OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, vážené dámy a pánové,

ráda bych Vás i Vaše příbuzné a známé pozvala na Velikonoční jarmark, který se opět jako loni uskuteční o velikonoční neděli 12. dubna na návsi.

Ti, kteří jarmark navštívili minule, Vám jistě potvrdí, že se velmi bavili
u atrakcí připravených učiteli a žáky základní školy. Můžete si odnést nejen pěkné zážitky, ale i zajímavé zboží, které se na jarmarku bude nabízet. Podrobný program naleznete uvnitř tohoto čísla Kecálku.

Těšíme se na Vaši návštěvu, přejeme Vám příjemnou zábavu a pořadatelům překrásné počasí.

Lenka Cvrčková

starostka

 

VELKÁ PROSBA

 

Moc prosím všechny, kdo vlastní nějaké starší fotografie Rapšachu, nebo akcí, které se v Rapšachu konaly (do roku 1980), zda by mi je poskytli k ofotografování.

Rád bych je zveřejnil na obecních webových stránkách.

Předem všem děkuji za laskavost.

Karel Snětina


 

Trocha historie nikoho nezabije

aneb poznejme lépe svou obec

 

V tomto čísle Kecálku, uveřejňujeme 1. část z velmi zajímavé a zdařilé diplomové práce Mgr Pavlíny Křížové: Období druhé světové války na Třeboňsku a Vitorazsku.
Jedná se o závěrečnou práci postgraduálního studia paní učitelky na pedagogické fakultě, katedře dějin Masarykovy university v Brně.

 

„Motto:         Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil

Unamuno

 

OBDOBÍ TŘETÍ ŘÍŠE (1938 – 1945)

Důsledky Mnichovské dohody

Agitace nacistů ve vitorazských obcích se stále stupňovala, jestliže v r. 1937 se vše dělo tajně, v roce následujícím již agitovali zcela veřejně. Poněvadž strana NSDAP byla nejsilnější německou stranou, měla ve všech větších městech své kanceláře, odtud se šířila podvratná činnost po republice – na Vitorazsko nejvíce z Českých Budějovic a Nových Hradů.

Stále více lidí horovalo pro Hitlera a přálo si zničení republiky, neboť očekávali všemožné výhody. Nebyli to jen Němci, ale i hodně neuvědomělých Čechů.

V celém pohraničí panovala napjatá situace a válka se zdála neodvratná – k zajištění státu se budovalo podél hranic opevnění, v této oblasti byly opevněny dvě linie lehčími betonovými kryty. První linie se táhla v polovině cesty mezi Suchdolem nad Lužnicí a Majdalenou,
u strážního domku dráhy přetínala státní silnici a postupovala směrem k Hamru a k hajnici
u Purkrabského rybníka. Druhá linie byla až u Lomnice nad Lužnicí.

V noci na 21. května 1938 přišel z Třeboně rozkaz, aby ihned nastoupili do zbraně záložníci SOS (Stráž obrany státu). Byli rychle vyzbrojeni a dopraveni na blízkou hranici.

Desátník v záloze Josef Schreib vypisuje své zážitky z jihočeského pohraničí roku. 1938: „ Přichází 21. květen, později mobilisace. Všichni Češi poznávají, že nastala kritická doba pro celý český národ a pro svobodnou republiku. S hrůzou přihlížím k událostem v Německu
a čekám, jak se zachovají naši spojenci, na které do poslední chvíle spoléháme.

Sloužím jako vojín československé armády na hranicích. Vím, že jsou ohroženy naše české domovy a celý národ. Se svými kamarády jsem připraven hájit naše hranice proti nepříteli. V našem úseku jsou narychlo stavěny překážky lidmi z celého pohraničí. Všichni pracují s nadšením, aby bylo zabráněno nepříteli vniknout do naší vlasti.

Jednoho dne se dovídám od svých kamarádů smutnou zprávu, že na jednom úseku pracovního oddílu šíří se odpor proti Československu a že se tam schvaluje německý režim. Tato zpráva nutí mne k tomu, abych se přesvědčil o tvrzení svých kamarádů osobně. Nemohu
a nechci tomu věřit, že by se našel někdo z těchto lidí, kdo by zradil v této těžké chvíli náš národ. Při nejbližší příležitosti přesvědčuji se sám a poznávám, že získané zprávy jsou pravdivé a že nabývají ještě horší tvářnosti, než byly v mých představách.

Poznávám několik známých českých lidí, kteří veřejně se staví proti republice Československé, nepracují na důležitých opevňovacích pracích a propagují německou nacistickou myšlenku. Dále zjišťuji, že několik vojínů československé armády z tohoto kraje přeběhlo hranice a tam v řadách nepřátelské armády jsou připraveni k boji proti naší vlasti, kde jen čekají na rozkaz k útoku proti československému národu. A to byli do poslední chvíle čeští vojáci.

Následkem těžké situace, která ještě není vyjasněná, jest i branné moci zabráněno zakročiti proti těmto živlům. Toto počínání působí na mne jako tíha. Vidím situaci pro český národ horší a horší…“

V září 1938 valná část zdejšího pohraničí stěhovala své nejpotřebnější věci do jakéhosi bezpečí ve vnitrozemí. Mnoho rodin opouštělo obce, jasně to ukazuje návštěva suchdolské obecné školy, kde z 282 dětí přicházelo mezi 23.9. – 3.10. 1938 jen asi tři až deset. Pokud zůstávali muži doma, při zatemněných oknech téměř nespali, připraveni k útěku. Ve dnech 22.9. – 2.10. také dobrovolné sokolské oddíly hlídaly trať a vypomáhaly vojsku při hlídání mostů.

Již 28.9. přestaly do Suchdola nad Lužnicí dojíždět vlaky – konečná stanice Chlum, ležela již za první linií pevností.

Po 30. září 1938 bylo oznámeno, které kraje připadnou říši.

Známým rozhodnutím o I. okupačním pásmu nebylo postiženo Vitorazsko tak jako ostatní inkorporované kraje (Valticko, Hlučínsko), jež připadly celé Německu, nýbrž okupační čára zabírala jen asi 1/3 území a přibližně ½ obyvatel dřívějšího Vitorazska.

Zabrány byly: České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Krabonoš, Vyšná, Nakolice, Trpnouze. V Československu měly zůstat: Kunšach, Rapšach, Tušť, Halámky
a Německé.

Po tomto rozhodnutí berlínské komise došlo k okupaci kraje ve dnech 7. – 10. října 1938.

Okupace byla prováděna německým vojskem tak, že byla zabírána obec po obci, bez účasti našich styčných důstojníků a úřadů. Tak došlo k mylnému zabrání Německého
a Kunšachu, který byl dokonce okupován proti nespornému rozhodnutí berlínské komise a na vlastní zodpovědnost velitele okupačního vojska. Tento mocenský akt zapříčinil velký rozruch v ostatních vitorazských obcích, zejména Rapšachu a Halámkách, jehož některé obyvatelstvo, zmanipulované nacistickou agitací, se dožadovalo připojení k Německu
a vysílalo v tomto smyslu deputace k veliteli německého okupačního vojska – ten jim po několika žádostech vyhověl.

Zástupce Okresního úřadu v Třeboni, rada Šebek, vstoupil v jednání s velitelem
 a dožadoval se stažení vojska, pokud neoprávněně překročilo čáru hranic určenou berlínskou komisí. Marně. Po intervenci anglické rozhodčí komise a za účasti styčného důstojníka československé armády bylo dosaženo pouze toho, že okupační vojsko přislíbilo nepokračovat dále.

Nové hranice byly tak bezohledně vytyčeny, že přeřezávaly i hospodářská stavení na dva díly – půl domu bylo v Německu a půl v Čechách, nebo chalupa v Čechách a cesta k ní v Říši. Okupanti v mnoha případech postupovali přes stanovenou hranici. Projevil-li některý majitel usedlosti, že chce být v Říši, poposadili ihned hraniční kolíky dle jeho přání, i když s ním zabrali několik českých usedlostí s protestujícími majiteli.“

Pavlína Křížová

 

V příštím čísle uvedeme pokračování

Lenka Cvrčková

 

 

INFORMACE Z RADNICE

Z jednání zastupitelstva obce

Po půlroční odmlce Vás opět informujeme o záležitostech obce projednávaných na jednání našeho zastupitelstva. V průběhu II. pololetí loňského roku byla svolána celkem tři zasedání a to 11.9., 3.11. a 18.12. Na prvním z nich byli členové zastupitelstva informováni o realizaci plánovaných stavebních akcích v letní období. Největší z nich bylo provedení rekonstrukce v Mateřské školce s celkovými náklady přibližně 1 mil. Kč. Při rekonstrukci byla provedena celková výměna vodovodních rozvodů, částečná výměna potrubí pro odvod odpadních vod, v části budovy je nová elektroinstalace, byly nainstalovány nové zařizovací předměty na záchodech a v umývárně. Dle požadavku krajské hygienické stanice byla kuchyně kompletně nově vybavena zařizovacími předměty z nerezového materiálu. Stavebními úpravami nově vznikl sklad potravin a úklidová komora. Ve všech prostorách, které byly dotčeny stavební úpravou, jsou nové dlažby a obklady. Při stavebních úpravách se též opravily popraskané zděné příčky po levé straně budovy a tyto prostory jsou nově vybílené. Z důvodu opožděného nástupu firmy JK Stavprojekt ze Suchdola nad Lužnicí byl provoz v Mateřské školce po prázdninách zahájen s týdenním zpožděním.

 V letním období bylo firmou Václava Tetíka opraveno recyklovanou směsí několik kratších cest v centru obce, úsek komunikace u Kočvarů rybníka a parkoviště u č.p. 20 s přístupovou cestou k řadovým garážím. Pro letošní rok je zajištěna další recyklovaná směs
a ve II. čtvrtletí se s úpravou místních komunikací tímto materiálem bude pokračovat. Po úpravách cest nám firma Václava Tetíka zajistila i zatrubnění otevřené stoky na Bamšuli, které bylo provedeno hlavně z důvodu začínající nové zástavby i druhé strany v této lokalitě.

 V průběhu jednání dále zastupitelstvo schválilo z důvodu získání stavebních pozemků na Bamšuli podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod parcely č. 1490
a 1471/1 dle pozemkového katastru a o odkoupení pozemku par. č. 1474/2 od p. Vlasty Lederové. Z těchto tří pozemků po převodu do vlastnictví obce vzniknou dvě stavební parcely. Zatím byl odkoupen a je již ve vlastnictví obce pozemek od p. Vlasty Lederové
a vyřízení převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce je vždy dlouhodobější záležitostí. Byl také schválen prodej zájemcům o novou výstavbu a to pozemků par.
č. 274 a 1155/7 o celkové výměře 1033 m2. V průběhu zasedání 11.9. zastupitelé projednali
a schválili návrh na ukončení a likvidaci Fondu rozvoje bydlení, protože se musela bezúročná půjčka ve výši 500 000,- Kč vrátit do konce října na Ministerstvo místního rozvoje a další udržování tohoto Fondu již by nemělo žádný praktický význam. Jedním z dalších bodu programu tohoto zasedání bylo projednání a schválení Dohod o spolupráci mezi obcemi
o zajištění povinné školní docházky v naší Základní a Mateřské škole. Dohodami o spolupráci se upravuje vztah mezi obcemi a týká se obcí Halámky, Dvory nad Lužnicí a Nové Vsi nad Lužnicí a jejich uzavření je v souladu se současně platnými předpisy ( zákon o obcích, školský zákon ). V průběhu zasedání bylo též schváleno prodloužení Smlouvy o výpůjčce majetku Základní a Mateřské škole v Rapšachu o dva roky, tj. do 31.12. 2010.

 Na zasedání 3.11. zastupitelstvo obce na základě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj rozhodlo o zvýšení základní ceny za 1 m2 podlahové plochy nájemních bytů o 2,- Kč, tj. z 15,20 Kč v r. 2008 na 17,20 Kč s platností od 1.1. 2009. Zálohy na služby spojené s užíváním bytu se zvyšují s ohledem na růst cen za elek. energii, vodu, uhlí apod.. Dále na tomto zasedání zastupitelé projednali dva návrhy záměru na prodej obecních pozemků a to pozemku par. č. 175 dle KN ( mezi č.p. 167 a bytovkou 1,2 ) a části par. č. 1897/1 dle pozemkového katastru. Po projednání předložených návrhů zastupitelé v tajném hlasování záměr prodeje par. č. 175 zamítli a naopak byl schválen záměr prodeje části pozemku par. č. 1897/1, který se nachází po pravé straně na začátku Spáleniště a jedná se o zastavitelné území. Doručené žádosti o změny územního plánu bylo zastupitelstvem uloženo zařadit do programu na prosincové zasedání, které se uskutečnilo dne 18.12.

 Na tomto zasedání jako každoročně se projednal návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2008, o místním poplatku za svoz a skládkování komunálních odpadů. Vyhláška zůstává v podstatě ve stejném znění, jen povinnost úhrady druhé poloviny poplatku se stanovila do 30. listopadu běžného roku. Poplatek byl schválen ve stejné výši jako pro rok 2008 a zvýšené náklady o 100,- Kč z jedné tuny uloženého odpadu v roce 2009 budou hrazeny z rozpočtu obce. Na posledním zasedání v roce se pravidelně projednává návrh a schvaluje finanční rozpočet obce. Ve schváleném rozpočtu se plánují příjmy ve výši 7 231 032,- Kč a celkové výdaje včetně všech splátek a úvěrů ve výši 7 406 980,- Kč. Rozdíl ve výši 175 948,- Kč bude uhrazen z přebytku minulých let. Z nejvyšších výdajových položek se jedná o zajištění provozu Základní a Mateřské školy, kde se jedná o výdaje v celkové výši 1 552 000,- Kč, na splátkách půjček a úvěrů se uhradí bezmála 1 040 000,- Kč. Na bytovém hospodářství se plánuje pokračovat za přibližně 500 000,- Kč ve výměně oken a již zakoupená recyklovaná směs bude použita na úpravy místních komunikací, náklady se odhadují na 250 000,- Kč. Z finančního rozpočtu obce musí být dále zajištěn běžný provoz obce ( lesní hospodářství, komunální odpady, kanalizace, údržby a opravy obecního majetku atd. ). Hospodaření v průběhu roku bude značně závislé na daňových příjmech obce a veškeré změny ve vztahu ke schválenému rozpočtu bude projednávat zastupitelstvo obce na svých zasedáních v rozpočtových opatřeních. Jedním z dalších bodů programu na prosincovém zasedání bylo schválení odkoupení pozemku od fyzických osob. Jedná se o pozemek o přibližné výměře do 1200 m2 nad fotbalovým hřištěm, kde je v současné době kopec zeminy. Po odkoupení tohoto pozemku vznikne s ostatními okolními pozemky ucelená plocha ve vlastnictví obce, se kterou se plánuje využití pro sportovní účely. V návaznosti na schválení o odkoupení tohoto pozemku po projednání zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny územního plánu obce pro tuto lokalitu, která je v současné době ve schváleném územním plánu vedena částečně jako zastavěná plocha, plocha sportu, ostatní plocha a orná půda. Změnou územního plánu budou předmětné pozemky vedeny jen jako plocha sportu. Tato změna musí být provedena z důvodu případných správních řízení – územní rozhodnutí, stavební povolení, protože je v oblasti podpory sportu reálná šance získání dotace na vybudování nového sportoviště. Pořízením změny územního plánu byl pověřen Odbor územního plánování a stavebního řádu městského úřadu v Třeboni a za zpracovatele byl schválen Projektový ateliér AD s.r.o. z Českých Budějovicích. Při tomto projednávání byly schválené i dva doručené návrhy fyzických osob na změnu současného územního plánu. V obou případech se jedná o záměry výstavby nových rodinných domků v lokalitách Ochůzky a Spáleniště.

 Jedním z posledních projednaných návrhů v minulém roce byl Plán financování obnovy kanalizace a ČOV zpracovaný odbornou firmou. Tato dokumentace musela být zhotovena
a projednána dle platného zákona do konce roku 2008. V podstatě se bude jednat o povinnost vlastníka kanalizace a ČOV založit fond na ukládání finančních prostředků, které se získají z úhrady stočného, které bude

Poplatky za komunální odpad:

 V oblasti svozu a ukládání komunálních odpadů včetně odpadů separovaných do kontejnerů zůstává vše stejné jako v roce 2008. Nemění se ani výše poplatku, který zůstává ve výši 450,- Kč za jednu fyzickou osobu s trvalým pobytem a za rekreační objekt ve správním území obce. Připomínáme., že se jedná o povinnou úhradu poplatku, který lze uhradit ve splátkách do konce listopadu běžného roku a při neplnění úhrady poplatku se bude poplatek vymáhat ve správním řízení. Upozorňujeme, že takto vymáhaný poplatek se občanům, kterými nebude poplatek uhrazen, může v souladu s platným právním předpisem trojnásobně zvýšit a může dojít při vymáhání poplatku až na exekuci majetku.

Úhrada stočného:

Cena stočného je za minulý rok podle skutečně vynaložených nákladů na likvidaci odpadních vod ve výši 6,50 Kč za jeden m3. Tato platba se hradí v hotovosti na obecním úřadu.

Veřejný pořádek:

Upozorňujeme ty nájemníky bytového domu č.p. 1 a 2 na nešvar, který dělají a to na nechávání popelnic po vývozu na těch místech, kam je odstaví po vysypání popeláři – tj. na chodníku nebo na krajnici komunikace. Budou-li nadále popelnice na těchto místech nechávány, zajistí obecní úřad ve středu jejich odvoz. Jejich vlastníci si je potom mohou dojít na obecní úřad vyzvednout.

Jaroslav Čurda

Ještě jednou odpad:

V poslední době se zejména u bytového domu č. 1 a 2 objevily odložené elektrospotřebiče. Upozorňujeme, že veškeré elektrozařízení z domácností (lednice, televizory, rádia, počítače apod. lze odevzdat ve sběrném dvoře.

Rozměrové odpady se po domluvě na obecním úřadě ukládají do velkoobjemového kontejneru.

Likvidace železného šrotu z domácností se od loňského roku neprovádí jako v letech minulých, tj. mobilním svozem v určité dni, ale občané mohou v průběhu roku v pracovní dny odevzdat železný šrot do sběrného dvora osobně nebo na požádání obecní úřad zajistí odvoz přímo od občanů ( kontaktní osoby Jaroslav Čurda, Miroslav Růžička ).

 Jaroslav Čurda

 

 

P e l M e l z fotbalového Rapšachu

A je tady opět nové číslo Kecálku a s ním spojené informace nejen pro příznivce fotbalu.

 

Sled času 2008 :

 

 ČERVEN

Po dlouhém zvažování jsme si pořídili traktůrek na sekání hřiště. Nebyla to zrovna levná záležitost, ale věděli jsme, do čeho jdeme. Nová mašina je holt nová mašina, navíc si můžeme posekat hřiště, kdy chceme a jak chceme. Tahle hračka nás stála necelých 80.000,-Kč, přesněji 79.990,-Kč!!!

Díky vstřícnosti firmy ELVA PROFI z Českých Budějovic, jsme traktůrek měli již od června, první splátka (20.000,-Kč) byla splatná 15.7.2008, druhá splátka (rovněž 20.000,-Kč) 15.8.2008 a zbytek (40.000,-Kč) byl splatný 31.8.2008. Na první dvě splátky jsme si věřili že peníze vyděláme a dáme dohromady, ale zbytek ve výši 40.000,-Kč byl ve hvězdách. Po jednání s místostarostou Radkem Polákem a jeho příslibu mimořádného příspěvku Obce fotbalistům SK Rapšach na nákup traktůrku jsme si mnuli ruce a „hračku“ zakoupili!! Jaké nás čekalo překvapení a rozčarování v srpnu se dozvíte v dalším sledu času…

 

Uskutečnil se Mezifiremní turnaj (2.ročník) v malé kopané (5+1) „VERBAS CUP 2008“ za účasti 12 týmů z okolních fabrik, ale také přijely týmy ze vzdálenějších koutů republiky.

Tahákem byl start mužstva STEVESPORT, který měl na soupisce hráče s číslem 8 – Karla Poborského!!! Tento tým se umístil na 3. místě, bohužel, „božský“ Kája byl pouze mezi diváky… Vítězem se stalo mužstvo BFORMu, které obhájilo prvenství z roku 2007.

Velkým překvapením a štikou turnaje se stalo mužstvo DOPPLERu Trhové Sviny, za nějž hráli chlapáci z SK Rapšach (DOPPLER měl celozávodní dovolenou). Předvedená hra a konečné 4.místo se divákům velmi líbila…

Nutno podotknout, že na ploše se vystřídalo cca 140 hráčů…

Celkový zisk z turnaje činil 23.854,-Kč – první splátka na traktor byla na světě!!!!

 

Začíná spolupráce mezi SK Rapšach a Hotelem U irský žízně Ivana Průchy. Domluvena splátka obou stran do společné pokladny, z níž budou hrazeny náklady na údržbu hřiště, renovaci trávníku, rekonstrukci laviček, atd.

ČERVENEC

Zaplacena splátka 20.000,-Kč na traktůrek.

 

Po 14 denní pauze od fotbalu se uskutečnil již tradiční turnaj O Pohár Obce Rapšach.

Připadá mi to jako omílání kamenů vodou, ale Hraničář Horní Stropnice obhájil prvenství z předchozího ročníku a zaslouženě si odvezl pohár pro vítěze… Naše mužstvo skončilo na 3.místě…

Jako předzápas sehrálo mužstvo „starších“ pánů –bývalých hráčů SK přátelské utkání s Dynamem České Budějovice na oslavu 60.let vzniku fotbalového oddílu v Rapšachu…

Na výsledku nezáleží, „kluci“ se rádi sešli, zahráli, pokecali a popili a byli rádi, že SK Rapšach něco takového vůbec pořádal!!!

Výdělek z turnaje se použil na 2. splátku traktůrku…

 

Jako již tradičně si Sokol Suchdol uspořádal na našem hřišťátku letní turnaj. Hřiště Suchdolákům propůjčujeme za hráče kteří hostují v našem klubu právě ze Suchdolu a to zcela zdarma!!!

 

SRPEN

Zaplacena druhá splátka 20.000,- Kč za traktůrek.

 

16.8.2008 jsme začali sezonu 2008/2009 fantastickým vítězstvím nad rezervou Chlumu 5:0!!

31.8.2008 končilo 3.kolo OS… Jaké je a bylo naše překvapení – 1.místo v tabulce !!!

Ale abychom si moc nevyskakovali a neoslavovali výborné umístění, tak jsme za takovou reprezentaci obce dostali kapánek za uši...

Slíbených 40.000,-Kč na doplacení traktůrku jaksi nebylo!! Tentýž místostarosta Radek Polák nám oznámil !!!2 dny!!! před splátkou, že peníze na obci nejsou a tudíž si máme poradit jak umíme...

Tak jsme dali hlavy dohromady... Požádali jsme o „výpomoc“ Ivana Průchu a ten nám vyhověl. Chybějících 40.000,-Kč nám půjčil a to jako bezúročnou půjčku s dobou splatnosti 2 a půl roku!!!! Ivane, dík...

 

Doplacen traktůrek v plné výši – hurááá a dokonce je v našich klubových barvách...

 

ZÁŘÍ

Tým šlape stále na plné obrátky, po 5. kole stále vévodí tabulce, ale v 6. kole na Rapšach přijíždí rezerva Řečice a nastává ZLOM!!! Zápas o vedení v OS byl jak víno!! Rychlé vedení 2:0 namlsalo nejen diváky, ale i hráče... V poločase chlapci vedou 2:1, hosté snížili na 2:1 v poslední minutě 1.půle, ale smolný zápas pokračoval až do konečného stavu 2:3, SK Rapšach pil z kalichu hořkosti a ztratil vedení v tabulce...

Závěr září – prohra ve Žďáru 2:3.

 

ŘÍJEN

Nemastné neslané výkony pokračují, prohra v domácí „aréně“ se Staňkovem (nejlepší mančaft v OS), trapná remíza v Nové Vsi (novovesští důchodci dokonce vedli!!!), povinná výhra s velmi oslabeným Lodhéřovem a závěrečný infarktový zápas v Lásenici a remíza 4:4.

Tyto výsledky řadily náš tým po podzimu na 5. stupínek... Cíl byl do trojky, ale snad bude jaro podstatně lepší!!

 

Vsuvka – ve čtvrtfinále Poháru ČMFS roznesl SK Rapšach tým Stráže 7:1 a zaslouženě postoupil do jarního semifinále!!! Jako jediný celek přežil zimu v „pohárové Evropě“...

 

LISTOPAD

Předehrávané 1. jarní kolo zaválo náš tým na horkou půdu rezervy Jiskry Chlum. Po vysbírání střepů pivních lahví z trávníku na začátku utkání začaly lítat z chlumáků i chlupy!!! Drtivá výhra našich borců 5:2 nás povýšila na flek č.4 se stejným bodovým ziskem jako třetí Řečice a bod za 2. Žďárem.... Suverén soutěže Staňkov vede o 7 bodů...

Hodnotíme poločas sezóny celkem úspěšně, 3. nejlepší útok a 3. nejlepší obrana v soutěži, malý počet žlutých karet a dokonce žádná červená!!!

 

PROSINEC

Jezdíme trénovat do tělocvičny v Suchdole.

 

LEDEN, ÚNOR

Zimní neoblíbená příprava začíná, bohužel se scházíme jen v neděle do tělocvičny a to každý týden míň a míň hráčů...

 

Výroční schůze – zvolení stejného výboru, namísto rezignujícího Mirďy Kouřila (přetáhli jej hasiči) přistoupil Jára Vaněk.

Za celý výbor děkuji za projevenou důvěru a slibuji, že se budeme snažit Vás nezklamat a pro rozvoj SK udělat maximum…

 

Pár čísel z hospodaření klubu za rok 2008:

Příspěvky od Obce – 30.000,-Kč (včetně Dětského dne, turnaje Obce, brigády – práce pro Obec)

Příspěvky z brigád – 45.000,-Kč (Les, komín, školka, obec)

Dary sponzorů – 25.000,-Kč

Výdaje za rozhodčí – 10.000,-Kč

Údržba hřiště – 25.000,-Kč

Rekonstrukce tréninkového placu – 8.000,-Kč

Elektrická energie – 27.000,-Kč

 

Vyhodnocení spolupráce SK Rapšach a Ivan Průcha – vše klape dle dohody ku prospěchu obou stran!!!

 

BŘEZEN

Odjezd na soustředění, zimní „nepříprava“ se projevila, do Horní Stropnice odjela hrstka osmi hráčů!!! Přesto soustředění splnilo účel, třífázový tréning, sauna, posilovna, výborná strava, 2 zápasy s místním týmem...Jen doufáme, že hráči kteří se soustředění neúčastnili trénovali doma a v dubnu na první mistrák vyběhneme v plné síle...

 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE:

DUBEN

4.4. odjíždíme na přátelské utkání do Slavče, informace o odjezdu na kabinách.

11.4. První mistrák v Majdaleně

13.4. Velikonoční pondělí – odjezd k semifinále Poháru ČMFS do Nové Bystřice.

Zbytek dle rozpisu na kabinách...

KVĚTEN a ČERVEN

Mistrovské utkání, poslední mač 13.6. v domácí aréně s Lásenicí.

 

AKCE

Tradiční Dětský den - neděle 31.5.

Mezifiremní turnaj – sobota 28.6.

Turnaj o Pohár Obce Rapšach – sobota 11.7.

Suchdolský turnaj – bude upřesněno

 

CÍLE

Výkonnostním cílem zůstává 3. příčka v tabulce.

Aktivněji zapojit Obec do dění v klubu, jsme jedním ze tří subjektů, který reprezentuje Rapšach (hasiči a TOM).

Zatravnění před brankami.

Opětovná rekonstrukce trávníku – formou brigády.

 

Samozřejmě a v neposlední řadě děkuji jménem klubu všem sponzorům, fanouškům, lidem, kterým alespoň trošku záleží na dění v obci a tudíž i fotbalovém SK.

Děkujeme sponzorům - obec Rapšach, Ing. Jan Kepka, Magna Cartech, Jan Hroník, Lubomír Sokolík, Pizzerie Sokolíkovi Tušť, VERBAS Interiéry.

Děkujeme za dárečky do tradiční tomboly – Pizzerie Sokolíkovi, Lubomír Sokolík, manželé Daňkovi, Seznam.cz, Bonsaicentrum Milan Šíp, Doppler, Bform, manželé Císařovi, Stanislava Pytlová.

Za SK Rapšach – Honza Pytel

 

Malá poznámka starostky k předchozímu článku 

Vzhledem k tomu, že předseda SK Rapšach Milan Císař a  jednatel klubu Honza Pytel jsou po celé toto volební období členy zastupitelstva, tedy vrcholného orgánu obce,  beru prohlášení o aktivním zapojení obce do dění klubu jako jejich sebekritiku ☺.

Lenka Cvrčková

 

Následující dva příspěvky přetiskujeme ze Suchdolského zpravodaje, neboť jak si přečtete, týkají se bezprostředně naší obce.

 

Nová Ves u Klikova - slavnost

Dne 23. listopadu v odpoledních hodinách se na místě, kde se nacházela vesnice Nová Ves u Klikova, konala mimořádná slavnost. Pořádala ji naše obec, v jejímž katastru se od devadesátých let minulého století Nová Ves nachází. Ovšem hlavním iniciátorem a organizátorem celé akce byl pan Vladimír Bednář.

Pan Bednář daroval pro pořádání slavnosti křížek, který stával u hrobu jeho prarodičů na rapšašském hřbitově. Našel pro něj zvláštní využití. Napadlo ho, že křížek přemístí tam, kde se jeho prababička narodila a že z něj bude památník připomínající existenci vesnice vystěhované a zrušené v 50 tých letech.

Pan Bednář vybíral velmi pečlivě místo, kde se kříž postaví. Nakonec padla volba na parcelu, kde bývala hasičská zbrojnice. Zaměstnanec obce pan Růžička pozemek upravil, vykácel náletové dřeviny, zarovnal terén, vysypal ho kamínky a dopravil tam křížek ze hřbitova. Pan Bednář nechal zhotovit tabulku, která nese nápis o tom, že zde stávala vesnice Nová Ves (Kosslerdorf) založená 1791 a zrušená v roce 1953.

Přesto, že se slavnost konala za dosti nepříznivého počasí, přišlo 40 osob, hlavně lidí, kteří se v Nové Vsi narodili nebo zde měli příbuzné.

Zúčastněné přivítal pan Bednář. Pan farář Smejkal po malém obřadu kříž vysvětil. Starostka Rapšachu ve svém projevu vyzdvihla iniciativu, která bude připomínat kolemjdoucím nesmyslné vysídlení obyvatel prosperující obce. Slavnost dále oživila přednesem básně Vitorazsko od Josefa Bartušky slečna M. Bednářová. Velice zajímavě o historii Nové vsi povídal pan Bušta, kronikář z Klikova.

 Je těžké si představit, že tam, kde dnes najdete jen neporušenou přírodu, louky a lesy stávala vesnice s asi 500 obyvateli, českou a německou školou, hospodou, hasičkou zbrojnicí, chudobincem. Vesnice, o níž pamětníci tvrdí, že tamější tancovačky byly nejlepší v celém okolí.

Lidskou paměť je třeba neustále udržovat, navazovat uzlíky na její násilím zpřetrhané nitce, tak jak to bude napořád připomínat památník stojící u cesty v Nové Vsi u Klikova.

Lenka Cvrčková

 

Pozvánka na setkání rodáků z Nové Vsi u Klikova

Zveme všechny rodáky zaniklé obce Nová Ves u Klikova na setkání do Suchdola nad Lužnicí. Setkání se uskuteční v sobotu 23. května 2009 od 13.00 hodin v Restauraci U Pávků. Okolo 15. hodiny si rodáci prohlédnou katastr rodné obce.

Tento den zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti do lokality Nová Ves u Klikova na prohlídku spojenou s výkladem historie této obce. Sraz účastníků je ve 14.00 hodin před budovou bývalé hájovny, kde bude možné ten den odstavit motorová vozidla. Na dvou lesních křižovatkách na přístupových cestách do této lokality budou instalovány tabulkové ukazatele pro automobily. Vjezd motorových vozidel bude v daném termínu akce povolen Lesy ČR, ale i tak prosíme účastníky o co nejmenší minimalizaci vozidel. Akce proběhne současně se srazem rodáků a uvedeným územím vás provede Vladimír Bednář, rodák z Klikova.

Jaroslav Chadt a Vladimír Bednář

 

Informace ze školy

 

ZÁŘÍ

1.9. jsme zpívánkami odstartovali nový školní rok 2008/2009 s přáním mnoha úspěchů. Slavnostnímu zahájení spojenému s uvítáním našich nejmenších žáků a žákyň – prvňáčků – a také nově přijatých žáků předcházela již tradiční prázdninová údržba a následná výzdoba naší školičky včetně celkové výmalby chodeb a soklů, učeben II. stupně, tělocvičny a ředitelny.

Také vnitřní prostory mateřské školky podstoupily rozsáhlou a náročnou rekonstrukci učeben, kuchyně – jejího vybavení, skladů a také sanitárních prostor, která si vyžádala posun termínu nástupu našich dětiček do MŠ na 8. září.

Školní dění sledujeme také na http://rapsach.cz/skola/index.htm

17.9. se naši vycházející žáci a žákyně  vypravili v rámci profesní přípravy spolu se svou třídní p. uč. Pavlínou Křížovou a výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou na Výstaviště do Českých Budějovic na přehlídku středních škol, učilišť a dalších výchovně vzdělávacích institucí a organizací „Vzdělání a řemeslo“.

17.9. se naši osmáci se svou třídní vyučující p. uč. Janou Skřivánkovou vypravili v rámci zeměpisu na poznávací exkurzi do Třeboně. Navštívili pivovar Regent, historické centrum (významné stavby a domy) a výstavu „Krajina lidé Třeboňska“ v expozici na zámku Třeboň.

26.9. – 28.9. uspořádal náš turistický oddíl mládeže TOM „Práčata“ víkend s překvapením na základně v Dobré Vodě u Telče..

 

ŘÍJEN

2.10. se naši žáci a žákyně 4. a 5. třídy vypravili pod vedením p. uč. Květy Machové a p. uč. Anny Ticháčkové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením instruktora autoškoly absolvovali praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

9.10. se naši žáci a žákyně povinně volitelného předmětu Informatika vypravili se svou vyučující p. uč. Miroslavou Barvínkovou na INVEX do Brna. Seznámili se s aktuálními trendy výpočetní a komunikační techniky a jejích softwarových aplikací a neopomněli prorazit do nejnovějších systémů herního virtuálního světa.

14.10. se naši prňáčci a druháčci vypravili spolu se svými vyučujícími do na představení pohádky O perníkové chaloupce.

18.10. – 19.10. se v naší škole uskutečnilo tradiční víkendové setkání studentů Jihočeské univerzity – její pedagogické fakulty, oborového studia s Ov v rámci výběrového semináře „Dramatická výchova v občanské výchově,“ jehož garantem je p. uč. Martin Kvapil.

19.10. se uskutečnila další náročná výprava našich Geokačerů TOM Rapšach tentokrát do lokality Lutová – multikeš.

 

20.10. se naši vycházející žáci a žákyně  vypravili v rámci profesní přípravy spolu se svou třídní p. uč. Pavlínou Křížovou a výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou na pracovní návštěvu Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Jindřichově Hradci.

20.10. se uskutečnila schůzka rodičů našich vycházejících žáků s výchovnou poradkyní školy p. uč. Ivanou Kvapilovou. Hlavním tématem byly změny v přijímacím řízení v tomto školním roce.

21.10.  žáci a žákyně z II. stupně oslavili svůj skokanský svátek: uskutečnil se další ročník již tradičního závodu ve skoku vysokém Rapšašská laťka.

24.10. žáci a žákyně II. stupně spolu se svými vyučujícími strávili „Den v přírodě“.

LISTOPAD

1.11. se uskutečnila již tradiční drakiáda pořádaná TOM „Práčata“ Rapšach na fotbalovém hřišti a přilehlém okolí.

4.11. podnikli výpravu na výlov rybníka Svět do Třeboně naši čtvrťáci a páťáci se svou p. uč. Květou Machovou a vycházející žáci a žákyně spolu s p. řed. Karlem Snětinou a p. uč. Ivanou Kvapilovou.

 

5.11. jsme opět zahájili veřejnou sbírku pro CPK-CHRPA (Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci) „Pohlednice a záložky“ (koupě za 20 Kč/1 kus).

6.11. mezi naše žáky a žákyně I. stupně, děti z MŠ a ZŠp zavítalo Divadélko KOS s představením pohádky „Princezna a kouzelná píšťalka“.

11.11. se uskutečnily volby předsedy našeho žákovského parlamentu.

12.11. se uskutečnila naše již tradiční akce „Děti obci“ zaměřená na úklid prostranství na pozemcích školy a v jejím okolí směrem k návsi, kostelu a nové bytovce.

16.11. se uskutečnila poslední letošní hledání keše – tentokrát u Třeboně v Branské dubině.

 

21.11. se v naší škole uskutečnilo již tradiční setkání studentů Jihočeské univerzity (pe- dagogické fakulty, oborového studia s Ov – katedra společenských věd)  v rámci výběrového semináře „Dramatická výchova v občanské výchově,“ jehož garantem je p. uč. Martin Kvapil.

25.11. se pan ředitel Karel Snětina s p. uč. Annou Ticháčkovou zúčastnili konference o spolupráci ve školství mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem, která se konala v Gmündu.

26.11. se naši žáci a žákyně 1. –  5. třídy spolu se svými vyučujícími vypravili na pohádkové představení Pinokiova dobrodružství v nastudování souboru Malého divadla v Českých Budějovicích.

28.11. se všichni příznivci kumštu komediálního a prken, jež znamenají svět, opět vypravili pod režisérskou taktovkou p. uč. Pavlíny Křížové do Prahy na večerní představení komedie Zdravý nemocný v podání činohry Branického divadla.

 

PROSINEC

3.12. jsme zveřejnili: tuto interaktivní tabuli věnoval naší škole pan Martin Machač v listopadu 2008. Díky! Interaktivní tabule poslouží k dalšímu zkvalitňování výuky v naší škole a je umístěna v učebně jazyků.

5.12. navštívil děti z naší školy a školky a také ze základní školy praktické hodný a štědrý Mikuláš se svou družinou rozpustilých čertů a milých andělů.

8.12. podnikli v rámci své přípravy na budoucí povolání exkurzi do SŠ v Českých Velenicích a následně do Magny Cartech spol. s r.o. naši osmáci a deváťáci spolu  s výchovnou poradkyní p. uč. Ivanou Kvapilovou a panem ředitelem Karlem Snětinou.

9.12. a 11.12.  v dopoledních hodinách tvořili naši žáci a žákyně ve vánoční dílnách na II. stupni.

15.12. jsme od 17.00 hodin oslavili v sálu kulturního domu ve Dvorech nad Lužnicí vánočním setkáním příchod nejkrásnějších svátků roku. Na úvod všechny přítomné přivítal náš pan ředitel Karel Snětina. Slavnostním večerem nás následně provázela skvělá moderátorská dvojice Linda Šebestová a Pája Vávrová. Za ozvučení velmi děkujeme panu Josefu Machovi.

 

17.12. uspořádal Komorní soubor při ZŠ a MŠ v Rapšachu výchovný koncert pro žáky a žákyně I. a II. stupně od 10.00 hodin v prostorách naší tělocvičny.

18.12. se uskutečnilo pod vedením manželů Chumových již tradiční malování na hedvábí pro všechny přihlášené zájemce z řad našich žáků a žákyň a dětí z MŠ.

19.12. jsme se v rámci diskotéky s písničkami na přání, soutěžemi a překvapením pořádané našimi deváťáky v tělocvičně školy a třídních hodin rozloučili se starým kalendářním rokem 2008 a oslavili příchod vánočních svátků mimo jiné zpěvem koled, ochutnávkou cukroví, rozbalováním dárků a posezením u vánočního stromku a sledováním pohádek a příběhů na DVD.

26.12. uspořádal Komorní soubor při ZŠ a MŠ v Rapšachu tradiční vánoční koncert v kostelu sv. Zikmunda od 15.00 hodin. Tomuto koncertu předcházela vystoupení v Českých Velenicích, ve Štěpánovicích, v Chlumu u Třeboně, v Suchdole nad Lužnicí a na závěr 27.12. v Třeboni.

30.12. se sešlo v tělocvičně ZŠ 32 lidiček. Dvacet osm z nich vytvořilo 14 dvojic, a odehráli již 24. ročník Vánočního turnaje v líném tenise. Pro velké množství účastníků skončil turnaj až v 13:30 hod.

 

LEDEN

1.1.2009 nás vyrazilo šestnáct na první výpravu v novém roce 2009. Cílem byl tentokrát Londýn. Odsud jsme to vzali spíše necestou přes pole a nezamrzlý potok, až jsme došli drůbežárně pana Pučery.

Tady jsme „vyčichali“ nějaký kouř a zjistili jsme, že jeden z opuštěných baráků proti drůbežárně hoří. Tak jsme počkali, až budou plameny větší, a zavolali jsme hasiče. Přijeli dva vozy ze Suchdola a jeden z Třeboně. Dětem se to moc líbilo…

 

26.1. se od 14.00 do 17.00 hodin uskutečnil zápis do 1. třídy.

27.1. jsme sledovali naši 1. anketu ze školní webu http://rapsach.cz/skola/index.htm na téma „Jak se ti líbí naše webové stránky?“.

29.1. se na I. stupni uskutečnilo setkání dětí s básničkoumalí recitátoři a recitátorky se představili svým uměním přednesu převážně lyrické tvorby známých i méně známých děl autorů pro děti a mládež.

29.1. naši žáci a žákyně obdrželi od svých třídních učitelek pololetní vysvědčení, plody svého půlročního úsilí a píle ve školním roce 2008/2009, které zároveň znamenají zamyšlení nad tím, co se mi podařilo, kde mám přidat, na co se více zaměřit, do čeho se více zahloubat, jak si tedy udržet své nejlepší známky a zlepšit, co se dá, tudíž na co stačím sám a kdy chci vyhledat pomoc – u kamaráda, spolužačky, rodiče nebo učitele. A to platí jak o vzdělání a mém přístupu k němu, tak i o mém chování ve škole, mém vztahu ke spolužákům, učitelům, zaměstnancům školy a v neposlední řadě k mým rodičům.

ÚNOR

31.1. – 7.2. se uskutečnil lyžařský zájezd v lokalitě chaty Domov – Deštné v Orlických horách. Zúčastnilo se ho 20 žáků a žákyň z I. a II. stupně pod vedením p. řed. Karla Snětiny a p. uč. Jany Skřivánkové.

 

4.2. jsme odeslali částku 560,- na účet CPK – CHRPA (Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci)  za prodej "Pohlednic a záložek".

12.2. se výprava našich nadějných sportovců z řad žáků 8. a 9. třídy pod vedením p. uč. Jany Skřivánkové zúčastnila turnaje ve florbalu, který se konal v tělocvičně Gymnasia Třeboň, a zasáhla tak do bojů nejen o cennou trofej, ale i zároveň o postup do dalšího kola.

15.2. uspořádal náš TOM „Práčata“ v sálu pizzerie Tušť (u Sokolíkových) od 14.00 do 17.00 hodin oblíbený dětský maškarní karneval.

18.2. zorganizoval náš TOM Práčata v rámci své schůzky „velkých“ turistů závod na běžkách „Bílou stopou kolem školy“ nejen pro své členy a členky, ale i pro další zájemce z řad žáků a žákyň od 5. třídy do 9. třídy a dalších příznivců putování zasněženým kouskem malebné přírodičky, obklopující naši rodnou školičku.

23.2. nás oslovila naše bývalá žákyně Iva Píšová z regionální Televize Gimi spol. s r.o. k účasti na projektu pilotního vysílání pohádek na této televizi. Zájemci z řad žáků a žákyň I. a II. stupně pod vedením p. uč. Ivany Kvapilové zpracovávali s velkým zaujetím své originální ilustrace k pohádkám Červená karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků a Popelka.

25.2. v rámci dvou spojených vyučovacích hodin tělesné a rodinné výchovy byl zahájen p. uč. Janou Skřivánkovou – hlavní rozhodčí – velký turnaj v košíkové týmů složených ze žáků a žákyň 8. a 9. třídy.

26.2. doosadili naši sedmáci a sedmačky s panem ředitelem v tomto čase zasněženém, tedy zimně nehostinném na krmi našich divokých drobných opeřenců, krmítka pro ptáčky, které sami vyrobili spolu s osmáky v rámci hodin pracovních činností. Krmítka jsou umístěna před hlavním vchodem, na školní zahradě a v sadu za školou.

27.2. se uskutečnilo velké setkání našich malých i větších nadějných pěvců a pěvkyň, zpěváků a zpěvaček z I. stupně v rámci již tradiční pěvecké soutěže.

 

BŘEZEN

2.3. – 6.3. jsme si  užívali zasloužené jarní prázdniny.

9.3. zorganizovala p. uč. Jana Skřivánková biologickou olympiádu pro zájemce z řad žáků a žákyň II. stupně v rámci 6. vyučovací hodiny v učebně přírodopisu.

16.3. jsme obdrželi informaci, že naše žákyně 8. třídy Adriana Lalíková zvítězila ve své kategorii v soutěži Mladý módní návrhář, kterou uspořádala SOŠ a SOU Třeboň.

18.3. v rámci dvou spojených vyučovacích hodin tělesné a rodinné výchovy byl ukončen p. uč. Janou Skřivánkovou – hlavní rozhodčí – velký turnaj v košíkové týmů složených ze žáků a žákyň 8. a 9. třídy slavnostním předáním diplomů a sladké odměny za umístění soutěžícím družstvům.

18.3. a 23.3. zorganizoval náš oddíl Práčata již tradiční soutěž o Mistra šifer nejen pro své velké a malé členy, ale i pro všechny zájemce a příznivce.

23.3. a 30.3. uspořádal náš oddíl Práčata v tělocvičně školy od 14.00 hodin soutěž o Mistra uzlů nejen pro své velké a malé členy, ale i pro všechny zájemce a příznivce.

 
 
 
     
 

DOMŮ