OBEC RAPŠACH

 
 

Domů Nahoru Kecálek 2001 Kecálek 1/2002 Kecálek 01/2003 Kecálek 02/2003 Kecálek 03/2003 Kecálek 04/2003 Kecálek 1/2004 Kecálek 2/2004 Kecálek 3/2004 Kecálek 4/2004 Kecálek 1/2005 Kecálek 2/2005 Kecálek 3/2005 Kecálek 4/2005 Kecálek 1/2006 Kecálek 2a3/2006 Kecálek 4/2006 Kecálek 1/2007 Kecálek 2/2007 Kecálek 3a4/2007 Kecálek 1/2008 Kecálek 2/2008 Kecálek 1/2009 Kecálek 2/2009 Kecálek 3/2009 Kecálek 4/2009 Kecálek 1/2010 Kecálek 2/2010 Kecálek 3/2010 Kecálek 4/2010 Kecálek 1/2011 Kecálek 2/2011 Kecálek 3/2011 Kecálek 4/2011 Kecálek 1/2012 Kecálek 1/2013 Kecálek 1/2014 Kecálek 2/2014 Kecálek 1/2015 Kecálek 2/2015 Kecálek 3/2015 Kecálek 1/2016 Kecálek 2/2016 Kecálek 3/2016 Kecálek 1/2017 Kecálek 2/2017 Kecálek 1/2018 Kecálek 2/2018 Kecálek 3/2018 Kecálek 1/2019

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, vážené dámy a pánové

Toto číslo Kecálku je tak trochu mimořádné, neboť je hlavně pozvánkou na kulturní a sportovní akce, které se uskuteční v naší obci.

Co nejsrdečněji  Vás i Vaše příbuzné a známé zvu jménem obce a Základní a mateřské školy na 2. ročník hudebního a tanečního festivalu Zikmundohraní, který se opět jako loni uskuteční  v pátek 1. května v kostele sv. Zikmunda a na návsi v Rapšachu.

Tato soutěžní přehlídka vybraných hudebních a tanečních souborů a jednotlivců doprovázená jarmarkem místních řemeslných výrobků a výrobků zdravé výživy je součástí našeho pokusu o opětovné zavedení tradičního posvícení v naší obci. Program festivalu a podrobnosti jsou uvedeny níže.

Stejně jako vloni bych chtěla poděkovat všem, kteří akci s velkým nasazením organizovali. Největší díky patří paním učitelkám Pavlíně Křížové a Ivě Kvapilové, které dokázaly překonat všechny překážky a s neobyčejnou invencí připravily velmi slibný program.

Vzhledem k tomu, že festival  bude probíhat na návsi, žádá Vás  obecní úřad o dodržování některých organizačních opatření. Především po dobu konání akce tj. od 7,00 do cca 17,00 a v případě hezkého počasí případně do 20,00 v pátek 1. května platí zákaz parkování na návsi. Automobily a autobusy účinkujících a hostů budou parkovat v přilehlých ulicích, takže, prosím, věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti. Dále Vás prosíme o udržování pořádku a hygieny.

 Doufám, že se Zikmundohraní povede aspoň tak jako v minulém roce a přeji všem účinkujícím, aby jejich vystoupení mělo úspěch a všem divákům a posluchačům skvělou zábavu.

Lenka Cvrčková, starostka

 
       

 

POZVÁNKA NA CYKLOVÝLET

V sobotu 9. května 2009 bude oficiálně zahájena cykloturistická sezona v Jihočeském kraji. Letos bylo  pro konání  prvního  cyklovýletu vybráno Vitorazsko. Pozvánka a podrobnosti akce jsou uvedeny níže.  V rámci  trasy výletu přijede peloton účastníků také do naší obce. Asi přibližně v 11,30 je uvítáme na návsi. Můžete se připojit k této prestižní sportovní akci a po dlouhé zimě trochu protáhnout svaly.

Bližší informace naleznete na:

www.jihoceske-cyklostezky.cz,  www.cykloklubdracice.cz

nebo na tel.: 602 443 420

 

 

       

 

 

Informace ze školy

Vše podstatné z dění v obci, ve škole, v souboru Trnky brnky a v turistickém oddílu najdete na těchto webových stránkách:

·     Domovská stránka obce a zároveň rozcestník: http://rapsach.cz/

·     Oficiální stránky obce Rapšach: http://www.rapsach.cz/obec/

·     Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu: http://www.rapsach.cz/skola/

·     Trnky brnky – taneční soubor při obci Rapšach: http://www.rapsach.cz/trnky_brnky/

·     TOM 2402 „Práčata“ Rapšach: http://www.rapsach.cz/tom/

·     Jaroslav Foglar – Jestřáb (neoficiální stránky): http://www.rapsach.cz/foglar/

 

       
 

 
       

 

Zikmundohraní 2009 – program

 

Od 9 do 10 hodin proběhne v kostele mše zasvěcená svatému Zikmundovi

 

 • Slavnostní zahájení hudebně-tanečního festivalu a jarmarku              10.00 hod.      (pódium)

 • Martin Ferenc – housle                                                       10.10 hod.        (kostel)

  • Lenka a Anna Cvrčkovy - housle a violoncello                                10.15 hod.        (kostel)

 • Lenka Cvrčková – housle                                                               10.25 hod.        (kostel)

 

 • Hlubocké princezny – mažoretky TJ Sokol Hluboká n. Vl.              10.35 hod.      (pódium)

 • Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu                                  10.50 hod.      (pódium)

 • Hlubocké princezny – mažoretky TJ Sokol Hluboká n. Vl.              11.05 hod.      (pódium)

 • El Contra – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                               11.25 hod.      (pódium)

 • Daniel Strojek – klávesy, Hudební škola Yamaha, JH                      11.30 hod.      (pódium)

 • Trnky brnky – ženský taneční soubor                                              11.35 hod.      (pódium)

 • Dancing Carps Třeboň – taneční skupina                                         11.45 hod.      (pódium)

 • Hudební skupina Jen tak tak                                                           11.50 hod.      (pódium)

 • Crazy Engels – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                          12.20 hod.      (pódium)

 • Terne čave – taneční sdružení žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu                12.25 hod.      (pódium)

 • Michaela Bednářová – zpěv                                                            12.30 hod.      (pódium)

 • Skupina orientálních tanečnic z Českých Velenic                              12.40 hod.      (pódium)

 • Gang-up - hudební rapová skupina                                                  12.50 hod.      (pódium)

 • Taneční skupina Mix                                                                       12.55 hod.      (pódium)

 • Divošky – taneční sdružení žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu                    13.00 hod.      (pódium)  

 • El Contra – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                               13.05 hod.      (pódium)

 • Dalimil Smrž – zpěv, Hudební škola Yamaha, JH                             13.10 hod.      (pódium)

 • Skupina orientálních tanečnic z Českých Velenic                              13.15 hod.      (pódium)

 

 • Velká loterie - slosování                                                              13.30 hod.     (pódium)

 • Taneční skupina Mix                                                                       13.45 hod.      (pódium)

 • Komorní orchestr při ZŠ a MŠ v Rapšachu                                     13.50 hod.      (pódium)

 • Crazy Engels – taneční skupina ZUŠ Trhové Sviny                          14.15 hod.      (pódium)

 • Dancing Carps Třeboň – taneční skupina                                         14.20 hod.      (pódium)

 • Pěvecký kroužek žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu                                  14.25 hod.      (pódium)

 • Trnky brnky – ženský taneční soubor                                              14.45 hod.      (pódium)

 • Czechšmejd – taneční skupina pod vedením J. Schreiba                  14.55 hod.      (pódium)

 • Hudební skupina Altekar – romské písně                                         15.05 hod.      (pódium)

 • Trnky brnky – ženský taneční soubor                                              15.20 hod.      (pódium)

 

 • Ukončení soutěžního programu, začátek hlasování                   15.30 hod.     (pódium)

 • Ukončení hlasování                                                                      15.50 hod.     (pódium)

 • Vyhlášení výsledků, předávání cen                                            16.15 hod.     (pódium)

 • Ukázky vítězných vystoupení                                                      16.25 hod.     (pódium)

 • Slavnostní ukončení festivalu                                                      16.35 hod.     (pódium)

 • Ukončení jarmarku                                                                      17.00 hod.                  

 

V případě příznivého počasí budou po skončení soutěžního programu hrát k tanci a poslechu Komorní orchestr při ZŠ a MŠ v Rapšachu a skupina Altekar.

 

 
 
     
 

DOMŮ