je závislá na množství a druhu přídavných zařízení. Před vlastním nákupem navrhuje starosta obce navštívit prodejce a konkrétní výběr provést na místě. Na realizaci nákupu byla vyčleněna částka 250 000 Kč.

Obecní zastupitelstvo návrh jednomyslně schválilo a vlastní realizací nákupu byli pověřeni: p. starosta Šetka F., zástupce starosty p. Kronika J. a pracovník

Obce u p. Rosenmuller J.

 

 

...Školství a obec...

Soutěžní výstava „ V moři je místa dost“

...Podmořský koník kluše s nákladem mořské pěny

cesta je velmi mokrá koník je popletený

za první vlnou vlevo okolo mořských patníků

za rohem v Golfském proudu už vidí Afriku ...

(J. Nohavica)

 

Výstava soutěžních prací na téma „V moři je místa dost“ se uskuteční na přelomu května a června tohoto roku v prostorách Obecního úřadu v Rapšachu. Možná si vzpomenete na výstavu „Zóna „Z“ nebo „Vasco da Gama a 500 let jeho doplutí do Indie“. Výstava „V moři je místa dost“ navazuje na tradici výstav žáků naší a zvláštní školy a některé její exponáty se budou ucházet o přízeň poroty a návštěvníků v rámci soutěže „Čas a ...“ (10 celostátní přehlídka výtvarných kroužků a kolektivů dětí a mládeže do 19 let – pořadatelem je OÚ Jihlava).

I Vy, milí žáci (nebo Vaši sourozenci či kamarádi do věku 19 let) se této výstavy můžete zúčastnit (a Vaši rodiče, prarodiče, sourozenci, .... Vám mohou pomoci)

Jak?

Ztvárněte svou představu o tom,

jak žijí živočichové pod mořskou hladinou,

jak loví, jak se starají o svá mláďata,

jak vypadají ty největší hlubiny moří a oceánů,

jak  se lidé chovají k mořím a oceánům,

jak lidé loví ryby a jiné mořské živočichy,

jak brázdí na palubách lodí nebo ponorek  moře a jeho říši,

jak chrání nebo ničí přírodní bohatství moří a oceánů,

jak se o mořích píše v pohádkách,

jak ... určitě ještě něco vymyslíte.

Můžete kreslit nebo malovat, vymodelovat z plastelíny nebo moduritu, slepit model, vytvořit koláž – je to jen a jen na Vás !!!

Vaše práce budou vystaveny v prostorách Obecního úřadu v Rapšachu – termín výstavy bude upřesněn – sledujte nástěnky a poutače.

Svá dílka odevzdávejte podepsané do 25. května  2001 v ředitelně ZŠ

 

Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna v těchto dnech:

11.6. – 15.6., 25.6. – 27.6. 2001 v odpoledních hodinách

(bližší podrobnosti – školní vývěska v obci a poutače )

 

Naši reprezentanti

15.března se naše žákyně 7. třídy Veronika Pachtová zúčastnila okresního kola recitační soutěže v Jindřichově Hradci. Naše zástupkyně se vyrovnala se svou rolí recitátorky se ctí a její výkon si zasloužil potlesk publika a ocenění poroty. Jako upomínku na tento den si odnesla záložku do knihy s logem soutěže. Tohoto kola se zúčastnilo 20 soutěžících z celého okresu.

29.března se žákyně 8. ročníku Lenka Marešová a Lucie Sokolíková zúčastnily okresního kola recitační soutěže (III. kategorie). V příjemném prostředí Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci se kromě recitace  mohly zapojit do malování „crazy“ vajíček nebo si prohlédnout hroznýše královského, krajty a jiné pozoruhodnosti.

1. dubna se flétnový soubor naší školy pod vedením p. uč. Imrichové Olgy zúčastnil regionálního kola 5. ročníku soutěže pískání pro zdraví, pořádaný Institutem UCB pro alergii ve spolupráci s patronkou soutěže Jitkou Molavcovou. Soutěžní klání se uskutečnilo v  Domě dětí hl.m. Prahy „Karlínské spektrum.“ Naši žáci se zúčastnili soutěží v I. a II. kategorii. V I. kategorii (devět zúčastněných souborů) soutěžily Gábinka Kleinová, Šárka Imrichová a Adélka Kvapilová a umístily se na 2. místě. Ve II. kategorii (osm zúčastněných souborů) soutěžili Eliška Marešová, Jana Kepková, Marcela Benešová, Josef Schreib, Veronika Pachtová, Martina Strnádková, Martin Imrich, Adélka Kvapilová a Šárka Imrichová. Naši soutěžící I. kategorie se představili těmito skladbami: „Já jsem z Kutné Hory“, „Duettino“, „Tabulatura“, „Kánon“. Zástupci II. kategorie svůj um a cit projevili v těchto dílech: „Andantino“, „Stará francouzská píseň“, „Svišť“, „Maestoso“, „Tenuto“, „Husličky“.  

 

...Klub českých turistů – „Práčata“ ...

Barvami hravé jaro vítáme nejen pletím a úklidem, ale i červenobílými stužkami krepového papíru,  tajemnými listy čtvrtek v igelitových obalech, podivně nataženým lanem mezi stromy v lese, tedy prvními turistickými naběhanými kilometry.

4 . dubna se uskutečnilo místní kolo turistického závodu mládeže. Startovalo 68 soutěžních dvojic (1. – 9. třída) a ověřily si své znalosti a sportovního ducha na těchto kontrolách:

1.      Stavba a složení stanu.

2.      Orientace mapy a azimutové úseky.

3.      Přechod přes lanovou lávku.

4.      Odhad vzdálenosti.

5.      Uzlování.

6.      Překážková dráha (plížení a hod na cíl).

7.      Turistické a topografické značky.

8.      Kulturně poznávací činnost.

9.      Určování dřevin.

Plnění jednotlivých úkolů kontrol a délka trati vyplývalo z kritérií věkové kategorie, do níž byli závodníci delegováni. Závodníci se předem mohli seznámit s jednotlivými nároky kontrol na nástěnce ve škole nebo v „Malém rádci začínajícího závodníka turistických závodů.“ Na kontrole topografické a turistické značky měli závodníci poznat značení např. pěšiny, kostela, kaple, hotelu, zříceniny hradu, odbočky ke studánce nebo pramenu. Kulturně poznávací činnost nabídla alespoň fotografický výlet např.  na Orlík, Karlštejn, Hrubou skálu, do Prahy – chrám sv. Víta. Dřeviny skýtaly tato poznávací úskalí: dub lesní, hloh obecný, šeřík obecný, jírovec maďal aj. Při uzlování si závodníci neměli zamotat ruce při uzlování uzlu škotového, rybářského, ambulančního apod.            

Postupující hlídky do dalšího kola TZM:

Kategorie nejmladší žákyně

1.      místo Tereza Janstová a Adéla Kvapilová

Kategorie nejmladší žáci

1.      místo Ondřej Kříž a Vojtěch Bednář

Kategorie mladší žákyně

1.      místo Iva Píšová a Zuzana Gunárová

Kategorie mladší žáci

1.      místo Jindřich Macho a Tomáš Knutelský

Kategorie starší žákyně

1.      místo Pavla Vochozková a Jana Kepková

Kategorie starší žáci

1.      místo Josef Schreib a Lukáš Štěpánek

Kategorie mladší dorostenky

1.      místo Lenka Mrázová a Kateřina Gladicsová

Kategorie mladší dorostenci

1.      místo Petr Klíma a Jakub Macho

 

...Sběrna čistírny a prádelny...

Oznamujeme všem občanům, že je znovu otevřena sběrna čistírny a prádelny v Třeboni na  Pražské ulici, která má otevřeno v pondělí až pátek od 07.00 do 14.00 hodin. Poskytujeme veškeré služby v oboru čištění, praní a mandlování prádla.

 
 
 
     
 

DOMŮ